Шкала RIETE

Шкала оцінки ризику кровотеч RIETE (Registry of Patients with Venous Thromboembolism – Регістр пацієнтів з венозною тромбоемболією). Може використовуватися в практичній роботі відділень реанімації та хірургії. Імовірність ризику великого кровотечі 0 балів – низький ризик 1-4 бали – проміжний > 4 бали – високий ризик

Шкала ISTH

Шкала ISTH від Міжнародного Товариства з Тромбозом і Гемостазу, призначена для діагностики ДВЗ-синдрому. Якщо ≥ 5: явний ДВЗ. В цьому випадку необхідно щодня повторювати лабораторні дослідження і проводити перерахунок балів. Якщо

Шкала MODS

Шкала поліорганної дисфункції Маршалла (MODS) – дозволяє оцінити тяжкість поліорганних порушень незалежно від їх причини і прогнозувати летальність в залежності від числа залучених до патологічного процесу органів і систем. Використання цього ресурсу може стати в нагоді в практиці хірурга і реаніматолога. Скоригована Тиском Частота Серцевих Скорочень (СТЧСС)

Шкала LIS

Шкала пошкодження легенів (Lung Injury Score – LIS) – служи для оцінки ступеню пошкодження органу, запропонована в 1988 році J.F. Murray. Інтерпретація результатів: 0 – немає пошкодження легенів 1-2.5 – легке або помірне пошкодження > 2.5 – важке ушкодження

Шкала SOFA

Шкала SOFA – призначена для обстеження пацієнтів з органної недостатністю, з метою оцінки поліорганної недостатності при інтенсивній терапії септичного синдрому (сепсису). Не застосовують на пацієнтах молодше 12 років. Оцінка результатів в балах: 12 – множинні органні дисфункції 13-17 – перехід дисфункції в недостатність 24 – висока ймовірність летального результату

Дитяча шкала коми Глазго

Дитяча шкала коми для дітей молодше 4-х років подібна до шкали для дорослих, за винятком оцінки вербального відповіді. Інтерпретація отриманих результатів 15 балів – свідомість ясна 10 – 14 балів – помірне і глибоке оглушення 9 – 10 балів – сопор 7 – 8 балів – кома-1 5 – 6 балів – кома-2 3 – 4 …