Шкали медичного сортуванняМедична сортування займає важливу роль при наданні допомоги постраждалим від стихійних лих, військових дій або дорожньо-транспортних пригод. Ця збірка шкал спрямований на тренування, всіх бажаючих проводити сортування постраждалих.


Зміст:

 1. Шкала ВПХ-Сорт
 2. Шкала TS
 3. Шкала RTS
 4. Шкала CRAMS
 5. Шкала SORT
 6. Шкала MEES

Шкала ВПХ-Сорт

При наданні першої лікарської і кваліфікованої хірургічної допомоги рекомендується використання сортувальної шкали ВПХ-Сорт, запропонованої В.В. Бояринцевим в 1995р.

Реакція на біль


Характер зовнішнього диханняСАТ(мм.рт.ст.)Відрив кінцівки


Ознаки проникаючого поранення живота


Бали:

Оцінка результатів:

 • 9-21 бал – показано надання невідкладної кваліфікованої хірургічної допомоги
 • 22-26 балів -показане проведення інтенсивної терапії по відновленню життєво важливих функцій
 • 27 і більше балів – симптоматична терапія в силу крайньої ступеня тяжкості стану

Шкала TS

Для проведення сортування травмованих постраждалих на догоспітальному етапі, у Вашингтонській університетській клініці була розроблена сортувальна шкала TS – (Triage Score). Шкала базується на бальної оцінці наступних основних параметрів: глибині дихання, кровонаповненні капілярів та оцінці неврологічних порушень.

Глибина дихання:
Кровонаповнення капілярів:


Відкривання очей:
Відповідь на запитання:

Моторна активність:

Бали:

Інтерпрітація:

 • сума балів за шкалою TS≥4 – постраждалий потребує направлення до центру травми
 • якщо сума балів за шкалою TS<4 – постраждалий спрямовується до звичайної лікарні

Шкала RTS

Для екстреної оцінки тяжкості постраждалого на догоспітальному етапі також використовується переглянута шкала травм – RTS (Revised Trauma Score), яка була розроблена на підставі попередньої шкали травми. Шкала RTS із високою імовірностю демонструє прогностичні можливості виникнення летального результату, на підставі лише початкового збору даних про постраждалого.

Бал за шкалою ком Глазго

Систолічний АТ, (мм.рт.ст.)

ЧДР, (за 1/хв.)

Бали:

Оцінка отриманих даних:

 • 12 – вказує на легкий стан
 • 0 – вказує на вкрай тяжкий стан
 • ≤11 – вважається потенційно небезпечною для життя і вимагає госпіталізації в спеціальне відділеня

Шкала CRAMS

Шкала CRAMS (circulation, respiration, abdomen, motor, speech) заснована на 5 параметрах, швидка оцінка яких дозволяє виявити групу пацієнтів, які потребують транспортування в спеціалізовані відділення. Такий підхід дозволяє впорядкувати пацієнтів, які не потребують лікуванні в спеціалізованих травматологічних відділеннях.

Систолічний АТ або час капілярного наповнення

ДиханняХарактер пошкодження грудної клітини або животаРухова реакціяВербальна відповідьБали:

 • найбільше пошкодження – 0 балів
 • важка травма – 8 балів
 • мінімальне пошкодження – 5-9 балів
 • найменше пошкодження – 10 балів

Шкала SORT

Шкала сортування постраждалих за методикою SORT.

Систолічний тиск

Частота дихання

Шкала Ком Глазго

Бали:

Інтерпретація балів:

 • 1-10 – Пріоритет 1
 • 11 – Пріоритет 2
 • 12 – Пріоритет 3
 • 1-3 – Пріоритет 4
 • 0 – Смерть

Шкала MEES

Шкала оцінки невідкладного стану Майнца – динамічна система оцінки ефективності невідкладної допомоги на догоспітальному етапі у дорослих пацієнтів. Шкала не призначена для прогностичних оцінок, але є хорошим інструментом, для оцінки ефективності та якості догоспитальной медичної допомоги.

Оцінка за шкалою Глазго
ЧСС уд/хвЧД дих/хвРитм серця
Біль
АТ (мм рт.ст.)SpO 2
Бали:

Інтерпретація:

 • Мінімальна оцінка за шкалою становить 7 балів.
 • Максимальна оцінка за шкалою 28 балів.

Чим вище оцінка за шкалою, тим краще стан пацієнта.

Оцінку за шкалою на початковому етапі рекомендується проводити двічі: спочатку на догоспітальному етапі при первинному огляді пацієнта, а потім в умовах приймального покою або ВРІТ. Якщо результати другої оцінки по MEES ≥ 2 пункту в порівнянні з первісний рахунок, то стан пацієнта поліпшується. У разі зниження результатів оцінки на ≤ 2 пункту, стан пацієнта погіршився. При коливанні оцінок в діапазоні ± 1 стан пацієнта вважається незмінним.


Вироблені дані не можуть трактуватися як професійні медичні рекомендації та надаються виключно для ознайомлення