Медичні тести
Тестування стало невід’ємною частиною оцінки знань теоретичної підготовки студентів, в медичних навчальних закладах. На нашому сайті реалізована можливість перевірити чи поліпшити власну підготовку, з різних дисциплін.

Медичні онлайн-тести


Теоретичні дисципліни

 1. Анатомія

 2. Біологічна хімія

 3. Гістологія

 4. Історія медицини

 5. Клінічна фармакологія

 6. Латинська мова

 7. Медична біологія

 8. Медична статистика

 9. Мікробіологія

 10. Топографічна анатомія та оперативна хірургія

 11. Фізіологія


IFOM онлайн-тести

IFOM розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Examiners).

Даний збірник тестів, призначений виключно для ознайомлення з форматами тестових завдань і не є варіантом екзаменаційних буклетів.


КРОК онлайн-тести

Отримання медичної освіти в Україні, безкомпромісно пов’язано з проходженням тестування КРОК. Як середній так і вищий рівень навчального закладу вимагає позитивний бал за цим типом іспиту. Для повноцінної підготовки необхідно постійно перевіряти свої знання, щоб бачити свій рівень і впливати на нього.КРОК Б онлайн-тести

Іспитом “Крок Б” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою бакалавра.

Сестринська справа

Лабораторна діагностика


КРОК М онлайн-тести

Іспитом “Крок М” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Медико-профілактична справа

Лабораторна діагностика


КРОК 1 онлайн-тести

“Крок 1” – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену “Крок 1”.

Тестовий екзамен складається на 3-му курсі (“Крок 1. Лікувальна справа” – майбутні лікарі, “Крок 1 Стоматологія” – лікарі-стоматологи, “Крок 1 Фармація” – фармацевти, клінічні фармацевти, технологи парфумерно-косметичних засобів).

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія


КРОК 2 онлайн-тести

“Крок 2” є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів.

“Крок 2” є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Медична психологія

Технологія парфумерно-косметичних засобів

Клінічна фармація


КРОК 3 онлайн-тести

Іспитом “Крок 3” оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).

Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації інтернів.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Лабораторна діагностика
Онлайн-тести з анатомії


Онлайн-тести з біологічної хімії


Онлайн-тести з гістології


Історія медицини


Клінічна фармакологія


Онлайн-тести з латинської мови


Онлайн-тести з медичної біології


Онлайн-тести з мікробіології


Онлайн-тести з топографічнії анатомії та оперативній хірургії


Онлайн-тести з фізіології