Шкали з неврологіїМедичні онлайн-шкали з неврології, необхідні в практиці клініциста в роботі з його пацієнтами.


Зміст:

 1. Шкала BARHTEL
 2. Шкала NIHSS
 3. Скандинавська шкала інсульту
 4. Шкала ABCD2
 5. Шкала Хачінского
 6. Шкала Mayo
 7. Шкала Ashworth
 8. Європейська шкала інсульту
 9. Шкала Розена
 10. Шкала NRS
 11. Шкала денної сонливості Епворт (Epworth)

Шкала BARHTEL

Представлена ​​Dorothea Barthel в 1955 році, шкала оцінює індекс активності у повсякденному житті.

Інструкція по застосуванню:

 • Індекс повинен відображати реальні дії хворого, а не передбачувані.
 • Основною метою є встановлення ступеня незалежності від будь-якої допомоги, фізичної чи вербальної, якою незначною не була би ця допомога і якими би причинами вона не викликалася.
 • Необхідність нагляду означає, що пацієнт не є незалежним.
 • Рівень функціонування повинен визначатися найбільш оптимальним і доступним для конкретної ситуації шляхом, найчастіше шляхом опитування пацієнта, його родичів і друзів, а також медичного персоналу, однак настільки ж важливі безпосереднє спостереження і здоровий глузд. Пряме дослідження не потрібно.
 • Зазвичай оцінюється функціонування хворого за період попередніх 24-48 годин, однак іноді обгрунтований і більш тривалий період оцінки.
 • Середні категорії означають, що пацієнт здійснює понад 50% необхідних для виконання функції зусиль.
 • Категорія “незалежний” допускає використання допоміжних засобів.
Приймання їжіПрийом ванни / душа


Персональна гігієна


ОдяганняКонтролювання дефекаціїКонтролювання сечовипусканняВідвідування туалетуПереміщення з ліжка на стілець і назад
Пересування на рівній поверхні
Підйом і спуск по сходахПідрахунок балів:

Загальна кількість балів – 100. Чим вище оцінка, тим вище рівень незалежності.

 • 0 до 20 балів – повна залежність
 • 21 до 60 балів – виражена залежність
 • 61 до 90 балів – помірна залежність
 • 91 до 99 балів – легка залежність

Шкала NIHSS

Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я США – National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Використовується для об’єктивізації стану пацієнта з ішемічним інсультом при надходженні, в динаміці процесу і результату інсульту до 21 діб перебування в стаціонарі.

Шкала відрізняється очевидною простотою, заповнення її вимагає не більше 5-10 хвилин, дисциплінує лікаря в плані необхідності всебічного дослідження неврологічного статусу, дозволяє реєструвати динаміку стану пацієнта в гострому періоді захворювання.

Рівень свідомості
Свідомість: відповіді на питання. Просять хворого назвати місяць року і свій вікСвідомість: виконання інструкцій (просять хворого закрити і відкрити очі, стиснути пальці в кулак і розтиснути)Рухи очних яблукДослідження полів зору (проводять за допомогою рухів пальцями, які дослідник виконує одночасно з обох сторін)Парез лицьової мускулатури
Рухи в верхніх кінцівках. Руки піднімаються під кутом 45 ° в положенні лежачи, під кутом 90 ° в положенні сидячи. Якщо хворий не розуміє завдання, лікар повинен помістити руки в необхідне положення сам. Бали записуються окремо для правої і лівої кінцівок.


Рухи в нижніх кінцівках. У положенні лежачи підняти паретичну кінцівку на 5 секунд під кутом 30 °. Бали записуються окремо для правої і лівої кінцівок.


Атаксія кінцівок. Оцінюється в балах лише в тому випадку, коли вона непропорційна ступеня парезу; при повному паралічі кодується буквоюЧутливість. Враховується тільки розлад по гемитипу.Афазія
Дизартрія
Агнозия (ігнорування)Бали
Бали:

Оцінка результатів в балах:

 • 0 – стан задовільний;
 • 3-8 – неврологічні порушення легкого ступеня;
 • 9-12 – неврологічні порушення середнього ступеня;
 • 13-15 – важкі неврологічні порушення;
 • 16-34 – неврологічні порушення крайнього ступеня тяжкості;
 • 34 – кома

Скандинавська шкала інсульту

Для комбінованої оцінки ступеня тяжкості пацієнтів в гострому періоді ішемічного інсульту та ефективності проведеного лікування, Європейська ініціатива по інсульту рекомендує також використовувати Скандинавську шкалу інсульту (SSS; Scandinavian Stroke Study Group).

Свідомість
Рух очних яблукРука, сила рухів (оцінюється тільки на ураженій стороні)

Кисть, сила рухів (оцінюється тільки на ураженій стороні)
Нога, сила рухів (оцінюється тільки на ураженій стороні)

Орієнтація
МоваПараліч лиця


Хода

Бали:

Бали складаються в суму з 10 перерахованих вище груп, де мінімальний бал – 0, максимальний – 60. Ефективність проведеної терапії інсульту оцінюється за ступенем поліпшення загального стану, що включає в себе швидкість регресу неврологічної симптоматики, яку визначають за допомогою неврологічного огляду, лабораторних та функціональних методів дослідження:

 • значне поліпшення стану – регрес неврологічної симптоматики на 10 і більше балів
 • помірне поліпшення – регрес неврологічного дефіциту менше ніж на 10 балів
 • незначне поліпшення – мінімальний регрес неврологічної симптоматики (1-2 бали)

Шкала ABCD2

Клінічну шкалу ABCD2 застосовують для оцінки ризику розвитку раннього інсульту після перенесеної транзиторної ішемічної атаки (ТІА) та виявлення пацієнтів, яких слід госпіталізувати.

Шкала ABCD2 (від перших букв англійських слів age, blood pressure, clinical features, duration of symptoms, diabetes mellitus) включає наступні пункти:

Вік більше 60 років


Артеріальний тиск


Клінічні симптомиТривалість існування симптомівЦукровий діабет


Бали:

Інтерпретація отриманих результатів:

Підсумок 0-3 бали: Низький ризик
– Ризик інсульту протягом 2 днів: 1.0%
– Ризик інсульту протягом 1 тижня: 1.2%
– Ризик інсульту протягом 3 місяців: 3.1%

Підсумок 4-5 балів: Помірний ризик
– Ризик інсульту протягом 2 днів: 4.1%
– Ризик інсульту протягом 1 тижня: 5.9%
– Ризик інсульту протягом 3 місяців: 9.8%

Підсумок 6-7 балів: Високий ризик
– Ризик інсульту протягом 2 днів: 8.1%
– Ризик інсульту протягом 1 тижня: 11.7%
– Ризик інсульту протягом 3 місяців: 17.8%
Шкала Хачінского

Популярним інструментом для діагностики судинної деменції та її відмежування від деменцій типу Альцгеймера є ішемічна шкала Хачінского. Вона складається з 13 пунктів, що представляють собою перелік клінічних ознак захворювання при судинній деменції.


Бали:

Сума 7 балів і вище вказує на діагноз судинної деменції, 4 бали і нижче – на діагноз хвороби Альцгеймера. Проміжна оцінка може трактуватися як ймовірна змішана (судинно-атрофічна) природа деменції.


Шкала Mayo

Шкала коми Мейо (Mayo) розроблена в 2005 році. Перевагою цього методу є відсутність мовного контакту у інтубувати хворого, або хворого з трахеостомою.

Відкривання очей:

Рухові реакції:

Стовбурові рефлекси:

Дихання:

Бали:

Оцінка результатів:

 • 16 балів – ясна свідомість
 • 15 балів – сомноленція
 • 14 балів – оглушення
 • 9-12 балів – сопор
 • 4-8 балів – кома
 • 3 бали – смерть мозку

Шкала Ashworth

При вимірювання спастичності та ефектів лікування цього стану, можуть використовуватися оціночні шкали. Досить широке поширення набула шкала Ешворта (Ashworth), яка використовується для вимірювання ступеня тяжкості і частоти опору пасивним рухам за п’ятибальною оцінкою (від 0 до 4).

Для того щоб використовувати цю шкалу, лікар переміщує кінцівки пацієнта в повному діапазоні їх руху і оцінює м’язовий тонус, отримуючи суб’єктивні вимірювання. Числові дані отримують в ході згинання ліктя, зап’ястя, пальців, в тому числі великого, саме в такому порядку. Пацієнт повинен перебувати в положенні сидячи.Бали:  

Європейська шкала інсульту

Європейську шкалу інсульту можна використовувати для оцінки стану пацієнтів з інсультом в басейні среднемозговой артерії, що недавно стався.

Рівень свідомості


РозумінняМовлення

Поля зору


Обсяг рухів очних яблук
Рухи лицьової мускулатуриРука (здатність витягнути руку)

Рука (піднімання)

Розгинання зап'ястя

ПальціНога (збереження положення)
Нога (згинання)

Тильне згинання стопи

Ходьба


Бали:
 • Максимальна оцінка: 100 балів – Абсолютно здорова людина
 • Мінімальна оцінка: 0 балів – Максимально вражена людина

Шкала Розена

Бали:

Оцінка результатів проводиться виходячи з того, що сумарна оцінка 4 і більше балів вказує на судинну деменцію, 2 і менше балів на первинну дегенеративну деменцію, 3 бали не дозволяє прийняти рішення і вимагає подальшого дослідження.


Шкала NRS

Шкала NRS (Nrurological Raiting Scsle) – шкала що використовується для оцінки стану хворого на розсіяний склероз.

Рівень інтелекту і емоційна сфера
Гострота зору
Поля зору
Рухи очних яблук
Ністагм
Функція черепних нервів каудальної групи (VII, IХ, X, XI)
Рухові функції правої руки
Рухові функції лівої руки
Рухові функції правої ноги
Рухові функції лівої ноги
Сухожильні рефлекси з рук
Сухожильні рефлекси з ніг
Патологічні рефлекси
Чутливість правої руки
Чутливість лівої руки
Чутливість правої ноги
Чутливість лівої ноги
Координація рухів рук
Координація рухів ніг
Ходьба і статична атаксія
Розлади тазових органів (сечовипускання, дефекації, сексуальні порушення)
Бали:

Оцінка стану хворого:

 • 100 балів – відсутні зміни в неврологічному статусі
 • 98-70 балів – неврологічні порушення легкого ступеня тяжкості
 • 69-40 балів – неврологічні порушення середнього ступеня тяжкості
 • 39-10 балів – важкі неврологічні порушення

Шкала денної сонливості Епворт (Epworth)

Шкала Епворт – це серія питань, які широко використовують для вивчення впливу сну на денний спосіб життя, звичайно в сукупності з іншими критеріями. Цей опитувальник має високий рівень чутливості для визначення порушень сну: безсоння, апное уві сні, нарколепсії.

Імовірність задрімати читаючи сидячи
Імовірність задрімати переглядаючи телепередачі
Імовірність задрімати сидячи в громадському місці без прояву активності (в театрі або на зборах)
Імовірність задрімати в якості пасажира в машині при русі без зупинки протягом години
Імовірність задрімати під час відпочинку в ліжку у другій половині дня, якщо дозволяє ситуація
Імовірність задрімати сидячи в спокійній обстановці після обіду без споживання алкоголю
Імовірність задрімати сидячи і розмовляючи з ким-небудь
Імовірність задрімати за кермом машини, зупинившись на кілька хвилин на світлофорі або в пробці
Бали:

 • 0-3 балів – норма
 • 3-9 балів – інсомнія (безсоння)
 • 9-16 балів – синдром обструктивного апное сну
 • 16-24 бали – нарколепсія (гіперсомнія центрального генезу)

Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення