5A-Фiзiотерапевтичнi
5AA-Тепло-грязелiкування
 • AA5 01 Гаряче обгортання для зiгрiвання тiла
 • AA5 02 Укутування
 • AA5 03 Нафталанова ванна загальна
 • AA5 04 Грязелiкування загальне
 • AA5 05 Грязелiкування внутрiшньопорожнинне
 • AA5 06 Грязелiкування внутрiшньопорожнинне з аплiкацiєю
 • AA5 07 Гальваногрязь
 • AA5 08 Аплiкацiя парафiнова
 • AA5 09 Аплiкацiя озокеритова
 • AA5 10 Аплiкацiя грязьова
 • AA5 11 Аплiкацiя торф’яна
 • AA5 12 Аплiкацiя глиняна
 • AA5 13 Аплiкацiя нафталанова
 • AA5 14 Аплiкацiя бiшофiтна
5AB-Охолодження
 • BA5 01 Загальне охолодження
 • BA5 02 Мiсцеве охолодження
5AC-Свiтлолiкування
 • CA5 01 Визначення бiодози
 • CA5 02 Ультрафiолетове опромiнення загальне
 • CA5 03 Ультрафiолетове опромiнення мiсцеве
 • CA5 04 Лазеротерапiя
 • CA5 05 Лазеро-магнiтотерапiя
 • CA5 06 Ванна свiтло-теплова
 • CA5 07 Протизапальне застосування iнфрачервоного випромiнювання
 • CA5 08 Iнфрачервона фiзiотерапiя
5AD-Електролiкування
 • DA5 01 Гальванiзацiя
 • DA5 02 Електрофорез лiкарський
 • DA5 03 Електрофорез порожнинний
 • DA5 04 Вакуум-електрофорез
 • DA5 05 Електрофорез кореневих каналiв
 • DA5 06 Електрофорез внутрiшньотканинний
 • DA5 07 Гiдрогальванiчнi камернi ванни
 • DA5 08 Електрофорез ванночковий на очi
 • DA5 09 Електростимуляцiя
 • DA5 10 Електросон
 • DA5 11 Дiадинамотерапiя
 • DA5 12 КВЧ-терапiя на ділянку патологiчного процесу
 • DA5 13 КВЧ-терапiя на бiологiчно активнi точки
 • DA5 14 Д’арсонвалiзацiя мiсцева
 • DA5 15 Д’арсонвалiзацiя порожнинна
 • DA5 16 Iндуктотермiя
 • DA5 17 Iндуктотермоелектрофорез
 • DA5 18 УВЧ-терапiя
 • DA5 19 СМВ-терапiя
 • DA5 20 ДМВ-терапiя
 • DA5 21 Флюктуоризацiя
 • DA5 22 Франклiнiзацiя загальна
 • DA5 23 Франклiнiзацiя мiсцева
 • DA5 24 Електроконвульсивна терапiя(шокова)
 • DA5 25 Аероiонотерапiя групова
 • DA5 26 Аероiонотерапiя iндивiдуальна
 • DA5 27 Аерозольтерапiя групова
 • DA5 28 Аерозольтерапiя iндивiдуальна
 • DA5 29 Аерозольтерапiя ультразвукова
 • DA5 30 Магнiтопунктура на БАК
 • DA5 31 Електроанестезiя
 • DA5 32 Магнiтотерапiя (низькочастотна)
 • DA5 33 Синусоїдальнi модульованi струми (амплiпульстерапiя)
 • DA5 34 Електростимуляцiя (у лiжка хворого)
 • DA5 35 Ультрафонофорез (у лiжка хворого)
5AF-Ультразвукова терапiя
 • FA5 01 Ультразвук
 • FA5 02 Ультрафонофорез
 • FA5 03 Фонофорез ванночковий на очi
5AG-Iнгаляцiї
 • GA5 01 Iнгаляцiя парова
 • GA5 02 Iнгаляцiя ультразвукова
 • GA5 03 Iнгаляцiя  з олією
 • GA5 04 Iнгаляцiя киснева
 • GA5 05 Баротерапiя мiсцева
 • GA5 06 Аерозолi сухої повареної солi
5AH-Водолiкування
 • HA5 01 Душ циркулярний
 • HA5 02 Душ висхiдний
 • HA5 03 Душ Шарко
 • HA5 04 Душ голчастий
 • HA5 05 Пiдводний душ-масаж
 • HA5 38 Лазерний душ
 • HA5 06 Кишковий душ
 • HA5 07 Вправи в басейнi зi сторонньою допомогою
 • HA5 08 Вправи в басейнi без сторонньої допомоги
 • HA5 09 Напiвванна з розтиранням
 • HA5 10 Ванна для кiнцiвок
 • HA5 11 Ванна морська
 • HA5 12 Ванна хвойна
 • HA5 13 Ванна натрiй-хлоридна
 • HA5 22 Ванна йодобромна
 • HA5 23 Ванна шавлiєва
 • HA5 24 Ванна скипидарна
 • HA5 27 Ванна вуглекисла
 • HA5 28 Ванна киснева
 • HA5 29 Ванна сiрководнева
 • HA5 30 Ванна азотна
 • HA5 31 Ванна перловинна
 • HA5 32 Ванна радонова
 • HA5 33 Ванна сухоповiтряна
 • HA5 34 Вихрова ванна
 • HA5 35 Ванна контрастна
 • HA5 36 Ванна за Гауфе
 • HA5 37 Ванна субаквальна кишкова
5AI-Фiзичнi медичнi вправи
 • IA5 01 Навчання ходьбi
 • IA5 02 Активнi вправи
 • IA5 03 Допомiжнi вправи
 • IA5 04 Вправи для змiцнення м’язiв
 • IA5 05 Вправи на витривалiсть
 • IA5 06 Вправи на розслаблення
 • IA5 07 Пасивнi вправи
 • IA5 08 Резистентнi вправи
 • IA5 09 Вправи для суглобiв i рухiв у суглобi
 • IA5 10 Дихальнi вправи
5AJ-Масаж
 • JA5 01 Масаж голови
 • JA5 02 Масаж м’язiв обличчя
 • JA5 03 Масаж м’язiв шиї
 • JA5 04 Масаж комiрцевої зони
 • JA5 05 Масаж шийно-грудного вiддiлу хребта
 • JA5 06 Масаж верхньої кiнцiвки, надплiччя й ділянки лопатки
 • JA5 07 Масаж верхньої кiнцiвки
 • JA5 08 Масаж плечового суглоба
 • JA5 09 Масаж лiктьового суглоба
 • JA5 10 Масаж променезап’ясткового суглоба
 • JA5 11 Масаж кистi i передплiччя
 • JA5 12 Масаж спини (вiд VII шийного до I поперекового хребця)
 • JA5 13 Масаж спини (вiд VII шийного хребця до V поперекового хребця)
 • JA5 14 Масаж грудної клiтки
 • JA5 15 Масаж м’язiв передньої черевної стiнки
 • JA5 16 Масаж попереково-крижової  ділянки
 • JA5 17 Сегментарний масаж попереково-крижової  ділянки
 • JA5 18 Масаж ділянки хребта
 • JA5 19 Масаж нижньої кiнцiвки i попереку
 • JA5 20 Масаж кульшового суглоба
 • JA5 21 Масаж колiнного суглоба
 • JA5 22 Масаж гомiлковоступневого суглоба
 • JA5 23 Масаж ступнi i гомiлки
 • JA5 24 Загальний масаж у дiтей грудного i ясельного вiку
 • JA5 25 Сегментарний масаж шийно-грудного вiддiлу хребта
 • JA5 26 Масаж нижньої кiнцiвки
 • JA5 27 Вакуумний масаж грудної клiтки
 • JA5 28 Вакуумний масаж ясен
 • JA5 29 Вакуумний масаж ділянки хребта
 • JA5 30 Масаж грудної клiтки (біля лiжка хворого)

5B-Ендоскопiчнi
5BG-Ендоскопiя в пульмонологiї
 • GB5 01 Реканалiзацiя головного бронха лазерним променем
 • GB5 01 01 Реканалiзацiя головного бронха лазерним променем лiворуч
 • GB5 01 02 Реканалiзацiя головного бронха лазерним променем праворуч
 • GB5 02 Фiбробронхоскопiя санацiйна
 • GB5 02 01 Фiбробронхоскопiя санацiйна лiворуч
 • GB5 02 02 Фiбробронхоскопiя санацiйна праворуч
 • GB5 02 03 Фiбробронхоскопiя санацiйна з обох сторін
 • GB5 03 Лаваж бронхiв при астматичному статусi
 • GB5 04 Катетеризацiйне дренування абсцесу легенi через бронхоскоп
 • GB5 05 Торакоабсцесоскопiя iз санацiєю
 • GB5 06 Тимчасова оклюзiя бронха пломбою при бронхоплевральнiй норицi
 • GB5 07 Електрокаутеризацiя артифiцiальних бронхоплевральних нориць
 • GB5 08 Лiкування артифiцiальних бронхоплевральних нориць шляхом нанесення клею при бронхоскопiї
 • GB5 09 Ендоскопiчний витяг стороннього тiла з трахеї чи бронхiв
 • GB5 10 Реканалiзацiя трахеї лазерним променем
5BJ-Ендоскопiя в гастроентерологiї
 • JB5 01 Ендоскопiчне видалення стороннього тiла з езофагогастродуоденальної зони
 • JB5 02 Ендоскопiчне перемiщення стороннього тiла зi стравоходу в шлунок
 • JB5 03 Ендоскопiчне видалення стороннього тiла з жовчних шляхiв
 • JB5 04 Ендоскопiчне видалення стороннього тiла з товстої кишки
 • JB5 05 Ендоскопiчна лазеротерапiя ерозивно-виразкових уражень езофагогастродуоденальної зони
 • JB5 06 Ендоскопiчна медикаментозна аплiкацiя ерозивно- виразкових уражень ШКТ
 • JB5 07 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї
 • JB5 07 01 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї накладенням гемоклiпси
 • JB5 07 02 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї iн’єкцiєю засобiв, що коагулюють
 • JB5 07 03 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї електрокоагуляцiєю
 • JB5 07 04 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї фотокоагуляцiєю
 • JB5 07 05 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї тепловим зондом
 • JB5 07 06 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при езофагогастродуоденоскопiї електрогiдротермозондом
 • JB5 08 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї
 • JB5 08 01 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї накладенням гемоклiпси
 • JB5 08 02 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї iн’єкцiєю засобiв, що коагулюють
 • JB5 08 03 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї електрокоагуляцiєю
 • JB5 08 04 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї фотокоагуляцiєю
 • JB5 08 05 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї тепловим зондом
 • JB5 08 06 Ендоскопiчна зупинка кровотечi при колоноскопiї електрогiдротермозондом
 • JB5 09 Ендоскопiчне склерозування варикозно розширених вен стравоходу i шлунка
 • JB5 10 Ендоскопiчне проведення зонду в гастродуоденальну зону
 • JB5 11 Ендоскопiчне проведення зонду в жовчнi шляхи
 • JB5 12 Ендоскопiчна дилятацiя дуоденального сосочку (балонна)
 • JB5 13 Ендоскопiчна полiпектомiя
 • JB5 13 01 Ендоскопiчна полiпектомiя (шлунок)
 • JB5 13 02 Ендоскопiчна полiпектомiя (пряма кишка)
 • JB5 13 03 Ендоскопiчна полiпектомiя (ободова кишка)
 • JB5 14 Ендоскопiчна папiлосфiнктеротомiя
 • JB5 15 Ендоскопiчна установка бiлiарного стента
 • JB5 16 Ендоскопiчна iнтрахоледохеальна лiтотрiпсiя
 • JB5 16 01 Ендоскопiчна iнтрахоледохеальна лiтотрiпсiя (механiчна)
 • JB5 16 02 Ендоскопiчна iнтрахоледохеальна лiтотрiпсiя (ультразвукова)
 • JB5 16 03 Ендоскопiчна iнтрахоледохеальна лiтотрiпсiя (лазерна)
 • JB5 16 04 Ендоскопiчна iнтрахоледохеальна лiтотрiпсiя (електрогiдравлiчна)
5BK-Ендоскопiя в урологiї
 • KB5 01 Ендоскопiчна цистолiтотрипсiя
 • KB5 02 Видалення стороннього тiла сечового мiхура або сечiвника
 • KB5 03 Катетеризацiя сечоводу
 • KB5 03 01 Катетеризацiя сечоводу лiворуч
 • KB5 03 02 Катетеризацiя сечоводу праворуч
 • KB5 03 03 Катетеризацiя сечоводу з обох  сторін
 • KB5 04 Перемiщення конкременту iз сечоводу у сечовий мiхур
5BL-Ендоскопiя в гiнекологiї
 • LB5 01 Бужування маткових труб при гiстероскопiї
 • LB5 02 Електрокоагуляцiя ендометрiозних ходiв при гiстероскопiї
 • 5BN Ендоскопiя в ортопедiї

5C-Променева терапiя
5CA-Терапiя рентгенiвськими променями
 • AC5 01 Терапiя м’якими рентгенiвськими променями
 • AC5 02 Терапiя рентгенiвськими променями середньої жорсткостi
 • AC5 03 Терапiя жорсткими рентгенiвськими променями
 • AC5 04 Терапiя наджорсткими рентгенiвськими променями
 • AC5 05 Рентгенотерапiя на близькiй дистанцiї
 • AC5 06 Внутрiшньопорожнинна рентгенотерапiя
 • AC5 07 Рентгенотерапiя пiд час операцiї
 • AC5 08 Комбiнована рентгенотерапiя
5CB-Терапiя з використанням лiнейних прискорювачiв
 • BC5 01 Терапiя лiнiйним прискорювачем фотонiв до 4 мV
 • BC5 02 Терапiя лiнiйним прискорювачем фотонiв до 4-8 мV
 • BC5 03 Терапiя лiнiйним прискорювачем фотонiв бiльш 8 мV
 • BC5 04 Терапiя бетатронними фотонами до 20 мV
 • BC5 05 Терапiя фотонами Ван де Граафа, резонансними трансформаторами й аналогами
 • BC5 06 Комбiнована фотонна терапiя
 • BC5 07 Терапiя лiнiйним прискорювачем електронiв до 5 мV
 • BC5 08 Терапiя лiнiйним прискорювачем електронiв до 5-10 мV
 • BC5 09 Терапiя лiнiйним прискорювачем електронiв бiльш 10 мV
5CC-Терапiя з використанням циклiчних прискорювачiв бетатрони)
 • CC5 01 Терапiя бетатронними електронами до 20 мV
 • CC5 02 Терапiя бетатронними електронами бiльш 20 мV
 • CC5 03 Терапiя позитронами
 • CC5 04 Комбiнована терапiя швидкими електронами
 • CC5 05 Терапiя протонами
 • CC5 06 Терапiя дейтронами
 • CC5 07 Терапiя Пi-мезонами
 • CC5 08 Терапiя термiчними i середньою енергiєю нейтронами
 • CC5 09 Терапiя швидкими нейтронами до 10 мV
 • CC5 10 Комбiнована рентгентерапiя важкими частками
5CD-Терапiя з використанням гама установок
 • DC5 01 Телекюрiтерапiя
 • DC5 02 Середньодистанцiйна кюрiтерапiя
5CE-Терапiя з використанням радiоактивних препаратiв
 • EC5 01 Контактна терапiя радiєм
 • EC5 02 Контактна терапiя бета-джерелом для шкiри
 • EC5 03 Терапiя спецiальним бета-аплiкатором для ока й iнших органiв
 • EC5 04 Терапiя формованим устаткуванням iз гамма-джерелом
 • EC5 05 Терапiя формованим устаткуванням iз бета-джерелом
 • EC5 06 Терапiя комбiнована близькодистанцiйна i контактна радiоактивна
 • EC5 07 Зовнiшнє опромiнення з внутрiшньотканинною радiотерапiєю
 • EC5 08 Зовнiшнє опромiнення з внутрiшньопорожнинною радiотерапiєю
 • EC5 09 Внутрiшньотканинна терапiя вiдкритими випромiнювачами, тимчасово введеними в органiзм
 • EC5 10 Внутрiшньопорожнинна радiотерапiя, регульована ручним приводом
 • EC5 11 Радiомiметична аплiкацiя проти дисемiнацiї пухлини
 • EC5 12 Локальне наповнення пухлини радiомiметиками
 • EC5 13 Вливання радiомiметикiв у порожнинi органiзму i порожнi органи
 • EC5 14 Поверхнева аплiкацiя радiомiметика
 • EC5 15 Наповнення тканини радiоiзотопами
 • EC5 16 Iмплантацiя капсули з радiоiзотопом у гiпофiз
 • EC5 17 Iмплантацiя капсули з радiоiзотопом у головний мозок
 • EC5 18 Радiотерапiя внутрiшньопорожнинною капсулою

5E-Блокади
5EA-Блокади в  ділянці голови, шиї
 • AE5 01 Блокада гiлок трiйчастого нерва
 • AE5 01 01 Блокада гiлок трiйчастого нерва очний нерв
 • AE5 01 02 Блокада гiлок трiйчастого нерва верхньощелепний нерв
 • AE5 01 03 Блокада гiлок трiйчастого нерва нижньощелепний нерв
 • AE5 01 04 Блокада гiлок трiйчастого нерва вузол трiйчастого нерва
 • AE5 01 05 Блокада гiлок трiйчастого нерва пiдочноямковий нерв
 • AE5 01 06 Блокада гiлок трiйчастого нерва пiдборiдний нерв
 • AE5 01 07 Блокада гiлок трiйчастого нерва лiворуч
 • AE5 01 08 Блокада гiлок трiйчастого нерва праворуч
 • AE5 01 09 Блокада гiлок трiйчастого нерва з обох  сторін
 • AE5 02 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва
 • AE5 02 01 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва алкоголiзацiя другої гiлки в пiдочноямковому каналi за В.Г. Горбуновою
 • AE5 02 02 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва алкоголiзацiя другої гiлки в крилопiднебiннiй ямцi
 • AE5 02 03 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва алкоголiзацiя третьої гiлки в пiдборiдному отворi
 • AE5 02 04 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва лiворуч
 • AE5 02 05 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва праворуч
 • AE5 02 06 Алкоголiзацiя гiлок трiйчастого нерва з обох  сторін
 • AE5 03 Блокада шийного сплетення
 • AE5 04 Шийна вагосимпатична блокада
 • AE5 04 01 Шийна вагосимпатична блокада лiворуч
 • AE5 04 02 Шийна вагосимпатична блокада праворуч
 • AE5 04 03 Шийна вагосимпатична блокада з обох  сторін
 • AE5 05 Блокада паратрахеальна i претрахеальна
 • AE5 06 Блокада потиличних нервiв
 • AE5 07 Блокада шийних симпатичних вузлiв
 • AE5 07 01 Блокада шийних симпатичних вузлiв (верхнього шийного вузла)
 • AE5 07 02 Блокада шийних симпатичних вузлiв (середнього шийного вузла)
 • AE5 07 03 Блокада шийних симпатичних вузлiв (зiрчастого вузла)
 • AE5 08 Новокаїно-гiдрокортизонова блокада вилочкової залози
 • AE5 09 Блокада скроневих артерiй
 • AE5 09 01 Блокада скроневих артерiй лiворуч
 • AE5 09 02 Блокада скроневих артерiй праворуч
 • AE5 09 03 Блокада скроневих артерiй з обох  сторін
5EC-Блокади в ділянках грудей, спини, черевної стiнки
 • CE5 01 Блокада мiжреберних нервiв
 • CE5 01 01 Блокада мiжреберних нервiв лiворуч
 • CE5 01 02 Блокада мiжреберних нервiв праворуч
 • CE5 01 03 Блокада мiжреберних нервiв з обох  сторін
 • CE5 02 Новокаїнова блокада грудного аортального сплетення
 • CE5 03 Блокада грудних симпатичних вузлiв
 • CE5 04 Загруднинна блокада за Казанським
 • CE5 05 Блокада поперекових симпатичних вузлiв
 • CE5 06 Ретромамарна новокаїнова блокада
 • CE5 06 01 Ретромамарна новокаїнова блокада лiворуч
 • CE5 06 02 Ретромамарна новокаїнова блокада праворуч
 • CE5 06 03 Ретромамарна новокаїнова блокада з обох  сторін
 • CE5 07 Субпекторальна новокаїнова блокада
 • CE5 07 01 Субпекторальна новокаїнова блокада лiворуч
 • CE5 07 02 Субпекторальна новокаїнова блокада праворуч
 • CE5 07 03 Субпекторальна новокаїнова блокада з обох  сторін
 • CE5 08 Паранефральна новокаїнова блокада
 • CE5 08 01 Паранефральна новокаїнова блокада лiворуч
 • CE5 08 02 Паранефральна новокаїнова блокада праворуч
 • CE5 08 03 Паранефральна новокаїнова блокада з обох  сторін
 • CE5 09 Поперекова новокаїнова блокада за Романом-Столяром
 • CE5 09 01 Поперекова новокаїнова блокада за Романом-Столяром лiворуч
 • CE5 09 02 Поперекова новокаїнова блокада за Романом-Столяром праворуч
 • CE5 09 03 Поперекова новокаїнова блокада за Романом-Столяром з обох  сторін
 • CE5 10 Тривала блокада поперекових вузлiв симпатичного стовбура
 • CE5 10 01 Тривала блокада поперекових вузлiв симпатичного стовбура лiворуч
 • CE5 10 02 Тривала блокада поперекових вузлiв симпатичного стовбура праворуч
 • CE5 10 03 Тривала блокада поперекових вузлiв симпатичного стовбура з обох  сторін
 • CE5 11 Блокада сiм’яного канатика за Лорин-Епштейном
 • CE5 11 01 Блокада сiм’яного канатика за Лорин-Епштейном лiворуч
 • CE5 11 02 Блокада сiм’яного канатика за Лорин-Епштейном праворуч
 • CE5 11 03 Блокада сiм’яного канатика за Лорин-Епштейном з обох бокiв
 • CE5 12 Синокаротидна блокада
 • CE5 13 Парааортальна (загруднинна) блокада
 • CE5 14 Новокаїнова блокада переднього драбинчастого м’яза
 • CE5 14 01 Новокаїнова блокада переднього драбинчастого м’яза лiворуч
 • CE5 14 02 Новокаїнова блокада переднього драбинчастого м’яза праворуч
 • CE5 14 03 Новокаїнова блокада переднього драбинчастого м’яза з обох  сторін
 • CE5 15 Новокаїнова блокада грушоподiбного м’яза
 • CE5 16 Паравертебральна новокаїнова блокада
 • CE5 16 01 Паравертебральна новокаїнова блокада лiворуч
 • CE5 16 02 Паравертебральна новокаїнова блокада праворуч
 • CE5 16 03 Паравертебральна новокаїнова блокада з обох  сторін
 • CE5 17 Епiдуральна новокаїнова блокада
 • CE5 18 Перидуральна новокаїнова блокада
5EE-Блокади в ділянці верхнiх кiнцiвок
 • EE5 01 Блокада верхньої кiнцiвки i плечового пояса
 • EE5 01 01 Блокада верхньої кiнцiвки i плечового пояса лiворуч
 • EE5 01 02 Блокада верхньої кiнцiвки i плечового пояса праворуч
 • EE5 01 03 Блокада верхньої кiнцiвки i плечового пояса з обох  сторін
 • EE5 02 Блокада плечового сплетення
 • EE5 02 01 Блокада плечового сплетення лiворуч
 • EE5 02 02 Блокада плечового сплетення праворуч
 • EE5 02 03 Блокада плечового сплетення з обох  сторін
 • EE5 03 Блокада мiжреберно-плечового нерва
 • EE5 03 01 Блокада мiжреберно-плечового нерва лiворуч
 • EE5 03 02 Блокада мiжреберно-плечового нерва праворуч
 • EE5 03 03 Блокада мiжреберно-плечового нерва з обох  сторін
 • EE5 04 Блокада лiктьового нерва
 • EE5 04 01 Блокада лiктьового нерва лiворуч
 • EE5 04 02 Блокада лiктьового нерва праворуч
 • EE5 04 03 Блокада лiктьового нерва з обох  сторін
 • EE5 05 Блокада серединного нерва
 • EE5 05 01 Блокада серединного нерва лiворуч
 • EE5 05 02 Блокада серединного нерва праворуч
 • EE5 05 03 Блокада серединного нерва з обох  сторін
 • EE5 06 Блокада променевого нерва
 • EE5 06 01 Блокада променевого нерва лiворуч
 • EE5 06 02 Блокада променевого нерва праворуч
 • EE5 06 03 Блокада променевого нерва з обох  сторін
 • EE5 07 Блокада надлопаткового нерва
 • EE5 07 01 Блокада надлопаткового нерва лiворуч
 • EE5 07 02 Блокада надлопаткового нерва праворуч
 • EE5 07 03 Блокада надлопаткового нерва з обох  сторін
5EG-Блокади в ділянки нижнiх кiнцiвок
 • GE5 01 Блокада сiдничного нерва
 • GE5 01 01 Блокада сiдничного нерва лiворуч
 • GE5 01 02 Блокада сiдничного нерва праворуч
 • GE5 01 03 Блокада сiдничного нерва з обох  сторін
 • GE5 02 Блокада заднього шкiрного нерву стегна
 • GE5 02 01 Блокада заднього шкiрного нерву стегна лiворуч
 • GE5 02 02 Блокада заднього шкiрного нерву стегна праворуч
 • GE5 02 03 Блокада заднього шкiрного нерву стегна з обох  сторін
 • GE5 03 Блокада зовнiшнього шкiрного нерву стегна
 • GE5 03 01 Блокада зовнiшнього шкiрного нерву стегна лiворуч
 • GE5 03 02 Блокада зовнiшнього шкiрного нерву стегна праворуч
 • GE5 03 03 Блокада зовнiшнього шкiрного нерву стегна з обох  сторін
 • GE5 04 Блокада стегнового нерва
 • GE5 04 01 Блокада стегнового нерва лiворуч
 • GE5 04 02 Блокада стегнового нерва праворуч
 • GE5 04 03 Блокада стегнового нерва з обох  сторін
 • GE5 05 Блокада верхнього сiдничного нерва
 • GE5 05 01 Блокада верхнього сiдничного нерва лiворуч
 • GE5 05 02 Блокада верхнього сiдничного нерва праворуч
 • GE5 05 03 Блокада верхнього сiдничного нерва з обох  сторін
 • GE5 06 Блокада нижнього сiдничного нерва
 • GE5 06 01 Блокада нижнього сiдничного нерва лiворуч
 • GE5 06 02 Блокада нижнього сiдничного нерва праворуч
 • GE5 06 03 Блокада нижнього сiдничного нерва з обох  сторін
 • GE5 07 Блокада затульного нерва
 • GE5 07 01 Блокада затульного нерва лiворуч
 • GE5 07 02 Блокада затульного нерва праворуч
 • GE5 07 03 Блокада затульного нерва з обох  сторін
5EI-Блокади в  ділянці тазу, промежини
 • IE5 01 Внутрiшньотазова блокада за Школьниковим-Селiвановим
 • IE5 01 01 Внутрiшньотазова блокада за Школьниковим-Селiвановим лiворуч
 • IE5 01 02 Внутрiшньотазова блокада за Школьниковим-Селiвановим праворуч
 • IE5 01 03 Внутрiшньотазова блокада за Школьниковим-Селiвановим з обох  сторін
 • IE5 02 Навколокуприкова спирт-новокаїнова блокада за Амiневим
 • IE5 03 Перианальна новокаїнова блокада
 • IE5 04 Пресакральна новокаїнова блокада
5EK-Блокади дiлянок шкiри та пiдшкiрної клiтковини
 • KE5 01 Внутрiшньошкiрна новокаїнова блокада
 • KE5 02 Новокаїнова блокада шкiрних зон Захар’їна-Геда
 • KE5 03 Пiдшкiрна новокаїнова блокада
 • KE5 04 Периневральна новокаїнова блокада

5F-Пункцiї
5FA-Пункцiї в неврологiї
 • AF5 01 Пункцiя бокових шлуночкiв головного мозку
 • AF5 02 Пункцiя великої потиличної цистерни
 • AF5 03 Пункцiя субарахноїдального простору
 • AF5 04 Пункцiя субдурального простору
 • AF5 05 Пункцiя переднього тiм’ячка
 • AF5 06 Спинно-мозкова пункцiя iз вимiром лiкворного тиску
 • AF5 07 Спинно-мозкова пункцiя iз лiквородинамiчними пробами
5FB-Пункцiї в ендокринологiї
 • BF5 01 Пункцiя щитовидної залози
5FC-Пункцiї в офтальмологiї
 • CF5 01 Пункцiя ока ( передньої камери)
 • CF5 01 01 Пункцiя ока ( передньої камери) лiворуч
 • CF5 01 02 Пункцiя ока ( передньої камери) праворуч
 • CF5 01 03 Пункцiя ока ( передньої камери) з обох бокiв
5FD-Пункцiї в оторинолярингологiї
 • DF5 01 Пункцiя трахеї
 • DF5 02 Пункцiя верхньощелепної пазухи
 • DF5 02 01 Пункцiя верхньощелепної пазухи ліворуч
 • DF5 02 02 Пункцiя верхньощелепної пазухи праворуч
 • DF5 02 03 Пункцiя верхньощелепної пазухи з обох сторiн
 • DF5 03 Пункцiя лобної пазухи
 • DF5 03 01 Пункцiя лобної пазухи ліворуч
 • DF5 03 02 Пункцiя лобної пазухи праворуч
 • DF5 03 03 Пункцiя лобної пазухи з обох сторiн
 • DF5 04 Пункцiя сфеноiдальної пазухи
 • DF5 05 Тимпалопункцiя
 • DF5 06 Пункцiя антромастоiдальної порожнини
 • DF5 06 01 Пункцiя антромастоiдальної порожнини ліворуч
 • DF5 06 02 Пункцiя антромастоiдальної порожнини праворуч
 • DF5 06 03 Пункцiя антромастоiдальної порожнини з обох сторiн
 • DF5 07 Пункцiйна бiопсiя шийних лiмфатичних вузлiв
5FF-Пункцiї в кардiологiї
 • FF5 01 Пункцiя порожнини перикарду
5FG-Пункцiї в пульмонологiї
 • GF5 01 Пункцiя плевральної порожнини
 • GF5 01 01 Пункцiя плевральної порожнини лiворуч
 • GF5 01 02 Пункцiя плевральної порожнини праворуч
 • GF5 01 03 Пункцiя плевральної порожнини з обох  сторін
 • GF5 02 Пункцiя порожнинного утворення в легенi
 • GF5 02 01 Пункцiя порожнинного утворення в легенi лiворуч
 • GF5 02 02 Пункцiя порожнинного утворення в легенi праворуч
 • GF5 02 03 Пункцiя порожнинного утворення в легенi з обох  сторін
 • GF5 02 01 Пункцiя порожнинного утворення в легенi черезшкiрна
 • GF5 02 02 Пункцiя порожнинного утворення в легенi пiд контролем УЗД
5FJ-Пункцiї черевної порожнини i заочеревинного простору
 • JF5 01 Пункцiя черевної порожнини
 • JF5 01 01 Пункцiя черевної порожнини через передню черевну стiнку
 • JF5 01 02 Пункцiя черевної порожнини через заднє склепiння пiхви
 • JF5 02 Абдомiноцентез
 • JF5 03 Пункцiя порожнинних утворень черевної порожнини (кiст, абсцесiв)
 • JF5 03 01 Пункцiя порожнинних утворень черевної порожнини (кiст, абсцесiв) черезшкiрна
 • JF5 03 02 Пункцiя порожнинних утворень черевної порожнини (кiст, абсцесiв) пiд рентген контролем
 • JF5 03 03 Пункцiя порожнинних утворень черевної порожнини (кiст, абсцесiв) пiд контролем КТ
 • JF5 03 04 Пункцiя порожнинних утворень черевної порожнини (кiст, абсцесiв) пiд контролем УЗД
 • JF5 04 Пункцiя заочеревинного простору
 • JF5 04 01 Пункцiя заочеревинного простору лiворуч
 • JF5 04 02 Пункцiя заочеревинного простору праворуч
 • JF5 04 03 Пункцiя заочеревинного простору з обох  сторін
5FP-Пункцiї органiв кровотворення, судин
 • PF5 01 Пункцiя артерiй нижнiх кiнцiвок
 • PF5 02 Пункцiя центральної вени
 • PF5 03 Стернальна пункцiя
5FK-Пункцiї в урологiї
 • KF5 01 Пункцiя кiсти нирки
 • KF5 01 01 Пункцiя кiсти нирки лiворуч
 • KF5 01 02 Пункцiя кiсти нирки праворуч
 • KF5 01 03 Пункцiя кiсти нирки з обох  сторін
 • KF5 02 Пункцiя сечового мiхура надлобкова
 • KF5 03 Пункцiя нирки
 • KF5 03 01 Пункцiя нирки лiворуч
 • KF5 03 02 Пункцiя нирки праворуч
 • KF5 03 03 Пункцiя нирки з обох бокiв
 • KF5 04 Пункцiя яєчка
 • KF5 04 01 Пункцiя яєчка лiворуч
 • KF5 04 02 Пункцiя яєчка праворуч
 • KF5 04 03 Пункцiя яєчка з обох  сторін
 • KF5 05 Пункцiя оболонок яєчка
 • KF5 05 01 Пункцiя оболонок яєчка лiворуч
 • KF5 05 02 Пункцiя оболонок яєчка праворуч
 • KF5 05 03 Пункцiя оболонок яєчка з обох  сторін
 • KF5 06 Пункцiя сiм’яного канатика
 • KF5 06 01 Пункцiя сiм’яного канатика лiворуч
 • KF5 06 02 Пункцiя сiм’яного канатика праворуч
 • KF5 06 03 Пункцiя сiм’яного канатика з обох  сторін
5FL-Пункцiї в гiнекологiї
 • LF5 01 Пункцiя яєчника
 • LF5 01 01 Пункцiя яєчника лiворуч
 • LF5 01 02 Пункцiя яєчника праворуч
 • LF5 01 03 Пункцiя яєчника з обох  сторін
 • LF5 02 Пункцiя навколоплiдного простору
 • LF5 03 Пункцiя молочної залози
 • LF5 03 01 Пункцiя молочної залози лiворуч
 • LF5 03 02 Пункцiя молочної залози праворуч
 • LF5 03 03 Пункцiя молочної залози з обох  сторін
 • LF5 04 Пункцiя заднього склепiння пiхви
 • 5FM Пункцiї в акушерствi
5FN-Пункцiї в травматологiї та ортопедiї
 • NF5 01 Пункцiя суглоба
 • NF5 01 01 Пункцiя суглоба плечового
 • NF5 01 02 Пункцiя суглоба лiктьового
 • NF5 01 03 Пункцiя суглоба променезап’ясткового
 • NF5 01 04 Пункцiя суглоба стегнового
 • NF5 01 05 Пункцiя суглоба гомiлковостопного
 • NF5 01 06 Пункцiя суглоба колiнного
 • NF5 01 07 Пункцiя суглоба лiворуч
 • NF5 01 08 Пункцiя суглоба праворуч
 • NF5 01 09 Пункцiя суглоба з обох  сторін
5FQ-Пункцiї шкiри та пiдшкiрної клiтковини
 • QF5 01 Пункцiя пiдшкiрних пухлиноподiбних утворень
5FO-Лiкувально-дiагностичнi пункцiї пiд контролем ехоскопiв
 • OF5 01 Черезшкiрна дiагностична пункцiя поверхневих структур i м’яких тканин
 • OF5 02 Черезшкiрна дiагностична пункцiя поверхневих структур i м’яких тканин з цитологiчним дослiдженням
 • OF5 03 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв
 • OF5 03 01 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв (печiнки)
 • OF5 03 02 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв (пiдшлункової залози)
 • OF5 03 03 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв (нирки)
 • OF5 03 04 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв (легень)
 • OF5 04 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв з цитодiагностикою
 • OF5 04 01 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв з цитодiагностикою (печiнки)
 • OF5 04 02 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв з цитодiагностикою (пiдшлункової залози)
 • OF5 04 03 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв з цитодiагностикою (нирки)
 • OF5 04 04 Черезшкiрна дiагностична пункцiя внутрiшнiх органiв з цитодiагностикою (легень)
 • OF5 05 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи
 • OF5 05 01 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи (черевна порожнина)
 • OF5 05 02 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи (плевральна порожнина)
 • OF5 05 03 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи (заочеревинний простiр)
 • OF5 05 04 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи (жовчний мiхур)
 • OF5 05 05 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи (киста)
 • OF5 05 06 Установлення пiд контролем УЗД дренажiв у порожнини й органи (абсцес)
 • OF5 06 Черезшкiряне дренування проток печiнки пiд контролем ехоскопа
 • OF5 06 01 Черезшкiряне дренування проток печiнки пiд контролем ехоскопа правої долi
 • OF5 06 02 Черезшкiряне дренування проток печiнки пiд контролем ехоскопа лiвої долi
 • OF5 07 Черезшкiряне дренування сечовивiдної системи пiд контролем ехоскопiї
 • OF5 07 01 Черезшкiряне дренування сечовивiдної системи пiд контролем ехоскопiї злiва
 • OF5 07 02 Черезшкiряне дренування сечовивiдної системи пiд контролем ехоскопiї справа
 • OF5 07 03 Черезшкiряне дренування сечовивiдної системи пiд контролем ехоскопiї з обох сторiн
 • OF5 08 Ультразвукова гiстеросальпiнгографiя (ехогiдротубацiя)

5G-Катетеризацiї
5GD-Катетеризацiї в отолярингологiї
 • DG5 01 Катетеризацiя слухових труб
 • DG5 01 01 Катетеризацiя слухових труб лiворуч
 • DG5 01 02 Катетеризацiя слухових труб праворуч
 • DG5 01 03 Катетеризацiя слухових труб з обох  сторін
 • DG5 01 04 Катетеризацiя слухових труб з введенням лiкарських препаратiв
 • DG5 02 Катетеризацiя гайморової пазухи
 • DG5 02 01 Катетеризацiя гайморової пазухи лiворуч
 • DG5 02 02 Катетеризацiя гайморової пазухи праворуч
 • DG5 02 03 Катетеризацiя гайморової пазухи з обох  сторін
 • DG5 02 04 Катетеризацiя гайморової пазухи з введенням лiкарських препаратiв
 • DG5 03 Катетеризацiя загруднинного простору
5GF-Катетеризацiї в кардiологiї та судиннiй патологiї
 • FG5 01 Транскатетерна деструкцiя АВ- з’єднання
 • FG5 01 01 Транскатетерна деструкцiя АВ- з’єднання без iмплантацiї ЕКС
 • FG5 01 02 Транскатетерна деструкцiя АВ- з’єднання з iмплантацiєю однокамерного ЕКС
 • FG5 01 03 Транскатетерна деструкцiя АВ- з’єднання з iмплантацiєю двокамерного ЕКС
 • FG5 02 Транскатетерна модуляцiя (обмеження) АВ проведення
 • FG5 02 01 Транскатетерна модуляцiя (обмеження) АВ проведення при миготливiй аритмiї
 • FG5 02 02 Транскатетерна модуляцiя (обмеження) АВ проведення при надпровiдностi
 • FG5 03 Транскатетерна модифiкацiя АВ проведення при вузловiй тахiкардiї
 • FG5 03 01 Транскатетерна модифiкацiя АВ проведення при вузловiй тахiкардiї септального
 • FG5 03 02 Транскатетерна модифiкацiя АВ проведення при вузловiй тахiкардiї праворозташованого
 • FG5 03 03 Транскатетерна модифiкацiя АВ проведення при вузловiй тахiкардiї лiворозташованого
 • FG5 03 04 Транскатетерна модифiкацiя АВ проведення при вузловiй тахiкардiї без пункцiї мiжпередсердної перегородки
 • FG5 03 05 Транскатетерна модифiкацiя АВ проведення при вузловiй тахiкардiї з пункцiєю мiжпередсердної перегородки
 • FG5 04 Транскатетерна деструкцiя передсердного ектопiчного фокуса
 • FG5 04 01 Транскатетерна деструкцiя передсердного ектопiчного фокуса праворуч
 • FG5 04 02 Транскатетерна деструкцiя передсердного ектопiчного фокуса лiворуч
 • FG5 04 03 Транскатетерна деструкцiя передсердного ектопiчного фокуса без пункцiї мiжпередсердної перегородки
 • FG5 04 04 Транскатетерна деструкцiя передсердного ектопiчного фокуса з пункцiєю мiжпередсердної перегородки
 • FG5 05 Транскатетерна деструкцiя ектопiчного фокуса в областi АВ з’єднання
 • FG5 06 Транскатетерна деструкцiя шлуночкового ектопiчного фокуса
 • FG5 06 01 Транскатетерна деструкцiя шлуночкового ектопiчного фокуса праворуч
 • FG5 06 02 Транскатетерна деструкцiя шлуночкового ектопiчного фокуса лiворуч
 • FG5 06 03 Транскатетерна деструкцiя шлуночкового ектопiчного фокуса в ділянці мiжшлуночкової перегородки
 • FG5 07 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу типового трiпотiння передсердь (iстмус- абляцiя)
 • FG5 08 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу атипового трiпотiння передсердь
 • FG5 08 01 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу атипового трiпотiння передсердь (лiвопередсердного)
 • FG5 08 02 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу атипового трiпотiння передсердь (правопередсердного)
 • FG5 08 03 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу атипового трiпотiння передсердь без пункцiї мiжпередсердної перегородки
 • FG5 08 04 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу атипового трiпотiння передсердь з пункцiєю мiжпередсердної перегородки
 • FG5 09 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу пароксизмальної передсердної тахiкардiї
 • FG5 09 01 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу пароксизмальної передсердної тахiкардiї (правопередсердної)
 • FG5 09 02 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу пароксизмальної передсердної тахiкардiї (лiвопередсердної)
 • FG5 09 03 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу пароксизмальної передсердної тахiкардiї без пункцiї мiжпередсердної перегородки
 • FG5 09 04 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження з приводу пароксизмальної передсердної тахiкардiї з пункцiєю мiжпередсердної перегородки
 • FG5 10 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в правому шлуночку
 • FG5 10 01 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в правому шлуночку без ТКД правої нiжки пучка Гiса
 • FG5 10 02 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в правому шлуночку з ТКД правої нiжки пучка Гiса
 • FG5 11 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в лiвому шлуночку
 • FG5 11 01 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в лiвому шлуночку без ТКД розгалужень лiвої нiжки пучка Гiса
 • FG5 11 02 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в лiвому шлуночку з ТКД розгалужень лiвої нiжки пучка Гiса
 • FG5 11 03 Транскатетерна деструкцiя петлi повторного входу збудження в лiвому шлуночку з ТКД волокон Пуркiн’є
 • FG5 12 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя)
 • FG5 12 01 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя) (у правому передсердi)
 • FG5 12 02 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя) (у лiвому передсердi)
 • FG5 12 03 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя) (в обох передсердях)
 • FG5 12 04 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя) (електрична iзоляцiя усть легеневих вен)
 • FG5 12 01 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя) без пункцiї мiжпередсердної перегородки
 • FG5 12 02 Транскатетерна деструкцiя субстрату аритмiї шляхом нанесення множинних лiнiйних ушкоджень (лабiринтизацiя) з пункцiєю мiжпередсердної перегородки
 • FG5 13 Катетеризацiя вiнцевих артерiй
 • FG5 14 Селективна катетеризацiя гiлок черевної аорти
 • FG5 14 01 Селективна катетеризацiя гiлок черевної аорти (ниркових)
 • FG5 14 02 Селективна катетеризацiя гiлок черевної аорти (мезентерiальних)
 • FG5 14 03 Селективна катетеризацiя гiлок черевної аорти (печiнки)
 • FG5 14 04 Селективна катетеризацiя гiлок черевної аорти (грудних)
 • FG5 15 Катетеризацiя артерiй верхньої кiнцiвки
 • FG5 15 01 Катетеризацiя артерiй верхньої кiнцiвки лiворуч
 • FG5 15 02 Катетеризацiя артерiй верхньої кiнцiвки праворуч
 • FG5 16 Катетеризацiя артерiй нижнiх кiнцiвок
 • FG5 16 01 Катетеризацiя артерiй нижнiх кiнцiвок лiворуч
 • FG5 16 02 Катетеризацiя артерiй нижнiх кiнцiвок праворуч
 • FG5 17 Катетеризацiя пiдключичної вени
 • FG5 17 01 Катетеризацiя пiдключичної вени лiворуч
 • FG5 17 02 Катетеризацiя пiдключичної вени праворуч
 • FG5 18 Катетеризацiя вен верхньої кiнцiвки
 • FG5 18 01 Катетеризацiя вен верхньої кiнцiвки лiворуч
 • FG5 18 02 Катетеризацiя вен верхньої кiнцiвки праворуч
 • FG5 19 Катетеризацiя вен нижньої кiнцiвки
 • FG5 19 01 Катетеризацiя вен нижньої кiнцiвки лiворуч
 • FG5 19 02 Катетеризацiя вен нижньої кiнцiвки праворуч
 • 5GG Катетеризацiї в пульмонологiї
5GJ-Катетеризацiї в гастроентерологiї
 • JG5 01 Катетеризацiя жовчного мiхура пiд контролем ехоскопу
 • JG5 02 Катетеризацiя жовчної протоки
 • JG5 03 Катетеризація вогнищевих утворень печiнки пiд контролем ехоскопа
 • JG5 04 Катетеризація вогнищевих утворень пiдшлункової залози пiд контролем ехоскопа
 • JG5 05 Катетеризація вогнищевих утворень черевної порожнини пiд контролем ехоскопа
5GK-Катетеризацiї в урологiї
 • KG5 01 Катетеризацiя сечового мiхуру
 • KG5 02 Катетеризацiя сечоводу
 • KG5 02 01 Катетеризацiя сечоводу лiворуч
 • KG5 02 02 Катетеризацiя сечоводу праворуч
 • KG5 02 03 Катетеризацiя сечоводу з обох  сторін

5D-Спецiалiзованi лiкарнянi процедури
5DA-Неврологiчнi лiкувальнi
 • AD5 01 Сегментарно-рефлекторний масаж
 • AD5 02 Крапковий масаж
 • AD5 03 Поверхневе голковколювання
 • AD5 04 Корпоральне голковколювання
 • AD5 05 Мiнiаплiкатор
5DC-Офтальмологiчнi лiкувальнi
 • CD5 01 “Видалення сторонього тiла кон””юнктиви”
 • CD5 02 Iнстiляцiя очних крапель
 • CD5 03 “Субкон””юнктивальна iн””єкцiя”
 • CD5 04 “Парабульбарна iн””єкцiя”
 • CD5 05 “Ретробульбарна iн””єкцiя”
 • CD5 06 Зондування сльозно-носового каналу
 • CD5 07 Епiляцiя вiй
 • CD5 08 Масаж країв повiк
 • CD5 09 “Лазерна аплiкацiя кон””юнктиви та рогiвки”
5DD-Оторинолярингологiчнi лiкувальнi
 • DD5 01 Туалет порожнини носа
 • DD5 02 Змазування i припiкання слизової оболонки носової порожнини
 • DD5 03 Масаж усть слухових труб
 • DD5 04 Введення в нiс лiкарських речовин
 • DD5 05 Тампонада носа передня i задня
 • DD5 06 Видалення патологiчного вмiсту з придаткових пазух носа методом перемiщення
 • DD5 07 Видалення стороннiх тiл з порожнини носа
 • DD5 08 Змазування аденоїдних вегетацiй
 • DD5 09 Промивання лакун мигдаликiв
 • DD5 10 Введення в лакуни мазей
 • DD5 11 Вiдсмоктування вмiсту пiднебiнних мигдаликiв
 • DD5 12 Iн’єкцiї лiкарських препаратiв у тканину мигдаликiв
 • DD5 13 Змазування мигдаликiв
 • DD5 14 Ротовий дренаж абсцесу
 • DD5 14 01 Ротовий дренаж абсцесу фарінгеального
 • DD5 14 02 Ротовий дренаж абсцесу парафарінгеального
 • DD5 14 03 Ротовий дренаж абсцесу ретрофарінгеального
 • DD5 14 04 Ротовий дренаж абсцесу тонзилярного
 • DD5 14 05 Ротовий дренаж абсцесу перитонзилярного
 • DD5 15 Змазування задньої стiнки  глотки
 • DD5 16 Iн’єкцiї в задню стiнку глотки лiкарських речовин
 • DD5 17 Припiкання гранул i бокових валикiв  глотки
 • DD5 18 Припiкання язичного мигдалика
 • DD5 19 Масаж язичного мигдалика
 • DD5 20 Видалення стороннiх тiл слизової оболонки  глотки
 • DD5 21 Видалення стороннiх тiл мигдаликiв
 • DD5 22 Видалення стороннiх тiл грушоподiбних синусiв

5DE-Стоматологiчнi

5DEA-Терапевтична стоматологiя
 • AED5 01 Гiгiєна порожнини рота
 • AED5 02 Вiдновлення форми i функцiї зуба пломбувальним матерiалом
 • AED5 03 Ремiнералiзуюча терапiя при карiєсi емалi
 • AED5 04 Зiшлiфовування ураженої дiлянки зуба
 • AED5 05 Видалення некротичного дентину
 • AED5 06 Накладення пломби на лiкувальну прокладку
 • AED5 07 Утирання паст, що мiстять фтор
 • AED5 08 Пришлiфовування оклюзiйних поверхонь
 • AED5 09 Зняття вiдкладень у порожнинi рота за допомогою гачкiв
 • AED5 10 Зняття вiдкладень у порожнинi рота за допомогою ультразвуку
 • AED5 11 Вiдбiлювання зубiв
 • AED5 12 Резекцiя дентину
 • AED5 13 Препарування карiозної порожнини i порожнини зуба
 • AED5 14 Видалення розпаду пульпи
 • AED5 15 Девiталiзацiя й екстирпацiя пульпи
 • AED5 16 Iнструментальна i медикаментозна обробка кореневого каналу
 • AED5 17 Пломбування кореневого каналу
 • AED5 18 Пломбування кореневого каналу i виведення матерiалу за верхiвку кореня
 • AED5 19 Розширення усть каналiв
 • AED5 20 Розширення верхiвкового отвору
 • AED5 21 Постановка постiйної пломби
 • AED5 22 Шинування зубiв
 • AED5 23 Кюретаж пародонтальних кишень
 • AED5 24 Аплiкацiї
 • AED5 24 01 10 Аплiкацiї % суспензiєю анестезину
 • AED5 24 Аплiкацiї
5DEB-Ортопедична стоматологiя
 • BED5 01 Виготовлення протезiв на беззубi щелепи
 • BED5 02 Ортопедична корекцiя розмiрiв i форми зубiв
 • BED5 03 Реставрацiя композицiйним матерiалом аномалiй форми зуба
 • BED5 04 Покриття зуба штучною коронкою
 • BED5 05 Реставрацiя коронки композицiйними матерiалами
 • BED5 06 Ортодонтичне лiкування при порушеннi мiсця прорiзування
 • BED5 07 Стимуляцiя росту зуба при затримцi i неповному прорiзуваннi
 • BED5 08 При вiдсутностi прорiзування зуба ортопедичне вiдновлення дефектiв зубного ряду
 • BED5 09 Висiчення каптура слизової при  ускладненому прорiзуваннi третього постiйного моляра
 • BED5 10 Виготовлення роз’єднувальних капп при  ускладненому прорiзуваннi третього постiйного моляра
 • BED5 11 Стимуляцiя росту зуба ортодонтичними апаратами
5DK-Урологiчнi лiкувальнi
 • KD5 01 Iнстиляцiя уретри
 • KD5 02 Тампонада уретри за Вашкевичем
5DL-Гiнекологiчнi лiкувальнi
 • LD5 01 Пiхвовi ванночки
 • LD5 02 Тампонада пiхви
 • LD5 03 Гiнекологiчний масаж
 • LD5 04 Пертубацiя маткових труб
5DN-Травматологiчнi та ортопедичнi
 • ND5 01 Вправлення вивиху суглоба
 • ND5 01 01 Вправлення вивиху суглоба плечового
 • ND5 01 02 Вправлення вивиху суглоба ліктьового
 • ND5 01 03 Вправлення вивиху суглоба променевозап’ястного
 • ND5 01 04 Вправлення вивиху суглоба кистi
 • ND5 01 05 Вправлення вивиху суглоба кульшового
 • ND5 01 06 Вправлення вивиху суглоба колiна
 • ND5 01 07 Вправлення вивиху суглоба гомiлковостовпного
 • ND5 01 08 Вправлення вивиху суглоба стопи
 • ND5 02 Одномоментна репозицiя уламкiв
 • ND5 02 01 Одномоментна репозицiя уламкiв плеча
 • ND5 02 02 Одномоментна репозицiя уламкiв передпліччя
 • ND5 02 03 Одномоментна репозицiя уламкiв стегна
 • ND5 02 04 Одномоментна репозицiя уламкiв гомiлки
 • ND5 02 05 Одномоментна репозицiя уламкiв ліворуч
 • ND5 02 06 Одномоментна репозицiя уламкiв праворуч
 • ND5 02 07 Одномоментна репозицiя уламкiв з обох сторiн
 • ND5 03 Накладання системи скелетного витяжиння
 • ND5 03 01 Накладання системи скелетного витяжиння плеча
 • ND5 03 02 Накладання системи скелетного витяжиння передплiччя
 • ND5 03 03 Накладання системи скелетного витяжиння стегна
 • ND5 03 04 Накладання системи скелетного витяжиння гомiлки
 • ND5 03 05 Накладання системи скелетного витяжиння ліворуч
 • ND5 03 06 Накладання системи скелетного витяжиння праворуч
 • ND5 03 07 Накладання системи скелетного витяжиння з обох сторiн
5DO-Психологiчнi лiкувальнi
 • OD5 01 Аутогенне тренування
 • OD5 02 Гiпнотерапiя
 • OD5 03 Тестування (ММЛТ)
 • OD5 04 Тестування (МЛТ)
 • OD5 05 Наркопсихотерапiя

5V-Харчування хворих
5VA-Дiєтичне харчування
 • AV5 01 Стіл 0
 • AV5 02 Стіл 1
 • AV5 03 Стіл 2
 • AV5 04 Стіл 3
 • AV5 05 Стіл 4
 • AV5 06 Стіл 5
 • AV5 07 Стіл 6
 • AV5 08 Стіл 7
 • AV5 09 Стіл 8
 • AV5 10 Стіл 9
 • AV5 11 Стіл 10
 • AV5 12 Стіл 11
 • AV5 13 Стіл 12
 • AV5 14 Стіл 13
 • AV5 15 Стіл 14
 • AV5 16 Стіл 15
5VC-Зондове харчування
 • CV5 01 Зонд 1
 • CV5 02 Зонд 2
 • CV5 03 Зонд 3
 • 5VD Пiсляоперацiйне харчування