Шкали медичного сортування

Медична сортування займає важливу роль при наданні допомоги постраждалим від стихійних лих, військових дій або дорожньо-транспортних пригод. Ця збірка шкал спрямований на тренування, всіх бажаючих проводити сортування постраждалих.

Онлайн-шкали медичного сортування

Шкала ВПХ-Сорт

При наданні першої лікарської і кваліфікованої хірургічної допомоги рекомендується використання сортувальної шкали ВПХ-Сорт, запропонованої В.В. Бояринцевим в 1995р.

Реакція на біль
Характер зовнішнього дихання
САТ(мм.рт.ст.)
Відрив кінцівки
Ознаки проникаючого поранення живота
Бали:

Оцінка результатів:

 • 9-21 бал – показано надання невідкладної кваліфікованої хірургічної допомоги
 • 22-26 балів -показане проведення інтенсивної терапії по відновленню життєво важливих функцій
 • 27 і більше балів – симптоматична терапія в силу крайньої ступеня тяжкості стану

Шкала TS

Для проведення сортування травмованих постраждалих на догоспітальному етапі, у Вашингтонській університетській клініці була розроблена сортувальна шкала TS – (Triage Score). Шкала базується на бальної оцінці наступних основних параметрів: глибині дихання, кровонаповненні капілярів та оцінці неврологічних порушень.

Глибина дихання:
Кровонаповнення капілярів:
Відкривання очей:
Відповідь на запитання:
Моторна активність:
Бали:

Інтерпрітація:

 • сума балів за шкалою TS≥4 – постраждалий потребує направлення до центру травми
 • якщо сума балів за шкалою TS<4 – постраждалий спрямовується до звичайної лікарні

Шкала RTS

Для екстреної оцінки тяжкості постраждалого на догоспітальному етапі також використовується переглянута шкала травм – RTS (Revised Trauma Score), яка була розроблена на підставі попередньої шкали травми. Шкала RTS із високою імовірностю демонструє прогностичні можливості виникнення летального результату, на підставі лише початкового збору даних про постраждалого.

Бал за шкалою ком Глазго
Систолічний АТ, (мм.рт.ст.)
ЧДР, (за 1/хв.)
Бали:

Оцінка отриманих даних:

 • 12 – вказує на легкий стан
 • 0 – вказує на вкрай тяжкий стан
 • ≤11 – вважається потенційно небезпечною для життя і вимагає госпіталізації в спеціальне відділеня

Шкала CRAMS

Шкала CRAMS (circulation, respiration, abdomen, motor, speech) заснована на 5 параметрах, швидка оцінка яких дозволяє виявити групу пацієнтів, які потребують транспортування в спеціалізовані відділення. Такий підхід дозволяє впорядкувати пацієнтів, які не потребують лікуванні в спеціалізованих травматологічних відділеннях.

Систолічний АТ або час капілярного наповнення
Дихання
Характер пошкодження грудної клітини або живота
Рухова реакція
Вербальна відповідь
Бали:
 • найбільше пошкодження – 0 балів
 • важка травма – 8 балів
 • мінімальне пошкодження – 5-9 балів
 • найменше пошкодження – 10 балів

Шкала SORT

Шкала сортування постраждалих за методикою SORT.

Систолічний тиск
Частота дихання
Шкала Ком Глазго
Бали:

Інтерпретація балів:

 • 1-10 – Пріоритет 1
 • 11 – Пріоритет 2
 • 12 – Пріоритет 3
 • 1-3 – Пріоритет 4
 • 0 – Смерть