МКХ-10 Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму

D50-D53. Аліментарні анемії

D50. Залізодефіцитна анемія
 • D50.00 Залізодефіцитна анемія вторинна внаслідок крововтрати (хронічна)
 • D50.10 Сидеропенічна дисфагія
 • D50.80 Iнші залізодефіцитні анемії
 • D50.90 Залізодефіцитна анемія, неуточнена

D51. Вітамін В12 дефіцитна анемія
 • D51.00 Вітамін В12дефіцитна анемія, зумовлена недостатністю внутрішнього фактору
 • D51.10 Вітамін В12дефіцитна анемія, внаслідок порушення всмоктування вітаміну В12 з протеїнурією
 • D51.20 Дефіцит транскобаламіну II
 • D51.30 Iнші вітамін В12дефіцитні аліментарні анемії
 • D51.80 Iнші вітамін В12дефіцитні анемії
 • D51.90 Вітамін В12дефіцитна анемія, неуточнена

D52. Фолієводефіцитна анемія
 • D52.00 Фолієводефіцитна аліментарна анемія
 • D52.10 Медикаментозна фолієводефіцитна анемія
 • D52.80 Iнші фолієводефіцитні анемії
 • D52.90 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена

D53. Iнші аліментарні анемії
 • D53.00 Білководефіцитна анемія
 • D53.10 Iнші мегалобластні анемії, не класифіковані в інших рубриках
 • D53.20 Цинготна анемія
 • D53.80 Iнші уточнені аліментарні анемії
 • D53.90 Аліментарна анемія, неуточнена


D55-D59. Гемолітичні анемії

D55. Анемія внаслідок ферментних порушень
 • D55.00 Анемія внаслідок недостатності глюкозо6фосфатдегідрогенази (Г6ФД)
 • D55.10 Анемія внаслідок інших порушень обміну глутатіону
 • D55.20 Анемія внаслідок порушень гліколітичних ферментів
 • D55.30 Анемія внаслідок порушень обміну нуклеотидів
 • D55.80 Iнші анемії внаслідок ферментних порушень
 • D55.90 Анемія внаслідок ферментного порушення, неуточнена

D56. Таласемія
 • D56.00 Альфаталасемія
 • D56.10 Бетаталасемія
 • D56.20 Дельтабетаталасемія
 • D56.30 Носійство ознаки таласемії
 • D56.40 Спадкове персистування фетального гемоглобіну (СПФГ)
 • D56.80 Iнші таласемії
 • D56.90 Таласемія, неуточнена

D57. Серпоподібноклітинні порушення
 • D57.00 Серпоподібноклітинна анемія з кризами HbSS хвороба з кризами
 • D57.10 Серпоподібноклітинна анемія без кризів
 • D57.20 Подвійні гетерозиготні серпоподібноклітинні порушення
 • D57.30 Носійство серпоподібноклітинної ознаки
 • D57.80 Iнші серпоподібноклітинні порушення

D58. Iнші спадкові гемолітичні анемії
 • D58.00 Спадковий сфероцитоз
 • D58.10 Спадковий еліптоцитоз
 • D58.20 Iнші гемоглобінопатії
 • D58.80 Iнші уточнені спадкові гемолітичні анемії
 • D58.90 Спадкова гемолітична анемія, неуточнена

D59. Набута гемолітична анемія
 • D59.00 Медикаментозна аутоімунна гемолітична анемія
 • D59.10 Iнші аутоімунні гемолітичні анемії
 • D59.20 Медикаментозна неаутоімунна гемолітична анемія
 • D59.30 Гемолітичноуремічний синдром
 • D59.40 Iнші неаутоімунні гемолітичні анемії
 • D59.50 Нічна пароксизмальна гемоглобінурія (МаркіафавиМікелі)
 • D59.60 Гемоглобінурія внаслідок гемолізу, пов’язаного з іншими зовнішніми причинами
 • D59.80 Iнші набуті гемолітичні анемії
 • D59.90 Набута гемолітична анемія, неуточнена


D60-D64. Апластичні та інші анемії

D60. Набута чиста еритроцитарна аплазія (еритробластопенія)
 • D60.00 Хронічна набута чиста еритроцитарна аплазія
 • D60.10 Транзиторна набута чиста еритроцитарна аплазія
 • D60.80 Iнші набуті чисті еритроцитарні аплазії
 • D60.90 Набута чиста еритроцитарна аплазія, неуточнена

D61. Iнші апластичні анемії
 • D61.00 Конституціональна апластична анемія
 • D61.10 Апластична анемія, спричинена лікарськими засобами
 • D61.20 Апластична анемія, спричинена іншими зовнішніми агентами
 • D61.30 Iдіопатична апластична анемія
 • D61.80 Iнші уточнені апластичні анемії
 • D61.90 Апластична анемія, неуточнена
 • D62.00 Гостра післягеморагічна анемія
 • D63. Анемія при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках
  • D63.00 Анемія при новоутворенні (С00D48)
  • D63.80 Анемія при інших хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках

  D64. Iнші анемії
  • D64.00 Спадкова сидеробластна анемія
  • D64.10 Вторинна сидеробластна анемія внаслідок інших захворювань
  • D64.20 Вторинна сидеробластна анемія, зумовлена медикаментами або токсинами
  • D64.30 Iнші сидеробластні анемії
  • D64.40 Вроджена дизеритропоетична анемія
  • D64.80 Iнші уточнені анемії
  • D64.90 Анемія, неуточнена


  D65-D69. Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани

  D65. Дисеміноване внутрішньосудинне згортання (синдром дефібринації)
  • D65.00 Дисеміноване внутрішньосудинне згортання (синдром дефібринації)

  D66. Спадкова недостатність фактора VIII
  • D66.00 Спадкова недостатність фактора VIII

  D67. Спадкова недостатність фактора IX
  • D67.00 Спадкова недостатність фактора IX

  D68. Iнші порушення згортання крові
  • D68.00 Хвороба Віллебранда
  • D68.10 Спадковий дефіцит фактора XI
  • D68.20 Спадковий дефіцит інших факторів згортання крові
  • D68.30 Геморагічні порушення, зумовлені циркулюючими в крові антикоагулянтами
  • D68.40 Набутий дефіцит фактора згортання
  • D68.80 Iнші уточнені порушення згортання крові
  • D68.90 Порушення згортання крові, неуточнене

  D69. Пурпура та інші геморагічні стани
  • D69.00 Алергічна пурпура
  • D69.10 Якісні дефекти тромбоцитів
  • D69.20 Iнша нетромбоцитопенічна пурпура
  • D69.30 Iдіопатична тромбоцитопенічна пурпура
  • D69.40 Iнша первинна тромбоцитопенія
  • D69.50 Вторинна тромбоцитопенія
  • D69.60 Тромбоцитопенія, неуточнена
  • D69.80 Iнші уточнені геморагічні стани
  • D69.90 Геморагічний стан, неуточнений


  D70-D77. Інші хвороби крові та кровотворних органів

  D70. Агранулоцитоз
  • D70.00 Агранулоцитоз
  • D71.00 Функціональні порушення поліморфноядерних нейтрофілів

  D72. Iнші порушення лейкоцитів
  • D72.00 Генетичні аномалії лейкоцитів
  • D72.10 Еозинофілія
  • D72.80 Iнші уточнені порушення лейкоцитів
  • D72.90 Порушення лейкоцитів, неуточнене

  D73. Хвороби селезінки
  • D73.00 Гіпоспленізм
  • D73.10 Гіперспленізм
  • D73.20 Хронічна застійна спленомегалія
  • D73.30 Абсцес селезінки
  • D73.40 Кіста селезінки
  • B73.50 Iнфаркт селезінки
  • D73.80 Iнші хвороби селезінки
  • D73.90 Хвороба селезінки, неуточнена

  D74. Метгемоглобінемія
  • D74.00 Вроджена метгемоглобінемія
  • D74.80 Iнші метгемоглобінемії
  • D74.90 Метгемоглобінемія, неуточнена

  D75. Iнші хвороби крові та кровотворних органів
  • D75.00 Сімейний еритроцитоз
  • D75.10 Вторинна поліцитемія
  • D75.20 Есенціальний тромбоцитоз
  • D75.80 Iнші уточнені хвороби крові та кровотворних органів
  • D75.90 Хвороба крові та кровотворних органів, неуточнена

  D76. Деякі хвороби, що перебігають з залученням лімфоретикулярної тканини та ретикулогістіоцитарної системи
  • D76.00 Гістіоцитоз клітин Лангерганса, не класифікований в інших рубриках
  • D76.10 Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз
  • D76.20 Гемофагоцитарний синдром, пов’язаний з інфекцією
  • D76.30 Iнші синдроми гістіоцитозу

  D77. Iнші порушення крові та кровотворних органів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
  • D77.00 Iнші порушення крові та кровотворних органів при хворобах, класифікованих в інших рубриках


  D80-D89. Деякі порушення з залученням імунного механізму

  D80. Iмунодефіцити з переважною недостатністю антитіл
  • D80.00 Спадкова гіпогаммаглобулінемія
  • D80.10 Несімейна гіпогаммаглобулінемія
  • D80.20 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну А (lgA)
  • D80.30 Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G (lgG)
  • D80.40 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну М (lgМ)
  • D80.50 Iмунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну М(lgM)
  • D80.60 Недостатність антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів або з гіпергаммаглобулінемією
  • D80.70 Транзиторна гіпогаммаглобулінемія у дітей
  • D80.80 Iнші імунодефіцити з переважним порушенням антитіл
  • D80.90 Iмунодефіцит з переважним порушенням антитіл, неуточнений

  D81. Комбіновані імунодефіцити
  • D81.00 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКIД) з ретикулярним дисгенезом
  • D81.10 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКIД) з низькою кількістю Т та Вклітин
  • D81.20 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКIД) з низькою чи нормальною кількістю Вклітин
  • D81.30 Дефіцит аденозиндезамінази (ДАД)
  • D81.40 Синдром Незелофа
  • D81.50 Дефіцит пуриннуклеозидфосфорилази (ПНФ)
  • D81.60 Дефіцит молекул класу I основного комплексу гістосумісності
  • D81.70 Дефіцит молекул класу II основного комплексу гістосумісності
  • D81.80 Iнші комбіновані імунодефіцити
  • D81.90 Комбінований імунодефіцит, неуточнений

  D82. Iмунодефіцити, пов’язані з іншими значними дефектами
  • D82.00 Синдром Віскотта-Олдріча
  • D82.10 Синдром Ді Георге
  • D82.20 Iмунодефіцит з карликовістю за рахунок коротких кінцівок
  • D82.30 Iмунодефіцит внаслідок спадкового дефекту, зумовленого вірусом ЕпштейнаБарра
  • D82.40 Синдром гіперімуноглобуліну Е (IgЕ)
  • D82.80 Iмунодефіцит, пов’язаний з іншими уточненими значними дефектами
  • D82.90 Iмунодефіцит, пов’язаний із значним дефектом, неуточнений

  D83. Загальний варіабельний імунодефіцит
  • D83.00 Загальний варіабельний імунодефіцит з переважними порушеннями в кількості та функції Вклітин
  • D83.10 Загальний варіабельний імунодефіцит з переважними порушеннями імунорегуляторних Тклітин
  • D83.20 Загальний варіабельний імунодефіцит з аутоантитілами до Вта Тклітин
  • D83.80 Iнші загальні варіабельні імунодефіцити
  • D83.90 Загальний варіабельний імунодефіцит, неуточнений

  D84. Iнші імунодефіцити
  • D84.00 Дефект функціонального антигену 1 лімфоцитів (ЛФА1)
  • D84.10 Дефект в системі комплементу
  • D84.80 Iнші уточнені імунодефіцитні порушення
  • D84.90 Iмунодефіцит, неуточнений

  D86. Саркоїдоз
  • D86.00 Саркоїдоз легенів
  • D86.10 Саркоїдоз лімфатичних вузлів
  • D86.20 Саркоїдоз легенів з саркоїдозом лімфатичних вузлів
  • D86.30 Саркоїдоз шкіри
  • D86.80 Саркоїдоз інших уточнених та комбінованих локалізацій
  • D86.90 Саркоїдоз, неуточнений

  D89. Iнші порушення з залученням імунного механізму, не класифіковані в інших рубриках
  • D89.00 Поліклональна гіпергаммаглобулінемія
  • D89.10 Кріоглобулінемія
  • D89.20 Гіпергаммаглобулінемія, неуточнена
  • D89.80 Iнші уточнені порушення з залученням імунного механізму, не класифіковані в інших рубриках
  • D89.90 Порушення з залученням імунного механізму, неуточнене