Вікторина з паразитології

Паразитологія – комплексна біологічна наука, що вивчає явище паразитизму, біологію та екологію паразитів, а також викликані ними захворювання і заходи боротьби з паразитами. Ця медична вікторина націлена на перевірку знань з основних видах паразитів, що вражають людину. Її застосування може бути корисно при підготовці до біології, мікробіології та інфекційних захворювань.

Шкала SMART COP

Шкала SMART COP – інструмент для оцінки тяжкості стану госпіталізованих хворих позалікарняною пневмонією. Вона дозволяє виділити категорію пацієнтів, у яких ризик виникнення необхідності в проведенні інтенсивної терапії вкрай високий. Інтерпретація результатів: 1-2 бали – лікування в терапевтичному стаціонарі ≥3 балів – невідкладна госпіталізація до ВРІТ

Прогностична шкала менінгококової септицемії Глазго

Найбільш досконалою і поширеною в світі є прогностична шкала при менінгококеміі Глазго, яку доцільно застосовувати для визначення хворих, які потребують агресивної підтримки через несприятливий прогноз захворювання. 8 балів – прогнозована летальність становить 73% 10 балів – прогнозована летальність – 87,5%

Шкала MASCC

Шкала MASCC (система прогностичного індексу ризику ускладнень) – призначена для прийняття рішення про госпіталізацію, при лихоманці у хворих з нейтропенією. Якщо індекс MASCC більше або дорівнює 21 балу, то ризик проведення терапії в амбулаторних умовах мінімальний.

Шкала PSI

Шкала (індекс) PSI (Pneumonia Severity Index) – передбачає визначення 20 клінічних та лабораторних параметрів, необхідних для обчислення тяжкості внегоспіатльной пневмонії. Класи ризику Якщо хоча б на одне питання отримано позитивну відповідь, слід провести детальну оцінку за шкалою PSI. Примітка. У рубриці “Злоякісні новоутворення” враховуються випадки пухлинних захворювань, маніфістуючих “активною” течїєю або діагностованих протягом останнього року, виключаючи …