МКХ-10 (Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду)

Десятий перегляд Міжнародної статистичної Класифікації Хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (МКХ-10) проведений з 25 вересня по 2 жовтня 1989 року Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я в Женеві.

МКХ-10 була схвалена на Сорок третій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні 1990 року і з 1994 року почала впроваджуватися в державах-членах ВООЗ. Необхідність застосування обумовлена потребою в упорядкуванні нозологій та їх подальшої уніфікації, що має надалі поліпшити роботу охорони здоров’я цих держав.

На сайті представлений організована класифікація діагнозів по класах і рубриках різного порядку.


Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби


Клас II. Новоутворення


Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму


Клас IV. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин


Клас V. Розлади психіки та поведінки


Клас VI. Хвороби нервової системи


Клас VII. Хвороби ока та його придаткового апарату


Клас VIII. Хвороби вуха та соскоподібного відростка


Клас IX. Хвороби системи кровообігу
Клас X. Хвороби органів дихання


Клас XI. Хвороби органів травлення


Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи


Клас XV. Вагітність, пологи і післяпологовий період


Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді


Клас XVII. Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення


Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках


Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин


Клас XX. Зовнішні причини захворюваності та смертності


Класс XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения


Класс XXII. Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях