Шкала CTSI

Для визначення ознак панкреонекрозу, оцінки площі некротичного субстрату і залучення парапанкреатіческой структур використовується шкала CTSI. Застосування може бути корисно в практиці хірурга при постановці діагнозу. Визначення ступеня панкреатиту: 0-2 балів – м’яка ступінь 4-6 балів – помірна ступінь 8-10 балів – тяжкий ступінь

Шкала Ranson

Для об’єктивної оцінки тяжкості стану хворих з гострим панкреатитом найбільш поширеною є шкала Ranson, запропонована в 1974 році. Вона включає 11 критеріїв, які оцінюють при надходженні і протягом перших 48 годин від початку захворювання. Використання даного ресурсу може бути корисно в практиці хірурга. Оцінка результатів: 0-2 бали – мінімальна летальність 3-5 балів – летальність 10-20% > …

Шкала RIETE

Шкала оцінки ризику кровотеч RIETE (Registry of Patients with Venous Thromboembolism – Регістр пацієнтів з венозною тромбоемболією). Може використовуватися в практичній роботі відділень реанімації та хірургії. Імовірність ризику великого кровотечі 0 балів – низький ризик 1-4 бали – проміжний > 4 бали – високий ризик

Шкала Rockall

Шкала Rockall служить інструментом для хірурга, визначальним ризик при кровотечах з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Інтерпретація результату: 0-2: мінімальний ризик рецидиву

Шкала Blatchford

Шкала Blatchford – використовується в хірургії для визначення ступеня ризику при гострих шлунково-кишкових кровотечах. При наявності 6 і більше балів виникає необхідність госпіталізації і втручання в 50% випадків. Мінімальним або рівним “0” ризик слід оцінювати у випадках якщо: Гемоглобін> 12,9 г / дл (для чоловіків) або> 11,9 г / дл (для жінок) Систолічний артеріальний тиск> 109 …

Шкала BISAP

Оціночна шкала розвитку важкого гострого панкреатиту – шкала BISAP (Bedside Index of Severity in Pancreatitis). Оцінка в 3 бали відповідає летальності в 5-8%, в 5 балів і вище – летальності в 25%.