Міжнародна класифікація онкологічних захворювань (МКХ-О)

Міжнародна класифікація онкологічних захворювань (МКХ-О) – спеціальне тематичне розширення Міжнародній Класифікації Хвороб.

МКХ-О має двовісний структуру з системою кодування по топографії і морфології пухлин.

Морфологічний код містить п’ять знаків, перші чотири з яких описують гістологічний тип пухлини, а п’ятий – її біологічні властивості

 • / 0 – доброякісна пухлина;
 • / 1 – неясно, доброякісна чи злоякісна пухлина;
 • / 2 неінвазивний рак;
 • / 3 – злоякісне новоутворення, первинний осередок;
 • / 6 – злоякісне новоутворення, метастаз;
 • / 9 – злоякісне новоутворення, неясно, первинний осередок або метастаз)

Зміст:


М800 – Новоутворення БДУ
 • М8000 / 0 Новоутворення доброякісне
 • М8000 / 1 Новоутворення, яке не визначене як доброякісне або злоякісне
 • М8000 / 3 Новоутворення злоякісне
 • М8000 / 6 Новоутворення метастатичне
 • М8001 / 0 Пухлинні клітини доброякісні
 • М8001 / 1 Пухлинні клітини, які не визначені як доброякісні або злоякісні
 • М8001 / 3 Пухлинні клітини злоякісні
 • М8002 / 3 Злоякісна пухлина дрібноклітинна
 • М8003 / 3 Злоякісна пухлина гігантоклітинна
 • М8004 / 3 Злоякісна пухлина веретеноклітинна

М801 – М804 – Епітеліальні новоутворення БДУ
 • М8010 / 0 Епітеліальна пухлина доброякісна
 • М8010 / 2 Рак in situ БДУ
 • М8010 / 3 Рак БДУ
 • М8010 / 6 Рак метастатичнийБДУ
 • М8011 / 0 Епітеліома доброякісна
 • М8011 / 3 Епітеліома злоякісна
 • М8012 / 3 Великоклітинний рак БДУ
 • М8020 / 3 Недиференційований рак БДУ
 • М8021 / 3 Анапластичний рак БДУ
 • М8022 / 3 Плеоморфний рак
 • М8030 / 3 Великоклітинний і веретеноклітинний рак
 • М8031 / 3 Гігантоклітинний рак
 • М8032 / 3 Веретеноклітинний рак
 • М8033 / 3 Псевдосаркоматозний рак
 • М8034 / 3 Полігональноклітинний рак
 • М8040 / 1 Опухолька
 • М8041 / 3 Дрібноклітинний рак БДУ
 • М8042 / 3 Вівсяноклітиннийрак (С34.)
 • М8043 / 3 Дрібноклітинний рак веретеноклітинний (С34.)
 • М8044 / 3 Дрібноклітинний рак проміжклітинний(С34.)
 • М8045 / 3 Дрібно-крупноклітинний рак (С34.)

М805 – М808 – Плоскоклітинні новоутворення
 • М8050 / 0 Папілома БДУ (виключаючи папілом сечового міхура М8120 / 1)
 • М8050 / 2 Папілярний рак in situ
 • М8050 / 3 Папілярний рак БДУ
 • М8051 / 0 Бородавчаста (веррукозна) папілома
 • М8051 / 3 Бородавчастий (верукозної) рак БДУ
 • М8052 / 0 Плоскоклітинна папілома
 • М8052 / 3 Папілярний плоскоклітинний рак
 • М8053 / 0 Інвертована папілома
 • М8060 / 0 Папіломатоз БДУ
 • М8070 / 2 Плоскоклітинний рак in situ БДУ
 • М8070 / 3 Плоскоклітинний рак БДУ
 • М8070 / 6 Плоскоклітинний рак метастатичний БДУ
 • М8071 / 3 Плоскоклітинний рак орогoвевающій БДУ
 • М8072 / 3 Плоскоклітинний рак крупноклітинний неороговіваючий
 • М8073 / 3 Плоскоклітинний рак дрібноклітинний неороговіваючий
 • М8074 / 3 Плоскоклітинний рак веретеноклітинний
 • М8075 / 3 Плоскоклітинний рак аденоїдний
 • М8076 / 2 Плоскоклітинний рак in situ з підозрою на інвазію строми (D)
 • М8076 / 3 Плоскоклітинний рак мікроінвазивний (С53.)
 • М8077 / 2 Інтраепітеліальне новоутворення III ступеня шийки матки, вульви і піхви
 • М8080 / 2 Ерітроплазія Кейра (D4)
 • М8081 / 2 Хвороба Боуена
 • М8082 / 3 Лімфоепітеліальний рак

М809 – М811 – Базально-клітинні новоутворення
 • М8090 / 1 Базально-клітинна пухлина (D5)
 • М8090 / 3 Базально-клітинний рак БДУ (С44.)
 • М8091 / 3 Мультіцентрічний базально-клітинний рак (С44.)
 • М8092 / 3 Базально-клітинний рак склеродермоподобная (С44.)
 • М8093 / 3 Базально-клітинний рак фіброепітеліальний (С44.)
 • М8094 / 3 Базально-плоскоклітинний рак (С44.)
 • М8095 / 3 Метатіпіческого рак (С44.)
 • М8096 / 0 Інтраепідермальних епітеліома Ядассона (D)
 • М8100 / 0 Тріхоепітеліома (D)
 • М8101 / 0 Тріхофоллікулома (D)
 • М8102 / 0 Тріхолеммома (D)
 • М8110 / 0 Пухлина волосяного матриксу БДУ (D)
 • М8110 / 3 Рак волосяних фолікулів (С44.)

М812 – М813 – Перехідно-клітинні папіломи і раки
 • М8120 / 0 Перехідно-клітинна папілома БДУ
 • М8120 / 1 Уротеліальна папілома
 • М8120 / 2 Перехідно-клітинний рак in situ
 • М8120 / 3 Перехідно-клітинний рак БДУ
 • М8121 / 0 Папілома Шнейдера
 • М8121 / 1 Перехідно-клітинна папілома інвертована
 • М8121 / 3 Рак Шнейдера
 • М8122 / 3 Перехідно-клітинний рак веретеноклітинний
 • М8123 / 3 Базалоідний рак (С21.1)
 • М8124 / 3 Клоакогенний рак (С21.2)
 • М8130 / 3 Папілярний перехідно-клітинний рак

М814 – М838 – Аденоми і аденокарциноми
 • М8140 / 0 Аденома БДУ
 • М8140 / 1 Аденома бронхіальних залоз БДУ (D1)
 • М8140 / 2 Аденокарцинома in situ БДУ
 • М8140 / 3 Аденокарцинома БДУ
 • М8140 / 6 Аденокарцинома метастатична БДУ
 • М8141 / 3 Скірозна аденокарцинома
 • М8142 / 3 Пластичний лініт (Linitis plastica) (С16.)
 • М8143 / 3 Поверхнево розповсюджена аденокарцинома
 • М8144 / 3 Аденокарцинома, кишковий тип (С16.)
 • М8145 / 3 Рак, дифузний тип (С16.)
 • М8146 / 0 Мономорфна аденома
 • М8147 / 0 Базально-клітинна аденома (D)
 • М8147 / 3 Базально-клітинна аденокарцинома (С07., С08.)
 • М8150 / 0 Острівцевокліточна аденома (D7)
 • М8150 / 3 Острівцевокліточний рак (С25.4)
 • М8151 / 0 Инсулінома БДУ (D7)
 • М8151 / 3 Инсулінома злоякісна (С25.4)
 • М8152 / 0 Глюкагонома БДУ (D7)
 • М8152 / 3 Глюкагонома злоякісна (С25.4)
 • М8153 / 1 Гастринома БДУ
 • М8153 / 3 Гастринома злоякісна
 • М8154 / 3 Змішана острівцевокліточна і екзокринна аденокарцинома (С25.)
 • М8155 / 3 Віпома
 • М8160 / 0 Аденома жовчної протоки (D4)
 • М8160 / 3 Холангіокарцинома (С22.1)
 • М8161 / 0 Цистаденома жовчних проток
 • М8161 / 3 Цістаденокарцінома жовчних проток
 • М8162 / 3 Пухлина Клацкіна (С22.1)
 • М8170 / 0 Печінково-клітинна аденома (D4)
 • М8170 / 3 Гепатоцелюлярний рак БДУ (С22.0)
 • М8171 / 3 Гепатоцелюлярний рак фіброламеллярний (С22.0)
 • М8180 / 3 Змішаний холангіо- і Гепатоцелюлярний рак (С22.0)
 • М8190 / 0 Трабекулярна аденома
 • М8190 / 3 Трабекулярна аденокарцинома
 • М8191 / 0 Ембріональна аденома
 • М8200 / 0 Еккрінние спіраденома. Ціліндрома(D)
 • М8200 / 3 Аденокістозний рак
 • М8201 / 3 Крібріформний рак
 • М8202 / 0 Мікрокістозна аденома (D7)
 • М8210 / 0 Аденоматозний поліп БДУ
 • М8210 / 2 Аденокарцинома in situ в аденоматозному поліпі
 • М8210 / 3 Аденокарцинома в аденоматозному поліпі
 • М8211 / 0 Тубулярная аденома БДУ
 • М8211 / 3 Тубулярная аденокарцинома
 • М8220 / 0 Аденоматозний поліпоз товстої кишки (D)
 • М8220 / 3 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах товстої кишки (С18.)
 • М8221 / 0 Аденоматозний поліпоз
 • М8221 / 3 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах
 • М8230 / 3 Солідний рак БДУ
 • М8231 / 3 Carcinoma simplex
 • М8240 / 1 Карціноід червоподібного відростку БДУ (D3)
 • М8240 / 3 Карціноід БДУ (виключаючи червоподібний відросток М8240 / 1)
 • М8241 / 1 Карціноід аргентафінний БДУ
 • М8241 / 3 Карціноід аргентафінний злоякісний
 • М8243 / 3 Карціноід з келихоподібнихклітин (С18.1)
 • М8244 / 3 Складний карциноїд
 • М8245 / 3 Аденокарціноідна пухлина
 • М8246 / 3 Нейроендокринний рак
 • М8247 / 3 Рак з клітин Меркеля (С44.)
 • М8248 / 1 Апудоми
 • М8250 / 1 Аденоматоз легких (D1)
 • М8250 / 3 Бронхіоло-альвеолярна аденокарцинома (С34.)
 • М8251 / 0 Альвеолярна аденома (D3)
 • М8251 / 3 Альвеолярна аденокарцинома (С34.)
 • М8260 / 0 Папілярна аденома БДУ
 • М8260 / 3 Папілярна аденокарцинома БДУ
 • М8261 / 1 Ворсинчасті аденома БДУ
 • М8261 / 2 Аденокарцинома in situ в ворсинчатой ??аденомі
 • М8261 / 3 Аденокарцинома в ворсинчатій ??аденомі
 • М8262 / 3 Ворсинчасті аденокарциноми
 • М8263 / 0 Тубулярна-ворсинчата аденома БДУ
 • М8263 / 2 Аденокарцинома in situ в тубулярної-ворсинчатій ??аденомі
 • М8263 / 3 Аденокарцинома в тубулярної-ворсинчатій ??аденомі
 • М8270 / 0 Хромофобная аденома (D2)
 • М8270 / 3 Рак з хромофобних клітин (С75.1)
 • М8271 / 0 Пролактинома (D2)
 • М8280 / 0 Ацидофільна аденома (D2)
 • М8280 / 3 Рак з ацидофільних клітин (С75.1)
 • М8281 / 0 Змішана ацидофильно-базофильна аденома (D2)
 • М8281 / 3 Змішаний ацидофильно-базофільний рак (С75.1)
 • М8290 / 0 Оксифільна аденома
 • М8290 / 3 Аденокарцинома з оксифільних клітин
 • М8300 / 0 Базофільна аденома (D2)
 • М8300 / 3 Рак з базофільних клітин (С75.1)
 • М8310 / 0 Світлоклітинна аденома
 • М8310 / 3 Світлоклітинна аденокарцинома БДУ
 • М8311 / 1 Гіпернефроїдна пухлина
 • М8312 / 3 Нирково-клітинний рак (С64)
 • М8313 / 0 Світлоклітинний аденофіброма
 • М8314 / 3 Ліпідсекретуючий рак (С50.)
 • М8315 / 3 Глікогенсекретірующій рак (С50.)
 • М8320 / 3 Зернистоклітинна рак
 • М8321 / 0 Аденома з головних клітин (D1)
 • М8322 / 0 Водяносвітлоклітиннааденома (D1)
 • М8322 / 3 Водяносвітлоклітиннааденокарцинома (С75.0)
 • М8323 / 0 змішаноклітиннааденома
 • М8323 / 3 змішаноклітиннааденокарцинома
 • М8324 / 0 Ліпоаденома
 • М8330 / 0 Фолікулярна аденома (D34)
 • М8330 / 3 Фолікулярна аденокарцинома БДУ (С73)
 • М8331 / 3 Фолікулярна аденокарцинома високодиференційована (С73)
 • М8332 / 3 Фолікулярна аденокарцинома трабекулярная (С73)
 • М8333 / 0 Мікрофоллікулярная аденома (D34)
 • М8334 / 0 Макрофоллікулярная аденома (D34)
 • М8340 / 3 Папілярний рак, фолікулярний варіант (С73)
 • М8350 / 3 неінкапсулірованние склерозуючий рак (С73)
 • М8360 / 1 Аденоматоз поліендокринний
 • М8361 / 1 Юкстагломерулярні пухлина (D0)
 • М8370 / 0 Аденома кори надниркової залози БДУ (D0)
 • М8370 / 3 Рак кори надниркової залози (С74.0)
 • М8371 / 0 Аденома кори надниркової залози компактно-клітинна (D0)
 • М8372 / 0 Аденома кори надниркової залози, сильно пігментований варіант (D0)
 • М8373 / 0 Аденома кори надниркової залози cветлоклеточная (D0)
 • М8374 / 0 Аденома кори надниркової залози гломерулезно-клітинна (D0)
 • М8375 / 0 Аденома кори надниркової залози cмешанноклеточная (D0)
 • М8380 / 0 Ендометріоїдна аденома БДУ (D27)
 • М8380 / 1 Ендометріоїдна аденома, прикордонна злоякісність (D1)
 • М8380 / 3 Ендометріоїдниє рак (С56)
 • М8381 / 0 Ендометріоїдна аденофіброма БДУ (D27)
 • М8381 / 1 Ендометріоїдна аденофіброма, прикордонна злоякісність (D1)
 • М8381 / 3 Ендометріоїдна аденофіброма злоякісна (С56)

М839 – М842 – Новоутворення придатків шкіри
 • М8390 / 0 Аденома придатків шкіри (D)
 • М8390 / 3 Рак придатків шкіри (С44.)
 • М8400 / 0 Аденома потових залоз (D)
 • М8400 / 1 Пухлина потових залоз БДУ (D5)
 • М8400 / 3 Аденокарцинома потових залоз, (С44.)
 • М8401 / 0 апокрінних аденома
 • М8401 / 3 апокрінних аденокарцинома
 • М8402 / 0 еккрінние акроспірома (D)
 • М8403 / 0 еккрінние спіраденома (D)
 • М8404 / 0 Гідрокістома (D)
 • М8405 / 0 Папілярна гідраденома (D)
 • М8406 / 0 Папілярна сірінгоаденома (D)
 • М8407 / 0 сирингоми БДУ (D)
 • М8408 / 0 еккрінние папиллярная аденома (D)
 • М8410 / 0 Аденома сальних залоз (D)
 • М8410 / 3 Аденокарцинома сальних залоз (С44.)
 • М8420 / 0 Аденома сірчаних залоз (D2)
 • М8420 / 3 Аденокарцинома сірчаних залоз (С44.2)
 • М843 Мукоепідермоідна новоутворення
 • М8430 / 1 Мукоепідермоідна пухлина
 • М8430 / 3 Мукоепідермоідна рак

М844 – М849 – Кістозні, муцинозні і серозні новоутворення
 • М8440 / 0 цистаденома БДУ
 • М8440 / 3 цістаденокарцінома БДУ
 • М8441 / 0 Серозна цистаденома БДУ (D27)
 • М8441 / 3 Серозна цістаденокарцінома БДУ (С56)
 • М8442 / 3 Серозна цистаденома, прикордонна злоякісність (С56)
 • М8450 / 0 Папілярна цистаденома БДУ (D27)
 • М8450 / 3 Папілярна цістаденокарцінома БДУ (С56)
 • М8451 / 3 Папілярна цистаденома, прикордонна злоякісність (С56)
 • М8452 / 1 Папілярна кістозна пухлина (D7)
 • М8460 / 0 Папілярна серозна цистаденома БДУ (D27)
 • М8460 / 3 Папілярна серозна цістаденокарцінома (С56)
 • М8461 / 0 Серозна поверхнева папілома (D27)
 • М8461 / 3 Серозний поверхневий папілярний рак (С56)
 • М8462 / 3 Папілярна серозна цистаденома, прикордонна злоякісність (С56)
 • М8470 / 0 Муцинозних цистаденома БДУ (D27)
 • М8470 / 3 Муцинозних цістаденокарцінома БДУ (С56)
 • М8471 / 0 Папілярна муцинозная цистаденома БДУ (D21)
 • М8471 / 3 Папілярна муцинозная цістаденокарцінома (С56)
 • М8472 / 3 Муцинозних цистаденома, прикордонна злоякісність (С56)
 • М8473 / 3 Папілярна муцинозная цистаденома, прикордонна злоякісність (С56)
 • М8480 / 0 Муцинозних аденома
 • М8480 / 3 Муцинозних аденокарцинома
 • М8480 / 6 псевдоміксома очеревини (С78.6)
 • М8481 / 3 Слізьпродуцірующая аденокарцинома
 • М8490 / 3 Персневидно-клітинний рак
 • М8490 / 6 Метастатичний перстневидно-клітинний рак

М850 – М854 – Протокові долькові і мозкові новоутворення
 • М8500 / 2 Внутрішньопротоковий рак неінфільтруючий БДУ
 • М8500 / 3 Інфільтруючий протоковий рак (С50.)
 • М8501 / 2 Комедокарцінома неінфільтруючий (D)
 • М8501 / 3 Комедокарцінома БДУ (С50.)
 • М8502 / 3 Ювенільний рак молочної залози (С50.)
 • М8503 / 0 Внутрішньопротокова папілома
 • М8503 / 2 Неінфільтруючий внутрішньопротоковий папіллярна аденокарцинома (D)
 • М8503 / 3 Внутрішньопротокова папілярна аденокарцинома з інвазією (С50.)
 • М8504 / 0 Внутрікістознихпапілярна папиллярная аденома
 • М8504 / 2 Неінфільтруючий внутрікістознихпапілярний рак
 • М8504 / 3 внутрікістознихпапілярний рак БДУ
 • М8505 / 0 внутрішньопротокова папилломатоз БДУ
 • М8506 / 0 Аденома соска (D24)
 • М8510 / 3 Медулярний рак БДУ
 • М8511 / 3 Медулярний рак з амілоїдних стромой (С73)
 • М8512 / 3 Медулярний рак з лімфоїдної стромой (С50.)
 • М8520 / 2 Часточковий рак in situ (D0)
 • М8520 / 3 Часточковий рак БДУ (С50.)
 • М8521 / 3 Інфільтруючий рак дрібних проток (С50.)
 • М8522 / 2 внутрішньопротокова рак і дольковий рак in situ (D1)
 • М8522 / 3 Інфільтруючий протоковий і дольковий рак (С50.)
 • М8530 / 3 Запальний рак (С50.)
 • М8540 / 3 Хвороба Педжета молочної залози (С50.)
 • М8541 / 3 Хвороба Педжета і инфильтрирующий протоковий рак молочної залози (С50.)
 • М8542 / 3 Хвороба Педжета екстрамаммарная, виключаючи хвороба Педжета (кісток)
 • М8543 / 3 Хвороба Педжета і внутрішньопротокова рак молочної залози (С50.)
 • М855 ацинарну-клітинні новоутворення
 • М8550 / 0 ацинарну-клітинна аденома
 • М8550 / 1 ацинарну-клітинна пухлина
 • М8550 / 3 ацинарну-клітинний рак

М856 – М858 – Складні епітеліальні новоутворення
 • М8560 / 3 Залозисто-плоскоклітинний рак
 • М8561 / 0 Аденолімфома (D)
 • М8562 / 3 Епітеліально-міоепітеліальние рак
 • М8570 / 3 Аденокарцинома з плоскоклітинної метаплазією
 • М8571 / 3 Аденокарцинома з хрящової і кісткової метаплазией
 • М8572 / 3 Аденокарцинома з Веретеноклітиннийметаплазией
 • М8573 / 3 Аденокарцинома з апокринні метаплазией
 • М8580 / 0 Тімом доброякісна (D0)
 • М8580 / 3 Тімом злоякісна (С37)

М859 – М867 – Специфічні новоутворення статевих залоз
 • М8590 / 1 Пухлина строми статевого тяжа
 • М8600 / 0 Текома БДУ (D27)
 • М8600 / 3 Текома злоякісна (С56)
 • М8601 / 0 Текома лютеиновая (D27)
 • М8602 / 0 Склерозуюча пухлина строми (D27)
 • М8610 / 0 лютеоми БДУ (D27)
 • М8620 / 1 Гранулезоклеточная пухлина БДУ (D1)
 • М8620 / 3 Гранулезоклеточная пухлина злоякісна (С56)
 • М8621 / 1 Гранулезотекаклеточная пухлина (D1)
 • М8622 / 1 Ювеніл’ная Гранулезоклеточная пухлина (D1)
 • М8623 / 1 Пухлина статевого тяжа з кільцеподібними трубочками (D1)
 • М8630 / 0 Андробластома доброякісна
 • М8630 / 1 Андробластома БДУ
 • М8630 / 3 Андробластома злоякісна
 • М8631 / 0 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга
 • М8632 / 1 Гінандробластома (D1)
 • М8640 / 0 Пухлина з клітин Сертолі БДУ
 • М8640 / 3 Рак з клітин Сертолі (С62.-)
 • М8641 / 0 Пухлина з клітин Сертолі з накопиченням ліпідів (D27)
 • М8650 / 0 Пухлина з клітин Лейдіга доброякісна (D2)
 • М8650 / 1 Пухлина з клітин Лейдіга БДУ (D1)
 • М8650 / 3 Пухлина з клітин Лейдіга злоякісна (С62.-)
 • М8660 / 0 Хілусно-клітинна пухлина (D27)
 • М8670 / 0 ліпідного-клітинна пухлина яєчника (D27)
 • М8671 / 0 Пухлина з адреналових залишків [гнізд]

М868 – М871 – Парагангліоми і гломусні пухлини
 • М8680 / 1 парагангліоми БДУ
 • М8680 / 3 парагангліоми злоякісна
 • М8681 / 1 Симпатична парагангліома
 • М8682 / 1 Парасимпатична парагангліома
 • М8683 / 0 Гангліоцітарная парагангліома (D2)
 • М8690 / 1 Пухлина яремного гломуса (D7)
 • М8691 / 1 Пухлина аортального гломуса (D7)
 • М8692 / 1 Пухлина каротидного гломуса (D6)
 • М8693 / 1 Екстраадреналовая парагангліома БДУ
 • М8693 / 3 Екстраадреналовая парагангліома злоякісна
 • М8700 / 0 Феохромоцитома БДУ (О35.0)
 • М8700 / 3 Феохромоцитома злоякісна (С74.1)
 • М8710 / 3 Гломангіосаркома
 • М8711 / 0 Гломусних пухлина
 • М8712 / 0 Гломангіома
 • М8713 / 0 Гломангіоміома

М872 – М879 – Невуси і меланоми
 • М8720 / 0 Пігментний невус БДУ (D)
 • М8720 / 2 Меланома in situ (D0З.)
 • М8720 / 3 Злоякісна меланома БДУ
 • М8721 / 3 Вузлова меланома (С43.)
 • М8722 / 0 Баллоноклеточний невус (D)
 • М8722 / 3 Баллоноклеточная меланома (С43.)
 • М8723 / 0 галоневус (D)
 • М8723 / 3 Злоякісна меланома регресує (С43.)
 • М8724 / 0 Фіброзна папула носа (D3)
 • М8725 / 0 Нейроневус (D)
 • М8726 / 0 Гігантоклітиннийневус (DЗ1.4)
 • М8727 / 0 Диспластичний невус (D)
 • М8730 / 0 безпігментні невус (D)
 • М8730 / 3 Амеланотічна меланома (С43.)
 • М8740 / 0 Прикордонний невус БДУ (D)
 • М8740 / 3 Злоякісна меланома в прикордонному невуси (С43.)
 • М8741 / 2 Передраковий меланоз БДУ (D0З.)
 • М8741 / 3 Злоякісна меланома при предраковом меланозе (С43.)
 • М8742 / 2 Меланотічна веснянка Гетчинсона БДУ (D0З.)
 • М8742 / 3 Злоякісна меланома в Меланотічна Веснянці Гетчінсона (С43)
 • М8743 / 3 Поверхнево поширюється меланома (С43.)
 • М8744 / 3 акральна лентігінозная меланома злоякісна (С43.)
 • М8745 / 3 десмопластіческой меланома злоякісна (С43.)
 • М8750 / 0 Внутрідермальний невус (D)
 • М8760 / 0 Складний невус (D)
 • М8761 / 1 Гігантський пігментний невус БДУ (D)
 • М8761 / 3 Злоякісна меланома в гігантському пигментном невуси (С43.)
 • М8770 / 0 епітеліоїдними і веретеноклітинний невус (D)
 • М8770 / 3 Змішана епітеліоїдноклітинних Веретеноклітинниймеланома
 • М8771 / 0 епітеліоїдноклітинних невус (D)
 • М8771 / 3 епітеліоїдноклітинних меланома
 • М8772 / 0 Веретеноклітиннийневус (D)
 • М8772 / 3 Веретеноклсточная меланома БДУ
 • М8773 / 3 Веретеноклітинниймеланома, тип А (С69.)
 • М8774 / 3 Веретеноклітинниймеланома, тип В (С69.)
 • М8780 / 0 Блакитний невус БДУ (D)
 • М8780 / 3 Блакитний невус злоякісний (С43.)
 • М8790 / 0 Клітинний блакитний невус (D)
 • М880 Пухлини і саркоми м’яких тканин БДУ
 • М8800 / 0 Пухлина м’яких тканин доброякісна
 • М8800 / 3 Саркома БДУ
 • М8800 / 6 Саркоматоз БДУ
 • М8801 / 3 Веретеноклітиннийсаркома
 • М8802 / 3 Гігантоклітинна саркома (виключаючи кістки М9250 / 3)
 • М8803 / 3 Дрібноклітинний саркома
 • М8804 / 3 Епітеліоїдна саркома

М881 – М883 – Пухлини фіброзної тканини
 • М8810 / 0 Фиброма БДУ
 • М8810 / 3 Фібросаркома БДУ
 • М8811 / 0 Фіброміксома
 • М8811 / 3 Фіброміксосаркома
 • М8812 / 0 периостальна фіброма (D)
 • М8812 / 3 периостальна фібросаркома (С40., С41.)
 • М8813 / 0 Фасціальний фіброма
 • М8813 / 3 Фасціальний фібросаркома
 • М8814 / 3 Дитяча фібросаркома
 • М8820 / 0 Еластофіброма
 • М8821 / 1 Агресивний фіброматоз
 • М8822 / 1 Абдомінальний фіброматоз
 • М8823 / 1 десмопластіческой фіброма
 • М8824 / 1 Міофіброматоз
 • М8830 / 0 Фіброзна гістіоцитома БДУ
 • М8830 / 1 Атипова фіброзна гістіоцитоми
 • М8830 / 3 Фіброзна гістіоцитома злоякісна
 • М8832 / 0 Дерматофіброма БДУ (D)
 • М8832 / 3 Дерма гофібросаркома БДУ (С44.)
 • М8833 / 3 пігментна дерматофібросаркрма вибухзвдщау
 • М884 міксоматозна новоутворення
 • М8840 / 0 Міксома БДУ
 • М8840 / 3 міксосаркома
 • М8841 / 1 Ангіоміксома

М885 – М888 – Пухлини жирової тканини
 • М8850 / 0 Липома БДУ (D)
 • М8850 / 3 Ліпосаркома БДУ
 • М8851 / 0 фіброліпому (D)
 • М8851 / 3 Ліпосаркома високодиференційована
 • М8852 / 0 Фіброміксоліпома (D)
 • М8852 / 3 міксоідна ліпосаркома
 • М8853 / 3 круглоклітинна ліпосаркома
 • М8854 / 0 Плеоморфна липома (D)
 • М8854 / 3 Плеоморфна ліпосаркома
 • М8855 / 3 Змішана ліпосаркома
 • М8856 / 0 Міжм’язової липома (D)
 • М8857 / 0 Веретеноклітиннийлипома (D)
 • М8858 / 3 Ліпосаркома малодиференційовані
 • М8860 / 0 ангіоміоліпоми (D)
 • М8861 / 0 ангіоліпоми БДУ (D)
 • М8870 / 0 Міелоліпома (D)
 • М8880 / 0 Гібернома (D)
 • М8881 / 0 Ліпобластоматоз (D)

М889 – М892 – Пухлини м’язової тканини
 • М8890 / 0 Лейоміома БДУ
 • М8890 / 1 лейоміоматоз БДУ
 • М8890 / 3 Лейоміосаркома БДУ
 • М8891 / 0 Епітеліоїдна лейомиома
 • М8891 / 3 Епітеліоїдна Лейоміосаркома
 • М8892 / 0 Клітинна лейомиома
 • М8893 / 0 Химерна лейомиома
 • М8894 / 0 Ангіоміома
 • М8894 / 3 Ангіоміосаркома
 • М8895 / 0 Міома
 • М8895 / 3 міосаркома
 • М8896 / 3 Слизова Лейоміосаркома
 • М8897 / 1 Гладком’язові пухлина БДУ
 • М8900 / 0 Рабдоміома БДУ
 • М8900 / 3 Рабдоміосаркома БДУ
 • М8901 / 3 Плеоморфна рабдоміосаркома
 • М8902 / 3 Рабдоміосаркома змішаного типу
 • М8903 / 0 Фетальна рабдоміома
 • М8904 / 0 Зріла рабдоміома
 • М8910 / 3 ембріональна рабдоміосаркома
 • М8920 / 3 Альвеолярна рабдоміосаркома

М893 – М899 – Складні змішані і стромальні новоутворення
 • М8930 / 0 ендометріального стромальних вузол (D1)
 • М8930 / 3 ендометріального стромальна саркома (С54.1)
 • М8931 / 1 Ендолімфатичний стромальних миоз (D0)
 • М8932 / 0 аденоміоми
 • М8933 / 3 Аденосаркома
 • М8940 / 0 Плеоморфна аденома
 • М8940 / 3 Злоякісна змішана пухлина БДУ
 • М8941 / 3 Рак в плеоморфной аденомі (С07., С08.)
 • М8950 / 3 мюллерівський змішана пухлина (С54.)
 • М8951 / 3 мезодермальних змішана пухлина
 • М8960 / 1 Мезобластічна нефрома
 • М8960 / 3 Нефробластома БДУ (С64)
 • М8963 / 3 Рабдоідна саркома
 • М8964 / 3 Світлоклітинний саркома нирки (С64)
 • М8970 / 3 гепатобластома (С22.0)
 • М8971 / 3 Панкреатобластома (С25.)
 • М8972 / 3 Легенева бластома (С34.)
 • М8980 / 3 карциносаркоми БДУ
 • М8981 / 3 карциносаркоми ембріональна
 • М8982 / 0 Міоепітеліома
 • М8990 / 0 мезенхімома доброякісна
 • М8990 / 1 мезенхімома БДУ
 • М8990 / 3 мезенхімома злоякісна
 • М8991 / 3 ембріональна саркома

М900 – М903 – Фіброепітеліальні новоутворення
 • М9000 / 0 Пухлина Бреннера БДУ (D27)
 • М9000 / 1 Пухлина Бреннера, прикордонна злоякісність (D1)
 • М9000 / 3 Пухлина Бреннера злоякісна (С56)
 • М9010 / 0 Фіброаденома БДУ (D24)
 • М9011 / 0 Інтраканалікулярна фіброаденома (D24)
 • М9012 / 0 Периканалікулярна фіброаденома (D24)
 • М9013 / 0 аденофіброма БДУ (D27)
 • М9014 / 0 Серозна аденофіброма (D27)
 • М9015 / 0 Муцинозних аденофіброма (D27)
 • М9016 / 0 Гігантська фіброаденома (D24)
 • М9020 / 0 Листоподібна пухлина доброякісна (D24)
 • М9020 / 1 Листоподібна пухлина БДУ (D6)
 • М9020 / 3 Листоподібна пухлина злоякісна (С50.)
 • М9030 / 0 Ювенильна фіброаденома (D24)
 • М904 Сіновіальноподобние новоутворення
 • М9040 / 0 Синовіоми доброякісна
 • М9040 / 3 Синовіальна саркома БДУ
 • М9041 / 3 Синовіальна саркома веретеноклеточной
 • М9042 / 3 Синовіальна саркома епітеліоїдноклітинних клітинна
 • М9043 / 3 Синовіальна саркома двухфазная
 • М9044 / 3 Світлоклітинний саркома (за винятком ниркової М8964 / 3)
 • М905 Пухлини мезотеліальної тканини
 • М9050 / 0 Мезотеліома доброякісна (D)
 • М9050 / 3 Мезотеліома злоякісна (С45.)
 • М9051 / 0 Фіброзна мезотеліома доброякісна (D)
 • М9051 / 3 Фіброзна мезотеліома злоякісна (С45.)
 • М9052 / 0 Епітеліоїдна мезотеліома доброякісна (D)
 • М9052 / 3 Епітеліоїдна мезотеліома злоякісна (С45.)
 • М9053 / 0 Мезотеліома двухфазная доброякісна (D)
 • М9053 / 3 Мезотеліома двухфазная злоякісна (С45.)
 • М9054 / 0 Аденоматоідна пухлина БДУ (D)
 • М9055 / 1 Кистозная мезотеліома
М906 – М909 – Герміногенні (зародковоклітинні)
 • М9060 / 3 Дісгермінома
 • М9061 / 3 Семинома БДУ (С62.)
 • М9062 / 3 Семинома анапластична (С62.)
 • М9063 / 3 Сперматоцитна семінома (С62.)
 • М9064 / 3 Гермінома
 • М9070 / 3 Ембріональний рак БДУ
 • М9071 / 3 Пухлина ендодермального синуса
 • М9072 / 3 Поліембріома
 • М9073 / 1 Гонадобластома
 • М9080 / 0 Тератома доброякісна
 • М9080 / 1 Тератома БДУ
 • М9080 / 3 Тератома злоякісна БДУ
 • М9081 / 3 тератокарциномах
 • М9082 / 3 Злоякісна тератома недиференційована
 • М9083 / 3 Злоякісна тератома проміжна
 • М9084 / 0 Дермоидна кіста БДУ
 • М9084 / 3 Тератома із злоякісною трансформацією
 • М9085 / 3 Змішана герміногенна пухлина
 • М9090 / 0 Струма яєчника БДУ (D27)
 • М9090 / 3 Струма яєчника злоякісна (С56)
 • М9091 / 1 Струмальний карциноїд (D1)
 • М910 трофобластичний новоутворення
 • М9100 / 0 Пузирний замет БДУ D9)
 • М9100 / 1 Інвазивний міхурово занесення (D2)
 • М9100 / 3 Хоріокарцинома БДУ
 • М9101 / 3 Хоріокарцинома в поєднанні з іншими герміногеннимі елементами
 • М9102 / 3 Злоякісна тератома трофобластичної (С62.)
 • М9103 / 0 Частковий Пузирний замет (D0)
 • М9104 / 1 Плацентарна трофобластична пухлина (D2)
 • М911 Мезонефроми
 • М911О / Про Мезонефрома доброякісна
 • М9110 / 1 мезонефрального пухлина
 • М9110 / 3 Мезонефрома злоякісна

М912 – М916 – Пухлини кровоносних судин
 • М9120 / 0 Гемангіома БДУ (D0)
 • М9120 / 3 гемангіосаркома
 • М9121 / 0 Кавернозна гемангіома (D0)
 • М9122 / 0 Венозна гемангіома (D0)
 • М9123 / 0 гроздевідное гемангіома (D0)
 • М9124 / 3 Саркома з купферови клітин (С22.0)
 • М9125 / 0 Епітеліоїдна гемангіома (D0)
 • М9126 / 0 Гістіоцітоідна гемангіома (D0)
 • М9130 / 0 Гемангіоендотеліома доброякісна (D0)
 • М9130 / 1 Гемангіоендотеліома БДУ
 • М9130 / 3 Гемангіоендотеліома злоякісна
 • М9131 / 0 Капілярна гемангіома (D0)
 • М9132 / 0 Внутрішньом’язова гемангіома (D0)
 • М9133 / 1 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома БДУ
 • М9133 / 3 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома злоякісна
 • М9134 / 1 Внутрішньосудинна бронхіальної-альвеолярна пухлина (D1)
 • М9140 / 3 Саркома Капоші (С46.)
 • М9141 / 0 Ангіокератома (D0)
 • М9142 / 0 Веррукозна гемангіома з зроговінням (D0)
 • М9150 / 0 Гемангіоперицитома доброякісна (D0)
 • М9150 / 1 Гемангіоперицитома БДУ
 • М9150 / 3 Гемангіоперицитома злоякісна
 • М9160 / 0 Ангіофіброма БДУ (D0)
 • М9161 / 1 Гемангіобластома
 • М917 Пухлини лімфатичних судин
 • М9170 / 0 Лимфангиома БДУ (D1)
 • М9170 / 3 Лімфангіосаркоми
 • М9171 / 0 Капілярна лімфангіома (D1)
 • М9172 / 0 Кавернозна лімфангіома (D1)
 • М9173 / 0 Кистозная лімфангіома (D1)
 • М9174 / 0 Лімфангіоміома (D1)
 • М9174 / 1 Лімфангіоміоматоз
 • М9175 / 0 Гемолімфангіома (D1)

М918 – М924 – Кісткові та хондроматозні новоутворення
 • М9180 / 0 Остеома БДУ (D)
 • М9180 / 3 Остеосаркома БДУ (С40., С41.)
 • М9181 / 3 Хондробластічна остеосаркома (С40., С41.)
 • М9182 / 3 Фібробластична остеосаркома (С40., С41.)
 • М9183 / 3 Телеангіектатічна остеосаркома (С40., С41.)
 • М9184 / 3 “Остеосаркома при хворобі Педжета кісток (С40., С4; М)”
 • М9185 / 3 Дрібноклітинний остеосаркома (С40., С41.)
 • М9190 / 3 Юкcтакортікальна остеосаркома (С40., С41.)
 • М9191 / 0 остеоїдна остеома БДУ (D)
 • М9200 / 0 остеобластома БДУ (D)
 • М9200 / 1 Агресивна остеобластома (D0)
 • М9210 / 0 Остеохондрома (D)
 • М9210 / 1 Остеохондроматоз БДУ (D0)
 • М9220 / 0 Хондрома БДУ (D)
 • М9220 / 1 Хондроматоз БДУ
 • М9220 / 3 Хондросаркома БДУ (С40., С41.)
 • М9221 / 0 Юкcтакортікальна хондрома (D)
 • М9221 / 3 Юкcтакортікальна хондросаркома (С40., С41.)
 • М9230 / 0 Хондросаркома БДУ (D)
 • М9230 / 3 Хондробластома злоякісна (С40., С41.)
 • М9231 / 3 Слизоподібна хондросаркома
 • М9240 / 3 Мезенхімальна хондросаркома
 • М9241 / 0 Хондроміксоідна фіброма (D)
 • М925 Гігантоклітинні пухлини
 • М9250 / 1 Гігантоклітинна пухлина кістки БДУ (D0)
 • М9250 / 3 Гігантоклітинна пухлина кістки злоякісна (С40., С41.)
 • М9251 / 1 Гігантоклітинна пухлина м’яких тканин БДУ
 • М9251 / 3 Злоякісна гигантоклеточная пухлина м’яких тканин
 • М926 Різні кісткові пухлини
 • М9260 / 3 Саркома Юінга (С40., С41.)
 • М9261 / 3 Адамантинома довгих кісток (С40., С41.)
 • М9262 / 0 Осифікуючий фіброма (D)

М927 – М934 – Одонтогенні пухлини
 • М9270 / 0 Одонтогенна пухлина доброякісна (D4, D5)
 • М9270 / 1 Одонтогенна пухлина БДУ (D0)
 • М9270 / 3 Одонтогенна пухлина злоякісна (С41.0, С41.1)
 • М9271 / 0 Дентінома (D4, D5)
 • М9272 / 0 Цементома БДУ (D4, D5)
 • М9273 / 0 Цеменгобластома доброякісна (D4, D5)
 • М9274 / 0 Фіброма цементу (D4, D5)
 • М9275 / 0 Гігантоформнацементома (D4, D5)
 • М9280 / 0 Одонтома БДУ (D4, D5)
 • М9281 / 0 Змішана одонтома (D4, D5)
 • М9282 / 0 Складна одонтома (D4, D5)
 • М9290 / 0 Амелобластічна фіброодонтома (D4, D5)
 • М9290 / 3 Амелобластічна одонтосаркома (С41.0, С41.1)
 • М9300 / 0 Аденоматоідна oдонтогенная пухлина (D4, D5)
 • М9301 / 0 Вапняниста oдонтогенная кіста (D4, D5)
 • М9302 / 0 Одонтогенна пухлина з клітин-тіней (D4, D5)
 • М9310 / 0 Амелобластома БДУ (D4, D5)
 • М9310 / 3 Амелобластома злоякісна (С41.0, С41.1)
 • М9311 / 0 Одонтоамелобластома (D4, D5)
 • М9312 / 0 Плоскоклітинна oдонтогенная пухлина (D4, D5)
 • М9320 / 0 Одонтогенна міксома (D4, D5)
 • М9321 / 0 Центральна oдонтогенная фіброма (D4, D5)
 • М9322 / 0 Периферична oдонтогенная фіброма (D4, D5)
 • М9330 / 0 Амелобластічна фіброма (D4, D5)
 • М9330 / 3 Амелобластічна фібросаркома (С41.0, С41.1)
 • М9340 / 0 Вапняниста епітеліальна oдонтогенная пухлина (D4, D5)

М935 – М937 – Різні пухлини
 • М9350 / 1 Краніофарінгіома (D4)
 • М9360 / 1 Пінеалома (D5)
 • М9361 / 1 Пінеоцітома (D5)
 • М9362 / 3 Пінеобластома (С75.3)
 • М9363 / 0 Меланотічна нейроектодермальна пухлина
 • М9364 / 3 Периферична нейроектодермальна пухлина
 • М9370 / 3 Хордома

М938 – М948 – Гліоми
 • М9380 / 3 Глиома злоякісна (С71.)
 • М9381 / 3 Гліоматоз мозку (С71)
 • М9382 / 3 Змішана гліома (С71.)
 • М9383 / 1 Субепендімальнагліома (D)
 • М9384 / 1 Субепендімальнагигантоклеточная астроцитома (D)
 • М9390 / 0 Папілома хоріоїдного сплетення БДУ (DЗЗ.О)
 • М9390 / 3 Папиллома хоріоїдного сплетення злоякісна (С71.5)
 • М9391 / 3 Епендимома БДУ (С71)
 • М9392 / 3 Епендимома анапластична (С71.)
 • М9393 / 1 Папілярна епендимома (D)
 • М9394 / 1 Міксопапіллярна епендимома (D)
 • М9400 / 3 Астроцитома БДУ (С71.)
 • М9401 / 3 Астроцитома анапластична (С71.)
 • М9410 / 3 Протоплазматична астроцитома (С71.)
 • М9411 / 3 Гемістоцітарная астроцитома (С71.)
 • М9420 / 3 Фибрилярна астроцитома (С71.)
 • М9421 / 3 Пілоцітарна астроцитома (С71.)
 • М9422 / 3 Спонгіобластома БДУ (С71.)
 • М9423 / 3 Спонгіобластома полярна (С71.)
 • М9424 / 3 Плеоморфна ксантоастроцітома (С71.)
 • М9430 / 3 Астробластома (С71.)
 • М9440 / 3 Гліобластома БДУ (С71.)
 • М9441 / 3 Гігантоклітинна гліобластома (С71.)
 • М9442 / 3 Гліосаркома (С71.)
 • M9443 / 3 Примітивна полярна спонгіобластома (С71.)
 • М9450 / 3 Олігодендрогліома БДУ (С71.)
 • М9451 / 3 Олігодендрогліома анапластична (С71.)
 • М9460 / 3 Олігодендробластома (С71.)
 • М9470 / 3 Медулобластома БДУ (С71.6)
 • М9471 / 3 Десмопластична медуллобластома (С71.6)
 • М9472 / 3 Медулломіобластома (С71.6)
 • М9473 / 3 Примітивна нейроектодермальна пухлина (С71.)
 • М9480 / 3 Мозжечковая саркома БДУ (С71.6)
 • М9481 / 3 Монстроклеточная саркома (С71.)

М949 – М952 – Нейроепітеліоматозні новоутворення
 • М9490 / 0 Гангліоневрома
 • М9490 / 3 Гангліонейробластома
 • М9491 / 0 Гангліонейроматоз
 • М9500 / 3 Нейробластома БДУ
 • М9501 / 3 Медуллоепітеліома БДУ
 • М9502 / 3 Тератоідна медуллоепітеліома
 • М9503 / 3 Нейроепітеліома БДУ
 • М9504 / 3 Спонгіонейробластома
 • М9505 / 1 Гангліогліома
 • М9506 / 0 Нейроцітома
 • М9507 / 0 Пачініева пухлина
 • М9510 / 3 Ретинобластома БДУ (С69.2)
 • М9511 / 3 Ретинобластома диференційована (С69.2)
 • М9512 / 3 Ретинобластома недиференційована (С69.2)
 • М9520 / 3 Ольфакторна нейрогенная пухлина
 • М9521 / 3 Естезіонейроцітома (СЗ0.0)
 • М9522 / 3 Естезіонейробластома (СЗ0.0)
 • М9523 / 3 Естезіонейроепітеліома (СЗ0.0)
 • М953 Менінгіоми
 • М9530 / 0 Менінгіома БДУ (D)
 • М9530 / 1 Менінгіоматоз БДУ (D)
 • М9530 / 3 Менінгіома злоякісна (С70.)
 • М9531 / 0 Менінготеліоматозная менінгіома (D)
 • М9532 / 0 Фіброзна менінгіома (D)
 • М9533 / 0 Псамозна менінгіома (D)
 • М9534 / 0 Ангіоматозна менінгіома (D)
 • М9535 / 0 Гемангіобластічна менінгіома (D)
 • М9536 / 0 Гемангіоперіцітарная менінгіома (D)
 • М9537 / 0 Перехідна менінгіома (D)
 • М9538 / 1 Папілярна менінгіома (D)
 • М9539 / 3 Менінгеальний саркоматоз (С70.)

М954 – М957 – Пухлини оболонок нервів
 • М9540 / 0 Нейрофіброма БДУ
 • М9540 / 1 Нейрофіброматоз БДУ (Q0)
 • М9540 / 3 Нейрофібросаркома
 • М9541 / 0 Меланотічна нейрофіброма
 • М9550 / 0 Плексиформна нейрофіброма
 • М9560 / 0 Неврилемома БДУ
 • М9560 / 1 Невріноматоз
 • М9560 / 3 Неврилемома злоякісна
 • М9561 / 3 Тритон-пухлина злоякісна
 • М9562 / 0 Невротекома
 • М9570 / 0 Неврома БДУ
 • М958 Зернистоклітинна пухлини і альвеолярна м’якотканинна саркома
 • М9580 / 0 Зернистоклітинна пухлина БДУ
 • М9580 / 3 Зернистоклітинна пухлина злоякісна
 • М9581 / 3 Альвеолярна м’якотканинна саркома

М959 – М971 – Лімфома Ходжкіна і неходжкінські лімфоми
 • М959 Злоякісні лімфоми БДУ або дифузні
 • М9590 / 3 Злоякісна лімфома БДУ (С85.9)
 • М9591 / 3 Злоякісна неходжкінська лімфома БДУ (С85.9)
 • М9592 / 3 Лімфосаркома БДУ (С85.0)
 • М9593 / 3 Ретикулосаркома БДУ (С83.9)
 • М9594 / 3 Мікрогліома (С85.7)
 • М9595 / 3 Злоякісна лімфома дифузна БДУ (С83.9)

М965 – М966 – Хвороба Ходжкіна
 • М9650 / 3 Хвороба Ходжкіна БДУ (С81.9)
 • М9652 / 3 Хвороба Ходжкіна змішаноклітиннаБДУ (С81.2)
 • М9553 / 3 Хвороба Ходжкіна з лімфоцитарним виснаженням БДУ (С81.3)
 • М9654 / 3 Хвороба Ходжкіна з лімфоцитарним виснаженням і дифузним фіброзом (С81.3)
 • М9655 / 3 Хвороба Ходжкіна з лімфоцитарним виснаженням ретикулярна (С81.3)
 • М9657 / 3 Хвороба Ходжкіна з лімфоцитарним переважанням БДУ (С81.0)
 • М9658 / 3 Хвороба Ходжкіна з лімфоцитарним переважанням дифузна (С81.0)
 • М9659 / 3 Хвороба Ходжкіна з лімфоцитарним переважанням нодулярна (С81.0)
 • М9660 / 3 Парагранулема Ходжкіна БДУ (С81.7)
 • М9661 / 3 Гранулема Ходжкіна (С81.7)
 • М9662 / 3 Саркома Ходжкіна (С81.7)
 • М9663 / 3 Хвороба Ходжкіна з нодулярним склерозом БДУ (С81.1)
 • М9664 / 3 Хвороба Ходжкіна з нодулярним склерозом, клітинна фаза (С81.1)
 • М9665 / 3 Хвороба Ходжкіна з нодулярним склерозом, лімфоцитарне переважання (С81.1)
 • М9666 / 3 Хвороба Ходжкіна з нодулярним склерозом, змішаноклітинна(С81.1)
 • М9667 / 3 Хвороба Ходжкіна з нодулярним склерозом, лімфоцитарне виснаження (С81.1)

М967 – М968 – Злоякісна лімфома уточненого типу дифузна або БДУ
 • М9670 / 3 Злоякісна лімфома дрібноклітинна лімфоцитарна БДУ (С83.0)
 • М9671 / 3 Злоякісна лімфома лімфоплазмоцитарна (С83.8)
 • М9672 / 3 Злоякісна лімфома з дрібних клітин з розщепленими ядрами дифузна (С83.1)
 • М9673 / 3 Злоякісна лімфома лімфоцитарна помірно диференційована дифузна (С83.8)
 • М9674 / 3 Злоякісна лімфома центроцітарная (С83.8)
 • М9675 / 3 Злоякісна лімфома змішана дрібно- та крупноклетинна дифузна (С83.2)
 • М9676 / 3 Злоякісна лімфома центробластно-центроцітарная дифузна (С83.8)
 • М9677 / 3 Злоякісний лімфоматозний поліпоз (С83.8)
 • М9680 / 3 Злоякісна лімфома крупноклетинна дифузна БДУ (С83.3)
 • М9681 / 3 Злоякісна лімфома з великих клітин з розщепленими ядрами дифузна (С83.3)
 • М9682 / 3 Злоякісна лімфома з великих клітин з цілими ядрами дифузна (С83.3)
 • М9683 / 3 Злоякісна лімфома центробластная дифузна (С83.8)
 • М9684 / 3 Злоякісна лімфома імунобластні БДУ (С83.4)
 • М9685 / 3 Злоякісна лімфома лімфобластний (С83.5)
 • М9686 / 3 Злоякісна лімфома з дрібних клітин з цілими ядрами дифузна (С83.0)
 • М9687 / 3 Лімфома Беркітта БДУ (С83.7)
 • М969 Злоякісна лімфома фолікулярна або нодулярна з дифузними ділянками або без
 • М9690 / 3 Злоякісна лімфома фолікулярна БДУ (С82.9)
 • М9691 / 3 Злоякісна лімфома змішана з дрібних клітин з розщепленими ядрами і фолікулярна (С82.1)
 • М9692 / 3 Злоякісна лімфома центробластно-центроцітарная фолікулярна (С82.7)
 • М9693 / 3 Злоякісна лімфома лімфоцитарна високодиференційована нодулярна (С82.7)
 • М9694 / 3 Злоякісна лімфома лімфоцитарна помірно диференційована нодулярна (С82.7)
 • М9695 / 3 Злоякісна лімфома з дрібних клітин з розщепленими ядрами фолікулярна (С82.0)
 • М9696 / 3 Злоякісна лімфома лімфоцитарна малодиференційовані нодулярна (С82.7)
 • М9697 / 3 Злоякісна лімфома центробластная фолікулярна (С82.7)
 • М9698 / 3 Злоякісна лімфома крупноклетинна фолликулярная БДУ (С82.2)
 • М970 Уточнені шкірні та периферичні Т-клітинні лімфоми
 • М9700 / 3 Грибоподібний мікоз (С84.0)
 • М9701 / 3 Хвороба Сезарі (С84.1)
 • М9702 / 3 Периферична Т-клітинна лімфома БДУ (С84.4)
 • М9703 / 3 Лімфома Т-зони (С84.2)
 • М9704 / 3 Лімфоепітеліоідна лімфома (С84.3)
 • М9705 / 3 Периферична Т-клітинна лімфома АІЛД (ангіоіммунобластная лимфоаденопатия з діспротеііеміей) (С84.4)
 • М9706 / 3 Периферична Т-клітинна лімфома плеоморфномелкоклеточная (С84.4)
 • М9707 / 3 Периферична Т-клітинна лімфома плеоморфносредне-крупноклетинна (С84.4)
 • М9709 / 3 Шкірна лімфома (С84.5)
 • М971 Інші уточнені неходжкінських лімфом
 • М9711 / 3 моноцітоідних В-клітинна лімфома (С85.7)
 • М9712 / 3 Ангіоендотеліоматоз (С85.7)
 • М9713 / 3 ангіоцентріческой Т-клітинна лімфома (С85.7)
 • М9714 / 3 Великоклітинна (Кi = 1 +) лімфома (С85.7)
 • М972 Інші лімфоретікулярні новоутворення
 • М9720 / 3 Злоякісний гістіоцитоз (С96.1)
 • М9722 / 3 Хвороба літтерер – Сиве (С96.0)
 • М9723 / 3 Справжня гістіоцитарна лімфома (С96.3)
 • М973 Плазмоклітинні пухлини
 • М9731 / 3 Плазмоцитома БДУ (С90.2)
 • М9732 / 3 Множинна мієлома (С90.0)
 • М974 Тучноклітинні пухлини
 • М9740 / 1 Мастоцітома БДУ (D0)
 • М9740 / 3 Тучноклітинна саркома (С96.2)
 • М9741 / 3 Злоякісний мастоцітоз (С96.2)
 • М976 Іммунопроліфератівні хвороби
 • М9760 / 3 іммунопроліфератівні хвороба БДУ (С88.9)
 • М9761 / 3 Макроглобулінемія Вальденстрема (С88.0)
 • М9762 / 3 Хвороба альфа-важких ланцюгів (С88.1)
 • М9763 / 3 Хвороба гамма-важких ланцюгів (С88.2)
 • М9764 / 3 іммунопроліфератівні хвороба тонкого кишечника (С88.3)
 • М9765 / 1 Моноклональна гаммапатія (D2)
 • М9766 / 1 Ангіоцентричні іммунопроліфератівні ураження (D7)
 • М9767 / 1 Ангіоіммунобластна лімфаденопатія (D7)
 • М9768 / 1 Т-гамма-лімфопроліферативна хвороба (D7)

М980 – М994 – Лейкози
 • М980 Лейкози БДУ
 • М9800 / 3 Лейкоз БДУ (С95.9)
 • М9801 / 3 Гострий лейкоз БДУ (С95.0)
 • М9802 / 3 Підгострий лейкоз БДУ (С95.2)
 • М9803 / 3 Хронічний лейкоз БДУ (С95.1)
 • М9804 / 3 алейкемічна лейкоз БДУ (С95.7)
 • М982 Лімфоїдні лейкози
 • М9820 / 3 Лімфоїдний лейкоз БДУ (С91.9)
 • М9821 / 3 Гострий лімфобластний лейкоз БДУ (С91.0)
 • М9822 / 3 Під гострий лімфолейкоз (С91.2)
 • М9823 / 3 Хронічний лімфоцитарний лейкоз (С91.1)
 • М9824 / 3 Алейкемічний лімфолейкоз (С91.7)
 • М9825 / 3 Пролімфоцітарний лейкоз (С91.3)
 • М9826 / 3 Лейкоз з клітин Беркітта (С91.7)
 • М9827 / 3 Т-клітинний лейкоз / лімфома у дорослих (С91.5)
 • М983 Плазмоклітинний лейкоз
 • М9830 / 3 Плазмоклітинний лейкоз (С90.1)
 • М984 Ерітролейкоз
 • М9840 / 3 Ерітролейкоз (С94.0)
 • М9841 / 3 Гостра еритремія (С94.0)
 • М9842 / 3 Хронічна еритема (С94.1)
 • М985 Лімфосаркомоклеточний лейкоз
 • М9850 / 3 Лімфосаркомоклітинний лейкоз (С94.7)
 • М986 Мієлоїдні (гранулоцитарні) лейкози
 • М9860 / 3 Мієлоїдний лейкоз БДУ (С92.9)
 • М9861 / 3 Гострий мієлоїдний лейкоз (С92.0)
 • М9862 / 3 Підгострий мієлоїдний лейкоз (С92.2)
 • М9863 / 3 Хронічний мієлоїдний лейкоз (С92.1)
 • М9864 / 3 Алейкемічний мієлоїдний лейкоз (С92.7)
 • М9866 / 3 Гострий лейкоз проміелоцітарний (С92.4)
 • М9867 / 3 Гострий мієломоноцитарний лейкоз (С92.5)
 • М9868 / 3 Хронічний мієломоноцитарний лейкоз (С92.7)
 • М987 Базофільний лейкоз
 • М9870 / 3 Базофільний лейкоз (С94.7)
 • М988 Еозинофільний лейкоз
 • М9880 / 3 Еозинофільний лейкоз (С94.7)
 • М989 Моноцитарний лейкоз
 • М9890 / 3 Моноцитарний лейкоз БДУ (С93.9)
 • М9891 / 3 Гострий моноцитарний лейкоз (С93.0)
 • М9892 / 3 Підгострий моноцитарний лейкоз (С93.2)
 • М9893 / 3 Хронічний моноцитарний лейкоз (С93.1)
 • М9894 / 3 алейкемічна моноцитарний лейкоз (С93.7)

М990 – М994 – Інші лейкози
 • М9900 / 3 тучноклеточний лейкоз (С94.3)
 • М9910 / 3 Гострий мегакаріобластний лейкоз (С94.2)
 • М9930 / 3 Мієлоїдна саркома (С92.3)
 • М9931 / 3 Гострий панміелоз (С94.4)
 • М9932 / 3 Гострий мієлофіброз (С94.5)
 • М9940 / 3 Волосатоклітинний лейкоз (С91.4)
 • М9941 / 3 Лейкемічний ретикулоендотеліоз (С91.4)

М995 – М997 – Різні мієлопроліферативні і лімфопроліферативні порушення
 • М9950 / 1 Справжня поліцитемія (D45)
 • М9960 / 1 Хронічна МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ хвороба (D1)
 • М9961 / 1 міелосклероза з мієлоїдної метаплазією (D1)
 • М9962 / 1 Ідіопатична тромбоцитемія (D3)
 • М9970 / 1 лімфопроліферативного хвороба БДУ (D9)
 • М998 Мієлодиспластичний синдром
 • М9980 / 1 Рефрактернаяанемія БДУ (D4)
 • М9981 / 1 Рефрактернаяанемія без сидеробластов (D0)
 • М9982 / 1 Рефрактернаяанемія з сидеробластами (D1)
 • М9983 / 1 Рефрактернаяанемія з надлишком бластів (D2)
 • М9984 / 1 Рефрактернаяанемія з надлишком бластів з трансформацією (D3)
 • М9989 / 1 Мієлодиспластичний синдром БДУ (D9)