Додатки з пропедевтики

Пропедевтика в медицині має величезне значення, оскільки знайомить студента з головними навичками необхідними в клінічній практиці. Завдяки цьому збірнику програм, будь-який бажаючий може вивчити або перевірити свої знання в огляді пацієнта. Мобільні програми з пропедевтики …