Міжнародна класифікація стоматологічних хвороб (МКХ-С)МКХ-С, або міжнародна класифікація стоматологічних хвороб є витягом МКХ-10 і являє собою класи хвороб порожнини рота і суміжних систем.

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби


Новоутворення


Хвороби крові , кровотворних органів та окремі порушення, що залучають імунний механізм


Психічні розлади та розлади поведінки


Хвороби нервової системи


Хвороби системи кровообігу


Хвороби органів дихання


Хвороби органів травлення


Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


Хвороби сечостатевої системи


Вагітність, пологи та післяпологовий період


Вроджені аномалії [пороки крові] , деформації та хромосомні порушення


Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках


Травми, отруєння та деякі інші наслідки впливу зовнішніх причин


Зовнішні причини захворюваності та смертності