Шкали оцінки ймовірності виникнення ТЕЛА

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) – закупорка легеневої артерії або її гілок тромбами, які утворюються частіше у великих венах нижніх кінцівок або тазу (емболія).

Для визначення ризику виникнення цього стану в практиці клініциста існують оціночні шкали і індекси, представлені далі.

Індекс Geneva (Переглянута женевська шкала)

Модифікований індекс Geneva дозволяє оцінити ризик появи ТЕЛА за клінічними ознаками.


Бали:

Висновок:

  • 0-5 балів – ТЕЛА маловерогідна
  • ≥6 балів – ТЕЛА імовірна

Індекс PESI

PESI (The Pulmonary Embolism Severity Index) – є інструментом визначення можливості виникнення смертності у пацієнтів, з недавно діагностованою легеневою емболією.

Кількість років


Бали:

Виділяють 5 класів пацієнтів за рівнем розвитку ускладнень:

  1. дуже низький ризик (≤ 65 балів)
  2. низький ризик (66-85 балів)
  3. помірний ризик (86-105 балів)
  4. високий ризик (106-125 балів)
  5. дуже високий ризик (більше 125 балів)

Шкала (канадська) Wells

Валидизировать діагностична шкала, розроблена для діагностики ТЕЛА.
Бали:

Імовірність виникнення:

  • Низька – 0-1
  • Проміжна – 2-6
  • Висока – ≥7

Шкала Padua

Шкала Padua служить прогностичним інструментом, створеним в Університеті м. Падуї для виявлення у нехірургічних хворих в умовах стаціонару, ризику тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).
Бали:

≥4 балів – висока ймовірність тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА)