МКХ-10МКХ 10Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям десятого перегляду (МКХ-10) – ресурс, який використовується як провідна статистична та класифікаційна основа у охороні здоров’я більшості країн світу.

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби


Клас II. Новоутворення


Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму


Клас IV. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин


Клас V. Розлади психіки та поведінки


Клас VI. Хвороби нервової системи


Клас VII. Хвороби ока та його придаткового апарату


Клас VIII. Хвороби вуха та соскоподібного відростка


Клас IX. Хвороби системи кровообігу


Клас X. Хвороби органів дихання


Клас XI. Хвороби органів травлення


Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи


Клас XV. Вагітність, пологи і післяпологовий період


Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді


Клас XVII. Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення


Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках


Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин


Клас XX. Зовнішні причини захворюваності та смертності


Клас XXI. Чинники, що впливають на стан здоров’я населення та звернення до закладів охорони здоров’я


Класс XXII. Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях