Шкали з інфектології

Медичні онлайн-шкали з інфектології, необхідні в практиці практикуючого фахівця в роботі з його пацієнтами.

Онлайн-шкали з інфектологіі

Шкала CPIS

Шкала клінічної оцінки інфекцій легенів (CPIS).

ТемператураЧисло лейкоцитів крові (в мм3)Трахеальний секретОксигенація (PaO2 / FiO2, мм рт. Ст.)


Рентгенографія органів грудної клітиниПрогресування процесу в легенях


Культуральне дослідження трахеального аспиратуБали:

Оцінка 7 і більше балів підтверджує діагноз пневмонії.


Шкала PSI

Шкала (індекс) PSI (Pneumonia Severity Index) – передбачає визначення 20 клінічних та лабораторних параметрів, необхідних для обчислення тяжкості внегоспіатльной пневмонії.

Класи ризику

Вік >50 роківТак/ні
Порушення свідомостіТак/ні
ЧСС 125 уд/хвТак/ніТак/ні
Частота дихання >30/хвТак/ні
Систолічний АТ <90 мм рт. ст.Так/ні
Температура тіла <35 °C або 40 °CТак/ні
Злоякісне новоутворенняТак/ні
Застійна серцева недостатністьТак/ні
Цереброваскулярні захворюванняТак/ні
Захворювання нирокТак/ні
Захворювання печінкиТак/ні

Якщо хоча б на одне питання отримано позитивну відповідь, слід провести детальну оцінку за шкалою PSI.

Вік в роках


Бали:
Сума балівКлас ризикуМісце лікування
<51I

Амбулаторно

51/70II

Амбулаторно

71/90III

Амбулаторно під ретельним контролем або нетривала госпіталізація

91/130IVГоспіталізація
>130VГоспіталізація (ВРІТ)

Примітка.

  • У рубриці “Злоякісні новоутворення” враховуються випадки пухлинних захворювань, маніфістуючих “активною” течїєю або діагностованих протягом останнього року, виключаючи базально-клітинний або плоскоклітинний рак шкіри;
  • у рубриці “Захворювання печінки” враховуються випадки клінічно і / або гістологічно діагностованого цирозу печінки і хронічного активного гепатиту;
  • у рубриці “Хронічна серцева недостатність” враховуються випадки хронічної серцевої недостатності внаслідок систолічної або діастолічної дисфункції лівого шлуночка, документовані даними анамнезу, фізичного обстеження, результатами рентгенографії органів грудної клітини, ехокардіографії, сцинтиграфії міокарда або вентрикулографії;
  • у рубриці “Цереброваскулярні захворювання” враховуються випадки актуального інсульту, транзиторної ішемічної атаки або документовані КТ або МРТ головного мозку залишкові явища після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу;
  • у рубриці “Захворювання нирок” враховуються випадки анамнестично підтверджених хронічних захворювань нирок або підвищення концентрації креатиніну / залишкового азоту сечовини в сироватці крові.

Шкала CURB-65

Шкала CURB-65 розроблялася спеціально для визначення місця лікування пацієнта, при позалікарняної пневмонії.


Бали:

Сума балів за шкалоюТактика ведення хворих
1Лікування вдома
2Короткострокова госпіталізація в стаціонар
3Госпіталізація в стаціонар
4-5Госпіталізація і спостереження в ВРІТ


Шкала MASCC

Шкала MASCC (система прогностичного індексу ризику ускладнень) – призначена для прийняття рішення про госпіталізацію, при лихоманці у хворих з нейтропенією.


Бали:

Якщо індекс MASCC більше або дорівнює 21 балу, то ризик проведення терапії в амбулаторних умовах мінімальний.
Прогностична шкала менінгококової септицемії Глазго

Найбільш досконалою і поширеною в світі є прогностична шкала при менінгококеміі Глазго, яку доцільно застосовувати для визначення хворих, які потребують агресивної підтримки через несприятливий прогноз захворювання.
Бали:
  • 8 балів – прогнозована летальність становить 73%
  • 10 балів – прогнозована летальність – 87,5%

Шкала SMART COP

Шкала SMART COP – інструмент для оцінки тяжкості стану госпіталізованих хворих позалікарняною пневмонією. Вона дозволяє виділити категорію пацієнтів, у яких ризик виникнення необхідності в проведенні інтенсивної терапії вкрай високий.

Бали:

Інтерпретація результатів:

  • 1-2 бали – лікування в терапевтичному стаціонарі
  • ≥3 балів – невідкладна госпіталізація до ВРІТ
Шкали з інфектології
5 (100%) 2