Вісь анатомічної локалізації:


Серце — передсердя
Процедури, пов’язані з розрізом передсердя
 • 38512-00 – Розділення додаткового провідного шляху, що включає 1 передсердну камеру
 • 38515-00 – Розділення додаткових провідних шляхів, що включає обидві передсердні камери
Пов’язані з деструкцією процедури на передсерді
 • 38287-01 – Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення, не класифікована в інших рубриках
 • 38287-02 – Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення із залученням камери лівого передсердя
 • 38287-03 – Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів, не класифікована в інших рубриках
 • 38287-04 – Відкрита абляція аритмогенного вогнища або шляху проведення із залученням камери лівого передсердя
 • 38290-01 – Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення із залученням обох передсердних камер
 • 38290-02 – Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення із залученням обох передсердних камер
 • 38670-00 – Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної перегородки
Відновлювальні процедури на передсерді
 • 38745-00 – Внутрішньопередсердна транспозиція венозного відтоку
 • 38757-02 – Створення екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою артерією
 • 38760-02 – Заміна екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою артерією
 • 90224-00 – Корекція транспозиції магістральних судин
 • 96219-00 – Перкутанне (черезшкірне) закриття вушка лівого передсердя
 • 96220-00 – Закриття вушка лівого передсердя
Процедури з реконструкції передсердя
 • 38673-00 – Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної перегородки з реконструкцією шляхом імплантації латки-трансплантата
 • 38673-01 – Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної перегородки з реконструкцією шляхом створення кондуїту
 • 90200-00 – Ревізія спинномозкової рідини [СМР]
Інші процедури на передсерді
 • 96221-00 – Інші закриті внутрішньогрудні процедури на передсерді
 • 96221-01 – Інші внутрішньогрудні процедури на передсерді

Серце — шлуночок
Процедури з обстеження шлуночка
 • 59903-00 – Ліва вентрикулографія
 • 59903-01 – Права вентрикулографія
 • 59903-02 – Ліва та права вентрикулографія
Процедури на шлуночку, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 38615-00 – Введення шлуночкового допоміжного пристрою лівого шлуночка
 • 38615-01 – Введення шлуночкового допоміжного пристрою правого шлуночка
 • 38618-00 – Введення шлуночкового допоміжного пристрою лівого і правого шлуночків
 • 38621-00 – Видалення шлуночкового допоміжного пристрою лівого шлуночка
 • 38621-01 – Видалення шлуночкового допоміжного пристрою правого шлуночка
 • 38624-00 – Видалення шлуночкового допоміжного пристрою лівого і правого шлуночків
 • 38627-00 – Корекція положення канюлі шлуночкового допоміжного пристрою шлуночка
 • 96229-00 – Імплантація штучного серця
 • 96229-01 – Видалення штучного серця
 • 96229-02 – Ревізія штучного серця
 • 38518-00 – Абляція шлуночкового м’яза
Вентрикулярна міектомія
 • 38763-01 – Правошлуночкова міектомія
 • 38763-00 – Лівошлуночкова міектомія
Висічення аневризми шлуночка серця
 • 38507-00 – Аневризмектомія лівого шлуночка
 • 38508-00 – Аневризмектомія лівого шлуночка з імплантацією латки-трансплантата
Інші процедури на шлуночку, пов’язані з висіченням
 • 38677-00 – Часткове висічення по товщині ураженої ділянки міокарда шлуночка
 • 38680-00 – Висічення на всю товщину ураженої ділянки міокарда шлуночка з відновленням або реконструкцією
Операції для створення перегородок або кондуїтів
 • 38754-00 – Операція створення міжшлуночкової перегородки
 • 38754-01 – Створення міжшлуночкового кондуїту
 • 38757-00 – Створення екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою артерією
 • 38757-01 – Створення екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою
 • 38760-00 – Заміна екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою артерією
 • 38760-01 – Заміна екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою
Інші відновлювальні процедури на шлуночку
 • 38766-00 – Хірургічне збільшення товщини стінки лівого шлуночка
 • 38766-01 – Хірургічне збільшення товщини стінки правого шлуночка
Інші процедури на шлуночку
 • 38456-14 – Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-02 – Інші інтраторакальні втручання на шлуночку серця з серцево-легеневим шунтуванням

Серце — перегородка
Пов’язані з висіченням процедури на перегородці
 • 38748-00 – Шлуночкова (вентрикулярна) септектомія
 • 38748-01 – Черезшкірна транслюмінальна септальна міокардіальна абляція
Усунення дефекту міжпередсердної перегородки
 • 38742-00 – Черезшкірне усунення дефекту міжпередсердної перегородки
 • 38742-02 – Усунення дефекту міжпередсердної перегородки
Усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
 • 38751-00 – Черезшкірне усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
 • 38751-02 – Усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
Інші відновлювальні процедури на перегородці
 • 38270-00 – Черезшкірна передсердна септостомія
 • 38509-00 – Усунення розриву міжшлуночкової перегородки
 • 38739-00 – Передсердна септектомія або септостомія
Інші процедури на перегородці
 • 38456-12 – Інші інтраторакальні втручання на перегородці без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-03 – Інші інтраторакальні втручання на перегородці з серцево-легеневим шунтуванням

Серце — аортальний клапан
 • 38456-10 – Відкрита вальвулотомія аортального клапана
Відновлення аортального клапана
 • 38270-01 – Черезшкірна балонна аортальна вальвулопластика
 • 38475-02 – Анулопластика аортального клапана
 • 38477-02 – Анулопластика аортального клапана з введенням кільця
 • 38480-00 – Відновлення аортального клапана, 1 стулка
 • 38481-00 – Відновлення аортального клапана, ? 2 стулок
 • 38483-00 – Декальцифікація стулок аортального клапана
Заміна аортального клапана
 • 38488-00 – Заміна аортального клапанаіз застосуванням механічного протеза
 • 38488-01 – Заміна аортального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38488-08 – Черезшкірна заміна аортального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38489-00 – Заміна аортального клапана із застосуванням гомотрансплантата
 • 38489-01 – Заміна аортального клапана із застосуванням безстентового гетеротрансплантата
Інші процедури на аортальному клапані
 • 38456-15 – Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-04 – Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані з серцево-легеневим шунтуванням

Серце — мітральний клапан
 • 38487-00 – Відкрита вальвулотомія мітрального клапана
Відновлення мітрального клапана
 • 38270-02 – Черезшкірна балонна мітральна вальвулопластика
 • 38480-01 – Відновлення мітрального клапана, 1 стулка
 • 38481-01 – Відновлення мітрального клапана, ? 2 стулок
 • 38485-01 – Декальцифікація мітрального клапана
 • 96222-00 – Черезшкірна мітральна вальвулопластика з використанням окклюдера
Анулопластика мітрального клапана
 • 38475-00 – Анулопластика мітрального клапана
 • 38477-00 – Анулопластика мітрального клапана з введенням кільця
Заміна мітрального клапана
 • 38488-02 – Заміна мітрального клапана із застосуванням механічного протеза
 • 38488-03 – Заміна мітрального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38488-09 – Черезшкірна заміна мітрального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38489-02 – Заміна мітрального клапана із застосуванням гомотрансплантата
 • 38485-00 – Реконструкція фіброзного кільця мітрального клапана
Інші процедури на мітральному клапані
 • 38456-16 – Інші інтраторакальні втручання на мітральному клапані без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-05 – Інші інтраторакальні втручання на мітральному клапані з серцево-легеневим шунтуванням

Серце — трикуспідальний клапан
 • 38456-11 – Відкрита вальвулотомія трикуспідального клапана
Відновлення трикуспідального клапана
 • 38480-02 – Відновлення трикуспідального клапана, 1 стулка
 • 38481-02 – Відновлення трикуспідального клапана, ? 2 стулок
Анулопластика трикуспідального клапана
 • 38475-01 – Анулопластика трикуспідального клапана
 • 38477-01 – Анулопластика трикуспідального клапана з введенням кільця
Заміна трикуспідального клапана
 • 38488-04 – Заміна трикуспідального клапана із застосуванням механічного протеза
 • 38488-05 – Заміна трикуспідального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38488-10 – Черезшкірна заміна трикуспідального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38489-03 – Заміна трикуспідального клапана із застосуванням гомотрансплантата
Інші процедури на трикуспідальному клапані
 • 38456-17 – Інші інтраторакальні втручання на трикуспідальному клапані без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-06 – Інші інтраторакальні втручання на трикуспідальному клапані з серцево-легеневим шунтуванням

Серце — легеневий клапан
 • 38456-01 – Відкрита вальвулотомія легеневого клапана
Заміна або відновлення легеневого клапана
 • 38270-03 – Черезшкірна балонна вальвулопластика клапана легеневої артерії
 • 38488-06 – Заміна легеневого клапана із застосуванням механічного протеза
 • 38488-07 – Заміна легеневого клапана із застосуванням біопротеза
 • 38488-11 – Черезшкірна заміна легеневого клапанаіз застосуванням біопротеза
 • 38489-04 – Заміна легеневого клапана із застосуванням гомотрансплантата
 • 38489-05 – Заміна легеневого клапана із застосуванням безстентового гетеротрансплантата
Інші процедури на легеневому клапані
 • 38456-18 – Інші інтраторакальні втручання на легеневому клапані без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-07 – Інші інтраторакальні втручання на легеневому клапаніз серцево-легеневим шунтуванням

Серце — міокард
Процедури, пов’язані з розрізом міокарда
 • 38650-00 – Кардіоміотомія
 • 38650-02 – Відкрита грудна трансміокардіальна реваскуляризація
 • 38650-03 – Інша трансміокардіальна реваскуляризація
Пов’язані з висіченням процедури на міокарді
 • 38275-00 – Біопсія міокарда шляхом катетеризації серця
 • 38418-03 – Біопсія міокарда
 • 38650-01 – Кардіоміектомія
 • 90206-00 – Кардіоміопластика
Захист міокарда
 • 22075-00 – Глибока гіпотермія з зупинкою кровообігу
 • 38577-00 – Перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
 • 38588-00 – Кардіоплегія
 • 38600-00 – Серцево-легеневе шунтування, центральна канюляція
 • 38603-00 – Серцево-легеневе шунтування, периферична канюляція
 • 38627-01 – Корекція положення канюлі для серцево-легеневого шунтування

Серце — перикард
Дренаж серця
 • 38359-00 – Перикардіоцентез
 • 38450-00 – Трансторакальне дренування перикарда
 • 38450-01 – Торакоскопічне дренування перикарда
 • 38452-00 – Дренування перикарда з доступом під мечоподібним відростком
 • 38647-00 – Розділення спайок у грудній клітці
Біопсія перикарда
 • 38436-02 – Біопсія перикардапід торакоскопічним контролем
 • 38450-02 – Біопсія перикарда, трансторакальний доступ
 • 38450-03 – Біопсія перикарда, доступ під мечоподібним відростком
Інші пов’язані з висіченням процедури на перикарді
 • 38447-00 – Перикардектомія, субтотальна або повна
 • 38447-01 – Перикардектомія, субтотальна або повна під торакоскопічним контролем
 • 38456-05 – Висічення ураженої ділянки перикарда
 • 38456-06 – Висічення ураженої ділянки перикарда під торакоскопічним контролем

Серце — інші локалізації
Введення тимчасового трансвенного електрода
 • 38256-00 – Введення тимчасового трансвенного електрода у передсердя
 • 38256-01 – Введення тимчасового трансвенного електрода у шлуночок
Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора або
 • 38350-00 – Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в іншу(-і) камеру(-и) серця
 • 38368-00 – Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в лівий шлуночок
 • 38390-01 – Введення постійного трансвенного електрода кардіодефібрилятора в лівий шлуночок
 • 38390-02 – Введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в іншу(-і) камеру(-и) серця
Введення іншого електрода або пластини кардіостимулятора або
 • 38390-00 – Введення пластин кардіодефібрилятора
 • 38470-00 – Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38470-01 – Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38473-00 – Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора з доступом під мечоподібним відростком
 • 38473-01 – Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора з доступом під мечоподібним відростком
 • 38654-00 – Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38654-03 – Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіодефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 90202-00 – Введення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
 • 90202-01 – Встановлення тимчасового черезшкірного електрода кардіостимулятора
 • 90202-02 – Введення тимчасового епікардіального електрода кардіодефібрилятора
Введення генератора кардіостимулятора
 • 38353-00 – Введення генератора кардіостимулятора
 • 38393-00 – Введення генератора кардіодефібрилятора
Налаштування, заміна або видалення електрода кардіостимулятора
 • 38350-01 – Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора для іншої камери (або інших камер) серця
 • 38350-02 – Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з іншої (-их) камери(-) серця
 • 38350-03 – Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для іншої камери (або інших камер) серця
 • 38350-04 – Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з іншої (-их) камери (-) серця
 • 38358-00 – Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з іншої камери (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення
 • 38358-01 – Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з лівого шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів
 • 38358-02 – Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з лівого шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів
 • 38358-03 – Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з іншої камери (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення електродів
 • 38368-01 – Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора для лівого шлуночка
 • 38368-02 – Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з лівого шлуночка
 • 38368-03 – Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для лівого шлуночка
 • 38368-04 – Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з лівого шлуночка
 • 38390-03 – Заміна пластин (електродів) дефібрилятора
 • 38390-04 – Видалення пластин (електродів) дефібрилятора
 • 38456-21 – Налаштування епікардіального електрода кардіостимулятора
 • 38456-22 – Заміна тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
 • 38456-23 – Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу під мечоподібним відростком
 • 38456-24 – Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38456-25 – Видалення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
 • 38456-26 – Видалення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу під мечоподібним відростком
 • 38456-27 – Видалення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38456-28 – Налаштування епікардіального електрода дефібрилятора
 • 38456-29 – Заміна тимчасового епікардіального електрода дефібрилятора
 • 38456-30 – Заміна постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу під мечоподібним відростком
 • 38456-31 – Заміна постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38456-32 – Видалення тимчасового епікардіального електрода дефібрилятора
 • 38456-33 – Видалення постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу під мечоподібним відростком
 • 38456-34 – Видалення постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38654-01 – Видалення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38654-02 – Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для лівого шлуночка шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38654-04 – Заміна постійного лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 38654-05 – Видалення постійного лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії
 • 90203-00 – Налаштування трансвенного електрода кардіостимулятора
 • 90203-02 – Налаштування лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком
 • 90203-03 – Заміна тимчасового трансвенного електрода кардіостимулятора
 • 90203-04 – Видалення тимчасового трансвенного електрода кардіостимулятора
 • 90203-08 – Налаштування трансвенного електрода дефібрилятора
 • 90203-09 – Налаштування лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком
 • 90203-10 – Заміна тимчасового трансвенного електрода дефібрилятора
 • 90203-11 – Видалення тимчасового трансвенного електрода дефібрилятора
Налаштування, заміна або видалення генератора кардіостимулятора
 • 38353-01 – Заміна кардіостимулятора
 • 38353-02 – Видалення кардіостимулятора
 • 90203-05 – Налаштування генератора кардіостимулятора
Налаштування, заміна або видалення генератора кардіодефібрилятора
 • 38393-01 – Заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного)
 • 90203-06 – Налаштування генератора дефібрилятора
 • 90203-07 – Видалення генератора дефібрилятора
 • 13818-00 – Введення балонного катетера правих відділів серця для моніторингу
Взяття серця або легені донора
 • 90204-00 – Видалення серця донора для пересадки
 • 90204-01 – Видалення серця та легені донора для пересадки
Пересадка серця або легені
 • 90205-00 – Пересадка серця
 • 90205-01 – Пересадка серця і легені
Інші відновлювальні процедури на серці іншої локалізації
 • 38727-00 – Відновлення внутрiшньогрудних судин з анастомозом
 • 38727-01 – Відновлення внутрiшньогрудних судин з анастомозом
 • 38490-00 – Реконструкція та реплантація підклапанних структур
 • 90219-00 – Ревізія або переміщення підшкірної кишені для кардіостимулятора або дефібрилятора
 • 38640-00 – Повторна операція для виконання іншої процедури на серці, не класифікована в інших рубриках
Електрофізіологічне дослідження (ЕФД)
 • 38209-00 – Електрофізіологічне дослідження серця, ? 3 катетерів
 • 38212-00 – Електрофізіологічне дослідження серця, ? 4 катетерів
 • 38213-00 – Електрофізіологічне дослідження серця для подальшої перевірки кардіодефібрилятора
Інші процедури на серці іншої локалізації
 • 38456-00 – Інші інтраторакальні втручання на серці без серцево-легеневого шунтування
 • 38493-00 – Оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на серцевому клапані
 • 38653-00 – Інші інтраторакальні втручання на серці з серцево-легеневим шунтуванням

Коронарні артерії
Катетеризація серця
 • 38200-00 – Правостороння катетеризація серця
 • 38203-00 – Лівостороння катетеризація серця
 • 38206-00 – Право- і лівостороння катетеризація серця
Коронароангіографія
 • 38215-00 – Коронароангіографія
 • 38218-00 – Коронароангіографія з лівосторонньою катетеризацією серця
 • 38218-01 – Коронароангіографія з правосторонньою катетеризацією серця
 • 38218-02 – Коронароангіографія з право- і лівосторонньою катетеризацією серця
 • 38241-00 – Вимірювання кровотоку коронарної артерії
Пов’язані з висіченням процедури на коронарних артеріях
 • 38309-00 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1 артерія
 • 38312-00 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1 артерія, з введенням 1 стента
 • 38312-01 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1 артерія, з введенням ? 2 стентів
 • 38315-00 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], множинні артерії
 • 38318-00 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], множинні артерії, з введенням 1 стента
 • 38318-01 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], множинні артерії, з введенням ? 2 стентів
 • 38505-00 – Відкрита коронарна ендартеректомія
 • 90218-00 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з аспіраційною тромбектомією, 1 артерія
 • 90218-01 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з аспіраційною тромбектомією, множинні артерії
 • 90218-02 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика із застосуванням пристрою протиемболічного захисту, 1 артерія
 • 90218-03 – Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика із застосуванням пристрою протиемболічного захисту, множинні артерії
Транслюмінальна коронарна ангіопластика
 • 38300-00 – Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика 1 коронарної артерії
 • 38300-01 – Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика 1 коронарної артерії
 • 38303-00 – Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика ? 2 коронарних артерій
 • 38303-01 – Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика ? 2 коронарних артерій
Транслюмінальна коронарна ангіопластика зі стентуванням
 • 38306-00 – Черезшкірне введення 1 транслюмінального стента в одиничну коронарну артерію
 • 38306-01 – Черезшкірне введення ? 2 транслюмінальних стентів в одиничну коронарну артерію
 • 38306-02 – Черезшкірне введення ? 2 транслюмінальних стентів в множинні коронарні артерії
 • 38306-03 – Відкрите введення 1 транслюмінального стента в одиничну коронарну артерію
 • 38306-04 – Відкрите введення ? 2 транслюмінальних стентів в одиничну коронарну артерію
 • 38306-05 – Відкрите введення ? 2 транслюмінальних стентів в множинні коронарні артерії
Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з
 • 38497-00 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з великої підшкірної вени
 • 38497-01 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 2 трансплантатів з великої підшкірної вени
 • 38497-02 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 3 трансплантатів з великої підшкірної вени
 • 38497-03 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 4 трансплантатів з великої підшкірної вени
Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з інших
 • 38497-04 – Аорто-коронарне шунтування з використанням 1 іншого венозного трансплантата
 • 38497-05 – Аорто-коронарне шунтування з використанням 2 інших венозних трансплантатів
 • 38497-06 – Аорто-коронарне шунтування з використанням 3 інших венозних трансплантатів
 • 38497-07 – Аорто-коронарне шунтування з використанням ? 4 інших венозних трансплантатів
Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з лівої
 • 38500-00 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з ЛВГА
 • 38503-00 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 2 трансплантатів з ЛВГА
Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з
 • 38500-01 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з ПВГА
 • 38503-01 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 2 трансплантатів з ПВГА
Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата
 • 38500-02 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з променевої артерії
 • 38503-02 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 2 трансплантатів з променевої артерії
Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з
 • 38500-03 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з епігастральної артерії
 • 38503-03 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 2 трансплантатів з епігастральної артерії
Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з інших
 • 38500-04 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з інших артерій
 • 38503-04 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 2 трансплантатів з інших артерій
Аорто-коронарне шунтування – інший трансплантат
 • 38500-05 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 композитного трансплантата
 • 38503-05 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 2 композитних трансплантатів
 • 90201-00 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 іншого трансплантата, не класифіковане в інших рубриках
 • 90201-01 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 2 інших трансплантатів, не класифіковане в інших рубриках
 • 90201-02 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням 3 інших трансплантатів, не класифіковане в інших рубриках
 • 90201-03 – Аорто-коронарне шунтування, з використанням ? 4 інших трансплантатів, не класифіковане в інших рубриках
 • 38637-00 – Повторна операція для відновлення коронарного шунта
Інші процедури на коронарних артеріях
 • 38456-19 – Інші інтраторакальні втручання на артеріях серця без серцево-легеневого шунтування
 • 38653-08 – Інші інтраторакальні втручання на артеріях серця з серцево-легеневим шунтуванням

Аорта
Процедури на аорті, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 38362-00 – Черезшкірне введення внутрішньоаортального балону-помпи
 • 38609-00 – Введення внутрішньоаортального балону-помпи шляхом артеріотомії
 • 38612-00 – Видалення внутрішньоаортального балону-помпи
Відновлення висхідного відділу грудної аорти
 • 38550-00 – Відновлення висхідного відділу грудної аорти
 • 38553-00 – Відновлення висхідного відділу грудної аорти з відновленням аортального клапана
 • 38553-01 – Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38556-00 – Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з вiдновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38556-01 – Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти
 • 38559-00 – Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти
 • 38562-00 – Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти з відновленням аортального клапана
 • 38562-01 – Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти із заміною аортального клапана
 • 38565-00 – Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти з відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38565-01 – Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти із заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
Відновлення низхідного відділу грудної аорти
 • 38568-00 – Відновлення низхiдного відділу грудної аорти
 • 38571-00 – Відновлення низхiдного відділу грудної аорти з шунтуванням
Протезування (заміщення) висхідного відділу грудної аорти
 • 38550-01 – Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти
 • 38553-02 – Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти з відновленням аортального клапана
 • 38553-03 – Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти із заміною аортального клапана
 • 38556-02 – Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти з відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38556-03 – Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти із заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
 • 38559-01 – Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
 • 38562-02 – Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти з відновленням аортального клапана
 • 38562-03 – Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти із заміною аортального клапана
 • 38565-02 – Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти з відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38565-03 – Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти із заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
Протезування (заміщення) низхідного відділу грудної аорти
 • 38568-01 – Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти
 • 38571-01 – Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти з шунтуванням
Закриття відкритої аортальної протоки
 • 38700-00 – Черезшкірне закриття відкритої аортальної протоки
 • 38700-01 – Закриття відкритого аортального протоку
Закриття колатеральних судин серця
 • 38700-02 – Черезшкірне закриття колатеральних судин серця
 • 38700-03 – Закриття колатеральних судин серця
Відновлювальні процедури на аорті
 • 38572-00 – Оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному відділі аорти
 • 38613-00 – Видалення внутрішньо аортального балону-помпи із закриттям артерії шляхом імплантації латки-трансплантата
 • 38706-00 – Відновлення аорти
 • 38706-01 – Відновлення аорти з анастомозом
 • 38712-00 – Відновлення перерваної дуги аорти
 • 43909-00 – Аортопексія

Артерії
Артеріальна катетеризація
 • 13303-00 – Катетеризація/канюляція пуповинної артерії в новонародженого
 • 34521-01 – Катетеризація/канюляція внутрішньочеревної артерії
 • 34524-00 – Катетеризація/канюляція інших артерій
 • 34530-01 – Видалення артеріального катетера
Діагностичний розріз артерії
 • 34100-00 – Діагностичний розріз сонної артерії
 • 34103-00 – Діагностичний розріз підключичної артерії
 • 34103-01 – Діагностичний розріз пахвової артерії
 • 34103-02 – Діагностичний розріз клубової артерії
 • 34103-03 – Діагностичний розріз стегнової артерії
 • 34103-04 – Діагностичний розріз підколінної артерії
 • 34106-00 – Діагностичний розріз плечової артерії
 • 34106-01 – Діагностичний розріз променевої артерії
 • 34106-02 – Діагностичний розріз ліктьової артерії
 • 34106-03 – Діагностичний розріз великогомілкової артерії
 • 34106-04 – Діагностичний розріз іншої артерії
Інші процедури, пов’язані з розрізом артерій
 • 34142-00 – Декомпресія черевного стовбура
 • 34145-00 – Декомпресія підколінної артерії
Переривання кровотоку в артерії
 • 34100-02 – Переривання кровотоку в соннiй артерії
 • 34103-10 – Переривання кровотоку в підключичній артерії
 • 34103-11 – Переривання кровотоку в пахвовій артерії
 • 34103-12 – Переривання кровотоку в клубовій артерії
 • 34103-13 – Переривання кровотоку у стегновій артерії
 • 34103-14 – Переривання кровотоку в підколінній артерії
 • 34106-10 – Переривання кровотоку у плечовій артерії
 • 34106-11 – Переривання кровотоку у променевій артерії
 • 34106-12 – Переривання кровотоку в ліктьовій артерії
 • 34106-13 – Переривання кровотоку у великогомілковій артерії
 • 34106-14 – Переривання кровотоку в іншиiй артерії
 • 41707-00 – Переривання кровотоку в пахвовій артерії
 • 41725-00 – Переривання кровотоку в решітчастій артерії
 • 52141-00 – Переривання кровотоку в нижньощелепній артерії
 • 52141-01 – Переривання кровотоку в лицевій артерії
 • 52141-02 – Переривання кровотоку в язиковiй артерії
Інші пов’язані з деструкцією процедури на артеріях
 • 33133-00 – Корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
 • 33169-00 – Корекція розриву аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
 • 33842-00 – Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу після хірургічної операції на соннiй або вертебральній артерії
 • 34109-00 – Біопсія скроневої артерії
Ендартеректомія
 • 33500-00 – Каротидна ендартеректомія
 • 33506-00 – Ендартеректомія плечоголовного стовбура
 • 33506-01 – Ендартеректомія підключичної артерії
 • 33509-00 – Ендартеректомія аорти
 • 33512-00 – Аорто-клубова ендартеректомія
 • 33515-00 – Aорто-стегнова ендартеректомія
 • 33515-01 – Клубово-стегнова ендартеректомія, двостороння
 • 33518-00 – Клубова ендартеректомія
 • 33521-00 – Клубово-стегнова ендартеректомія, одностороння
 • 33524-00 – Ниркова ендартеректомія, одностороння
 • 33527-00 – Ниркова ендартеректомія, двостороння
 • 33530-00 – Ендартеректомія черевного стовбура
 • 33530-01 – Ендартеректомія верхньої брижової артерії
 • 33533-00 – Ендартеректомія черевного стовбура та верхньої брижової артерій
 • 33536-00 – Ендартеректомія нижньої брижової артерії
 • 33539-00 – Ендартеректомія кінцівок
 • 33542-00 – Розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна
 • 90229-00 – Інша ендартеректомія
 • 33554-00 – Ендартеректомія у поєднанні з артеріальним шунтуванням для підготовки ділянки для накладення анастомозу
Артеріальна емболектомія або тромбектомія
 • 33800-00 – Емболектомія або тромбектомія сонної артерії
 • 33803-00 – Емболектомія або тромбектомія підключичної артерії
 • 33803-01 – Емболектомія або тромбектомія плечоголовного стовбура
 • 33806-00 – Емболектомія або тромбектомія пахвової артерії
 • 33806-01 – Емболектомія або тромбектомія плечової артерії
 • 33806-02 – Емболектомія або тромбектомія променевої артерії
 • 33806-03 – Емболектомія або тромбектомія ліктьової артерії
 • 33806-04 – Емболектомія або тромбектомія черевного стовбура
 • 33806-05 – Емболектомія або тромбектомія брижової артерії
 • 33806-06 – Емболектомія або тромбектомія ниркової артерії
 • 33806-07 – Емболектомія або тромбектомія селезінкової артерії
 • 33806-08 – Емболектомія або тромбектомія клубової артерії
 • 33806-09 – Емболектомія або тромбектомія стегнової артерії
 • 33806-10 – Емболектомія або тромбектомія підколінної артерії
 • 33806-11 – Емболектомія або тромбектомія великогомілкової артерії
 • 90230-00 – Емболектомія або тромбектомія іншої артерії
 • 90235-00 – Емболектомія або тромбектомія внутрішньочерепної артерії
Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії
 • 33803-02 – Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії тулуба
 • 33806-12 – Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії кінцівок
Артеріальна атеректомія
 • 35312-00 – Перкутанна атеректомія периферичних артерій
 • 35312-01 – Відкрита атеректомія периферичних артерій
Резекція ураженої ділянки сонної артерії
 • 34148-00 – Резекція ураженої ділянки сонної артерії ? 4 см у діаметрі
 • 34151-00 – Резекція ураженої ділянки сонної артерії > 4 см у діаметрі
 • 34154-00 – Резекція рецидивуючого ураження сонної артерії
Імплантація трансплантата-латки артерії
 • 33548-00 – Імплантація аутологiчного матерiалу для усунення дефекту артерії
 • 33548-01 – Імплантація латки-трансплантата артерії з використанням синтетичних матеріалів
Пряме закриття артерії
 • 33815-04 – Пряме закриття стегнової артерії
 • 33815-00 – Пряме закриття пахвової артерії
 • 33815-01 – Пряме закриття плечової артерії
 • 33815-02 – Пряме закриття променевої артерії
 • 33815-03 – Пряме закриття ліктьової артерії
 • 33815-05 – Пряме закриття підколінної артерії
 • 33815-06 – Пряме закриття великогомілкової артерії
 • 33815-07 – Пряме закриття малогомілкової артерії
 • 33824-00 – Пряме закриття сонної артерії
 • 33833-00 – Пряме закриття черевного стовбура
 • 33833-01 – Пряме закриття ниркової артерії
 • 33833-02 – Пряме закриття брижової артерії
 • 33833-03 – Пряме закриття клубової артерії
 • 90209-00 – Пряме закриття підключичної артерії
 • 90209-01 – Пряме закриття плечоголовного стовбура
 • 90209-02 – Пряме закриття аорти
 • 90209-03 – Пряме закриття інших артерій
Відновлення артерії шляхом анастомозу
 • 32766-00 – Відновлення іншої артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-00 – Відновлення пахвової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-01 – Відновлення плечової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-02 – Відновлення променевої артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-03 – Відновлення ліктьової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-04 – Відновлення стегнової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-05 – Відновлення підколінної артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-06 – Відновлення великогомілкової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-07 – Відновлення малогомілкової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33827-00 – Відновлення сонної артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33836-00 – Відновлення черевного стовбура шляхом прямого анастомозу
 • 33836-01 – Відновлення ниркової артеріїшляхом прямого анастомозу
 • 33836-02 – Відновлення клубової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33836-03 – Відновлення брижової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 90210-00 – Відновлення підключичної артерії шляхом прямого анастомозу
 • 90210-01 – Відновлення плечоголовного стовбура шляхом прямого анастомозу
 • 90210-02 – Відновлення аорти шляхом прямого анастомозу
Відновлення артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-00 – Відновлення пахвової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-01 – Відновлення плечової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-02 – Відновлення променевої артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-03 – Відновлення ліктьової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-04 – Відновлення стегнової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-05 – Відновлення підколінної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-06 – Відновлення великогомілкової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-07 – Відновлення малогомілкової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33830-00 – Відновлення сонної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-00 – Відновлення черевного стовбура шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-01 – Відновлення ниркової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-02 – Відновлення брижової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-03 – Відновлення клубової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-00 – Відновлення підключичної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-01 – Відновлення плечоголовного стовбура шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-02 – Відновлення аорти шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-03 – Відновлення інших артерій шляхом інтерпозиції трансплантата
Артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-00 – Шунтування сонної артерії з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-01 – Каротидно-каротидне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-02 – Каротидно-підключичне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-03 – Каротидно-вертебральне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-04 – Аорто-підключично-каротидне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32712-00 – Клубово-стегнове (iлеофеморальне) шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32721-00 – Ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одностороннє
 • 32724-00 – Ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, двостороннє
 • 32730-00 – Брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одинична судина
 • 32733-00 – Брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, множинні судини
 • 32739-00 – Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів, вище анастомозу в області колінного суглоба
 • 32742-00 – Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів, нижче анастомозу в області колінного суглоба
 • 32745-00 – Стегново-великогомілкове або стегново-малогомілкове (проксимальний відділ) шунтування артерій з використанням венозних трансплантатів
 • 32748-00 – Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (дистальний відділ) шунтування артерій з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-00 – Інше артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-02 – Підключично-вертебральне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-03 – Підключично-пахвове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-04 – Селезінково-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-05 – Аорто-черевне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-06 – Аорто-стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-07 – Клубово-клубове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-08 – Підколінно-великогомілкове шунтування з використанням венозних трансплантатів
Артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32708-00 – Аорто-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-05 – Каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-06 – Каротидно-каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-07 – Каротидно-вертебральне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-08 – Каротидно-підключичне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-09 – Аорто-каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-10 – Аорто-каротидно-плечове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-11 – Аорто-підключично-каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32708-01 – Аорто-стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32708-02 – Аорто-клубове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32708-03 – Аорто-клубово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32712-01 – Клубово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32715-00 – Підключично-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32715-01 – Підключично- стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32715-02 – Пахвово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32715-03 – Пахвово-стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32721-01 – Ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, одностороннє
 • 32724-01 – Ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, двостороннє
 • 32730-01 – Брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, одинична судина
 • 32733-01 – Брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, множинні судини
 • 32751-00 – Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, вище анастомозу в області колінного суглоба
 • 32751-01 – Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, нижче анастомозу в області колінного суглоба
 • 32751-02 – Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (проксимальний відділ) шунтування артерій з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32751-03 – Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (дистальний відділ) шунтування артерій з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-01 – Інше артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-09 – Аорто-підключичне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-10 – Підключично-підключичне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-11 – Підключично-вертебральне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-12 – Підключично-пахвове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-13 – Пахвово-пахвове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-14 – Пахвово-плечове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-15 – Селезінково-ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-16 – Аорто-черевне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-17 – Аорто-стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-18 – Клубово-клубове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-19 – Підколінно-великогомілкове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
Артеріальне шунтування з використанням композитних, секвенційних або перехресних шунтів-трансплантатів
 • 32718-00 – Клубово-стегнове перехресне шунтування
 • 32718-01 – Стегново-стегнове перехресне шунтування
 • 32754-00 – Стегново-підколінне шунтування з використанням композитних шунтів-трансплантатів, вище анастомозу в області колінного суглоба
 • 32754-01 – Стегново-підколінне шунтуванняз використанням композитних шунтів-трансплантатів, нижче анастомозу в області колінного суглоба
 • 32754-02 – Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове шунтування артерій з використанням композитних шунтів-трансплантатів
 • 32757-00 – Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів
 • 32757-01 – Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів
Відновлення при аневризмі шиї, внутрішньочеревної області або кінцівок
 • 33070-00 – Відновлення при аневризмі кінцівки
 • 33075-00 – Відновлення при аневризмі шиї
 • 33080-00 – Відновлення при інтраабдомінальній аневризмі
 • 33130-00 – Висічення та відновлення при аневризмі вісцеральної артерії з накладенням прямого анастомозу
 • 33136-00 – Відновлення при псевдоаневризмі в області накладення анастомозу після попередньої хірургічної операції на аорті
 • 33139-00 – Відновлення при псевдоаневризмі клубової артерії
 • 33142-00 – Відновлення при псевдоаневризмі стегнової артерії
 • 33166-00 – Висічення та відновлення при розриві аневризми вісцеральної артерії з накладенням прямого анастомозу
 • 33175-00 – Відновлення при розриві аневризми кінцівки
 • 33178-00 – Відновлення при розриві аневризми шиї
 • 33181-00 – Відновлення при розриві інтраабдомінальної аневризми
Протезування (заміщення) при аневризмі з використанням трансплантатів
 • 33050-00 – Протезування (заміщення) підколінної аневризми з використанням венозних трансплантатів
 • 33055-00 – Протезування (заміщення) підколінної аневризми з використанням синтетичних трансплантатів
 • 33100-00 – Протезування (заміщення) при аневризмі сонної артерії з використанням трансплантатів
 • 33103-00 – Протезування (заміщення) при аневризмі грудної аорти з використанням трансплантатів
 • 33109-00 – Протезування (заміщення) при торако-абдомінальній аневризмі з використанням трансплантатів
 • 33112-00 – Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в наднирковій області з використанням трансплантатів
 • 33115-00 – Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області трубчастими протезами
 • 33118-00 – Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз клубовими артеріями
 • 33121-00 – Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз стегновими артеріями
 • 33124-00 – Протезування (заміщення) аневризми клубової артерії з використанням трансплантатів, одностороннє
 • 33127-00 – Протезування (заміщення) аневризми клубової артерії з використанням трансплантатів, двостороннє
 • 33130-01 – Протезування (заміщення) аневризми вісцеральної артерії з використанням трансплантатів
 • 33145-00 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми грудної аорти з використанням трансплантатів
 • 33148-00 – Протезування (заміщення) при розриві торако-абдомінальної аневризми з використанням трансплантатів
 • 33151-00 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в наднирковій області з використанням трансплантатів
 • 33154-00 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій області трубчастими протезами
 • 33157-00 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз клубовими артеріями
 • 33160-00 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз стегновими артеріями
 • 33163-00 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми клубової артерії з використанням трансплантатів
 • 33166-01 – Протезування (заміщення) при розриві аневризми вісцеральної артерії з використанням трансплантатів
 • 33172-00 – Протезування (заміщення) інших аневризм великих артерій з використанням трансплантатів
Закриття аорто-тонкокишкової нориці
 • 34160-00 – Закриття аорто-тонкокишкової нориці з прямим закриттям аорти
 • 34163-00 – Закриття аорто-тонкокишкової нориці з введенням аортального трансплантата
 • 34166-00 – Закриття аорто-тонкокишкової нориці з ушиванням наглухо черевної аорти та пахвово-стегновим шунтуванням з використанням трансплантата
Відновлювальні процедури на легеневій артерії при вродженій ваді серця
 • 38715-00 – Звуження просвіту легеневого стовбура за допомогою тасьми
 • 38715-01 – Операція з відновлення просвіту легеневого стовбура
 • 38715-02 – Інше відновлення легеневого стовбура
 • 38733-00 – Створення системно-легеневого шунта
 • 32703-00 – Резекція сонної артерії з реанастомозом
Інші процедури на артеріях
 • 32736-00 – Інші процедури на нижній брижовій артерії
 • 90222-00 – Інші процедури на артеріях

Вени
Встановлення зовнішнього стента в вену
 • 34824-00 – Встановлення зовнішнього стента в поверхневу вену
 • 34833-00 – Встановлення зовнішнього стента в глибоку вену
Ін’єкції у варикозні вени
 • 32500-00 – Мікроін’єкції в ділянки з розширенням венул
 • 32500-01 – Множинні ін’єкції у варикозні вени
Інші процедури на венах, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 35330-00 – Черезшкірне введення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
 • 35330-01 – Відкрите введення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
 • 35331-00 – Черезшкірне видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
 • 35331-01 – Відкрите видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру
Діагностичний розріз вени
 • 34106-06 – Діагностичний розріз променевої вени
 • 34100-01 – Діагностичний розріз яремної вени
 • 34103-05 – Діагностичний розріз підключичної вени
 • 34103-06 – Діагностичний розріз пахвової вени
 • 34103-07 – Діагностичний розріз клубової вени
 • 34103-08 – Діагностичний розріз стегнової вени
 • 34103-09 – Діагностичний розріз підколінної вени
 • 34106-05 – Діагностичний розріз плечової вени
 • 34106-07 – Діагностичний розріз ліктьової вени
 • 34106-08 – Діагностичний розріз великогомілкової вени
 • 34106-09 – Діагностичний розріз інших вен
 • 13757-00 – Венесекція в лікувальних цілях
Переривання кровотоку у вені
 • 34100-03 – Переривання кровотоку в яремній вені
 • 34103-15 – Переривання кровотоку в підключичній вені
 • 34103-16 – Переривання кровотоку в пахвовій вені
 • 34103-17 – Переривання кровотоку в клубовiй вені
 • 34103-18 – Переривання кровотоку у стегновій вені
 • 34103-19 – Переривання кровотоку в підколінній вені
 • 34106-15 – Переривання кровотоку у плечовій вені
 • 34106-16 – Переривання кровотоку у променевій вені
 • 34106-17 – Переривання кровотоку в ліктьовій вені
 • 34106-18 – Переривання кровотоку у великогомілковій вені
 • 34106-19 – Переривання кровотоку в інших венах
 • 34800-00 – Переривання кровотоку в порожнистій вені
 • 52141-03 – Переривання кровотоку в лицевій вені
 • 52141-04 – Переривання кровотоку в язиковій вені
 • 52141-05 – Переривання кровотоку в нижньощелепній вені
Роз’єднання варикозних вен сафено-феморального або сафено-пiдколiнного
 • 32504-00 – Роз’єднання варикозних вен кількох гілок
 • 32507-01 – Субфасциальне роз’єднання перфораторних вен
 • 32508-00 – Роз’єднання варикозних вен великих (довгих) та/або малих (коротких) підшкірних вен
 • 32520-00 – Внутрішньовенозне роз’єднання вен
Венозна тромбектомія
 • 33810-00 – Закрита тромбектомія з нижньої порожнистої вени
 • 33810-01 – Закрита тромбектомія з клубової вени
 • 33811-00 – Відкрита тромбектомія з нижньої порожнистої вени
 • 33811-01 – Відкрита тромбектомія з клубової вени
 • 33812-00 – Тромбектомія із стегнової вени
 • 33812-01 – Тромбектомія із підколінної вени
 • 33812-02 – Тромбектомія із підключичної вени
 • 33812-03 – Тромбектомія із пахвової вени
 • 33812-04 – Тромбектомія з іншої великої вени
 • 90235-01 – Тромбектомія з внутрішньочерепної вени
Забір вени
 • 32760-00 – Забір вени з кінцівок для обхідного шунта або заміни трансплантата
 • 33551-00 – Забір вени з кінцівок для імплантації латки-трансплантата
Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени
 • 33548-02 – Імплантація латки-трансплантата з аутологiчного матерiалу для усунення дефекту вени
 • 33548-03 – Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени з використанням синтетичних матеріалів
Пряме закриття вени
 • 33815-08 – Пряме закриття пахвової вени
 • 33815-09 – Пряме закриття плечової вени
 • 33815-10 – Пряме закриття інших вен верхньої кінцівки
 • 33815-11 – Пряме закриття стегнової вени
 • 33815-12 – Пряме закриття підколінної вени
 • 33815-13 – Пряме закриття інших вен нижньої кінцівки
 • 33824-01 – Пряме закриття яремної вени
 • 33833-04 – Пряме закриття ниркової вени
 • 33833-05 – Пряме закриття ворiтної вени
 • 33833-06 – Пряме закриття селезінкової вени
 • 33833-07 – Пряме закриття брижової вени
 • 33833-08 – Пряме закриття клубової вени
 • 33833-09 – Пряме закриття інших вен черевної порожнини
 • 90215-00 – Пряме закриття підключичної вени
 • 90215-01 – Пряме закриття плечеголовної вени
 • 90215-02 – Пряме закриття порожнистої вени
 • 90232-00 – Пряме закриття інших вен
Відновлення вен шляхом анастомозу
 • 32766-01 – Відновлення інших вен шляхом прямого анастомозу
 • 33818-08 – Відновлення пахвової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-09 – Відновлення плечової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-10 – Відновлення інших вен верхньої кінцівки шляхом прямого анастомозу
 • 33818-11 – Відновлення стегнової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-12 – Відновлення підколінної вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-13 – Відновлення інших вен нижньої кінцівки шляхом прямого анастомозу
 • 33827-01 – Відновлення яремної вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-04 – Відновлення ниркової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-05 – Відновлення ворiтної вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-06 – Відновлення селезінкової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-07 – Відновлення брижової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-08 – Відновлення клубової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-09 – Відновлення інших вен черевної порожнини шляхом прямого анастомозу
 • 38721-01 – Відновлення порожнистої венишляхом прямого анастомозу
 • 90216-00 – Відновлення підключичної вени шляхом прямого анастомозу
 • 90216-01 – Відновлення плечеголовної вени шляхом прямого анастомозу
Відновлення вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-08 – Відновлення пахвової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-09 – Відновлення плечової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-10 – Відновлення інших вен верхньої кінцівки шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-11 – Відновлення стегнової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-12 – Відновлення підколінної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-13 – Відновлення інших вен нижньої кінцівки шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33830-01 – Відновлення яремної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-04 – Відновлення ниркової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-05 – Відновлення ворiтної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-06 – Відновлення селезінкової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-07 – Відновлення брижової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-08 – Відновлення клубової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-09 – Відновлення інших вен черевної порожнини шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90217-00 – Відновлення плечеголовної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90217-01 – Відновлення підключичної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90217-02 – Відновлення порожнистої вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90233-00 – Відновлення інших вен шляхом інтерпозиції трансплантата
Венозне шунтування з використанням венозних або синтетичних трансплантатів
 • 34803-00 – Шунтування порожнистої вени з використанням венозних трансплантатів
 • 34803-01 – Шунтування порожнистої вени з використанням синтетичних трансплантатів
 • 34806-00 – Перехресне шунтування між великою підшкірною веною однієї нижньої кінцівки та клубовою веною іншої нижньої кінцівки
 • 34806-01 – Перехресне шунтування між великою підшкірною веною однієї нижньої кінцівки та стегновою веною іншої нижньої кінцівки
 • 34809-00 – Шунтування стегнової вени
 • 34812-00 – Інше венозне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 34812-01 – Інше венозне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
Інші відновлювальні процедури на венах
 • 34818-00 – Відновлення венозного клапану
 • 34821-00 – Трансплантація вени
 • 32514-00 – Повторна операціяпри варикозному розширенні вен
Венозна катетеризація
 • 13300-00 – Катетеризація/канюляція іншої вени в новонародженого
 • 13300-01 – Катетеризація/канюляція вени волосистої частини голови в новонародженого
 • 13300-02 – Катетеризація/канюляція пуповинної вени в новонародженого
 • 13319-00 – Катетеризація центральної вени в новонародженого
 • 13815-00 – Катетеризація центральної вени
 • 13815-01 – Черезшкірна катетеризація центральної вени
 • 34521-02 – Катетеризація/канюляція вени черевної порожнини
 • 34530-04 – Видалення венозного катетера
 • 90220-00 – Катетеризація/канюляція інших вен
 • 90222-01 – Інші процедури на венах

Операції на судинах іншої локалізації
 • 35324-00 – Ангіоскопія
Хірургічна катетеризація периферичних артерій або вен
 • 35317-01 – Артериальна периферія або венозна катеризація із введенням тромболітика
 • 35317-02 – Артериальна периферія або венозна катеризація із введенням інших лікарських засобів
Інші процедури на судинах іншої локалізації, пов’язані з прикладанням, введенням
 • 35360-00 – Черезшкірне видалення інтраваскулярного стороннього тіла
 • 35360-01 – Відкрите видалення інтраваскулярного стороннього тіла
 • 45027-02 – Введення агента в місце ураження судин
Деструкція судинних аномалій
 • 30213-00 – Діатермія телеангіектазій голови або шиї
 • 45027-00 – Каутеризація (припікання) судинних аномалiй
Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри
 • 14100-00 – Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер у режимі безперервного випромінювання, індівідуальні кровоносні судини
 • 14106-00 – Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер в імпульсному режимі, значна ділянка впливу
Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу
 • 34121-02 – Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу кінцівки
 • 34124-02 – Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу шиї
 • 34127-02 – Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу черевної порожнини
Інші пов’язані з деструкцією процедури на судинах
 • 33845-00 – Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу після внутрішньочеревної судинної операції
 • 33848-00 – Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу кінцівки після судинної операції
 • 30075-20 – Біопсія кровоносних судин
Висічення судинних аномалій
 • 45030-00 – Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової поверхні, малих розмірів
 • 45033-00 – Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової поверхні, великих розмірів
 • 45033-01 – Висічення судинної аномалії привушної залози
 • 45033-02 – Висічення судинної аномалії дна ротової порожнини
 • 45033-03 – Висіченнясудинної аномалії язика
 • 45033-04 – Висічення судинної аномалії лицевого м’яза або нерва
 • 45033-05 – Висічення судинної аномалії молочної залози
 • 45033-06 – Висічення судинної аномалії іншої локалізації
 • 45036-00 – Висічення судинної аномалії шиї
Висічення артеріовенозної фістули (нориці) шиї
 • 34115-00 – Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули шиї
 • 34115-01 – Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули шиї
Висічення артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки
 • 34112-00 – Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули кінцівки
 • 34112-01 – Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули кінцівки
Висічення артеріовенозної фістули (нориці) черевної порожнини
 • 34118-00 – Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули черевної порожнини
 • 34118-01 – Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули черевної порожнини
Інші пов’язані з висіченням операції на судинах іншої локалізації
 • 34157-00 – Висічення шунта-трансплантата з шиї
 • 34169-00 – Висічення шунта-трансплантата з тулуба
 • 34172-00 – Висічення пахвово-стегнового або стегново-стегнового шунта-трансплантата
 • 34175-00 – Висічення шунта-трансплантата з кінцівки
Транслюмінальна балонна ангіопластика
 • 35303-06 – Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика
 • 35303-07 – Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика
 • 35307-00 – Черезшкірна транслюмінальна ангіопластика одної сонної артерії, одиничний стент
 • 35307-01 – Черезшкірна транслюмінальна ангіопластика одної сонної артерії, множинні стенти
 • 35309-06 – Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, одиничний стент
 • 35309-07 – Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, множинні стенти
 • 35309-08 – Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, одиничний стент
 • 35309-09 – Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, множинні стенти
Периферична лазерна ангіопластика
 • 35315-00 – Черезшкірна периферична лазерна ангіопластика
 • 35315-01 – Відкрита периферична лазерна ангіопластика
Закриття артеріовенозної фістули (нориці) шиї
 • 34124-00 – Закриття простої артеріовенозної фістули шиї з відновленням безперервності
 • 34124-01 – Закриття складної артеріовенозної фістули шиї з відновленням безперервності
Закриття артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки
 • 34121-00 – Закриття простої артеріовенозної фістули кінцівки з відновленням безперервності
 • 34121-01 – Закриття складної артеріовенозної фістули кінцівки з відновленням безперервності
Закриття артеріовенозної фістули черевної порожнини
 • 34127-00 – Закриття простої артеріовенозної фістули черевної порожниниз відновленням безперервності
 • 34127-01 – Закриття складної артеріовенозної фістули черевної порожниниз відновленням безперервності
Інші відновлювальні процедури на судинах іншої локалізації
 • 33116-00 – Ендоваскулярне відновлення аневризми
 • 38733-01 – Створення кавопульмонального шунта
 • 90231-00 – Заміна шунта-трансплантата із тулуба
 • 35202-00 – Забезпечення доступу для повторної операції на артеріях або венах шиї, черевної порожнини або кінцівки
Процедури, пов’язані з зовнішніми артеріовенозними шунтами
 • 13106-00 – Тромбектомія зовнішнього артеріовенозного шунта
 • 34500-00 – Введення зовнішнього артеріовенозного шунта
 • 34500-01 – Заміна зовнішнього артеріовенозного шунта
 • 34506-00 – Видалення зовнішнього артеріовенозного шунта
Процедури, пов’язані з хірургічно створеними артеріовенозними фістулами (норицями)
 • 34130-00 – Закриття хірургічно створеної артеріовенозної фістули кінцівки
 • 34509-00 – Артеріовенозний анастомоз нижньої кінцівки
 • 34509-01 – Артеріовенозний анастомоз верхньої кінцівки
 • 34512-00 – Формування артеріовенозної фістули із застосуванням венозних трансплантатів
 • 34512-01 – Формування артеріовенозної фістули із застосуванням протезів
 • 34515-00 – Тромбектомія артеріовенозної фістули
 • 34518-00 – Закриття хірургічно створеної артеріовенозної фістули
 • 34518-01 – Відновлення протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з використанням трансплантата)
Магістраль судинного доступу
 • 34528-02 – Введення магістралі судинного доступу
 • 34530-05 – Видалення магістралі судинного доступу
 • 34530-06 – Ревізія магістралі судинного доступу
Транскатетерна емболізація кровоносних судин
 • 35321-02 – Транскатетерна емболізація внутрішньочерепних артерій, не класифікована в інших рубриках
 • 35321-03 – Транскатетерна емболізація кровоносних судин, обличчя та шия
 • 35321-04 – Транскатетерна емболізація кровоносних судин, грудна клітка
 • 35321-05 – Транскатетерна емболізація кровоносних судин, черевна порожнина
 • 35321-06 – Транскатетерна емболізація кровоносних судин, таз
 • 35321-07 – Транскатетерна емболізація кровоносних судин кінцівок
 • 35321-08 – Транскатетерна емболізація внутрішньочерепних вен, не класифікована в інших рубриках
 • 35321-10 – Транскатетерна емболізація інших кровоносних судин
 • 35321-11 – Транскатетерна емболізація аорти
Інші процедури на артеріях і венах
 • 30058-01 – Контроль післяопераційної кровотечі, не класифікований в інших рубриках
 • 90223-01 – Інші операції на судинах