Шкали з інфектологіїМедичні онлайн-шкали, спрямовані на оцінку стану хворого на інфекційну патологію, що допомагають в постановці діагнозу або виборі тактики лікування практикуючим фахівцем.


Зміст:

 1. Шкала CPIS
 2. Шкала PSI
 3. Шкала CURB-65
 4. Шкала MASCC
 5. Прогностична шкала менінгококової септицемії Глазго
 6. Шкала SMART COP
 7. Шкала дегідратації (CDS)
 8. Шкала Везікарі (Vesikari)
 9. Шкала Кларка (Clark)

Шкала CPIS

Шкала клінічної оцінки інфекцій легенів (CPIS).

ТемператураЧисло лейкоцитів крові (в мм3)Трахеальний секретОксигенація (PaO2 / FiO2, мм рт. Ст.)


Рентгенографія органів грудної клітиниПрогресування процесу в легенях


Культуральне дослідження трахеального аспиратуБали:

Оцінка 7 і більше балів підтверджує діагноз пневмонії.


Шкала PSI

Шкала (індекс) PSI (Pneumonia Severity Index) – передбачає визначення 20 клінічних та лабораторних параметрів, необхідних для обчислення тяжкості внегоспіатльной пневмонії.

Класи ризику

Вік >50 роківТак/ні
Порушення свідомостіТак/ні
ЧСС ≥125 уд/хвТак/ніТак/ні
Частота дихання >30/хвТак/ні
Систолічний АТ <90 мм рт. ст.Так/ні
Температура тіла <35 °C або ≥40 °CТак/ні
Злоякісне новоутворенняТак/ні
Застійна серцева недостатністьТак/ні
Цереброваскулярні захворюванняТак/ні
Захворювання нирокТак/ні
Захворювання печінкиТак/ні

Якщо хоча б на одне питання отримано позитивну відповідь, слід провести детальну оцінку за шкалою PSI.

Вік в роках
Бали:
Сума балівКлас ризикуМісце лікування
<51IАмбулаторно
51/70IIАмбулаторно
71/90IIIАмбулаторно під ретельним контролем або нетривала госпіталізація
91/130IVГоспіталізація
>130VГоспіталізація (ВРІТ)

Примітка.

 • У рубриці “Злоякісні новоутворення” враховуються випадки пухлинних захворювань, маніфістуючих “активною” течїєю або діагностованих протягом останнього року, виключаючи базально-клітинний або плоскоклітинний рак шкіри;
 • у рубриці “Захворювання печінки” враховуються випадки клінічно і / або гістологічно діагностованого цирозу печінки і хронічного активного гепатиту;
 • у рубриці “Хронічна серцева недостатність” враховуються випадки хронічної серцевої недостатності внаслідок систолічної або діастолічної дисфункції лівого шлуночка, документовані даними анамнезу, фізичного обстеження, результатами рентгенографії органів грудної клітини, ехокардіографії, сцинтиграфії міокарда або вентрикулографії;
 • у рубриці “Цереброваскулярні захворювання” враховуються випадки актуального інсульту, транзиторної ішемічної атаки або документовані КТ або МРТ головного мозку залишкові явища після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу;
 • у рубриці “Захворювання нирок” враховуються випадки анамнестично підтверджених хронічних захворювань нирок або підвищення концентрації креатиніну / залишкового азоту сечовини в сироватці крові.

Шкала CURB-65

Шкала CURB-65 розроблялася спеціально для визначення місця лікування пацієнта, при позалікарняної пневмонії.

Бали:
Сума балів за шкалоюТактика ведення хворих
1Лікування вдома
2Короткострокова госпіталізація в стаціонар
3Госпіталізація в стаціонар
4-5Госпіталізація і спостереження в ВРІТ
 

Шкала MASCC

Шкала MASCC (система прогностичного індексу ризику ускладнень) – призначена для прийняття рішення про госпіталізацію, при лихоманці у хворих з нейтропенією.

Виразність основного захворювання
Бали:

Якщо індекс MASCC більше або дорівнює 21 балу, то ризик проведення терапії в амбулаторних умовах мінімальний.


Прогностична шкала менінгококової септицемії Глазго

Прогностична шкала Глазго менінгококової септицемії (GMSPS) здатна виявити дітей з менінгококцемією, і високою ймовірністю смертельного результату. Такі діти потребують проведення більш серйозної інтенсивної терапії.Бали:
 • 8 балів – прогнозована летальність становить 73%
 • 10 балів – прогнозована летальність – 87,5%

Шкала SMART COP

Шкала SMART COP – інструмент для оцінки тяжкості стану госпіталізованих хворих позалікарняною пневмонією. Вона дозволяє виділити категорію пацієнтів, у яких ризик виникнення необхідності в проведенні інтенсивної терапії вкрай високий.
Бали:

Інтерпретація результатів:

 • 1-2 бали – лікування в терапевтичному стаціонарі
 • ≥3 балів – невідкладна госпіталізація до ВРІТ

Шкала дегідратації (CDS)

Клінічна шкала дегідратації (Clinical Dehydration Scale – CDS) – використовується в якості простого методу оцінки ступеня тяжкості стану.

Зовнішній виглядОчні яблукаСлизові оболонкиСльозиБали:
 • 0 балів – дегідратація відсутня
 • 1 до 4 балів – легка дегідратація
 • 5-8 балів відповідають дегідратації середнього та тяжкого ступеня тяжкості

Шкала Везікарі (Vesikari)

Шкала Везікарі – служить для оцінки тяжкості вірусних кишкових інфекцій в гострий період захворювання.

Тривалість діареї в годину
Максимальна частота стільця на добу (в перебігу хвороби)
Тривалість блювоти в годину
Максимальне число епізодів блювоти (у перебігу хвороби)
Максимальна температура тіла
Стан здоров'я, що вимагає подальшого лікування
ЛікуванняБали:
 • Менш 11 балів – легка форма
 • 11 -15 балів – середньотяжка форма
 • 16 і більше балів – важка форма

Шкала Кларка (Clark)

Шкала Кларка (Clark) – служить для оцінки тяжкості стану дітей з гастроентеритом.

Кількість дефекацій на добуТривалість діареї на добуКількість епізодів блювоти на добуТривалість блювоти на добуЛихоманкаТривалість лихоманкиЗміни поведінкиБали:

Результат оцінки тяжкості стану:

 • <9 балів – легка форма
 • 9 – 16 балів – середньотяжкий форма
 • > 16 балів – важка форма

Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення