Tag: шкала

Додатки – калькулятори

Обчислення різних параметрів необхідні в роботі кожного медичного працівника. Для цього збірника характерна тематика розрахунків по багатьох областях охорони здоров’я. Медичні програми-калькулятори для iOS і android Infinite Dose Calculator – додаток для розрахунку дози препарату “Infinite Dose Calculator” – додаток для лікаря або медсестри, розроблений для розрахунку дози препаратів. Детальні характеристики: Створення та редагування власних значень …

Шкала CTSI

Для визначення ознак панкреонекрозу, оцінки площі некротичного субстрату і залучення парапанкреатіческой структур використовується шкала CTSI. Застосування може бути корисно в практиці хірурга при постановці діагнозу. Визначення ступеня панкреатиту: 0-2 балів – м’яка ступінь 4-6 балів – помірна ступінь 8-10 балів – тяжкий ступінь

Шкала Ranson

Для об’єктивної оцінки тяжкості стану хворих з гострим панкреатитом найбільш поширеною є шкала Ranson, запропонована в 1974 році. Вона включає 11 критеріїв, які оцінюють при надходженні і протягом перших 48 годин від початку захворювання. Використання даного ресурсу може бути корисно в практиці хірурга. Оцінка результатів: 0-2 бали – мінімальна летальність 3-5 балів – летальність 10-20% > …

Шкала Goldman

Шкала Goldman – оцінки ризику кардіальних ускладнень при позасердцевих операціях. 0-5 – Немає ризику кардіальних ускладнень 6-12 – Малий ризик кардіальних ускладнень 13-25 – Високий ризик кардіальних ускладнень > 26 – У цій категорії оперативне втручання повинно бути виконано лише за життєвими показаннями

Шкала RIETE

Шкала оцінки ризику кровотеч RIETE (Registry of Patients with Venous Thromboembolism – Регістр пацієнтів з венозною тромбоемболією). Може використовуватися в практичній роботі відділень реанімації та хірургії, при призначенні антикоагулянтної терапії. Імовірність ризику великого кровотечі 0 балів – низький ризик 1-4 бали – проміжний > 4 бали – високий ризик

Шкала Ashworth

При вимірювання спастичності та ефектів лікування цього стану, можуть використовуватися оціночні шкали. Досить широке поширення набула шкала Ешворта (Ashworth), яка використовується для вимірювання ступеня тяжкості і частоти опору пасивним рухам за п’ятибальною оцінкою (від 0 до 4). Для того щоб використовувати цю шкалу, лікар переміщує кінцівки пацієнта в повному діапазоні їх руху і оцінює м’язовий тонус, …