Тестування стало невід’ємною частиною оцінки знань в теоретичній підготовці студентів медичних, навчальних закладів. На нашому сайті реалізована можливість перевірити чи поліпшити власну підготовку, з різних дисциплін.

Медичні онлайн-тести


Теоретичні дисципліни

  1. Анатомія
  2. Біологічна хімія
  3. Гістологія
  4. Латинська мова
  5. Медична біологія
  6. Мікробіологія
  7. Топографічна анатомія та оперативна хірургія
  8. Фізіологія

IFOM онлайн-тести

IFOM розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Examiners).

Даний збірник тестів, призначений виключно для ознайомлення з форматами тестових завдань і не є варіантом екзаменаційних буклетів.


КРОК онлайн-тести

Отримання медичної освіти в Україні, безкомпромісно пов’язано з проходженням тестування КРОК. Як середній так і вищий рівень навчального закладу вимагає позитивний бал за цим типом іспиту. Для повноцінної підготовки необхідно постійно перевіряти свої знання, щоб бачити свій рівень і впливати на нього.КРОК Б онлайн-тести

Іспитом “Крок Б” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою бакалавра.

Сестринська справа

Лабораторна діагностика


КРОК М онлайн-тести

Іспитом “Крок М” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Медико-профілактична справа

Лабораторна діагностика


КРОК 1 онлайн-тести

“Крок 1” – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену “Крок 1”.

Тестовий екзамен складається на 3-му курсі (“Крок 1. Лікувальна справа” – майбутні лікарі, “Крок 1 Стоматологія” – лікарі-стоматологи, “Крок 1 Фармація” – фармацевти, клінічні фармацевти, технологи парфумерно-косметичних засобів).

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія


КРОК 2 онлайн-тести

“Крок 2” є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів.

“Крок 2” є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Медична психологія

Технологія парфумерно-косметичних засобів

Клінічна фармація


КРОК 3 онлайн-тести

Іспитом “Крок 3” оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).

Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації інтернів.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Лабораторна діагностика
Онлайн-тести з анатомії

Анатомія – це наука про форму, будову організму і окремих його органів або систем. У цьому тестуванні пропонується перевірити свої знання перед іспитом або заліком.


Онлайн-тести з біологічної хімії

Біологічна хімія – наука про хімічний склад живих клітин і організмів, а також про хімічних процеси що лежать в основі їх життєдіяльності. Дане онлайн-тестування пропонує перевірити свої знання в цьому розділі медичних дисциплін.


Онлайн-тести з гістології

Гістологія – розділ біології, що вивчає будову, життєдіяльність і розвиток тканин живих організмів. Вивчення цієї дисципліни необхідно для отримання базових знань в медицині. У цьому тестуванні пропонується перевірити свої знання перед іспитом або заліком.


Онлайн-тести з латинської мови

Знання латині є базовим принципом для подальшого розумінні медичних дисциплін. Для цього відразу на декількох курсах вивчається вся необхідна термінологія. У зв’язку з цим виникає потреба в самоперевірки своїх знань перед іспитом або заліком для студента медичного вузу.


Онлайн-тести з медичної біології

Медична біологія – вивчає будову людини на різних рівнях і його взаємодію з навколишнім біосферою.


Онлайн-тести з мікробіології

Мікробіологія – наука про мікроорганізми, що вивчає їх систематику, будову, фізіологію, біохімію, генетику і мінливість, поширення і роль в природі, в житті людини, а також розробляє способи управління їх життєдіяльністю, методи їх виявлення і розпізнавання.


Онлайн-тести з топографічнії анатомії та оперативній хірургії

Оперативна хірургія – вчення про технології виконання хірургічних операцій.

Топографічна анатомія – прикладна наука, що вивчає взаємне розташування органів, судин, нервів, тканин в різних областях людського тіла.


Онлайн-тести з фізіології

Фізіологія – це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів і їх системи і в цілому всього організму.