Калькулятори показників смертності

У медичній статистиці показники смертності – відношення числа померлих від певних хвороби до середньої чисельності населення. Статистика причин смерті дає точне уявлення про ту частину захворюваності, яка обумовлює безповоротні втрати. Вивчення структури причин смерті допомагає …

Розрахунок основних показників народжуваності

Показники народжуваності є найважливішим медико-соціальним критерієм життєздатності та відтворення населення. Народжуваність обумовлена ​​не тільки біологічними, а й соціально-економічними процесами, умовами життя, побуту, традиціями, релігійними установками та іншими факторами. Дані розрахунки необхідні в медичній статистиці. Онлайн-калькулятори …

Розрахунок природного руху населення

Онлайн-калькулятори для обчислення показників необхідних в медичній статистиці (природний рух населення). В результаті міграційних процесів відбувається рух населення по території. Прийнято розрізняти внутрішню і зовнішню міграцію, за тривалістю – тимчасову, постійну, а також сезонну і …