Медичні класифікаціїМедичні класифікаціїМедичні класифікації використовуються для перетворення описів медичних діагнозів або процедур в стандартизований статистичний код в клінічному кодуванні.

Це кодування використовують постачальники медичних послуг, державні програмами охорони здоров’я, приватні страхові компанії, розробники програмного забезпечення та інші організації для різних цілей в медицині і громадській охороні здоров’я.

Пошук за медичними класифікаціямиICPC-2

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (International Classification for Primary Care — ІСРС) розроблена Всесвітньою організацією сімейних лікарів WONCA для ефективного ведення пацієнтів на первинній ланці.


МКХ-С

МКХ-С, або міжнародна класифікація стоматологічних хвороб є витягом МКХ-10 і являє собою класи хвороб порожнини рота і суміжних систем.

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби


Новоутворення


Хвороби крові , кровотворних органів та окремі порушення, що залучають імунний механізм


Психічні розлади та розлади поведінки


Хвороби нервової системи


Хвороби системи кровообігу


Хвороби органів дихання


Хвороби органів травлення


Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


Хвороби сечостатевої системи


Вагітність, пологи та післяпологовий період


Вроджені аномалії [пороки крові] , деформації та хромосомні порушення


Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках


Травми, отруєння та деякі інші наслідки впливу зовнішніх причин


Зовнішні причини захворюваності та смертності


МКХ-О

Міжнародна класифікація онкологічних захворювань (МКХ-О) – спеціальне тематичне розширення Міжнародної класифікації хвороб. МКБ-О має двоосьову структуру із системою кодування з топографії та морфології пухлин. Морфологічний код містить п’ять знаків, перші чотири з яких описують гістологічний тип пухлини, а п’ятий – її біологічні властивості.

Топографія:

Губа, порожнина рота та глотка

Органи травлення

Органи дихання та грудної клітки

Кістки, суглоби та суглобові хрящі

Кровотворна та ретикулоендотеліальна системи

Шкіра (за винятком шкіри вульви С51._, шкіри статевого члена С60.9, шкіри мошонки С63.2)

Периферичні нерви та вегетативна нервова система
(зокрема вегетативна нервова система, ганглії, нерв, парасимпатична нервова система, периферичні нерви, спинномозкові нерви, симпатична нервова система)

Забрушинний простір та очеревина

Сполучна тканина, підшкірна клітковина та інші м’які тканини голови, обличчя та шиї
(в тому числі жирова тканина, апоневроз, артерія, кровоносна судина, сумка, сполучна тканина, фасція, жирова клітковина, фіброзна тканина , зв’язування, лімфатична тканина, м’язова тканина, скелетний м’яз, підшкірна клітковина, синовіальна оболонка, сухожилля, піхва сухожилля, вена, судина)

Молочна залоза
(за винятком шкіри молочної залози С44.5)

Жіночі статеві органи

Чоловічі статеві органи

Сечовивідні шляхи

Око, головний мозок та інші відділи центральної нервової системи

Щитовидна залоза та інші ендокринні залози

Інші та неточно позначені локалізації

Лімфатичні вузли

Невідома первинна локалізація

Морфологія:


Коди МКХ-10

Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (англ. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – документ, який використовується як провідна статистична та класифікаційна основа в охороні здоров’я більшості країн світу.

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби


Клас II. Новоутворення


Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму


Клас IV. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин


Клас V. Розлади психіки та поведінки


Клас VI. Хвороби нервової системи


Клас VII. Хвороби ока та його придаткового апарату


Клас VIII. Хвороби вуха та соскоподібного відростка


Клас IX. Хвороби системи кровообігу


Клас X. Хвороби органів дихання


Клас XI. Хвороби органів травлення


Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи


Клас XV. Вагітність, пологи і післяпологовий період


Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді


Клас XVII. Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення


Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках


Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин


Клас XX. Зовнішні причини захворюваності та смертності


Клас XXI. Чинники, що впливають на стан здоров’я населення та звернення до закладів охорони здоров’я


Класс XXII. Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях

NCSP

Скандинавський перелік медичних маніпуляцій (NCSP) – заснована виходячи з практичного досвіду хірургів скандинавських країн. Він являє собою першу загальноєвропейську класифікацію хірургічних процедур.


ACHI

Австралійська класифікація медичних втручань (ACHI) (англ. Australian Classification of Health Interventions, ACHI)

МКФ

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ).


Дворівнева класифікація

Функції організму


Структури організму


Активність та участь


Фактори навколишнього середовища