Медичні додатки для android і ios

Зібрані в каталог за напрямками та дисциплінами, мобільні додатки, розроблені для допомоги студентам медичних вищих навчальних закладів, лікарям-інтернам і практикуючим клініцистам сприяючи отриманню необхідної інформації або спрощення обчислень корисних властивостей, завдяки планшетам і телефонами на …

NCSP – додаткові (комплексні) лабораторні процедури

4A-Загальноклiнiчнi 4B-Дослiдження системи гемостазу 4D-Бiохiмiчнi 4G-Мiкробiологiчнi 4E-Iмунологiчнi 4W-Цито-, гiстологiчне та гiстохiмiчне дослiдження матерiалу 4C-Медико-генетичнi дослiдження 4S-Стандарт лабораторного обстеження хворих 4A-Загальноклiнiчнi 4AA-Кров AA4 01 Клiнiчний аналiз кровi N 1(повний) AA4 01 01 Клiнiчний аналiз кровi N …

NCSP – діагностичні, лабораторні

3A-Фiзико-хiмiчнi та мiкроскопiчнi 3B-Гематологiчнi 3C-Дослiдження системи гемостазу 3D-Бiохiмiчнi дослiдження кровi 3M-Бiохiмiчнi дослiдження сечi 3N-Бiохiмiчнi дослiдження iнших секретiв органiзма 3E-Iмунологiчнi 3F-Функцiональнi тести 3G-Мiкробiологiчнi 3H-Морфологiчнi 3I-Паразитологiчнi 3J-Мiкологiчнi 3K-Вiрусологiчнi 3L-Токсикологiчнi 3A-Фiзико-хiмiчнi та мiкроскопiчнi 3AA-Кров AA3 01 Визначення осмолярностi …