Цей розділ відноситься до природної або штучно створеної продукції або системи виробів, обладнання та технологій, що безпосередньо оточують індивіда, які зібрані, створені, вироблені або виготовлені людиною. Класифікація допоміжних засобів ISO 9999 визначає їх як “спеціально вироблені та загальнодоступні будь-які вироби, інструменти, обладнання або технічні системи, що використовуються особами з обмеженнями життєдіяльності, запобігають, компенсують, контролюють, полегшують або нейтралізують ” обмеження життєдіяльності.

Встановлено, що будь-які вироби або технології можуть бути допоміжними (див. ISO 9999: Технічна допомога для осіб з обмеженнями життєдіяльності – класифікація (друга версія); ISO/TC 173/SC 2 ; ISO/DIS 9999). Однак для даної класифікації навколишніх факторів допоміжні вироби та технології визначаються більш вузько, як будь-які вироби, інструменти, обладнання та технології, адаптовані або спеціально розроблені для покращення функціонування осіб з обмеженнями життєдіяльності.


 • e 110 Продукти або речовини для індивідуального споживання

Будь-які природні або штучно створені людиною продукти або речовини, які зібрані, оброблені або вироблені для споживання людьми всередину.
Включено: продукти та лікарські речовини

 • e 115 Вироби та технології для особистого повсякденного використання

Обладнання, вироби та технології, що використовуються людьми повсякденно, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види, що розташовуються всередині, на тілі або поряд з індивідом, який їх використовує.
Включено: основні та допоміжні вироби та технології для персонального використання
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 120 Вироби та технології для персонального пересування та перевезення всередині та поза приміщеннями

Обладнання, вироби та технології, що використовуються людьми повсякденно для руху та переміщень всередині та зовні будівель, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види, що розташовуються всередині, на тілі або поруч із індивідом, що використовує їх.
Включено: основні та допоміжні вироби та технології для персонального пересування та перевезення всередині та поза приміщеннями
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 125 Засоби та технології комунікації

Обладнання, вироби та технології, що використовуються людьми в їх діяльності для обміну та отримання інформації, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види, що розташовуються всередині, на тілі або поряд з індивідом, що використовує їх .
Включено: основні та допоміжні засоби та технології комунікації
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 130 Вироби та технології для навчання

Обладнання, вироби, процеси, методи та технології, що використовуються для придбання знань, спеціальності або навички, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види.
Включено: основні та допоміжні вироби та технології для навчання
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 135 Вироби та технології для праці та зайнятості

Обладнання, вироби та технології, що використовуються в бізнесі, на службі та у виробничому секторі для полегшення праці.
Включено: основні та допоміжні вироби та технології для праці та зайнятості
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 140 Вироби та технології для культурного дозвілля, відпочинку та спорту

Обладнання, вироби та технології, що використовуються для проведення та підвищення якості культурних, розважальних та спортивних заходів, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види.
Включено: основні та допоміжні вироби та технології для культурного дозвілля, відпочинку та спорту
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 145 Вироби та технології для релігійної та духовної практики

Вироби та технології, унікальні об’єкти або вироби масового виробництва, які використовуються із символічним значенням у контексті духовної культури або релігії, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види.
Включено: основні та допоміжні вироби та технології для релігійної та духовної практики
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (е340)

 • e 150 Дизайн, характер проектування, будівництва та облаштування будівель для громадського користування

Продукція та технології облаштування внутрішнього та зовнішнього довкілля, які заплановані, спроектовані та виконані для громадського користування, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види.
Включено: Дизайн, характер проектування, будівництва та облаштування входів та виходів, внутрішніх зручностей та покажчиків

 • e 155 Дизайн, характер проектування, будівництва та облаштування будівель приватного використання

Продукція та технології облаштування внутрішнього та зовнішнього довкілля, які заплановані, спроектовані та виконані для приватного користування, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види.
Включено: продукцію та технології проектування, будівництва та облаштування входів та виходів, внутрішніх зручностей та покажчиків

 • e 160 Продукція та технології землекористування

Продукція та технології використання земельних ресурсів, що змінюють довкілля індивіда, які визначаються політикою використання землі, проектуванням, плануванням та розвитком облаштування місцевості, включаючи адаптовані або спеціально розроблені їх види.
Включено: продукцію та технології землекористування, організованого відповідно до правил використання землі у сільських районах, приміських, міських районах, парках, заповідниках

 • e 165 Власність та капітал

Продукція або об’єкти економічних відносин: гроші, товари, власність та інші цінності, якими індивід володіє або які він має право використовувати.
Включено: матеріальна та нематеріальна власність, фінансові активи

 • e 198 Продукція та технології, інші уточнені
 • e 199 Продукція та технологія, не уточнені