K50-K52. Неінфекційний ентерит та коліт

K50. Хвороба Крона (регіональний ентерит)
 • K50.00 Хвороба Крона тонкої кишки
 • K50.10 Хвороба Крона товстої кишки
 • K50.80 Iнші хвороби Крона
 • K50.90 Хвороба Крона, неуточнена
K51. Виразковий коліт
 • K51.00 Виразковий хронічний ентероколіт
 • K51.10 Виразковий хронічний ілеоколіт
 • K51.20 Виразковий хронічний проктит
 • K51.30 Виразковий хронічний ректосигмоїдит
 • K51.40 Псевдополіпоз ободової кишки
 • K51.50 Слизовий проктоколіт
 • K51.80 Iнший виразковий коліт
 • K51.90 Виразковий коліт, неуточнений
K52. Iнші неінфекційні гастроентерити та коліти
 • K52.00 Радіаційний гастроентерит та коліт
 • K52.10 Токсичний гастроентерит та коліт
 • K52.20 Алергічний та аліментарний гастроентерит та коліт
 • K52.80 Iнший уточнений неінфекційний гастроентерит та коліт
 • K52.90 Неінфекційний гастроентерит та коліт, неуточнений