Шкали з анестезіології-реаніматологіїМедичні онлайн-шкали з анестезіології-реаніматології, необхідні в практиці практикуючого фахівця в роботі з його пацієнтами.


Зміст:

 1. Шкала коми Глазго
 2. Шкала МНТАР
 3. Женевська шкала
 4. Дитяча шкала коми Глазго
 5. Шкала COMFORT
 6. Шкала SOFA
 7. Шкала LIS
 8. Шкала ISTH
 9. Шкала збудження-седації Річмонда
 10. Модифікована шкала Aldrete
 11. Шкала глибини коматозних станів (Глазго-Пітсбург)
 12. Перевірочний лист для оцінки делірію (ICDSC)
 13. Шкала Ель-Ганзурі
 14. Індекс Lee
 15. Шкала COHMC
 16. Шкала TISS-28
 17. Шкала гастроінтестінального пошкодження

Шкала коми Глазго

Шкала коми Глазго – шкала для оцінки ступеня порушення свідомості і коми дітей старше 4 років і дорослих. Шкала була опублікована в 1974 році Грехем Тіздейлом і Б. Дж. Дженнетт, професорами нейрохірургії Інституту Неврологічних наук Університету Глазго

Шкала складається з трьох тестів, що оцінюють реакцію відкривання очей, а також мовні і рухові реакції. За кожен тест нараховується певна кількість балів. У тесті відкривання очей від 1 до 4, в тесті мовних реакцій від 1 до 5, а в тесті на рухові реакції від 1 до 6 балів. Таким чином, мінімальна кількість балів – 3 (глибока кома), максимальне – 15 (ясна свідомість).

Відкривання очей
Мовна реакція

Рухова реакція


Бали:

Інтерпретація отриманих результатів

15 балів – свідомість ясна.
14 балів – легке оглушення.
13 балів – помірне оглушення.
12 балів – глибоке оглушення.
10-8 балів – сопор.
7-6 балів – помірна кома.
5-4 балів – глибока кома.
3 бали – позамежна кома, смерть мозку


Шкала МНТАР

Операційно-анестезіологічний ризик за шкалою Московського Наукового Товариства Анестезіологів-Реаніматологів, являє собою бальну систему підрахунку ймовірного ризику ускладнень на основі оцінки трьох показників: загального стану хворого; майбутнього обсягу і характеру операції; варіанту анестезії.

Існує 5 ступенів операційно-анестезіологічного ризику МНТАР, при цьому мінімальне число балів дорівнює 1,5, а максимальне 11.

Оцінка загального стану хворих

Оцінка обсягу та характеру операції

Оцінка характеру анестезії

Бали:

Ступінь анестезіологічного ризику визначається на основі складання балів. При екстреної анестезії допускається підвищення ризику шкали МНТАР на 1 бал.

 • I ступінь (незначна) 1,5 бала
 • II ступінь (помірна) 2-3 бали
 • III ступінь (значна) 3,5-5 балів
 • IV ступінь (висока) 5,5-8 балів
 • V ступінь (вкрай висока) 8,5-11 балів

Женевська шкала

У зв’язку з необхідністю оцінки ймовірності виникнення ТЕЛА розроблена діагностична Женевська шкала.

Вік> 65 років


ТГВ або ТЕЛА в анамнезі


Переломи або хірургічні операції протягом місяця


Злоякісні новоутворення в анамнезі


Симптоми


ЧССАсиметричний набряк нижніх кінцівок і болючість при пальпації по ходу вен


Бали:

Клінічна ймовірність виникнення ТЕЛА:

 • 0-3 балів – низька
 • 4-10 балів – помірна
 • ≥11 балів – висока

Дитяча шкала коми Глазго

Дитяча шкала коми для дітей молодше 4-х років подібна до шкали для дорослих, за винятком оцінки вербального відповіді.

Відкривання очей
Мовна реакція

Рухова реакція


Бали:

Інтерпретація отриманих результатів

 • 15 балів – свідомість ясна
 • 10 – 14 балів – помірне і глибоке оглушення
 • 9 – 10 балів – сопор
 • 7 – 8 балів – кома-1
 • 5 – 6 балів – кома-2
 • 3 – 4 бали – кома-3

Шкала COMFORT

Шкала COMFORT – використовується для оцінки болю у новонароджених, які знаходяться на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Корисна для використання в дитячій анестезіології.

Занепокоєння

Тривожність

Дихальні порушення

Плач

Фізична рухливість

М'язовий тонус

Мімічний тонус

Середній артеріальний тиск

ЧСС

Бали:

Оцінка: Значення від 17 до 26 свідчать про адекватну седацію і знеболення.


Шкала SOFA

Шкала SOFA (Sepsis-related Organ Failure) – призначена для обстеження пацієнтів з поліорганною недостатністю, з метою оцінки тяжкості стану, при інтенсивній терапії септичного синдрому (сепсису).

Вона була розроблена Робочою Групою з проблем сепсису Європейського Товариства Медицини Критичних Станів. Не застосовують на пацієнтах молодше 12 років.

PaO2/FiO2, мм рт.ст.
Тромбоцити
Білірубін, мг/дл, мкмоль/л
Середній артеріальний тиск
Оцінка тяжкості коми по Глазго
Креатинін сироватки (мкмоль / л) або добовий діурез

Бали:

Оцінка результатів в балах:

 • 12 – множинні органні дисфункції
 • 13-17 – перехід дисфункції в недостатність
 • 24 – висока ймовірність летального результату
Шкала LIS

Шкала пошкодження легенів (Lung Injury Score – LIS) – служи для оцінки ступеню пошкодження органу, запропонована в 1988 році J.F. Murray.

Рентгенограма грудної клітини (Альвеолярна консолідація)

Гіпоксемія (PaO2\FiO2)

Комплайнс респіраторної системи (мл \ см Н2О) (при ШВЛ)

Позитивний тиск в кінці видиху (см Н2О) (При ШВЛ)

Бали:

Інтерпретація результатів:

 • 0 – немає пошкодження легенів
 • 1-2.5 – легке або помірне пошкодження
 • > 2.5 – важке ушкодження

Шкала ISTH

Шкала ISTH від Міжнародного Товариства з Тромбозом і Гемостазу, призначена для діагностики ДВЗ-синдрому.

Кількість тромбоцитівРозчинні мономери фібрину / продукти деградації фібринуЗбільшення протромбінового часуФібриноген


Бали:

 • Якщо ≥ 5: явний ДВЗ. В цьому випадку необхідно щодня повторювати лабораторні дослідження і проводити перерахунок балів.
 • Якщо <5: передбачуваний (але не підтверджений) прихований ДВЗ. В цьому випадку необхідно повторити лабораторні дослідження і зробити новий розрахунок балів в найближчі 1 – 2 дні.

Шкала збудження-седації Річмонда

Шкала RASS (шкала збудження-седації Річмонда, Richmond Agitation-Sedation Scale) використовується у відділенні анестезіології-реанімації та інтенсивної терапії для опису ступеня агресії хворого або рівня глибини седації.Бали:

Оцінка стану

 • +4 – Буйна
 • +3 – Виражене порушення
 • +2 – Порушення
 • +1 – Занепокоєння
 • 0 – Спокій
 • -1 – Сонливість
 • -2 – Легка седація
 • -3 – Середня седація
 • -4 – Глибока седація
 • -5 – Неможливість розбудити хворого

Модифікована шкала Aldrete

Шкала демонструє готовність пацієнта до переведення в палату після анестезіологічного забезпечення.

АктивністьДиханняАртеріальний тискСвідомістьSpO2Бали:

Для переведення необхідна оцінка в 9 та більше балів.


Шкала глибини коматозних станів (Глазго-Пітсбург)

Для оцінки стовбурових рефлексів у хворих, які знаходяться в стані коми нетравматичного генезу може бути застосована Піттсбурзька шкала оцінки стану стовбура мозку (ПШСМ).

Відкривання очей
Рухові реакції


Мовна реакція

Реакція зіниць на світло

Реакції черепних нервів

Судоми

Спонтанне дихання

Бали:

Загальна оцінка балів:

 • 35- кома відсутня
 • 34-27 – кома легка
 • 26-20 – кома значна
 • 19-14 – кома глибока
 • 13-8 – кома позамежна
 • 7 – смерть мозку

Перевірочний лист для оцінки делірію (ICDSC)

Одним з методів діагностики делірію у реанімаційного пацієнта є використання спеціального контрольного листа – ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist)


Бали:

Сума балів ≥ 4 – делірій


Шкала Ель-Ганзурі

Шкала Ель-Ганзурі (EGRI), або індекс ризику Ель-Ганзурі – система оцінки ризику важкої інтубації.

Важка інтубація в анамнезіЩитопідборідна відстаньОцінка за шкалою MallampatiКут закидання головиМаса тіла (кг) / ріст (см)Видиме висування нижньої щелепи


Відстань між різцями відкритого рота

Бали:

Інтерпретація результатів:

 • 0-3 балів – мінімальний ризик важкої інтубації
 • 4-6 балів – можна очікувати важку інтубацію
 • 7-12 балів – гарантований ризик важкої інтубації

Індекс Lee

Індекс Лі (переглянутий індекс кардіального ризику, Revised Cardiac Risk Index) – ризик інтраопераційних серцево-судинних ускладнень. Використовується при передопераційному огляді анестезіолога.Бали:

Інтерпретація:

 • Кількість балів 0 – 0,4% частоти ускладнень
 • Кількість балів 1 – 0,9% частоти ускладнень
 • Кількість балів 2 – 7% частоти ускладнень
 • Кількість балів ≥3 – 11% частоти ускладнень

Шкала COHMC

Шкала COHMC – показує достатню ефективність і чутливість до змін неврологічних функцій, при застосуванні в педіатричній практиці.

Функція кориФункція стовбура головного мозку
Бали:

Інтерпретація:

 • Мінімальна оцінка: 0 балів (погана)
 • Максимальна оцінка: 9 балів (хороша)

У дітей з оцінкою за шкалою менше 3 балів ймовірність смертності вкрай висока


Шкала TISS-28

Шкала TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System) – призначена для точного вимірювання рівня необхідної допомоги пацієнту, що знаходиться в палаті нтенсівной терапії (ПІТ)

Основні заходиДихальна підтримка
Підтримка СССПідтримка ниркової функціїПідтримка неврологічного статусу

Підтримка метаболізмуСпеціальні заходиБали:

Інтерпретація:

Мінімальне значення = 0 (малоймовірно для пацієнта вимагає істинної інтенсивної терапії)

Максимальне значення = 78

Кожна медсестра може надати допомогу на 46.35 балів TISS – 28 за чергування. Кожен бал TISS – 28 вимагає 10.6 хвилин часу від чергування медсестри.


Шкала гастроінтестінального пошкодження


Бали:

Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення