Шкали з акушерства

Медичні онлайн-шкали з акушерства, завдяки яким прогресивний фахівець може впевненіше працювати зі своїми пацієнтками, в найважливіший момент їхнього життя.

Онлайн-шкали з акушерства

Шкала Fisher

При розшифровці показників кардіотокографії (КТГ) використовується шкала Фішера (Fisher scale).

Базальний ритм уд / хвВаріабельність: амплітуда уд / хвВаріабельність: частота в 1 хвилинуАкцелерації за 30 хвДецелерації за 30 хвБали
Бали:

Оцінка результатів:

 • 8-10 балів – задовільний стан плоду
 • 6-7 балів – компенсований стан плоду
 • Менше 6 балів – декомпенсированное порушення серцево-судинної діяльності плоду

Шкала Krebs

При розшифровці показників кардіотокографії (КТГ) використовується шкала Кребса (Krebs score).

Базальний ритм, уд / хвАмплітуда осциляції, уд / хвЧисло осциляцій за 30 хвилинЧисло осциляційДецелераціїБали

Оцінка результатів стану плода:

 • 8-10 балів – нормальний
 • 6-7 балів – прикордонний
 • 5 і менше балів – загрозливий

Шкала Bishop (Бішопа)

Перебіг родової діяльності в значній мірі залежить від готовності організму до пологів. Формування готовності відбувається за 10-15 днів до пологів. Готовність організму визначають ступенем “зрілості” шийки матки, який можна визначити за допомогою шкали Бішопа.

Консистенція шийки маткиДовжина шийки маткиПрохідність шийкового каналуПоложення ш / м по відношенню до провідної осі тазуБали

Оцінка результатів:

 • 0-2 бали – шийка “незріла”
 • 3-4 бали – шийка “недостатньо зріла”, “дозріває”
 • 5-8 балів – шийка “зріла”
Шкала Wittlinger

Для розцінювання ступеня тяжкості гестозу використовують шкалу Віттлінгера, по якій оцінка здійснюється в балах, загальна сума яких дає уявлення про ступінь тяжкості нефропатії.

НабрякиНадбавка маси тіла, кгПротеїнурія, г/доб
Артеріальний тиск (мм рт. ст.)
Діурез, (мл / добу)
Суб'єктивні симптоми


Бали

Оцінка результатів:

 • Легка ступінь нефропатії – 2 до 10 балів
 • Середній ступінь тяжкості – 10 до 20
 • Особливо важка ступінь нефропатії – сума балів більше 20

Ризик розвитку гіпоксії плода в пологах

Для диференційованого підходу до вагітних, у яких було діагностовано обвиття пуповини, була запропонована шкала ризику розвитку гіпоксії плоду.

Вік в рокахПаритетПередбачувана маса плодаВаріабельність базального ритму, типБЧССАкцелераціїДецелераціїКількість навколоплідних водРозташування плаценти щодо поздовжньої осі маткиЧисло петель пуповини в області шиї плода (дані УЗД)Бали:

4 бали – низький ризик гіпоксії плоду

5-9 балів – середній ризик розвитку гіпоксії (рекомендується постійний моніторинг стану плода при пологах)

10-14 балів – високий ризик розвитку гіпоксії (рекомендується розродження шляхом кесаревого розтину)


Біофізичний профіль плода

Для оцінки стану плода використовується біофізичний профіль. У це поняття зазвичай включають нестрессовий тест, дихальні рухи плода, рухову активність і тонус плода, об’єм навколоплідних вод, а також ступінь зрілості плаценти.

Нестрессовий тестДихальні рухи плодаРухова активність плодаТонус плодаОбсяг навколоплідних водСтупінь зрілості плацентиБали:
 • 12-8 – нормальний стан плода
 • 7-6 – сумнівний стан плода (можливість розвитку ускладнення)
 • 5-4 і менше – наявність вираженої внутрішньоутробної гіпоксії плода (високий ризик розвитку перинатальних ускладнень)

Шкала Гоека

Для оцінки ступеня тяжкості гестозу на догоспітальному етапі доцільно використання шкалу Гоека в модифікації Г.М. Савельєвої.

Набряки
Протеїнурія (білок у %)
Систолічний АТ (мм рт.ст.)
Діастолічний АТ (мм рт.ст.)
Термін вагітності, при якому вперше діагностований гестоз
Гіпотрофія плода
Фонові захворювання
Бали:

Оцінка ступеня:

 • до 7 балів – легкий
 • 8 – 11 – середній
 • 12 і більше – важкий