Онлайн-тести з анатомії (міологія)

Даний тип тестування створений для самостійного контролю власних знань з анатомії перед заліком, іспитом або модулем.