D80-D89. Деякі порушення з залученням імунного механізму

D80. Iмунодефіцити з переважною недостатністю антитіл D80.00 Спадкова гіпогаммаглобулінемія D80.10 Несімейна гіпогаммаглобулінемія D80.20 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну А (lgA) D80.30 Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G (lgG) D80.40 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну М (lgМ) D80.50 Iмунодефіцит з підвищеним …

D70-D77. Інші хвороби крові та кровотворних органів

D70. Агранулоцитоз D70.00 Агранулоцитоз D71.00 Функціональні порушення поліморфноядерних нейтрофілів D72. Iнші порушення лейкоцитів D72.00 Генетичні аномалії лейкоцитів D72.10 Еозинофілія D72.80 Iнші уточнені порушення лейкоцитів D72.90 Порушення лейкоцитів, неуточнене D73. Хвороби селезінки D73.00 Гіпоспленізм D73.10 Гіперспленізм …

D65-D69. Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани

D65.00 Дисеміноване внутрішньосудинне згортання (синдром дефібринації) D66.00 Спадкова недостатність фактора VIII D67.00 Спадкова недостатність фактора IX D68. Iнші порушення згортання крові D68.00 Хвороба Віллебранда D68.10 Спадковий дефіцит фактора XI D68.20 Спадковий дефіцит інших факторів згортання …

D60-D64. Апластичні та інші анемії

D60. Набута чиста еритроцитарна аплазія (еритробластопенія) D60.00 Хронічна набута чиста еритроцитарна аплазія D60.10 Транзиторна набута чиста еритроцитарна аплазія D60.80 Iнші набуті чисті еритроцитарні аплазії D60.90 Набута чиста еритроцитарна аплазія, неуточнена D61. Iнші апластичні анемії D61.00 …

D55-D59. Гемолітичні анемії

D55. Анемія внаслідок ферментних порушень D55.00 Анемія внаслідок недостатності глюкозо6фосфатдегідрогенази (Г6ФД) D55.10 Анемія внаслідок інших порушень обміну глутатіону D55.20 Анемія внаслідок порушень гліколітичних ферментів D55.30 Анемія внаслідок порушень обміну нуклеотидів D55.80 Iнші анемії внаслідок ферментних …

D50-D53. Аліментарні анемії

D50. Залізодефіцитна анемія D50.00 Залізодефіцитна анемія вторинна внаслідок крововтрати (хронічна) D50.10 Сидеропенічна дисфагія D50.80 Iнші залізодефіцитні анемії D50.90 Залізодефіцитна анемія, неуточнена D51. Вітамін В12 дефіцитна анемія D51.00 Вітамін В12дефіцитна анемія, зумовлена недостатністю внутрішнього фактору D51.10 …