Калькулятори показників смертностіУ медичній статистиці показники смертності – відношення числа померлих від певних хвороби до середньої чисельності населення. Статистика причин смерті дає точне уявлення про ту частину захворюваності, яка обумовлює безповоротні втрати. Вивчення структури причин смерті допомагає намітити першочергові заходи для боротьби за зниження смертності та подовження життя.


Онлайн-обчислення показників смертності


Загальний коефіцієнт смертності

Загальне число померлих протягом деякого періоду
Середня чисельність населення
Довжина періоду в роках
Загальний коефіцієнт смертності:


Показники смертності окремих віково-статевих груп

Число осіб певної статі і віку, які померли за рік
Чисельність осіб певного віку і статі
Показники смертності окремих віково-статевих груп:


Коефіцієнт смертності від певного захворювання

Число померлих від певного захворювання за рік
Середньорічна чисельність населення
Коефіцієнт смертності від певного захворювання:


Структура причин смерті (Екстенсивний показник)

Число померлих від певної причини
Загальна кількість померлих
Структура причин смерті: