G00-G09. Запальні хвороби центральної нервової системи

G00. Бактеріальний менінгіт, не класифікований в інших рубриках G00.00 Грипозний менінгіт G00.10 Пневмококовий менінгіт G00.20 Стрептококовий менінгіт G00.30 Стафілококовий менінгіт G00.80 Iнші бактеріальні менінгіти G00.90 Бактеріальний менінгіт, неуточнений G01.00 Менінгіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в …

G10-G13. Системні атрофії, що первинно уражають центральну нервову систему

G10.00 Хвороба Гентінгтона G11. Спадкова атаксія G11.00 Вроджена непрогресуюча атаксія G11.10 Рання мозочкова атаксія G11.20 Пізня мозочкова атаксія G11.30 Мозочкова атаксія з порушенням репарації ДНК G11.40 Спадкова спастична параплегія G11.80 Iнші спадкові атаксії G11.90 Спадкова …

G20-G26. Екстрапірамідальні хвороби та порушення функцій руху

G20.00 Хвороба Паркінсона G21. Вторинний паркінсонізм G21.00 Злоякісний нейролептичний синдром G21.10 Iнші форми вторинного паркінсонізму, зумовленого прийманням лікарських засобів G21.20 Вторинний паркінсонізм, спричинений іншими зовнішніми факторами G21.30 Післяенцефалітичний паркінсонізм G21.80 Iнші форми вторинного паркінсонізму G21.90 …

G30-G32. Інші дегенеративні хворорби нервової системи

G30. Хвороба Альцгеймера G30.00 Рання хвороба Альцгеймера G30.10 Пізня хвороба Альцгеймера G30.80 Iнші форми хвороби Альцгеймера G30.90 Хвороба Альцгеймера, неуточнена G31. Iнші дегенеративні хвороби нервової системи, не класифіковані в інших рубриках G31.00 Обмежена атрофія головного …

G35-G37. Демієлінізаційні хвороби центральної нервової системи

G35.00 Розсіяний склероз G36. Iнші форми гострої дисемінованої демієлінізації G36.00 Оптиконевромієліт (хвороба Девіка) G36.10 Гострий та підгострий геморагічний лейкоенцефаліт (хвороба Харста) G36.80 Iнша уточнена гостра форма дисемінованої демієлінізації G36.90 Гостра дисемінована демієлінізація, неуточнена G37. Iнші …

G40-G47. Епізодичні та параксизмальні порушення

G40. Епілепсія G40.00 Локалізована (фокальна) (парціальна) ідіопатична епілепсія та епілептичні синдроми з судомними нападами з фокальним початком G40.10 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та епілептичні синдроми з простими парціальними нападами G40.20 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична …