1A-Медичне спостереження за дорослими
1AA-Загальне обстеження хворого
 • AA1 01 Первинне лiкарське обстеження госпiталiзованого хворого
 • AA1 02 Первинне лiкарське обстеження амбулаторного хворого
 • AA1 03 Повторне лiкарське обстеження амбулаторного хворого
 • AA1 04 Повторне лiкарське обстеження госпiталiзованого хворого
 • AA1 05 Консультацiя амбулаторного хворого
 • AA1 06 Консультацiя госпiталiзованого хворого
 • AA1 07 Консилiум амбулаторному хворому
 • AA1 08 Консилiум госпiталiзованому хворому
 • AA1 09 Вимiр артерiального тиску
 • AA1 10 Визначення частоти пульсу
 • AA1 11 Антропометрiя
 • AA1 12 Визначення маси тiла
 • AA1 13 Пальцеве дослiдження прямої кишки

1E-Медичне обслуговування новонароджених
1EA-Загальне обстеження  новонарождених
 • AE1 01 Первинна медична оцiнка немовляти
 • AE1 01 01 Первинна медична оцiнка немовляти оцiнка стану немовляти за шкалою Апгар
 • AE1 01 02 Первинна медична оцiнка немовляти реєстрацiя маси тiла немовляти
 • AE1 01 03 Первинна медична оцiнка немовляти реєстрацiя довжини тiла немовляти
 • AE1 02 Наступне медичне спостереження за здоровим немовлям
 • AE1 03 Динамiчний лiкарський нагляд за новонародженим
 • AE1 04 Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкiряних покровiв, очей, пуповинного залишку

1C-Спецiальне лiкарське обстеження
1CA-неврологiчне
 • AC1 01 Оцiнка рiвня свiдомостi
 • AC1 02 Клiнiчна перевiрка м’язової сили
 • AC1 03 Клiнiчна перевiрка рефлексiв
 • AC1 04 Оцiнка функцiї черепних нервiв
 • AC1 05 Оцiнка координацiйних функцiй
 • AC1 06 Оцiнка стану вищої нервової дiяльностi
 • AC1 07 Оцiнка функцiї пiрамiдної системи
 • AC1 08 Перевiрка чутливостi i заповнення карти чутливостi
 • AC1 09 Оцiнка функцiї екстрапiрамiдної системи
 • AC1 10 Оцiнка функцiї тазових органiв
1CB-офтальмологiчне
 • BC1 01 Перевiрка гостроти зору щодо здатностi читати
 • BC1 02 Перевiрка гостроти зору в дiтей i неписьменних
 • BC1 03 Перевiрка гостроти зору при адаптацiї до темряви
 • BC1 04 Перевiрка кольорового зору
 • BC1 05 Перевiрка рiвнодення очних м’язiв
 • BC1 06 Периметрiя (вимiр поля зору)
1CC-отолярингологiчне
 • CC1 01 Перевiрка слуха за допомогою камертона
 • CC1 02 Перевiрка слуха – розмова пошепки
 • CC1 03 Отоскопiя за допомогою вушного дзеркала
 • CC1 04 Отоскопiя зi збiльшувальним склом
 • CC1 05 Риноскопiя носовим дзеркалом
 • CC1 06 Огляд зiва
1CD-урологiчне
 • DC1 01 Обстеження чоловiчих статевих органiв
1CE-стоматологiчне
 • EC1 01 Огляд зубiв
1CF-кiстково-м’язової системи
 • FC1 01 Вимiр довжини й окружностi кiнцiвок
 • FC1 02 Вимiр радiуса рухiв у кiнцiвках
1CG-гiнекологiчне
 • GC1 01 Ручне обстеження через пiхву
 • GC1 02 Огляд з пiхвовим розширником i пiхвовим дзеркалом
 • GC1 03 Бiмануальне дослiдження
 • GC1 04 Ректовагiнальне дослiдження
 • GC1 05 Дослiдження за Пескачеком
 • GC1 06 Дослiдження за Леопольдом
 • GC1 07 Аускультацiя плоду
 • GC1 08                Визначення розмiрiв тазу
 • GC1 09 Визначення обводу живота
 • GC1 10 Визначення висоти стояння дна матки
1CH-алергологiчне
 • HC1 01 Нашкiрна проба з алергенами
 • HC1 02 Провокацiйний iнтраназальний тест
 • HC1 03 Iнтракон’юнктивальний тест
 • HC1 04 Пластирнi тести при контактних алергiйних дерматитах
 • HC1 05 Метод пасивного переносу за Праснитцем-Костнером при лiкарськiй алергiї
1CI-фiзiотерапевтичне
 • IC1 01 Консультацiя фiзiотерапевта (первинна)
 • IC1 02 Консультацiя фiзiотерапевта (повторна)

1D-Медичнi манiпуляцiї загального призначення
1DA-iн’єкцiйнi
 • AD1 01 Iн’єкцiя лiкарських речовин пiдшкiрно, внутрiшньом’язово
 • AD1 02 Iн’єкцiя лiкарських речовин внутрiшньовенна струминна
 • AD1 03 Внутрiшньовенне краплинне введення лiкарських речовин
 • AD1 04 Пункцiйна катетеризацiя пiдключичної вени
 • AD1 05 Пункцiйна катетеризацiя артерiї
 • AD1 06 Пункцiя артерiї
1DB-зондовi
 • BD1 01 Слiпе зондування гепатобiлiарної системи
 • BD1 02 Iнтубацiя i декомпресiя шлунка
 • BD1 03 Гiпотермiя шлунка
 • BD1 04 Установка зонда Синстигена-Блекмора
 • BD1 05 Iнтубацiя i декомпресiя тонкої кишки
 • BD1 06 Iнтрадуоденальне введення лiкарських речовин через зонд
1DC-клiзменi
 • CD1 01 Очисна клiзма
 • CD1 02 Промивна клiзма
 • CD1 03 Клiзма, що попускає
 • CD1 04 Клiзма з медикаментозним препаратом
 • CD1 05 Клiзма за Огнєвим
1DD-догляд за хворим
 • DD1 01 Установка газовiдвiдної трубки
 • DD1 02 Гiрчичники на грудну клiтку
 • DD1 03 Банки на грудну клiтку
 • DD1 04 Компрес на грудну клiтку
 • DD1 05 Обробка шкiрних покривiв з метою профiлактики пролежнiв
 • DD1 06 Ранковий туалет i пiдмивання хворого
 • DD1 07 Катетеризацiя сечового мiхуру та евакуацiя його вмiсту
 • DD1 08 Пiдготовка операцiйного поля
1DE-забирання матерiалу для дослiджень
 • ED1 01 Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження
 • ED1 01 01 Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження (кров)
 • ED1 01 02 Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження (сеча)
 • ED1 01 03 Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження (кал)
 • ED1 01 04 Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження (харкотиння)
 • ED1 02 Забирання матерiалу для лабораторного дослiдження кровi
1DF-трансфузiологiя
 • FD1 02 Визначення групи кровi та резус-належностi
 • FD1 01 Пiдготовка кровi до переливання