8A-Медичне обстеження  профiлактичне
8AA-Дошлюбне обстеження
 • AA8 01 Дошлюбне обстеження жiнок
 • AA8 02 Дошлюбне обстеження чоловiкiв
8AB-Медичний догляд за  особами похилого віку
 • BA8 01 Медичне профiлактичне обстеження  осіб похилого віку
 • BA8 02 Медичний профiлактичний нагляд за  особами похилого віку
8AC-Обстеження в зв’язку з працевлаштуванням
 • CA8 01 Медичне обстеження перед прийомом на роботу
 • CA8 02 Перiодичне професiйне медичне обстеження
 • CA8 03 Медичне обстеження для виходу на пенсiю
 • CA8 04 Медичне обстеження дорослих за їх власною iнiцiативою
 • CA8 05 Медичне передрейсове обстеження водiїв автотранспорту
8AD-Обстеження з метою  вирiшення юридичних питань
 • DA8 01 Психiатрiчне обстеження для визначення правової вiдповiдальностi
 • DA8 02 Медичне обстеження жертви згалтування
 • DA8 03 Медичне обстеження жертви хулiганського нападу
8AE-Обстеження з метою вирiшення адмiнiстративних питань
 • EA8 01 Медичне обстеження перед призивом до збройних сил
 • EA8 02 Медичне обстеження перед трудовлаштуванням до мiлiцiї
 • EA8 03 Медичне обстеження для видачi прав водiя
 • EA8 04 Медичне обстеження для видачi лiцензiї на право торгiвлi харчовими продуктами
 • EA8 05 Медичне обстеження для визначення пропозицiї для страхування здоров’я
 • EA8 06 Медичне обстеження для визначення компенсацiї по страхуванню здоров’я
 • EA8 07 Медичне обстеження для видачi довiдки на право зберiгання зброї
8AF-Медичне обстеження дорослих
 • FA8 01 Диспансерiзацiя пiдопiчних будинкiв-iнтернатiв
 • FA8 02 Медогляди безробiтних гроиадян
 • FA8 03 Профогляди IВВВ, УВВВ, Чорнобильцiв, афганцiв

8B-Скринiнговi профiлактичнi дослiдження
8BA-Пренатальний та неонатальний скринiнг
 • AB8 01 Реакцiї для встановлення вагiтностi
8BB-Скринiнгове обстеження дiтей
 • BB8 01 Скринiнг для визначення уроджених вад  кульшового суглоба
 • BB8 02 Скринiнг для визначення фенiлкетонурiї
 • BB8 03 Скринiнг для визначення гемоглобiнопатiї
 • BB8 04 Скринiнг для визначення серпоподiбноклiтинної анемiї
 • BB8 05 Скринiнг для визначення галактоземiї
8BC-Скринiнгове обстеження дорослих
 • CB8 01 Масова флюорографiя щодо профiлактики туберкульозу
 • CB8 02 Онкопрофогляд жiнок
 • CB8 03 Скринiнговi глюкозуричнi обстеження
 • CB8 04 Визначення внутрiшньвенного тиску

8C-Профiлактика та контроль iнфекцiйних хвороб
8CA-Нагляд i дослiдження iнфекцiй
 • AC8 01 Нагляд за носiєм iнфекцiї
 • AC8 02 Нагляд за особою контактною  на iнфекцiйне захворювання
 • AC8 03 Виявлення нових випадкiв iнфекцiйного захворювання
 • AC8 04 Обстеження носiя iнфекцiї

8D-Профiлактичнi щеплення та медикаментозна профiлактика
8DA-Iмунiзацiя проти бактерiального захворювання
 • AD8 01 Iмунiзацiя проти холери
 • AD8 02 Iмунiзацiя проти бактерiй групи сальмонел
 • AD8 03 Iмунiзацiя проти чуми
 • AD8 04 Iмунiзацiя проти менiнгококової iнфекцiї
 • AD8 05 Iмунiзацiя проти черевного тифу
 • AD8 06 Туберкульозна iмунiзацiя
 • AD8 07 Вакцинацiя БЦЖ
 • AD8 08 Iмунiзацiя проти бруцельозу
 • AD8 09 Iмунiзацiя проти туляремiї
 • AD8 10 Iмунiзацiя проти дифтерiї
 • AD8 11 Iмунiзацiя проти кашлюку
 • AD8 12 Iмунiзацiя проти сибiрки
 • AD8 13 Iмунiзацiя проти лептоспiрозу
 • AD8 14 Iмунiзацiя проти горячки КУ
 • AD8 15 Iмунiзацiя проти правця
8DB-Iмунiзацiя проти вiрусного захворювання
 • BD8 01 Вакцинацiя проти вiспи
 • BD8 02 Iмунiзацiя проти жовтої горячки
 • BD8 03 Iмунiзацiя проти сказу
 • BD8 04 Iмунiзацiя проти грипу
 • BD8 05 Iмунiзацiя проти сипного тифу
 • BD8 06 Iмунiзацiя проти гепатиту
 • BD8 07 Iмунiзацiя проти кору
 • BD8 08 Iмунiзацiя проти краснухи
 • BD8 09 Iмунiзацiя проти епiдемiчного паротиту
 • BD8 10 Iмунiзацiя проти полiомiєлiту
8DC-Медикаментозна профiлактика протозойної та гельмiнтозної
 • CD8 01 Антималярiйна медикаментозна профiлактика
 • CD8 02 Антиамебна медикаментозна профiлактика
 • CD8 03 Антишистосомозна медикаментозна профiлактика
 • CD8 04 Антифиляриатозна медикаментозна профiлактика
 • CD8 05 Антигельмiнтозна медикаментозна профiлактика
8DD-Медикаментозний захист проти iнфекцiйних хвороб
 • DD8 01 Профiлактика ревматизму антибiотиками
 • DD8 02 Хiмiопрофiлактика туберкульозу
 • DD8 03 Хiмiопрофiлактика у вiдношеннi носiя менiнгококу

8E-Охорона здоров’я матерi та дитини
8EA-Амбулаторне спостереження поточної вагiтностi
 • AE8 01 Пренатальне спостереження вагiтної у першому триместрi
 • AE8 02 Пренатальнне спостереження вагiтної у другому триместрi
 • AE8 03 Пренатальне спостереження вагiтної у третьому триместрi
8EB-Амбулаторне спостереження пiсля пологiв
 • BE8 01 Постнатальне амбулаторне спостереження пiсля пологiв
8EC-Контрацептивнi процедури
 • CE8 01 Прописування гормонального контрацептива
 • CE8 02 Введення внутрiшньоматкової спіралi
8ED-Догляд за  дитиною
 • DE8 01 Медичний догляд за недоношеною дитиною
 • DE8 02 Медичний догляд за дитиною дошкiльного вiку
 • DE8 03 Медичний догляд за дитиною шкiльного вiку