Шкали з гепатологіїМедичні онлайн-шкали з гепатології, необхідні в практиці практикуючого фахівця в роботі з його пацієнтами.


Зміст:

  1. Індекс Meddrey
  2. Шкала Child-Pugh

Індекс Meddrey

Індекс Меддрей (Meddrey) – використовується для оцінки тяжкості алкогольного гепатиту і життєвого прогнозу пацієнта.

Протромбіновий час хворого (вихідний)
Протромбіновий час хворого (контроль)
Сироватковий білірубін в ммоль / л.
Значення:

Інтерпретація результатів:

У хворих із значенням розрахунку більше 32 ймовірність летального результату під час поточної госпіталізації перевищує 50%. При появі або посиленні фонової печінкової енцефалопатії гострий алкогольний гепатит, завжди повинен розглядатися як важкий.


Шкала Child-Pugh

Класифікація тяжкості цирозів печінки по Чайлд-Пью або по Чайлд-Туркот-П’ю (англ. Child-Pugh, Child-Turcotte, Child-Turcotte-Pugh, іноді Child-Paquet) призначена для оцінки тяжкості цирозу.

АсцитЕнцефалопатіяРівень билірубіну (мг/дл)Рівень альбуміну (мг/л)Подовження протромбінового часу (сек.)Бали:

Інтерпретація результатів:

  • 5 – 6 балів: клас А (добре компенсована функція печінки); виживаність протягом року – 100%
  • 7 – 9 балів: клас В (виражені порушення функції печінки); виживаність протягом року – 80%
  • 10 – 15 балів: клас С (декомпенсація захворювання і функції печінки); виживаність протягом року – 45%

Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення