Медичні класифікації
Медичні класифікації використовуються для перетворення описів медичних діагнозів або процедур в стандартизований статистичний код в клінічному кодуванні.

Це кодування використовують постачальники медичних послуг, державні програмами охорони здоров’я, приватні страхові компанії, розробники програмного забезпечення та інші організації для різних цілей в медицині і громадській охороні здоров’я.

Пошук за медичними класифікаціямиICPC-2

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (International Classification for Primary Care — ІСРС) розроблена Всесвітньою організацією сімейних лікарів WONCA для ефективного ведення пацієнтів на первинній ланці.


МКХ-С

МКХ-С, або міжнародна класифікація стоматологічних хвороб є витягом МКХ-10 і являє собою класи хвороб порожнини рота і суміжних систем.


МКХ-О

Міжнародна класифікація онкологічних захворювань (МКХ-О) – спеціальне тематичне розширення Міжнародній Класифікації Хвороб.

МКХ-О має двовісний структуру з системою кодування по топографії і морфології пухлин.


Коди МКХ-10

Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (англ. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – документ, який використовується як провідна статистична та класифікаційна основа в охороні здоров’я більшості країн світу.

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби


Клас II. Новоутворення


Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму


Клас IV. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин


Клас V. Розлади психіки та поведінки


Клас VI. Хвороби нервової системи


Клас VII. Хвороби ока та його придаткового апарату


Клас VIII. Хвороби вуха та соскоподібного відростка


Клас IX. Хвороби системи кровообігу


Клас X. Хвороби органів дихання


Клас XI. Хвороби органів травлення


Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи


Клас XV. Вагітність, пологи і післяпологовий період


Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді


Клас XVII. Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення


Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках


Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин


Клас XX. Зовнішні причини захворюваності та смертності


Класс XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения


Класс XXII. Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях

NCSP

Скандинавський перелік медичних маніпуляцій (NCSP) – заснована виходячи з практичного досвіду хірургів скандинавських країн. Він являє собою першу загальноєвропейську класифікацію хірургічних процедур.


ACHI

Австралійська класифікація медичних втручань (ACHI) (англ. Australian Classification of Health Interventions, ACHI)