Онлайн-тести з історії медицини (розвиток мікробіології та гігієни)

Даний тип тестування створений для самостійного контролю власних знань з історії медицини перед заліком, іспитом або модулем.