Шкали з хірургіїМедичні онлайн-шкали з хірургії, необхідні в практиці практикуючого фахівця в роботі з його пацієнтами.


Зміст:


Шкала CTSI

Для визначення ознак панкреонекрозу, оцінки площі некротичного субстрату і залучення парапанкреатіческой структур використовується шкала CTSI. Застосування може бути корисно в практиці хірурга при постановці діагнозу.


Бали:

Визначення ступеня панкреатиту:

 • 0-2 балів – м’яка ступінь
 • 4-6 балів – помірна ступінь
 • 8-10 балів – тяжкий ступінь

Шкала Ranson

Для об’єктивної оцінки тяжкості стану хворих з гострим панкреатитом найбільш поширеною є шкала Ranson, запропонована в 1974 році.

Вона включає 11 критеріїв, які оцінюють при надходженні і протягом перших 48 годин від початку захворювання. Використання даного ресурсу може бути корисно в практиці хірурга.

При надходженні

Через 48 годин


Бали:

Оцінка результатів:

 • 0-2 бали – мінімальна летальність
 • 3-5 балів – летальність 10-20%
 • > 5 балів – летальність понад 50%

Шкала RIETE

Шкала оцінки ризику кровотеч RIETE (Registry of Patients with Venous Thromboembolism – Регістр пацієнтів з венозною тромбоемболією). Може використовуватися в практичній роботі відділень реанімації та хірургії, при призначенні антикоагулянтної терапії.


Бали:

Імовірність ризику великого кровотечі

 • 0 балів – низький ризик
 • 1-4 бали – проміжний
 • > 4 бали – високий ризик

Шкала Rockall

Шкала Rockall служить інструментом для хірурга, визначальним ризик при кровотечах з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.

Вік, рокиШок. Пульс, в хвилину систолічний АТ, мм рт.ст.


Супутня патологіяДіагнозСтигмати недавнього кровотечі *


Бали:

Інтерпретація результату:

 • 0-2: мінімальний ризик рецидиву <6%, летальність <2%.
 • 3-7: високий ризик рецидиву <40%, летальність <40%.
 • ≥ 8: хворі в критичному стані, ризик рецидиву ≥40%, летальність ≥40%.

*Стигмати недавнього кровотечі: кров в просвіті верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, фіксований згусток, видима судина або активна кровотеча.


Шкала Blatchford

Шкала Blatchford – використовується в хірургії для визначення ступеня ризику при гострих шлунково-кишкових кровотечах.

Сечовина крові, ммоль / л
Гемоглобін у чоловіків (жінок), г / л


Систолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.)Інші ознаки

Бали:

При наявності 6 і більше балів виникає необхідність госпіталізації і втручання в 50% випадків.

Мінімальним або рівним “0” ризик слід оцінювати у випадках якщо:

 • Гемоглобін> 12,9 г / дл (для чоловіків) або> 11,9 г / дл (для жінок)
 • Систолічний артеріальний тиск> 109 мм рт.ст.
 • Пульс <100 ударів в хвилину
 • Сечовина крові <18,2 мг / дл
 • Немає мелени або втрати свідомості.
 • Немає вказівок на наявність патології печінки або серцево-судинної недостатності.

Шкала BISAP

Оціночна шкала розвитку важкого гострого панкреатиту – шкала BISAP (Bedside Index of Severity in Pancreatitis).


Бали:

Оцінка в 3 бали відповідає летальності в 5-8%, в 5 балів і вище – летальності в 25%.


Шкала MODS

Шкала поліорганної дисфункції Маршалла (MODS) – дозволяє оцінити тяжкість поліорганних порушень незалежно від їх причини і прогнозувати летальність в залежності від числа залучених до патологічного процесу органів і систем. Використання цього ресурсу може стати в нагоді в практиці хірурга і реаніматолога.

Дыхання (РО2/ Fi О2)

Нирки (Креатинін, мкмоль / л)

Печінка (Білірубін, мкмоль / л)

Серцево-судинна система (PAR)

Кров (Тромбоцити, г / л)

Нервова система (Шкала Глазго)

Бали:

Бал Смертність в ВРІТ Госпітальна смертність Тривалість перебування в ВРІТ
0 0% 0% 2 дні
1-4 1-2% 7% 3 дні
5-8 3-5% 16% 6 днів
9-12 25% 50% 10 днів
13-16 50% 70% 17 днів
17-20 75% 82% 21 день
21-24 100% 100%

Скоригована Тиском Частота Серцевих Скорочень (СТЧСС)

ЧСС
ЦВТ mmHg
Ср. АТ mmHg
СТЧСС:
Шкала Marshall

Шкала Marshall – служить для визначення органної недостатності за трьома системам: дихальної, серцево-судинної та ниркової. Зручна в практиці хірурга, при терапії панкреатиту.

Дихальна система (PaO2 / FiO2)

Нирки. Креатинін плазми, μmol / l (креатинін плазми mg / dl)

Серцево-судинна система (АТ мм / Hg) без інотропної підтримки

Бали:

Якщо є 2 і більше балів за даною шкалою, то органна недостатність присутня.


Шкала Alvarado

При діагностиці гострого апендициту, для полегшення трактування результатів клініко-лабораторних даних використовується шкала Альварадо (Alvarado). Вона була введена в 1986 році і хоча спочатку була призначена для вагітних, надалі набула широкого поширення у решти населення.

Бали:

Трактовка результатів:

 • <5 балів – гострий апендицит малоймовірний.
 • 5-6 балів – гострий апендицит можливий і пацієнт потребує спостереження.
 • 7-8 балів – гострий апендицит імовірний
 • 9-10 балів – пацієнту потрібне негайне хірургічне втручання.

Шкала Pusajo

Шкала (індекс) Pusajo – запропонована J.F. Pusajo в 1993 році, для визначення необхідності релапаротомії у хворих з поширеним перитонітом.

Бали:

Трактування результатів:

 • Пацієнти з оцінкою менше 10 балів повинні бути під постійним наглядом лікаря.
 • Пацієнти, які набрали від 11 до 15 балів, потребують спеціалізованих дослідженнях і сприяють прийняттю рішення про повторну операцію на основі цих результатів.
 • Оцінки між 16 і 20 балами приведуть до повторного оперативного втручання, незалежно від результатів спеціальних досліджень.
 • Оцінка більше 20 балів вимагають негайної релапаротомії.

Шкала ІБП

Шкала ІБП (інтраопераційна оцінка характеру ураження органів черевної порожнини при перитоніті), розроблена на кафедрі факультетської хірургії РНДМУ, під керівництвом академіка В. С. Савельєва, що дозволяє об’єктивно оцінити тяжкість перитоніту, зіставляти результати лікування цього захворювання, зокрема результати етапних реопераций і отже, оптимізувати вибір лікувальної тактики.

Поширеність перитоніту


Характер ексудату
Накладення фібрину


Стан кишківника


Бали:

Оцінка результатів:

 • Значення ІБП більше 13 балів є фактором несприятливого прогнозу розвитку перитоніту і служить одним з показань до етапної релапаротомії в програмованому режимі.
 • В динаміці комплексного лікування зменшення індексу черевної порожнини нижче значення 10 балів має служити обгрунтуванням до припинення режиму етапних втручань.
 • Метод активного хірургічного лікування може бути приречене на невдачу при характері ураження черевної порожнини, відповідному ІБП більше 23 балів.

Шкала Caprini

Шкала J. Caprini – служить для оцінки ризику розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів хірургічного профілю за рекомендаціями ACCP 9.

ВікПланове хірургічне втручання


Хвороби серця


Венозні тромбоемболічні ускладнення


Хвороби легенів


Мутації


Травмиостальное
Бали:

Стратифікація ризику:

 • низький ризик: 0-1 бал
 • помірний ризик: 2 бали
 • високий ризик: 3-4 бали
 • дуже високий ризик: 5 балів і більше

Шкала Padua

Шкала Padua служить прогностичним інструментом, створеним в Університеті м. Падуї для виявлення у нехірургічних хворих в умовах стаціонару, ризику тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).
Бали:

≥4 балів – висока ймовірність тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА)


Шкала Бальтазар

Оцінка за Бальтазар (The Balthazar score) є підтипом КТ-індексу тяжкості гострого панкреатиту.

КТ-індекс тяжкості визначається сумою:

 • оцінки гострого запального процесу (по Balthazar)
 • оцінки панкреонекрозу
Дані КТ

Некроз в%
Бали:

Оцінка:

 • до 3 балів: ускладнення – 15%, летальність – 5%;
 • 4-6 балів: ускладнення – 40%, летальність – 15%;
 • 7-10 балів: ускладнення – 85%, летальність – 25%

Шкала оцінки ризику кровотеч у терапевтичних пацієнтів

Бали:

 • < 7 балів – ризик великих кровотеч 0,4%
 • ≥ 7 балів – ризик великих кровотеч 4,1%

Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення