Медичні тестиМедичні тестиТестування стало невід’ємною частиною оцінки знань теоретичної підготовки студентів в медичних навчальних закладах. На нашому сайті реалізована можливість перевірити чи поліпшити власну підготовку, з різних дисциплін за допомогою онлайн-тестів.


Теоретичні дисципліни


Клінічні дисципліни


IFOM онлайн-тести

IFOM розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Examiners).

Даний збірник тестів, призначений виключно для ознайомлення з форматами тестових завдань і не є варіантом екзаменаційних буклетів.


КРОК онлайн-тести

Отримання медичної освіти в Україні, безкомпромісно пов’язано з проходженням тестування КРОК. Як середній так і вищий рівень навчального закладу вимагає позитивний бал за цим типом іспиту. Для повноцінної підготовки необхідно постійно перевіряти свої знання, щоб бачити свій рівень і впливати на нього.КРОК Б онлайн-тести

Іспитом “Крок Б” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою бакалавра.

Сестринська справа

Лабораторна діагностика


КРОК М онлайн-тести

Іспитом “Крок М” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Медико-профілактична справа

Лабораторна діагностика


КРОК 1 онлайн-тести

“Крок 1” – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену “Крок 1”.

Тестовий екзамен складається на 3-му курсі (“Крок 1. Лікувальна справа” – майбутні лікарі, “Крок 1 Стоматологія” – лікарі-стоматологи, “Крок 1 Фармація” – фармацевти, клінічні фармацевти, технологи парфумерно-косметичних засобів).

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія


КРОК 2 онлайн-тести

“Крок 2” є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів.

“Крок 2” є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Медична психологія

Технологія парфумерно-косметичних засобів

Клінічна фармація


КРОК 3 онлайн-тести

Іспитом “Крок 3” оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).

Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації інтернів.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Лабораторна діагностика
Онлайн-тести з анатомії

Анатомія людини – розділ вивчає морфологію людського організму, його систем і органів. Предметом вивчення анатомії людини є форма і будова, походження і розвиток людського організму.


Онлайн-тести з біологічної хімії


Онлайн-тести з гістології


Історія медицини

Історія медицини – це наука про розвиток, вдосконалення медичних знань, медичну діяльність різних народів світу протягом всієї історії людства, яка знаходиться в нерозривному зв’язку з філософією, історією, природознавством, розвитком культури.


Клінічна фармакологія


Онлайн-тести з латинської мови


Онлайн-тести з медичної біології

Медична біологія – сучасний комплекс наук про організм людини, його зростання, розвиток, спадковість і мінливість, походження і географічне поширення, про популяціъ і раси людини, про взаємодію людини з середовищем.


Онлайн-тести з мікробіології


Онлайн-тести з топографічнії анатомії та оперативній хірургії

Топографічна анатомія вивчає синтопію органів і тканин людського тіла і є прикладною дисципліною.

Оперативна хірургія – вчення про хірургічні операції, в першу чергу невідкладні, яке обгрунтовує найбільш раціональні хірургічні доступи і прийоми.


Онлайн-тести з фізіології


Онлайн-тести з патологічної фізіології

Патологічна фізіологія – розділ медицини, що вивчає закономірності виникнення, розвитку та результату патологічних процесів; особливості і характер динамічного зміни фізіологічних функцій при різних патологічних станах організму.


Клінічні дисципліни


Онлайн-тести з офтальмології


Онлайн-тести з оториноларингології


Онлайн-тести з неврології