Шкали оцінки ймовірності виникнення ТЕЛАТромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) – закупорка легеневої артерії або її гілок тромбами, які утворюються частіше у великих венах нижніх кінцівок або тазу (емболія).

Для визначення ризику виникнення цього стану в практиці клініциста існують оціночні шкали і індекси, представлені далі.


Зміст:

 1. Індекс Geneva
 2. Індекс PESI
 3. Шкала Wells
 4. Шкала Padua
 5. Шкала Khorana
 6. Шкала IMPROVEDD
 7. Шкала IMPROVE

Індекс Geneva (Переглянута женевська шкала)

Модифікований індекс Geneva дозволяє оцінити ризик появи ТЕЛА за клінічними ознаками.


Бали:

Висновок:

 • 0-5 балів – ТЕЛА маловерогідна
 • ≥6 балів – ТЕЛА імовірна

Індекс PESI

PESI (The Pulmonary Embolism Severity Index) – є інструментом визначення можливості виникнення смертності у пацієнтів, з недавно діагностованою легеневою емболією.

Кількість років

Бали:

Виділяють 5 класів пацієнтів за рівнем розвитку ускладнень:

 1. дуже низький ризик (≤ 65 балів)
 2. низький ризик (66-85 балів)
 3. помірний ризик (86-105 балів)
 4. високий ризик (106-125 балів)
 5. дуже високий ризик (більше 125 балів)

Шкала (канадська) Wells

Валидизировать діагностична шкала, розроблена для діагностики ТЕЛА.
Бали:

Імовірність виникнення:

 • Низька – 0-1
 • Проміжна – 2-6
 • Висока – ≥7

Шкала Padua

Шкала Padua служить прогностичним інструментом, створеним в Університеті м. Падуї для виявлення у нехірургічних хворих в умовах стаціонару, ризику тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).
Бали:

≥4 балів – висока ймовірність тромбозу глибоких вен (ТГВ) і / або тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА)


Шкала Khorana

Для стратифікації ризику ВТЕО у онкологічних пацієнтів та відбору хворих, яким доцільна медикаментозна профілактика тромбоемболічних ускладнень, використовується шкала ризику Хорана.

Локалізація пухлини


Бали:

Інтерпретація:

 • ≥ 3 6,7-7,1 балів – високий ризик
 • 1-2 1,8-2 балів – середній ризик
 • 0 0,3-0,8 балів – низький ризик

Шкала IMPROVEDD

Шкала IMPROVE – Шкала служить для прогнозу ВТЕ у пацієнтів під час госпіталізації та включає 7 змінних + рівень Д-димера, присутніх або під час вступу, або під час госпіталізації.

бали
Бали:

 • Високий ризик при сумі балів ≥2

Шкала IMPROVE

Шкала IMPROVE – (International Medical Prevention Registry on Venous Thromboembolism / Міжнародний реєстр медичної профілактики венозної тромбоемболії) – використовується для оцінки ризику ТГВ / ТЕЛА у нехірургічних хворих.

балиБали:

 • Помірний ризик при сумі балів 2-3
 • Високий ризик при сумі балів ≥4

Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення