КРОК Онлайн-тестуванняKROKОтримання медичної освіти в Україні, безкомпромісно пов’язано з проходженням тестування КРОК. Як середній так і вищий рівень навчального закладу вимагає позитивний бал за цим типом іспиту.

Для повноцінної підготовки необхідно постійно перевіряти свої знання, щоб бачити свій рівень і впливати на нього. У цій збірці розміщені буклети з можливістю пройти пробне тестування в онлайн-режимі, дізнавшись правильні відповіді по ходу проходження, або в кінці його.КРОК Б

Іспитом “Крок Б” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою бакалавра.

Сестринська справа

Лабораторна діагностика


КРОК М

Іспитом “Крок М” оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Медико-профілактична справа

Лабораторна діагностика


КРОК 1

“Крок 1” – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену “Крок 1”.

Тестовий екзамен складається на 3-му курсі (“Крок 1. Лікувальна справа” – майбутні лікарі, “Крок 1 Стоматологія” – лікарі-стоматологи, “Крок 1 Фармація” – фармацевти, клінічні фармацевти, технологи парфумерно-косметичних засобів).

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія
КРОК 2

“Крок 2” є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів.

“Крок 2” є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Медична психологія

Технологія парфумерно-косметичних засобів

Клінічна фармація


КРОК 3

Іспитом “Крок 3” оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).

Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації інтернів.

Загальна лікарська підготовка

Стоматологія

Лабораторна діагностика