Розрахунок основних показників народжуваностіПоказники народжуваності є найважливішим медико-соціальним критерієм життєздатності та відтворення населення. Народжуваність обумовлена ​​не тільки біологічними, а й соціально-економічними процесами, умовами життя, побуту, традиціями, релігійними установками та іншими факторами. Дані розрахунки необхідні в медичній статистиці.


Онлайн-калькулятори основних показників народжуваності


Показник загальної плідності (фертильності)

Загальна кількість народжених за рік живими
Середня чисельність жінок у віці 15-49 років
Показник загальної плідності:

Число народжень до і після вікового інтервалу 15-49 років незначно і їм зазвичай нехтують.


Показник шлюбної плідності (фертильності)

Співвідношення числа дітей, народжених у шлюбі, до середньої чисельності жінок, які перебували у шлюбі на тому ж відрізку часу.

Загальна кількість народжених за рік живими у заміжніх жінок
Середня чисельність жінок у віці 15-49 років, які перебували у шлюбі
Показник шлюбної плідності:


Показник позашлюбного плодючості (фертильності)

Число народжених живими цього року
Середня чисельність жінок у віці 15-49 років, які не перебувають у шлюбі
Коефіцієнт позашлюбної плодючості:


Повіковий показник плодючості

Число народжених живими у жінок відповідного віку
Середня чисельність жінок відповідного віку
Повіковий показник плодючості


Сумарна плодючість

Розрахунок дає уявлення про те, скільки дітей може народити одна жінка, за весь час перебування її в дітородному віці (тобто за 35 років) при існуючому в даному місці і в даний час рівня плодючості.

Загальна плодючість, обчислена на 1000 жінок дітородного віку
Сумарна плодючість:


Брутто-коефіцієнт

Дані про відтворення жіночого населення (скільки дівчаток народить одна жінка за весь час перебування її в дітородному віці).

Сумарна плодючість
Відсоток народжених дівчаток в даному році
Брутто-коефіцієнт:

Оцінка показника “брутто” проводиться у відповідності з наступною шкалою:

  • менше 2,18 – звужене відтворення;
  • більше 2,18 – розширене відтворення;
  • рівно 2,18 – просте відтворення.