Додатки з біологіїБіологія – наука про життя, її функціонуванні і організацію на всіх рівнях. Це зібрання містить в собі програми для смартфонів і планшетів, які містить в собі інформацію по цій науці, необхідне для її докладного вивчення.


Зміст збірника:

 1. Біологія – весь шкільний курс
 2. Тести з Біології
 3. Молекулярна біологія – довідник
 4. Лекції з загальної біології – допомога при перездачі
 5. Словник біологічних термінів – безкоштовний додаток
 6. Біологія. Вікторина – безкоштовне скачування
 7. Bacteria VR 3D – моделі бактерій
 8. ЄДІ Біологія – для смартфона

Біологія – весь шкільний курс

Біологія - весь шкільний курсПрограма містить в собі шкільний курс біології, з короткими але ємними описами та ілюстраціями.

Буде корисна як абітурієнтам медичних вузів, так і бажаючим перевірити, чи отримати знання. Підійде як доповнення до підручника і дасть можливість швидко знайти відповідь на питання, що цікавить.

У додатку ви знайдете:

 • Біологія як наука. Методи наукового пізнання:
  – Біологія як наука
  – Рівнева організація та еволюція
  – Біологічні системи
 • Клітка як біологічна система
  – Сучасна клітинна теорія
  – Прокаріотичні і еукарiотичнi клітини
  – Хімічний склад клітини
  – Вуглеводи і ліпіди
  – Білки і нуклеїнові кислоти
  – Будова клітини
  – Обмін речовин і перетворення енергії
  – Бродіння і дихання
  – Фотосинтез і хемосинтез
  – Генетична інформація в клітці
  – Біосинтез білка і нуклеїнових кислот
  – Хромосоми, їх будова і функції
  – Життєвий цикл клітини
  – Мітоз – поділ соматичних клітин
  – Мейоз
  – Розвиток статевих клітин у рослин і тварин
 • Організм як біологічна система
  – Різноманітність організмів
  – Способи розмноження
  – Запліднення у квіткових рослин і хребетних тварин
  – Онтогенез
  – Генетика, її завдання
  – Хромосомна теорія спадковості
  – Закони наслідування Г. Менделя. Закони Т. Моргана
  – Генетика статі. Взаємодія генів
  – Генетика людини
  – Закономірності мінливості
  – Неспадкова і Спадкова мінливість
  – Види мутацій
  – Спадкові хвороби людини, їх причини
  – Селекція, її завдання і методи, закон гомологічних рядів
  – Біотехнологія. Клітинна і генна інженерія, клонування
 • Система і різноманіття органічного світу
  – Різноманіття організмів, роботи К. Ліннея і ж.б. Ламарка
  – Царство бактерій
  – Царство грибів
  – Лишайники
  – Царство рослин
  – Будова і функції органів рослин
  – Корінь, пагін, нирка, стебло, лист
  – Квітка, насіння, плід
  – Життєдіяльність рослинного організму
  – Розмноження рослинного організму
  – Різноманіття рослин
  – Нижчі рослини. Відділи водоростей
  – Вищі спорові рослини
  – Вищі насінні рослини
  – Покритонасінні
  – Роль рослин в природі та житті людини
  – Одноклітинні
  – Багатоклітинні тварини
  – Плоскі хробаки
  – Круглі хробаки
  – Кільчасті хробаки
  – Молюски
  – Ракоподібні
  – Павукоподібні
  – Комахи
  – Хордові тварини
  – Хребетні
  – Риби
  – Земноводні, або Амфібії
  – Плазуни, або Рептилії
  – Птахи
  – Ссавці
 • Організм людини і його здоров’я
  – Тканини
  – Травна система
  – Дихальна система
  – Система виділення
  – Опорно-рухова система. Скелет
  – М’язи
  – Покривна система
  – Система кровообігу
  – Лімфатична система
  – Розмноження і розвиток людини
  – Внутрішнє середовище організму людини
  – Групи крові
  – Імунітет
  – Обмін речовин
  – Вітаміни
  – Нервова система
  – Ендокринна система
  – Аналізатори. Органи відчуттів
  – Орган зору
  – Органи слуху, нюху, смаку і дотику
  – Вища нервова діяльність
  – Сон, його значення. Свідомість, пам’ять, емоції, мова, мислення
  – Гігієна, здоровий спосіб життя
 • Еволюція живої природи
  – Вид, його критерії. Популяція. Мікроеволюція
  – Еволюційна теорія Ч. Дарвіна
  – Форми природного добору. Види боротьби за існування
  – Синтетична теорія еволюції. Елементарні фактори еволюції
  – Докази еволюції живої природи
  – Макроеволюція. Напрямки та шляхи еволюції
  – Гіпотези виникнення життя на Землі
  – Основні ароморфозів в еволюції рослин і тварин
  – Людський вид. Гіпотези походження людини
  – Рушійні сили і етапи еволюції людини
  – Людські раси, їх генетичну спорідненість
 • Екосистеми і властиві їм закономірності
  – середовища існування організмів. Екологічні фактори, їх значення
  – Екологічні фактори: абіотичні, біотичні
  – Антропогенний фактор
  – Екосистема і її компоненти: продуценти, консументи, редуценти
  – Структура екосистеми
  – Трофічні рівні
  – Ланцюги та мережі живлення
  – Правила екологічної піраміди
  – Різноманітність екосистем
  – Саморозвиток і зміна екосистем
  – Біосфера – глобальна екосистема
  – Вчення В.І. Вернадського про біосферу
  – Живе речовина, його функції
  – Біологічний круговорот і перетворення енергії в біосфері
  – Еволюція біосфери

Можливість завантаження – безкоштовна. Мова контенту – російська.

Android


Тести з Біології

Тести з БіологіїЛегкий і зручний спосіб перевірити свої знання з біології по окремим темам. Додаток допоможе Вам підготуватися до іспитів з біології завдяки тестуванню.

Особливості:

 • зручний інтерфейс,
 • таймер проходження тестів,
 • перевірка правильних і неправильних відповідей після проходження тестування.

Можливість скачування – безкоштовна. Мова контенту – російська.

Android


Молекулярна біологія – довідник

Молекулярна біологія - довідникНайповніший довідник “Молекулярна біологія”.

Особливості:

 • Дуже швидкий пошук термінів;
 • Повний доступ в автономному режимі, без підключення до Інтернету;
 • Необмежена кількість заміток;
 • Сумісний з усіма версіями Android пристроїв;
 • Додаток дуже просте у використанні, швидкий і з великим вмістом;
 • Автоматичні безкоштовні оновлення кожного разу, коли додається нові терміни;
 • Довідник “Молекулярна біологія” зроблений так, що б займати якомога менше пам’яті.

У довіднику ви зможете знайти докладний опис: Фототаксис, Довгі некодуючі РНК, Фібрилярні білки, Молекулярно-генетичні процеси, Прібнів-бокс, Список родів вірусів, Генетично модифікований організм, Флуорісцентна гібридизація in situ, Шелтерін, P-елемент (дрозофіла), пептон, Незавершені статті з молекулярної біології, Клонування ДНК, Мітохондріальні захворювання, Метод цитоплазматичної заміни, Методи молекулярної біології, Омбітасвір, Реплікація за типом кільця, що котиться, Фаг лямбда, Молекулярна хірургія, Структурна геноміка, Протеасома, Ізоформа білка, Мікрококкова нуклеаза, Фазміди, Хромосомні території, Точкова мутації і багатьох інших.

Мова програми – російська. Можливість завантажити – безкоштовна.

Android


Лекції з загальної біології – допомога при перездачі

Лекції з загальної біології - допомога при перездачіЦей додаток являє собою електронну версію книги “Лекції з загальної біології” (автори Піменова І.М., Піменов А.В.).

Зміст:

 • Лекція № 1. Введення. Хімічні елементи клітини. Вода та інші неорганічні сполуки
 • Лекція № 2. Будова і функції вуглеводів і ліпідів
 • Лекція № 3. Будова і функції білків. Ферменти
 • Лекція № 4. Будова і функції нуклеїнових кислот АТФ
 • Лекція № 5. Клітинна теорія. Типи клітинної організації
 • Лекція № 6. Клітини: цитоплазма, клітинна оболонка, будова і функції клітинних мембран
 • Лекція № 7. Клітині: будова і функції органоїдів
 • Лекція № 8. Ядро. Хромосоми
 • Лекція № 9. Будова клітини прокаріотів. Віруси
 • Лекція № 10. Поняття про обмін речовин. Біосинтез білків
 • Лекція № 11. Енергетичний обмін
 • Лекція № 12. Фотосинтез. Хемосинтез
 • Лекція № 13. Способи поділу еукаріотичних клітин: мітоз, мейоз, амитоз
 • Лекція № 14. Розмноження організмів
 • Лекція № 15. Статеве розмноження у покритонасінних рослин
 • Лекція № 16. Онтогенез багатоклітинних тварин, що розмножуються статевим способом
 • Лекція № 17. Основні поняття генетики. Закони Менделя
 • Лекція № 18. Зчеплене успадкування
 • Лекція № 19. Генетика статі
 • Лекція № 20. Взаємодія генів
 • Лекція № 21. Мінливість
 • Лекція № 22. Методи генетики людини
 • Лекція № 23. Селекція рослин
 • Лекція № 24. Селекція тварин
 • Лекція № 25. Селекція мікроорганізмів. Біотехнологія

Вкрай корисна програма, яка стане Вашим помічником у підготовці до іспиту, або заліку, в режимі нон-стоп. Якщо Ви хочете здати все на “Відмінно”, то це додаток повинен бути на Вашому телефоні.

Можливість завантаження – безкоштовна. Мова контенту – російська.

Android
Біологія. Вікторина – безкоштовне скачування

Біологія. Вікторина - безкоштовне скачуванняВікторина для тих, хто бажає вивчити біологію.

Граючи, Ви зможете підготуватися до іспиту або вступу в медичний вуз, а також оцінити свій рівень знань в біології.

Представлені в грі питання охоплюють всі теми і ключові галузі біології.

Питання розподілені за рівнями складності. Базові рівні зачіпають ключові області та аспекти біології, що дозволить Вам стати справжнім знавцем біології. Поглиблений же рівень надасть Вам можливість відчути себе справжнім експертом в області біології, так як від Вас буде потрібно глибоке знання предмета, що вивчається.

У грі представлено два режими:

 1. Марафон – ваше завдання відповісти на всі питання категорії.
 2. Спринт – Ви повинні відповісти на максимальну кількість питань протягом однієї хвилини.

Особливості програми:

 • Більше 900 питань
 • Простий і зрозумілий інтерфейс
 • Питання включають всі теми біології
 • Можливість вибору цікавить Вас теми
 • Кілька ігрових режимів

Мова контенту – російська. Завантаження – безкоштовне.

Android


Bacteria VR 3D – моделі бактерій

Bacteria VR 3D - моделі бактерійПрограма є відмінним інструментом для вивчення бактерій.

Інтерактивні, добре візуалізовані 3D-анімації, надають Вам зручний спосіб в пізнанні структури найпростіших організмів.

Ви можете обертати, наближати і віддаляти будь-яку частину об’єкта, отримуючи при цьому інформацію про структури, якими ви маніпулюєте. Більшість моделей включають в себе мовний супровід і вбудовані анімації. Об’єкти містять також написи, захоплюючі ігри, анімовані завдання та інші візуальні елементи.

Мова контенту – російська. Завантаження – безкоштовне.

Android

iPhone


ЄДІ Біологія – для смартфону

ЄДІ Біологія - для смартфонуДодаток для підготовки до Єдиного Державного Іспиту з біології.

Додаток включає в себе:

 1. Демонстраційний варіант ЄДІ з біології 2019 го року
 2. Тренувальні варіанти:
  Завдання
  Правильні відповіді
  Докладні статті-пояснення для кожного завдання
 3. Підручник з біології з функцією пошуку за наступними темами:
  Біологія як наука. Методи наукового пізнання
  Клітка як біологічна система
  Організм як біологічна система
  Система і різноманіття органічного світу
  Організм людини і його здоров’я
  Еволюція живої природи
  Екосистеми і властиві їм закономірності
 4. Словник термінів (5250 слів)
 5. Кодифікатор

Мова контенту – російська. Завантаження – безкоштовне.

Android