7A-Операцiї на нервовiй системi
7AE-Операцiї на кiстках черепа
 • EA7 01 Накладення фрезевого отвору у кiстках черепу
 • EA7 02 Резекцiя вдавленого перелому кiсток черепу
 • EA7 03 Репозицiя вдавленого перелому
 • EA7 04 Резекцiя вдавленого перелому з пластикою дефекту
 • EA7 04 01 Резекцiя вдавленого перелому з пластикою дефекту аутокiсткою
 • EA7 04 02 Резекцiя вдавленого перелому з пластикою дефекту консервованою трупною кiсткою
 • EA7 04 03 Резекцiя вдавленого перелому з пластикою дефекту алотканью
 • EA7 05 Видалення обизвествленої кефалогематоми у новонароджених
 • EA7 06 Вiдстрочена пластика дефекту черепу
 • EA7 07 Костнопластична трепанацiя черепу
 • EA7 07 01 Костнопластична трепанацiя черепу корончатою фрезою
 • EA7 07 02 Костнопластична трепанацiя черепу класична
 • EA7 07 03 Костнопластична трепанацiя черепу декомпресивна
 • EA7 08 Кранiотомiя
 • EA7 08 01 Кранiотомiя в проекцiї лобної долi
 • EA7 08 02 Кранiотомiя в проекцiї скроневої долi
 • EA7 08 03 Кранiотомiя в проекцiї тiмяної долi
 • EA7 08 04 Кранiотомiя в проекцiї потиличної долi
 • EA7 08 05 Кранiотомiя повторна
 • EA7 09 Циркулярна кранiотомiя та резекцiя кiсток черепу
 • EA7 10 Клаптева двустороння кранiотомiя
 • EA7 11 Фрагментацiя  склепіння черепа
7AA-Операцiї на  головному мозку та мозкових оболонках

7AAA-Операцiї при травматичних внутришночерепних гематомах

 • AAA7 01 Видалення епiдуральної гематоми
 • AAA7 01 01 Видалення епiдуральної гематоми через фрезевий отвiр
 • AAA7 01 02 Видалення епiдуральної гематоми з резекцiєю кiстки
 • AAA7 01 03 Видалення епiдуральної гематоми з кістково-пластичною трепанацiєю корончастою фрезою
 • AAA7 02 Видалення субдуральної гематоми
 • AAA7 02 01 Видалення субдуральної гематоми через фрезевий отвiр
 • AAA7 02 02 Видалення субдуральної гематоми з резекцiйною трепанацiєю черепа
 • AAA7 02 03 Видалення субдуральної гематоми з кiстково-пластичною трепанацiєю корончастою фрезою
 • AAA7 02 04 Видалення субдуральної гематоми з кiстково-пластичною трепанацiєю за Олiвекроном
 • AAA7 03 Видалення внутрішньомозкової гематоми
 • AAA7 03 01 Видалення внутрішньомозкової гематоми пункцiйно
 • AAA7 03 02 Видалення внутрішньомозкової гематоми шляхом енцефалотомiї
 • AAA7 04 Видалення внутрішньошлуночкової гематоми
 • AAA7 04 01 Видалення внутрішньошлуночкової гематоми пункцiйно
 • AAA7 04 02 Видалення внутрішньошлуночкової гематоми шляхом дренування
 • AAA7 04 03 Видалення внутрішньошлуночкової гематоми шляхом енцефалотомiї
7AAB-Операцiї при набряку головного мозку
 • BAA7 01 Тривале дренування шлуночкiв мозку
 • BAA7 02 Декомпресивна трепанацiя черепу
 • BAA7 03 Декомпресивна трепанацiя черепу з резекцiєю контузийного участку
 • BAA7 04 Тенторiотомiя
7AAC-Операцiї при вогнепальних ураженнях голови
 • CAA7 01 Хiрургiчна обробка вхiдного вогнепального поранення голови
 • CAA7 02 Резекцiйна трепанацiя з видаленням iнорiдних тiл та гематоми черепа
 • CAA7 03 Розширена кранiотомiя з резекцiєю ураженої мозкової речовини
 • 7AAD-Операцiї при травматичнiй назальнiй лiквореї
 • DAA7 01 Трансназальне закриття лiкворної норицi
 • DAA7 02 Iнтракранiальне закриття лiкворної норицi
7AAE-Операцiї при пухлинах голови та головного мозку
 • EAA7 01 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї
 • EAA7 01 01 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї лобної долi
 • EAA7 01 02 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї скроневої долi
 • EAA7 01 03 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї потиличної долi
 • EAA7 01 04 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї тiм’яної долi
 • EAA7 01 01 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї ліворуч
 • EAA7 01 02 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї праворуч
 • EAA7 01 03 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки конвеситальної локалiзацiї с обох сторін
 • EAA7 02 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки парасагітальної локалiзацiї
 • EAA7 02 01 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки парасагітальної локалiзацiї передньої третини синуса
 • EAA7 02 02 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки парасагітальної локалiзацiї середньої третини синуса
 • EAA7 02 03 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки парасагітальної локалiзацiї задньої третини синуса
 • EAA7 03 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї
 • EAA7 03 01 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї фронтальної пластинки орбiти
 • EAA7 03 02 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї риноольфакторної ямки
 • EAA7 03 03 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї кранiоорбiтальної
 • EAA7 03 04 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї пагорбка турецького сiдла
 • EAA7 03 05 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї малого крила основної кiстки
 • EAA7 03 06 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї великого крила основної кiстки
 • EAA7 03 07 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї дiафрагми турецького сiдла
 • EAA7 03 08 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї пiрамiдки скороневої кiстки
 • EAA7 03 09 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї блюмбенбахова скату
 • EAA7 03 10 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї верхнього листка намету  мозочка
 • EAA7 03 11 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї нижнього листка намету  мозочка
 • EAA7 03 12 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї мосто- мозочкового кута
 • EAA7 03 13 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї гемисфери  мозочка
 • EAA7 03 14 Видалення пухлини твердої мозкової оболонки базальної локалiзацiї потиличного отвору
 • EAA7 04 Видалення пухлини  шлуночка мозку
 • EAA7 05 Видалення аденоми гiпофiзу
 • EAA7 05 01 Видалення аденоми гiпофiзу трансназальним доступом
 • EAA7 05 02 Видалення аденоми гiпофiзу iнтракранiальним субфронтальним доступом
 • EAA7 06 Видалення кранiофарiнгiоми гiпофiза
 • EAA7 06 01 Видалення кранiофарiнгiоми гiпофiза трансназальним доступом
 • EAA7 06 02 Видалення кранiофарiнгiоми гiпофiза iнтракранiальним субфронтальним доступом
 • EAA7 07 Видалення неврiноми восьмого черепного нерва
 • EAA7 07 01 Видалення неврiноми восьмого черепного нерва субокцiпiтальним доступом
 • EAA7 07 02 Видалення неврiноми восьмого черепного нерва ретросiгмоiдальним доступом
 • EAA7 07 03 Видалення неврiноми восьмого черепного нерва транслабiрiнтним доступом
 • EAA7 07 04 Видалення неврiноми восьмого черепного нерва супрасубтранстентерiальним доступом
 • EAA7 08 Видалення гломусної пухлини головного мозку
 • EAA7 09 Видалення холестеатоми головного мозку
 • EAA7 10 Видалення хордоми головного мозку
 • EAA7 11 Видалення хордоми  основи черепа
 • EAA7 12 Видалення саркоми  основи черепа
 • EAA7 13 Видалення глiоми зорового нерву
 • EAA7 13 01 Видалення глiоми зорового нерву лiворуч
 • EAA7 13 02 Видалення глiоми зорового нерву праворуч
 • EAA7 14 Видалення метастатичної пухлини головного мозку
 • EAA7 14 01 Видалення метастатичної пухлини головного мозку поодинокої
 • EAA7 14 02 Видалення метастатичної пухлини головного мозку множинної
 • EAA7 15 Видалення кранiоспінальної пухлини
 • EAA7 15 01 Видалення кранiоспінальної пухлини заднiй варiант
 • EAA7 15 02 Видалення кранiоспінальної пухлини переднiй варiант
 • EAA7 15 03 Видалення кранiоспінальної пухлини боковий варiант
 • EAA7 16 Ендоскопiчна пункцiя та ревiзiя кисти головного мозку
 • EAA7 17 Ендоскопiчне видалення внутрішньошлуночкової пухлини головного мозку
 • EAA7 18 Ендоскопiчна перфорацiя термiнальної пластини Ш шлуночка
 • EAA7 19 Ендоскопiчне трансназальне видалення пухлини гiпофiза
 • EAA7 20 Стереотаксична бiопсiя пухлини головного мозку
 • EAA7 21 Стереотаксична крiодеструкцiя пухлини головного мозку
 • EAA7 22 Стереотаксична хемодеструкцiя пухлини головного мозку
 • EAA7 23 Стереотаксична лазерна коагуляцiя пухлини головного мозку
 • EAA7 24 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини
 • EAA7 24 01 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини лобної долi
 • EAA7 24 02 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини скроневої долi
 • EAA7 24 03 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини тiм’яної долi
 • EAA7 24 04 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини потиличної долi
 • EAA7 24 05 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини гемiсфери  мозочка
 • EAA7 24 06 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини черв’яка мозочка
 • EAA7 24 07 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини пiдкоркових ганглiїв
 • EAA7 24 08 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини варолiєва мосту
 • EAA7 24 09 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини довгастого мозку
 • EAA7 24 10 Видалення внутрішньомозкової глiальної пухлини шишкоподiбної залози
 • EAA7 25 Видалення пухлини 3 шлуночка мозку
 • EAA7 25 01 Видалення пухлини 3 шлуночка мозку врастаючої кранiофарiнгіоми
 • EAA7 25 02 Видалення пухлини 3 шлуночка мозку врастаючої астроцитоми
 • EAA7 25 03 Видалення пухлини 3 шлуночка мозку (колоiдної кисти)
 • EAA7 25 04 Видалення пухлини 3 шлуночка мозку (хорiоiдпапiломи)
 • EAA7 25 05 Видалення пухлини 3 шлуночка мозку (епендiмоми)
 • EAA7 26 Видалення пухлини 4 шлуночка мозку
 • EAA7 26 01 Видалення пухлини 4 шлуночка мозку яка врастає iз черв’яка мозочка
 • EAA7 26 02 Видалення пухлини 4 шлуночка мозку в ділянці дна
7AAF-Операцiї при судинних захворюваннях головного та спиного мозку
 • FAA7 01 Видалення довiльної внутрішньомозкової гематоми
 • FAA7 01 01 Видалення довiльної внутрішньомозкової гематоми пункцiйне
 • FAA7 01 02 Видалення довiльної внутрішньомозкової гематоми енцефалотомним доступом
 • FAA7 01 03 Видалення довiльної внутрішньомозкової гематоми ендоскопiчне
 • FAA7 02 Клiпування мішкоподібної аневризми внутришньої соної артерiї
 • FAA7 02 01 Клiпування мішкоподібної аневризми внутришньої соної артерiї офтальмiчної
 • FAA7 02 02 Клiпування мішкоподібної аневризми внутришньої соної артерiї задньої з’єднувальної
 • FAA7 02 03 Клiпування мішкоподібної аневризми внутришньої соної артерiї в ділянці бiфуркацiї
 • FAA7 03 Клiпування мішкоподібної аневризми передньої з’єднювальної артерiї
 • FAA7 03 01 Клiпування мішкоподібної аневризми передньої з’єднювальної артерiї лiворуч
 • FAA7 03 02 Клiпування мішкоподібної аневризми передньої з’єднювальної артерiї праворуч
 • FAA7 04 Клiпування мішкоподібної аневризми
 • FAA7 04 01 Клiпування мішкоподібної аневризми перикальозної артерiї
 • FAA7 04 02 Клiпування мішкоподібної аневризми середньї мозкової артерiї
 • FAA7 04 03 Клiпування мішкоподібної аневризми задньої мозкової артерiї
 • FAA7 04 04 Клiпування мішкоподібної аневризми основної артерiї
 • FAA7 04 05 Клiпування мішкоподібної аневризми хребтової артерiї
 • FAA7 05 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми балонкатетером
 • FAA7 05 01 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми балонкатетером внутрiшньої соної артерiї
 • FAA7 05 02 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми балонкатетером середньої мозкової артерiї
 • FAA7 06 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми
 • FAA7 06 01 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми передньої з’єднювальної артерiї
 • FAA7 06 02 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми основної артерiї
 • FAA7 06 03 Ендоваскулярна оклюзiя аневризми хребтової артерiї
 • FAA7 07 Видалення спiнальної артерiовенозної мальформацiї
 • FAA7 08 Видалення  артерiовенозної мальформацiї
 • FAA7 08 01 Видалення  артерiовенозної мальформацiї малого розмiру
 • FAA7 08 02 Видалення  артерiовенозної мальформацiї середнього розмiру
 • FAA7 08 03 Видалення  артерiовенозної мальформацiї великого розмiру
 • FAA7 08 04 Видалення  артерiовенозної мальформацiї гiгантського розмiру
 • FAA7 09 Ендоваскулярна емболiзацiя артерiовенозної мальформацii
 • FAA7 09 01 Ендоваскулярна емболiзацiя артерiовенозної мальформацii середнього розмiру
 • FAA7 09 02 Ендоваскулярна емболiзацiя артерiовенозної мальформацii великого розмiру
 • FAA7 09 03 Ендоваскулярна емболiзацiя артерiовенозної мальформацii гiгантського розмiру
 • FAA7 10 Ендартеректомiя
 • FAA7 10 01 Ендартеректомiя з устя внутрiшньої соної артерiї
 • FAA7 10 02 Ендартеректомiя із зовнішньої соної артерiї
 • FAA7 10 03 Ендартеректомiя iз загальної соної артерiї
 • FAA7 10 04 Ендартеректомiя iз устя позвонкової артерiї
 • FAA7 10 05 Ендартеректомiя iз пiдключичної артерiї
 • FAA7 11 Лiквiдацiя деформацiї артерiї
 • FAA7 11 01 Лiквiдацiя деформацiї артерiї пiдключичної
 • FAA7 11 02 Лiквiдацiя деформацiї артерiї хребтової
 • FAA7 11 03 Лiквiдацiя деформацiї артерiї внутрiшньої сонної
 • FAA7 12 Резекцiя артерiї з анастомозом кiнець-в-кiнець
 • FAA7 12 01 Резекцiя артерiї з анастомозом кiнець-в-кiнець (хребтової)
 • FAA7 12 02 Резекцiя артерiї з анастомозом кiнець-в-кiнець (загальної сонної)
 • FAA7 12 03 Резекцiя артерiї з анастомозом кiнець-в-кiнець (внутрiшньої сонної)
 • FAA7 13 Лiквiдацiя екстрасудинної компресiї
 • FAA7 13 01 Лiквiдацiя екстрасудинної компресiї сонної артерiї
 • FAA7 13 02 Лiквiдацiя екстрасудинної компресiї хребтової артерiї у початковому вiддiлi
 • FAA7 13 03 Лiквiдацiя екстрасудинної компресiї хребтової артерiї у кiстковому каналi
 • FAA7 14 Скаленотомiя
 • FAA7 15 Перев’язка щитошийного стовбура
 • FAA7 16 Екстракранiальний мiкросудинний анастомоз
 • FAA7 17 Транслюмінальна ангiопластика без стентування
 • FAA7 17 01 Транслюмінальна ангiопластика без стентування пiдключичної артерiї
 • FAA7 17 02 Транслюмінальна ангiопластика без стентування хребтової артерiї
 • FAA7 17 03 Транслюмінальна ангiопластика без стентування екстракранiального вiддiлу сонної артерiї
 • FAA7 17 04 Транслюмінальна ангiопластика без стентування iнтракранiального вiддiлу внутрiшньої сонної артерiї
 • FAA7 17 05 Транслюмінальна ангiопластика без стентування середньої мозкової артерiї
 • FAA7 17 06 Транслюмінальна ангiопластика без стентування основної артерiї
 • FAA7 18 Транслюмінальна ангiопластика iз стентуванням
 • FAA7 18 01 Транслюмінальна ангiопластика iз стентуванням пiдключичної артерiї
 • FAA7 18 02 Транслюмінальна ангiопластика iз стентуванням хребтової артерiї
 • FAA7 18 03 Транслюмінальна ангiопластика iз стентуванням екстракранiальної частини сонної артерiї
 • FAA7 18 04 Транслюмінальна ангiопластика iз стентуванням iнтракранiальної частини внутрiшньої сонної артерiї
7AAG-Операцiї при гнойносептичних захворюваннях головного мозку
 • GAA7 01 Видалення епiдурального абсцесу головного мозку
 • GAA7 01 01 Видалення епiдурального абсцесу головного мозку через фрезевий отвiр
 • GAA7 01 02 Видалення епiдурального абсцесу головного мозку через резекцiйну трепанацiю черепа
 • GAA7 02 Видалення субдуральної емпiєми головного мозку
 • GAA7 02 01 Видалення субдуральної емпiєми головного мозку одномиттєве пункцiйне
 • GAA7 02 02 Видалення субдуральної емпiєми головного мозку накладанням зовнішнього дренажу
 • GAA7 03 Видалення абсцесу головного мозку
 • GAA7 03 01 Видалення абсцесу головного мозку одномиттєвим пункцiйним
 • GAA7 03 02 Видалення абсцесу головного мозку накладанням зовнішнього дренажу
 • GAA7 03 03 Видалення абсцесу головного мозку тотальне
 • GAA7 04 Накладання довготривалого вентрикулярного дренажу при вентрикулiтi
 • GAA7 05 Резекцiя кiсток при остеомiелiтi кiсток черепа
7AAH-Операцiї при вадах развитку головного мозку
 • HAA7 01 Хiрургiчне лiкування гiдроцефалiї
 • HAA7 01 01 Хiрургiчне лiкування гiдроцефалiї люмбоперiтонеальним шунтуванням
 • HAA7 01 02 Хiрургiчне лiкування гiдроцефалiї вентрикулоцистернальним шунтуванням
 • HAA7 01 03 Хiрургiчне лiкування гiдроцефалiї вентрикулоперiтонеальним шунтуванням
 • HAA7 01 04 Хiрургiчне лiкування гiдроцефалiї вентрикулоаурикулярним шунтуванням
 • HAA7 01 05 Хiрургiчне лiкування гiдроцефалiї ендоскопiчною трансвентрикулярною перфорацiєю термiнальної пластинки
 • HAA7 02 Хiрургiчне лiкування кранiостенозу
 • HAA7 02 01 Хiрургiчне лiкування кранiостенозу циркулярною кранiотомiєю
 • HAA7 02 02 Хiрургiчне лiкування кранiостенозу лiнійною кранiотомiєю
 • HAA7 02 03 Хiрургiчне лiкування кранiостенозу фрагментацiєю склепіння черепа
 • HAA7 02 04 Хiрургiчне лiкування кранiостенозу клаптевою двусторонньою кранiотомiєю
 • HAA7 03 Висiчення черепно-мозкової грижи
 • HAA7 03 01 Висiчення черепно-мозкової грижи екстракранiальним методом
 • HAA7 03 02 Висiчення черепно-мозкової грижи iнтракранiальним методом
 • HAA7 03 03 Висiчення черепно-мозкової грижи кранiоназальної локалiзацiї
7AAI-Хiрургiчне лiкування епiлепсiї
 • IAA7 01 Енцефалолiз
 • IAA7 02 Субпіальная резекцiя епiлептоiдного вогнища
 • IAA7 03 Резекцiя полюса  скроневої долi
 • IAA7 03 01 Резекцiя полюса  скроневої долi ліворуч
 • IAA7 03 02 Резекцiя полюса  скроневої долi праворуч
 • IAA7 04 Стереотаксична деструкцiя
 • IAA7 04 01 Стереотаксична деструкцiя (гiпокампотомiя)
 • IAA7 04 02 Стереотаксична деструкцiя (амiгдалотомiя)
 • IAA7 04 03 Стереотаксична деструкцiя (ядер гiпоталамуса)
 • IAA7 05 Хронiчна електростимуляцiя рiзних структур головного мозку довготривало вживленими електородами

7AB-Операцiї на хребтi, спиному мозку та структурах спинномозкового каналу

7ABA-Операцiї при травмах хребта та спинного мозку
 • ABA7 01 Хiрургiчна обробка м’яких тканин паравертебральної дiлянки
 • ABA7 01 01 Хiрургiчна обробка м’яких тканин паравертебральної дiлянки первинна
 • ABA7 01 02 Хiрургiчна обробка м’яких тканин паравертебральної дiлянки первинно-вiдстрочена
 • ABA7 01 03 Хiрургiчна обробка м’яких тканин паравертебральної дiлянки вторинна
 • ABA7 02 Видалення  чужерідного тiла із м’яких тканин паравертебральної дiлянки
 • ABA7 03 Скелетне витяжіння за скуловi дуги та тiм’яні бугри при вивиху хребців у шийному вiддiлi
 • ABA7 04 Вiдкрите вправлення вивиху шийних  хребців заднiм доступом з фiксацією полiмерною  ниткою
 • ABA7 05 Вiдкритте вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом
 • ABA7 05 01 Вiдкритте вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом без дискектомiї
 • ABA7 05 02 Вiдкритте вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом з дискектомiєю
 • ABA7 05 03 Вiдкритте вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом с дискектомiєю та iнтеркорпоральним спонділодезом
 • ABA7 06 Одномоментне вправлення вивиху шийного вiддiлу  хребта заднiм доступом  та iнтеркорпоральний переднiй спонділодез
 • ABA7 07 Лямiнектомiя без розтину оболонок спинного мозку при переломо-вивихах  грудних хребців
 • ABA7 08 Лямiнектомiя та ревiзiя спинного мозку, з вiдмиванням мозкового детрiту
 • ABA7 09 Лямiнектомiя з усуненням компресiї спиного мозку фрагментами хребцiв
 • ABA7 10 Стабiлiзацiя ушкоджених уламкiв хребцiв
 • ABA7 10 01 Стабiлiзацiя ушкоджених уламкiв хребцiв полімерною ниткою
 • ABA7 10 02 Стабiлiзацiя ушкоджених уламкiв хребцiв металевою проволокою за остистi вiдростки хребцiв
 • ABA7 10 03 Стабiлiзацiя ушкоджених уламкiв хребцiв металевими пластинами за дуги хребцiв
 • ABA7 10 04 Стабiлiзацiя ушкоджених уламкiв хребцiв транспедiкулярною фiксацiєю
 • ABA7 11 Видалення ушкоджених хребцiв торакальним доступом з наступним корпородезом автокiсткою
 • ABA7 12 Видалення ушкоджених хребцiв торакальним доступом з наступним переднiм корпородезом металевою конструкцiєю
 • ABA7 13 Ретрокорпоральний доступ до поперекових хребцiв, з резекцiєю тiл  хребцiв та переднiм корпородезом автокiсткою
 • ABA7 14 Ретрокорпоральний доступ до поперекових хребцiв, з резекцiєю тiл  хребцiв та переднiм корпородезом металевою конструкцією
7ABF-Хiрургiчне лiкування наслiдкiв хребтово-спинномозкової травми
 • FBA7 01 Мiєлолiз
 • FBA7 02 Трансплантацiя фетальних нервових клiтин
 • FBA7 03 Хiрургiчне лiкування спастики DREZ – томiя
 • FBA7 04 Селективна нейротомiя
 • FBA7 05 Серединна мiелотомiя
 • FBA7 06 Поперечна мiелотомiя
 • FBA7 07 Радикулолiз корiнців кiнського хвоста
7ABB-Операцiї при пухлинах хребта та спинного мозку
 • BBA7 01 Видалення пухлини паравертебральної дiлянки
 • BBA7 02 Видалення первинної пухлини заднього комплекса хребця
 • BBA7 03 Видалення метастатичної пухлини заднього комплекса хребця
 • BBA7 04 Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу
 • BBA7 04 01 Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу протяжнiстю 1 сегмента
 • BBA7 04 02 Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу протяжнiстю 2-4 сегментів
 • BBA7 04 03 Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу протяжнiстю понад 5 сегментiв
 • BBA7 05 Видалення первинної пухлини тiл хребцiв без корпородеза
 • BBA7 06 Видалення первинної пухлини тiл хребцiв з корпородезом
 • BBA7 06 01 Видалення первинної пухлини тiл хребцiв з корпородезом мiжтiловим методом
 • BBA7 06 02 Видалення первинної пухлини тiл хребцiв з корпородезом транспедiкулярним методом
 • BBA7 07 Видалення метастатичної пухлини тiл хребцiв
 • BBA7 08 Видалення субдуральної екстрамедулярної пухлини
 • BBA7 08 01 Видалення субдуральної екстрамедулярної пухлини (заднiй варiант)
 • BBA7 08 02 Видалення субдуральної екстрамедулярної пухлини (боковий варiант)
 • BBA7 08 03 Видалення субдуральної екстрамедулярної пухлини (переднiй варiант)
 • BBA7 09 Видалення iнтраекстравертебральної пухлини
 • BBA7 10 Видалення iнтрамедулярної пухлини
 • BBA7 11 Видалення пухлини кiнського хвоста
 • BBA7 11 01 Видалення пухлини кiнського хвоста (лiпоми)
 • BBA7 11 02 Видалення пухлини кiнського хвоста (епендiмоми)
 • BBA7 11 03 Видалення пухлини кiнського хвоста (неврiноми)
 • BBA7 12 Видалення множинних пухлин спинного мозку
 • BBA7 12 01 Видалення множинних пухлин спинного мозку (менiнгоматоз)
 • BBA7 12 02 Видалення множинних пухлин спинного мозку (нейрофiброматоз)
 • BBA7 12 03 Видалення множинних пухлин спинного мозку (метастази медулобластоми)
 • BBA7 13 Розсiчення та дренування сирiнгомiєлолiтичної кисти спинного мозку
7ABD-Операцiї при гнійносептичних захворюваннях спинного мозку
 • DBA7 01 Видалення епiдурального абсцесу головного мозку
 • DBA7 01 01 Видалення епiдурального абсцесу головного мозку пункцiйне
 • DBA7 01 02 Видалення епiдурального абсцесу головного мозку накладанням довготривалого зовнішнього дренажу
 • DBA7 02 Резекцiя вогнища спондилiту
7ABE-Операцiї при вадах розвитку спинного мозку
 • EBA7 01 Висiчення спинномозкової грижі
 • EBA7 01 01 Висiчення спинномозкової грижі (менiнгоцелє)
 • EBA7 01 02 Висiчення спинномозкової грижі (менiнгорадикулоцелє)
 • EBA7 01 03 Висiчення спинномозкової грижі (менiнгомiєлорадiкулоцелє)

7AC-Операцiї на черепномозкових та периферичних нервах

7ACA-Операцiї при травмах переферичних нервiв та нервових сплетiнь
 • ACA7 01 Невролiз
 • ACA7 01 01 Невролiз плечового сплетiння
 • ACA7 01 02 Невролiз променевого нерву
 • ACA7 01 03 Невролiз лiктьового нерва
 • ACA7 01 04 Невролiз серединного нерва
 • ACA7 01 01 Невролiз ліворуч
 • ACA7 01 02 Невролiз праворуч
 • ACA7 01 03 Невролiз з обох сторiн
 • ACA7 02 Шов нерва при розривi пучкiв сплетiння
 • ACA7 03 Невротизацiя плечевого сплетiння діафрагмальними нервами
 • ACA7 03 01 Невротизацiя плечевого сплетiння діафрагмальними нервами ліворуч
 • ACA7 03 02 Невротизацiя плечевого сплетiння діафрагмальними нервами праворуч
 • ACA7 03 03 Невротизацiя плечевого сплетiння діафрагмальними нервами з обох сторiн
 • ACA7 04 Невротизацiя плечевого сплетiння мiжреберними нервами
 • ACA7 04 01 Невротизацiя плечевого сплетiння мiжреберними нервами ліворуч
 • ACA7 04 02 Невротизацiя плечевого сплетiння мiжреберними нервами праворуч
 • ACA7 04 03 Невротизацiя плечевого сплетiння мiжреберними нервами з обох сторiн
 • ACA7 05 Автонейропластика з метою замiщення дефекта пучкiв плечового сплетiння
 • ACA7 05 01 Автонейропластика з метою замiщення дефекта пучкiв плечового сплетiння ліворуч
 • ACA7 05 02 Автонейропластика з метою замiщення дефекта пучкiв плечового сплетiння праворуч
 • ACA7 05 03 Автонейропластика з метою замiщення дефекта пучкiв плечового сплетiння з обох сторiн
 • ACA7 06 Аутонейропластика дефекта нерва фрагментами шкiряного нерва
 • ACA7 06 01 Аутонейропластика дефекта нерва фрагментами шкiряного нерва ліворуч
 • ACA7 06 02 Аутонейропластика дефекта нерва фрагментами шкiряного нерва праворуч
 • ACA7 06 03 Аутонейропластика дефекта нерва фрагментами шкiряного нерва з обох сторiн
 • ACA7 07 Висiчення кiнцевої невроми пiсля ампутацiї кiнцiвки
 • ACA7 08 Транспозицiя м’язiв верхної кiнцiвки на судинно- нервовiй ніжцi
 • ACA7 08 01 Транспозицiя м’язiв верхної кiнцiвки на судинно- нервовiй ніжцi ліворуч
 • ACA7 08 02 Транспозицiя м’язiв верхної кiнцiвки на судинно- нервовiй ніжцi праворуч
 • ACA7 08 03 Транспозицiя м’язiв верхної кiнцiвки на судинно- нервовiй ніжцi з обох сторiн
7AD-Операцiї на симпатичних нервах та ганглiях
 • DA7 01 Верхня торакальна симпатектомiя
 • DA7 02 Торакальна вагосимпатектомiя
 • DA7 03 Люмбальна симпатектомiя
 • DA7 03 01 Люмбальна симпатектомiя лiворуч
 • DA7 03 02 Люмбальна симпатектомiя праворуч

7B-Операцiї на ендокриннiй системi
7BA-Операцiї на щитовиднiй залозi при непухлинних захворюваннях
 • AB7 01 Iстмектомiя (видалення перешийка щитовидної залози)
 • AB7 02 Iстмектомiя з резекцiєю медiальних поверхонь бокових часток
 • AB7 03 Видалення пiрамiдальної частки щитовидної залози
 • AB7 04 Тіреоїдектомiя зi стернотомiчного доступу
 • AB7 05 Тіреоїдектомiя
 • AB7 05 01 Тіреоїдектомiя екстрафасцiальна з видаленням лiмфовузлiв
 • AB7 06 Субтотальна резекцiя щитовидної залози
 • AB7 07 Гемiтіреоїдектомiя з видаленням перешийка
 • AB7 07 01 Гемiтіреоїдектомiя з видаленням перешийка екстрафасцiальна
 • AB7 08 Субтотальна резекцiя частки щитовидної залози
 • AB7 09 Розширена резекцiя щитовидної залози із залишенням мiнiмального об’єму тканини
 • AB7 10 Розширена резекцiя частки щитовидної залози з перешийком
 • AB7 10 01 Розширена резекцiя частки щитовидної залози з перешийком лiворуч
 • AB7 10 02 Розширена резекцiя частки щитовидної залози з перешийком праворуч
 • AB7 10 03 Розширена резекцiя частки щитовидної залози з перешийком з обох бокiв
 • AB7 11 Розкриття абсцесу ложа щитовидної залози
7BD-Операцiї при раку щитовидної залози
 • DB7 01 Екстрафасцiальна тіреоїдектомiя
 • DB7 02 Екстрафасцiальна тіреоїдектомiя з претрахеальною лiмфодисекцiєю
 • DB7 03 Екстрафасцiальна тиреоїдектомiя iз шийною лiмфодисекцiєю
 • DB7 03 01 Екстрафасцiальна тиреоїдектомiя iз шийною лiмфодисекцiєю лiворуч
 • DB7 03 02 Екстрафасцiальна тиреоїдектомiя iз шийною лiмфодисекцiєю праворуч
 • DB7 03 03 Екстрафасцiальна тиреоїдектомiя iз шийною лiмфодисекцiєю з обох бокiв
 • DB7 04 Палiативна декомпресiйна резекцiя щитовидної залози
7BC-Операцiї на паращитовидних залозах
 • CB7 01 Гемiтіреоїдектомiя з видаленням злоякiсної пухлини паращитовидної залози
 • CB7 01 01 Гемiтіреоїдектомiя з видаленням злоякiсної пухлини паращитовидної залози лiворуч
 • CB7 01 02 Гемiтіреоїдектомiя з видаленням злоякiсної пухлини паращитовидної залози праворуч
 • CB7 02 Екстирпацiя аденоми паращитовидної залози
 • CB7 02 01 Екстирпацiя аденоми паращитовидної залози лiворуч
 • CB7 02 02 Екстирпацiя аденоми паращитовидної залози праворуч
7BB-Операцiї на наднирниках
 • BB7 01 Епiнефректомiя
 • BB7 01 01 Епiнефректомiя лiворуч
 • BB7 01 02 Епiнефректомiя праворуч
 • BB7 01 03 Епiнефректомiя з обох бокiв
 • BB7 02 Енуклеацiя пухлини надниркової залози
 • BB7 02 01 Енуклеацiя пухлини надниркової залози лiворуч
 • BB7 02 02 Енуклеацiя пухлини надниркової залози праворуч
 • BB7 03 Субтотальна адреналектомiя
 • BB7 04 Лапароскопiчне видалення надниркової залози
 • BB7 04 01 Лапароскопiчне видалення надниркової залози лiворуч
 • BB7 04 02 Лапароскопiчне видалення надниркової залози праворуч

7C-Очнi операцiї
7CA-Операцiї на сльозному апаратi
 • AC7 01 Видалення сльозного мiшка
 • AC7 01 01 Видалення сльозного мiшка лiворуч
 • AC7 01 02 Видалення сльозного мiшка праворуч
 • AC7 01 03 Видалення сльозного мiшка з обох бокiв
 • AC7 02 Розкриття флегмони сльозного мiшка
 • AC7 02 01 Розкриття флегмони сльозного мiшка лiворуч
 • AC7 02 02 Розкриття флегмони сльозного мiшка праворуч
 • AC7 02 03 Розкриття флегмони сльозного мiшка з обох бокiв
 • AC7 03 Операцiї на сльозних канальцях
 • AC7 03 01 Операцiї на сльозних канальцях лiворуч
 • AC7 03 02 Операцiї на сльозних канальцях праворуч
 • AC7 03 03 Операцiї на сльозних канальцях з обох бокiв
 • AC7 04 Дакрiоцистерностомiя
 • AC7 04 01 Дакрiоцистерностомiя ліворуч
 • AC7 04 02 Дакрiоцистерностомiя праворуч
 • AC7 04 03 Дакрiоцистерностомiя з обох сторiн
7CB-Операцiї на повiках
 • BC7 01 Розкриття абсцесу повiк
 • BC7 01 01 Розкриття абсцесу повiк лiворуч
 • BC7 01 02 Розкриття абсцесу повiк праворуч
 • BC7 01 03 Розкриття абсцесу повiк з обох  сторін
 • BC7 02 Видалення пухлини повiк
 • BC7 02 01 Видалення пухлини повiк лiворуч
 • BC7 02 02 Видалення пухлини повiк праворуч
 • BC7 02 03 Видалення пухлини повiк з обох  сторін
 • BC7 03 Видалення пухлини повiк із пластикою
 • BC7 03 01 Видалення пухлини повiк із пластикою лiворуч
 • BC7 03 02 Видалення пухлини повiк із пластикою праворуч
 • BC7 03 03 Видалення пухлини повiк із пластикою з обох  сторін
 • BC7 04 Пластика вiк
 • BC7 04 01 Пластика вiк лiворуч
 • BC7 04 02 Пластика вiк праворуч
 • BC7 04 03 Пластика вiк з обох  сторін
7CC-Операцiї на очних м’язах
 • CC7 01 Рецесiя прямих м’язiв та резекцiя прямих м’язiв при косоокостi
 • CC7 01 01 Рецесiя прямих м’язiв та резекцiя прямих м’язiв при косоокостi ліворуч
 • CC7 01 02 Рецесiя прямих м’язiв та резекцiя прямих м’язiв при косоокостi праворуч
 • CC7 01 03 Рецесiя прямих м’язiв та резекцiя прямих м’язiв при косоокостi з обох сторiн
7CD-Операцiї на кон’юнктивi
 • DC7 01 Видалення криловидної плiвки (птерiгiуму)
 • DC7 01 01 Видалення криловидної плiвки (птерiгiуму) ліворуч
 • DC7 01 02 Видалення криловидної плiвки (птерiгiуму) праворуч
 • DC7 01 03 Видалення криловидної плiвки (птерiгiуму) з обох сторiн
 • DC7 02 Видалення кiсти кон’юнктиви
 • DC7 02 01 Видалення кiсти кон’юнктиви ліворуч
 • DC7 02 02 Видалення кiсти кон’юнктиви праворуч
 • DC7 02 03 Видалення кiсти кон’юнктиви з обох сторiн
 • DC7 03 Видалення доброякiсної пухлини кон’юнктиви
 • DC7 03 01 Видалення доброякiсної пухлини кон’юнктиви ліворуч
 • DC7 03 02 Видалення доброякiсної пухлини кон’юнктиви праворуч
 • DC7 03 03 Видалення доброякiсної пухлини кон’юнктиви з обох сторiн
 • DC7 04 Видалення злоякiсної пухлини кон’юнктиви
 • DC7 04 01 Видалення злоякiсної пухлини кон’юнктиви ліворуч
 • DC7 04 02 Видалення злоякiсної пухлини кон’юнктиви праворуч
 • DC7 04 03 Видалення злоякiсної пухлини кон’юнктиви з обох сторiн
 • DC7 05 “Пластика кон””юнктиви при її ушкодженнях”
 • DC7 05 01 “Пластика кон””юнктиви при її ушкодженнях ліворуч”
 • DC7 05 02 “Пластика кон””юнктиви при її ушкодженнях праворуч”
 • DC7 05 03 “Пластика кон””юнктиви при її ушкодженнях з обох сторiн”
 • DC7 06 “Пластика кон””юнктиви пiсля видалення новоутворень”
 • DC7 06 01 “Пластика кон””юнктиви пiсля видалення новоутворень ліворуч”
 • DC7 06 02 “Пластика кон””юнктиви пiсля видалення новоутворень праворуч”
 • DC7 06 03 “Пластика кон””юнктиви пiсля видалення новоутворень з обох сторiн”
 • DC7 07 Пластика нижнього склепіння кон’юнктиви
 • DC7 07 01 Пластика нижнього склепіння кон’юнктиви ліворуч
 • DC7 07 02 Пластика нижнього склепіння кон’юнктиви праворуч
 • DC7 07 03 Пластика нижнього склепіння кон’юнктиви з обох сторiн
 • DC7 08 Пластика верхнього склепіння кон’юнктиви
 • DC7 08 01 Пластика верхнього склепіння кон’юнктиви ліворуч
 • DC7 08 02 Пластика верхнього склепіння кон’юнктиви праворуч
 • DC7 08 03 Пластика верхнього склепіння кон’юнктиви з обох сторiн
7CE-Операцiї на рогівцi
 • EC7 01 Видалення сторонього тiла з верхнього шару рогiвки
 • EC7 01 01 Видалення сторонього тiла з верхнього шару рогiвки ліворуч
 • EC7 01 02 Видалення сторонього тiла з верхнього шару рогiвки праворуч
 • EC7 01 03 Видалення сторонього тiла з верхнього шару рогiвки з обох сторiн
 • EC7 02 Магнiтне видалення сторонього тiла з глибокого шару рогiвки
 • EC7 02 01 Магнiтне видалення сторонього тiла з глибокого шару рогiвки ліворуч
 • EC7 02 02 Магнiтне видалення сторонього тiла з глибокого шару рогiвки праворуч
 • EC7 02 03 Магнiтне видалення сторонього тiла з глибокого шару рогiвки з обох сторiн
 • EC7 03 Радiальна кератотомiя рогiвки при мiопiї
 • EC7 03 01 Радiальна кератотомiя рогiвки при мiопiї ліворуч
 • EC7 03 02 Радiальна кератотомiя рогiвки при мiопiї праворуч
 • EC7 03 03 Радiальна кератотомiя рогiвки при мiопiї з обох сторiн
 • EC7 04 Термокоагуляцiя периферiї рогiвки при гiперметроgiї
 • EC7 04 01 Термокоагуляцiя периферiї рогiвки при гiперметроgiї ліворуч
 • EC7 04 02 Термокоагуляцiя периферiї рогiвки при гiперметроgiї праворуч
 • EC7 04 03 Термокоагуляцiя периферiї рогiвки при гiперметроgiї з обох сторiн
 • EC7 05 Поверхнева кератопластика
 • EC7 05 01 Поверхнева кератопластика ліворуч
 • EC7 05 02 Поверхнева кератопластика праворуч
 • EC7 05 03 Поверхнева кератопластика з обох сторiн
 • EC7 06 Наскрiзна кератопластика
 • EC7 06 01 Наскрiзна кератопластика ліворуч
 • EC7 06 02 Наскрiзна кератопластика праворуч
 • EC7 06 03 Наскрiзна кератопластика з обох сторiн
 • EC7 07 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при мiопiї
 • EC7 07 01 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при мiопiї ліворуч
 • EC7 07 02 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при мiопiї праворуч
 • EC7 07 03 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при мiопiї з обох сторiн
 • EC7 08 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при астигматизмi
 • EC7 08 01 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при астигматизмi ліворуч
 • EC7 08 02 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при астигматизмi праворуч
 • EC7 08 03 Лазерна фотокоагуляцiя рогiвки при астигматизмi з обох сторiн
 • EC7 09 Кератопротезування
 • EC7 09 01 Кератопротезування ліворуч
 • EC7 09 02 Кератопротезування праворуч
 • EC7 09 03 Кератопротезування з обох сторiн
7CF-Операцiї на райдужнiй оболонцi, цилiарному тiлi та переднiй камерi
 • FC7 01 Видалення кiсти райдужної оболонки
 • FC7 01 01 Видалення кiсти райдужної оболонки ліворуч
 • FC7 01 02 Видалення кiсти райдужної оболонки праворуч
 • FC7 01 03 Видалення кiсти райдужної оболонки з обох сторiн
 • FC7 02 Пластика колобом райдужної оболонки
 • FC7 02 01 Пластика колобом райдужної оболонки ліворуч
 • FC7 02 02 Пластика колобом райдужної оболонки праворуч
 • FC7 02 03 Пластика колобом райдужної оболонки з обох сторiн
 • FC7 03 Базальна iрiдектомiя
 • FC7 03 01 Базальна iрiдектомiя ліворуч
 • FC7 03 02 Базальна iрiдектомiя праворуч
 • FC7 03 03 Базальна iрiдектомiя з двух сторiн
 • FC7 04 Антiглаукомнi операцiї (надо уточнить какие)
 • FC7 04 01 Антiглаукомнi операцiї (надо уточнить какие) ліворуч
 • FC7 04 02 Антiглаукомнi операцiї (надо уточнить какие) праворуч
 • FC7 04 03 Антiглаукомнi операцiї (надо уточнить какие) з обох сторiн
 • FC7 05 Видалення пухлини райдужної оболонки
 • FC7 05 01 Видалення пухлини райдужної оболонки ліворуч
 • FC7 05 02 Видалення пухлини райдужної оболонки праворуч
 • FC7 05 03 Видалення пухлини райдужної оболонки з обох сторiн
 • FC7 06 Видалення пухлини цилiарного тiла
 • FC7 06 01 Видалення пухлини цилiарного тiла ліворуч
 • FC7 06 02 Видалення пухлини цилiарного тiла праворуч
 • FC7 06 03 Видалення пухлини цилiарного тiла з обох сторiн
 • FC7 07 Пiдшивання штучної райдужної оболонки
 • FC7 07 01 Пiдшивання штучної райдужної оболонки ліворуч
 • FC7 07 02 Пiдшивання штучної райдужної оболонки праворуч
 • FC7 07 03 Пiдшивання штучної райдужної оболонки з обох сторiн
 • FC7 08 Розтин заднiх сенехiй райдужної оболонки
 • FC7 08 01 Розтин заднiх сенехiй райдужної оболонки ліворуч
 • FC7 08 02 Розтин заднiх сенехiй райдужної оболонки праворуч
 • FC7 08 03 Розтин заднiх сенехiй райдужної оболонки з обох сторiн
 • FC7 09 Парацентез передньої камери
 • FC7 09 01 Парацентез передньої камери ліворуч
 • FC7 09 02 Парацентез передньої камери праворуч
 • FC7 09 03 Парацентез передньої камери з обох сторiн
 • FC7 10 Видалення сторонього тiла з райдужки
 • FC7 10 01 Видалення сторонього тiла з райдужки ліворуч
 • FC7 10 02 Видалення сторонього тiла з райдужки праворуч
 • FC7 10 03 Видалення сторонього тiла з райдужки з двох сторiн
 • FC7 11 Видалення сторонього тiла з цилiарного тiла
 • FC7 11 01 Видалення сторонього тiла з цилiарного тiла ліворуч
 • FC7 11 02 Видалення сторонього тiла з цилiарного тiла праворуч
 • FC7 11 03 Видалення сторонього тiла з цилiарного тiла з обох сторiн
 • FC7 12 Видалення сторонього тiла з передньої камери
 • FC7 12 01 Видалення сторонього тiла з передньої камери ліворуч
 • FC7 12 02 Видалення сторонього тiла з передньої камери праворуч
 • FC7 12 03 Видалення сторонього тiла з передньої камери з обох сторiн
 • FC7 13 Лазерна перфорацiя райдужної оболонки
 • FC7 13 01 Лазерна перфорацiя райдужної оболонки ліворуч
 • FC7 13 02 Лазерна перфорацiя райдужної оболонки праворуч
 • FC7 13 03 Лазерна перфорацiя райдужної оболонки з обох сторiн
 • FC7 14 Лазерна фотокоагуляцiя цилiарного тiла
 • FC7 14 01 Лазерна фотокоагуляцiя цилiарного тiла ліворуч
 • FC7 14 02 Лазерна фотокоагуляцiя цилiарного тiла праворуч
 • FC7 14 03 Лазерна фотокоагуляцiя цилiарного тiла з обох сторiн
7CG-Операцiї на кришталику
 • GC7 01 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти
 • GC7 01 01 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти ліворуч
 • GC7 01 02 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти праворуч
 • GC7 01 03 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти з обох бокiв
 • GC7 02 Iнтракапсулярна екстракцiя катаракти
 • GC7 02 01 Iнтракапсулярна екстракцiя катаракти ліворуч
 • GC7 02 02 Iнтракапсулярна екстракцiя катаракти праворуч
 • GC7 02 03 Iнтракапсулярна екстракцiя катаракти з обох бокiв
 • GC7 03 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ
 • GC7 03 01 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ ліворуч
 • GC7 03 02 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ праворуч
 • GC7 03 03 Екстракапсулярна екстракцiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ з обох бокiв
 • GC7 04 Факоемульсифiкацiя катаракти
 • GC7 04 01 Факоемульсифiкацiя катаракти ліворуч
 • GC7 04 02 Факоемульсифiкацiя катаракти праворуч
 • GC7 04 03 Факоемульсифiкацiя катаракти з обох бокiв
 • GC7 05 Факоемульсифiкацiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ
 • GC7 05 01 Факоемульсифiкацiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ лiворуч
 • GC7 05 02 Факоемульсифiкацiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ праворуч
 • GC7 05 03 Факоемульсифiкацiя катаракти з iмплантацiєю ШОЛ з обох бокiв
7CH-Операцiї на сiткiвцi, судиннiй оболонцi та склоподiбному тiлi
 • HC7 01 Замiна скловидного тiла
 • HC7 01 01 Замiна скловидного тiла ліворуч
 • HC7 01 02 Замiна скловидного тiла праворуч
 • HC7 01 03 Замiна скловидного тiла з ообох сторiн
 • HC7 02 Передня вiтректомiя
 • HC7 02 01 Передня вiтректомiя ліворуч
 • HC7 02 02 Передня вiтректомiя праворуч
 • HC7 02 03 Передня вiтректомiя з обох сторiн
 • HC7 03 Задня вiтректомiя
 • HC7 03 01 Задня вiтректомiя ліворуч
 • HC7 03 02 Задня вiтректомiя праворуч
 • HC7 03 03 Задня вiтректомiя з обох сторiн
 • HC7 04 Реваскулярiзацiя судинної оболонки
 • HC7 04 01 Реваскулярiзацiя судинної оболонки ліворуч
 • HC7 04 02 Реваскулярiзацiя судинної оболонки праворуч
 • HC7 04 03 Реваскулярiзацiя судинної оболонки з обох сторiн
 • HC7 05 Видалення новоутворення судинної оболонки
 • HC7 05 01 Видалення новоутворення судинної оболонки ліворуч
 • HC7 05 02 Видалення новоутворення судинної оболонки праворуч
 • HC7 05 03 Видалення новоутворення судинної оболонки з обох сторiн
 • HC7 06 Циркуляж очного яблука
 • HC7 06 01 Циркуляж очного яблука ліворуч
 • HC7 06 02 Циркуляж очного яблука праворуч
 • HC7 06 03 Циркуляж очного яблука з обох сторiн
 • HC7 07 Операцiї при вiдшаруваннi сiткiвки (уточнить названия операцiй)
 • HC7 07 01 Операцiї при вiдшаруваннi сiткiвки (уточнить названия операцiй) ліворуч
 • HC7 07 02 Операцiї при вiдшаруваннi сiткiвки (уточнить названия операцiй) праворуч
 • HC7 07 03 Операцiї при вiдшаруваннi сiткiвки (уточнить названия операцiй) з обох сторiн
7CI-Операцiї на очницi та очному яблуцi
 • IC7 01 Енуклеацiя очного яблука
 • IC7 01 01 Енуклеацiя очного яблука лiворуч
 • IC7 01 02 Енуклеацiя очного яблука праворуч
 • IC7 01 03 Енуклеацiя очного яблука з обох  сторін
 • IC7 02 Евiсцерацiя очного яблука
 • IC7 02 01 Евiсцерацiя очного яблука лiворуч
 • IC7 02 02 Евiсцерацiя очного яблука праворуч
 • IC7 02 03 Евiсцерацiя очного яблука з обох  сторін
 • IC7 03 Енуклеацiя очного яблука з пiдсадженням хряща
 • IC7 03 01 Енуклеацiя очного яблука з пiдсадженням хряща лiворуч
 • IC7 03 02 Енуклеацiя очного яблука з пiдсадженням хряща праворуч
 • IC7 03 03 Енуклеацiя очного яблука з пiдсадженням хряща з обох  сторін
 • IC7 04 Евiсцерацiя очного яблука з пiдсадженням хряща
 • IC7 04 01 Евiсцерацiя очного яблука з пiдсадженням хряща лiворуч
 • IC7 04 02 Евiсцерацiя очного яблука з пiдсадженням хряща праворуч
 • IC7 04 03 Евiсцерацiя очного яблука з пiдсадженням хряща з обох  сторін
 • IC7 05 Видалення пухлини орбiти
 • IC7 05 01 Видалення пухлини орбiти злiва
 • IC7 05 02 Видалення пухлини орбiти зправа
 • IC7 05 03 Видалення пухлини орбiти з обох сторiн
 • IC7 06 Видалення iмплантанта очницi
 • IC7 06 01 Видалення iмплантанта очницi злiва
 • IC7 06 02 Видалення iмплантанта очницi зправа
 • IC7 06 03 Видалення iмплантанта очницi з обох сторiн

7D-Отолярингологiчнi операцiї

7DA-Операцiї на вусi

7DAA-Операцiї на зовнiшньому вусi
 • AAD7 01 Розкриття фурункулу зовнiшнього вуха
 • AAD7 01 01 Розкриття фурункулу зовнiшнього вуха лiворуч
 • AAD7 01 02 Розкриття фурункулу зовнiшнього вуха праворуч
 • AAD7 02 Розкриття гематоми вушної раковини
 • AAD7 02 01 Розкриття гематоми вушної раковини лiворуч
 • AAD7 02 02 Розкриття гематоми вушної раковини праворуч
 • AAD7 03 Розкриття i дренування перихондриту зовнiшнього вуха
 • AAD7 03 01 Розкриття i дренування перихондриту зовнiшнього вуха лiворуч
 • AAD7 03 02 Розкриття i дренування перихондриту зовнiшнього вуха праворуч
 • AAD7 03 03 Розкриття i дренування перихондриту зовнiшнього вуха з обох сторін
 • AAD7 04 Первинна хiрургiчна обробка рани зовнiшнього вуха
 • AAD7 04 01 Первинна хiрургiчна обробка рани зовнiшнього вуха лiворуч
 • AAD7 04 02 Первинна хiрургiчна обробка рани зовнiшнього вуха праворуч
 • AAD7 04 03 Первинна хiрургiчна обробка рани зовнiшнього вуха з обох  сторін
 • AAD7 05 Висiчення норицi, розташованої попереду вушної раковини
 • AAD7 05 01 Висiчення норицi, розташованої попереду вушної раковини лiворуч
 • AAD7 05 02 Висiчення норицi, розташованої попереду вушної раковини праворуч
 • AAD7 05 03 Висiчення норицi, розташованої попереду вушної раковини з обох  сторін
 • AAD7 06 Ампутацiя зовнiшнього вуха
 • AAD7 06 01 Ампутацiя зовнiшнього вуха лiворуч
 • AAD7 06 02 Ампутацiя зовнiшнього вуха праворуч
 • AAD7 06 03 Ампутацiя зовнiшнього вуха з обох  сторін
 • AAD7 07 Секторальна резекцiя вушної раковини
 • AAD7 07 01 Секторальна резекцiя вушної раковини лiворуч
 • AAD7 07 02 Секторальна резекцiя вушної раковини праворуч
 • AAD7 07 03 Секторальна резекцiя вушної раковини з обох  сторін
 • AAD7 08 Висiчення келоїду мочки вуха
 • AAD7 08 01 Висiчення келоїду мочки вуха лiворуч
 • AAD7 08 02 Висiчення келоїду мочки вуха праворуч
 • AAD7 08 03 Висiчення келоїду мочки вуха з обох  сторін
 • AAD7 09 Видалення атероми зовнiшнього вуха
 • AAD7 09 01 Видалення атероми зовнiшнього вуха лiворуч
 • AAD7 09 02 Видалення атероми зовнiшнього вуха праворуч
 • AAD7 09 03 Видалення атероми зовнiшнього вуха з обох  сторін
 • AAD7 10 Ушивання поранення зовнiшнього вуха
 • AAD7 10 01 Ушивання поранення зовнiшнього вуха лiворуч
 • AAD7 10 02 Ушивання поранення зовнiшнього вуха праворуч
 • AAD7 10 03 Ушивання поранення зовнiшнього вуха з обох бокiв
 • AAD7 11 Хiрургiчна корекцiя частини вуха, що виступає зовні
 • AAD7 11 01 Хiрургiчна корекцiя частини вуха, що виступає зовні лiворуч
 • AAD7 11 02 Хiрургiчна корекцiя частини вуха, що виступає зовні праворуч
 • AAD7 11 03 Хiрургiчна корекцiя частини вуха, що виступає зовні з обох  сторін
 • AAD7 12 Сегментарна резекцiя вушної раковини
 • AAD7 12 01 Сегментарна резекцiя вушної раковини лiворуч
 • AAD7 12 02 Сегментарна резекцiя вушної раковини праворуч
 • AAD7 12 03 Сегментарна резекцiя вушної раковини з обох  сторін
 • AAD7 13 Субтотальна резекцiя вушної раковини
 • AAD7 13 01 Субтотальна резекцiя вушної раковини лiворуч
 • AAD7 13 02 Субтотальна резекцiя вушної раковини праворуч
 • AAD7 13 03 Субтотальна резекцiя вушної раковини з обох  сторін
 • AAD7 13 04 Субтотальна резекцiя вушної раковини з пластикою
 • AAD7 13 05 Субтотальна резекцiя вушної раковини з вiдстроченою пластикою
 • AAD7 13 06 Субтотальна резекцiя вушної раковини без пластики
 • AAD7 14 Тотальне видалення вушної раковини
 • AAD7 14 01 Тотальне видалення вушної раковини лiворуч
 • AAD7 14 02 Тотальне видалення вушної раковини праворуч
 • AAD7 14 03 Тотальне видалення вушної раковини з обох  сторін
 • AAD7 14 04 Тотальне видалення вушної раковини без пластики
 • AAD7 14 05 Тотальне видалення вушної раковини з вiдстроченою пластикою шкiрним шматком
 • AAD7 15 Розширене видалення вушної раковини
 • AAD7 15 01 Розширене видалення вушної раковини лiворуч
 • AAD7 15 02 Розширене видалення вушної раковини праворуч
 • AAD7 15 03 Розширене видалення вушної раковини з обох  сторін
 • AAD7 15 04 Розширене видалення вушної раковини з вiдстроченою пластикою
 • AAD7 16 Пластика  вушної раковини, яка стирчить як стовбур
 • AAD7 16 01 Пластика  вушної раковини, яка стирчить як стовбур лiворуч
 • AAD7 16 02 Пластика  вушної раковини, яка стирчить як стовбур праворуч
 • AAD7 16 03 Пластика  вушної раковини, яка стирчить як стовбур з обох  сторін
 • AAD7 17 Реконструкцiя зовнiшнього слухового проходу
 • AAD7 17 01 Реконструкцiя зовнiшнього слухового проходу лiворуч
 • AAD7 17 02 Реконструкцiя зовнiшнього слухового проходу праворуч
 • AAD7 17 03 Реконструкцiя зовнiшнього слухового проходу з обох  сторін
 • AAD7 17 04 Реконструкцiя зовнiшнього слухового проходу при уроджених атрезiях
 • AAD7 17 05 Реконструкцiя зовнiшнього слухового проходу при пiсляоперацiйних атрезiях
 • AAD7 18 Розширення зовнiшнього слухового каналу з видаленням екзостозiв
 • AAD7 18 01 Розширення зовнiшнього слухового каналу з видаленням екзостозiв лiворуч
 • AAD7 18 02 Розширення зовнiшнього слухового каналу з видаленням екзостозiв праворуч
 • AAD7 18 03 Розширення зовнiшнього слухового каналу з видаленням екзостозiв з обох  сторін
7DAB-Операцiї на середньому та внутрiшньому вусi
 • BAD7 01 Мiринготомiя
 • BAD7 01 01 Мiринготомiя лiворуч
 • BAD7 01 02 Мiринготомiя праворуч
 • BAD7 01 03 Мiринготомiя з обох  сторін
 • BAD7 02 Парацентез барабанної перетинки
 • BAD7 02 01 Парацентез барабанної перетинки лiворуч
 • BAD7 02 02 Парацентез барабанної перетинки праворуч
 • BAD7 02 03 Парацентез барабанної перетинки з обох  сторін
 • BAD7 03 Тимпаностомiя
 • BAD7 03 01 Тимпаностомiя лiворуч
 • BAD7 03 02 Тимпаностомiя праворуч
 • BAD7 03 03 Тимпаностомiя з обох  сторін
 • BAD7 04 Тимпанопункцiя
 • BAD7 04 01 Тимпанопункцiя лiворуч
 • BAD7 04 02 Тимпанопункцiя праворуч
 • BAD7 04 03 Тимпанопункцiя з обох  сторін
 • BAD7 05 Тимпанотомiя з ревiзiєю барабанної порожнини
 • BAD7 05 01 Тимпанотомiя з ревiзiєю барабанної порожнини лiворуч
 • BAD7 05 02 Тимпанотомiя з ревiзiєю барабанної порожнини праворуч
 • BAD7 05 03 Тимпанотомiя з ревiзiєю барабанної порожнини з обох  сторін
 • BAD7 06 Трепанацiя соскоподiбного вiдростку i середнього вуха
 • BAD7 06 01 Трепанацiя соскоподiбного вiдростку i середнього вуха лiворуч
 • BAD7 06 02 Трепанацiя соскоподiбного вiдростку i середнього вуха праворуч
 • BAD7 06 03 Трепанацiя соскоподiбного вiдростку i середнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 07 Антротомiя
 • BAD7 07 01 Антротомiя лiворуч
 • BAD7 07 02 Антротомiя праворуч
 • BAD7 07 03 Антротомiя з обох  сторін
 • BAD7 07 04 Антротомiя з дренуванням антруму
 • BAD7 08 Полiпотомiя вуха
 • BAD7 08 01 Полiпотомiя вуха лiворуч
 • BAD7 08 02 Полiпотомiя вуха праворуч
 • BAD7 08 03 Полiпотомiя вуха з обох  сторін
 • BAD7 09 Видалення грануляцiй середнього вуха
 • BAD7 09 01 Видалення грануляцiй середнього вуха лiворуч
 • BAD7 09 02 Видалення грануляцiй середнього вуха праворуч
 • BAD7 09 03 Видалення грануляцiй середнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 10 Мастоїдектомiя
 • BAD7 10 01 Мастоїдектомiя лiворуч
 • BAD7 10 02 Мастоїдектомiя праворуч
 • BAD7 10 03 Мастоїдектомiя з обох  сторін
 • BAD7 11 Антромастоїдектомiя
 • BAD7 11 01 Антромастоїдектомiя лiворуч
 • BAD7 11 02 Антромастоїдектомiя праворуч
 • BAD7 11 03 Антромастоїдектомiя з обох  сторін
 • BAD7 12 Аттикоантротомiя
 • BAD7 12 01 Аттикоантротомiя лiворуч
 • BAD7 12 02 Аттикоантротомiя праворуч
 • BAD7 12 03 Аттикоантротомiя з обох  сторін
 • BAD7 12 04 Аттикоантротомiя роздiльна
 • BAD7 12 05 Аттикоантротомiя зi збереженням задньої стiнки слухового проходу
 • BAD7 12 06 Аттикоантротомiя iз задньою тимпанотомiєю
 • BAD7 13 Висiчення холестеатоми середнього вуха
 • BAD7 13 01 Висiчення холестеатоми середнього вуха лiворуч
 • BAD7 13 02 Висiчення холестеатоми середнього вуха праворуч
 • BAD7 13 03 Висiчення холестеатоми середнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 14 Видалення зовнiшньої стiнки верхнього вiддiлу середнього вуха
 • BAD7 14 01 Видалення зовнiшньої стiнки верхнього вiддiлу середнього вуха лiворуч
 • BAD7 14 02 Видалення зовнiшньої стiнки верхнього вiддiлу середнього вуха праворуч
 • BAD7 14 03 Видалення зовнiшньої стiнки верхнього вiддiлу середнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 15 Розкриття й оголення оболонки середньої i заднiй черепних ямок
 • BAD7 15 01 Розкриття й оголення оболонки середньої i заднiй черепних ямок лiворуч
 • BAD7 15 02 Розкриття й оголення оболонки середньої i заднiй черепних ямок праворуч
 • BAD7 15 03 Розкриття й оголення оболонки середньої i заднiй черепних ямок з обох  сторін
 • BAD7 16 Фенестрацiя внутрiшнього вуха
 • BAD7 16 01 Фенестрацiя внутрiшнього вуха лiворуч
 • BAD7 16 02 Фенестрацiя внутрiшнього вуха праворуч
 • BAD7 16 03 Фенестрацiя внутрiшнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 17 Хiрургiчна ревiзiя фенестрацiї внутрiшнього вуха
 • BAD7 17 01 Хiрургiчна ревiзiя фенестрацiї внутрiшнього вуха лiворуч
 • BAD7 17 02 Хiрургiчна ревiзiя фенестрацiї внутрiшнього вуха праворуч
 • BAD7 17 03 Хiрургiчна ревiзiя фенестрацiї внутрiшнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 18 Дренування ендолiмфатичного простору внутрiшнього вуха
 • BAD7 18 01 Дренування ендолiмфатичного простору внутрiшнього вуха лiворуч
 • BAD7 18 02 Дренування ендолiмфатичного простору внутрiшнього вуха праворуч
 • BAD7 18 03 Дренування ендолiмфатичного простору внутрiшнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 19 Висiчення пухлини яремного гломусу
 • BAD7 19 01 Висiчення пухлини яремного гломусу лiворуч
 • BAD7 19 02 Висiчення пухлини яремного гломусу праворуч
 • BAD7 19 03 Висiчення пухлини яремного гломусу з обох  сторін
 • BAD7 20 Лабiринтотомiя
 • BAD7 20 01 Лабiринтотомiя лiворуч
 • BAD7 20 02 Лабiринтотомiя праворуч
 • BAD7 20 03 Лабiринтотомiя з обох  сторін
 • BAD7 21 Декомпресiя ендолiмфатичного мiшка внутрiшнього вуха
 • BAD7 21 01 Декомпресiя ендолiмфатичного мiшка внутрiшнього вуха лiворуч
 • BAD7 21 02 Декомпресiя ендолiмфатичного мiшка внутрiшнього вуха праворуч
 • BAD7 21 03 Декомпресiя ендолiмфатичного мiшка внутрiшнього вуха з обох  сторін
 • BAD7 22 Закриття лабiринтової норицi
 • BAD7 22 01 Закриття лабiринтової норицi лiворуч
 • BAD7 22 02 Закриття лабiринтової норицi праворуч
 • BAD7 22 03 Закриття лабiринтової норицi з обох  сторін
 • BAD7 23 Тимпаносимпатектомiя
 • BAD7 23 01 Тимпаносимпатектомiя лiворуч
 • BAD7 23 02 Тимпаносимпатектомiя праворуч
 • BAD7 23 03 Тимпаносимпатектомiя з обох  сторін
7DAC-Реконструктивнi операцiї на середньому вусi
 • CAD7 01 Вiдновлення рухливостi стремiнця
 • CAD7 01 01 Вiдновлення рухливостi стремiнця лiворуч
 • CAD7 01 02 Вiдновлення рухливостi стремiнця праворуч
 • CAD7 01 03 Вiдновлення рухливостi стремiнця з обох  сторін
 • CAD7 02 Мобiлiзацiя стремiнця
 • CAD7 02 01 Мобiлiзацiя стремiнця лiворуч
 • CAD7 02 02 Мобiлiзацiя стремiнця праворуч
 • CAD7 02 03 Мобiлiзацiя стремiнця з обох  сторін
 • CAD7 03 Передня круректомiя стремiнця
 • CAD7 03 01 Передня круректомiя стремiнця лiворуч
 • CAD7 03 02 Передня круректомiя стремiнця праворуч
 • CAD7 03 03 Передня круректомiя стремiнця з обох  сторін
 • CAD7 04 Стапедектомiя
 • CAD7 04 01 Стапедектомiя лiворуч
 • CAD7 04 02 Стапедектомiя праворуч
 • CAD7 04 03 Стапедектомiя з обох  сторін
 • CAD7 04 04 Стапедектомiя з фенестрацiєю основи стремiнця
 • CAD7 04 05 Стапедектомiя хрящем з пересадженням венозного шматочка
 • CAD7 04 06 Стапедектомiя з протезуванням
 • CAD7 05 Хiрургiчна ревiзiя стапедектомiї iз стапедопластикою
 • CAD7 05 01 Хiрургiчна ревiзiя стапедектомiї iз стапедопластикою лiворуч
 • CAD7 05 02 Хiрургiчна ревiзiя стапедектомiї iз стапедопластикою праворуч
 • CAD7 05 03 Хiрургiчна ревiзiя стапедектомiї iз стапедопластикою з обох  сторін
 • CAD7 06 Осикулопластика часткова
 • CAD7 06 01 Осикулопластика часткова лiворуч
 • CAD7 06 02 Осикулопластика часткова праворуч
 • CAD7 06 03 Осикулопластика часткова з обох  сторін
 • CAD7 06 04 Осикулопластика часткова зi збiльшенням висоти стремiнця
 • CAD7 06 05 Осикулопластика часткова з пластикою лентикулярного вiдростка
 • CAD7 07 Висiчення тимпаносклерозу з мобiлiзацiєю слухових кiсточок
 • CAD7 07 01 Висiчення тимпаносклерозу з мобiлiзацiєю слухових кiсточок лiворуч
 • CAD7 07 02 Висiчення тимпаносклерозу з мобiлiзацiєю слухових кiсточок праворуч
 • CAD7 07 03 Висiчення тимпаносклерозу з мобiлiзацiєю слухових кiсточок з обох  сторін
 • CAD7 08 Мiрингопластика
 • CAD7 09 Тимпанопластика
 • CAD7 09 01 Тимпанопластика лiворуч
 • CAD7 09 02 Тимпанопластика праворуч
 • CAD7 09 03 Тимпанопластика з обох  сторін
 • CAD7 10 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики
 • CAD7 10 01 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики лiворуч
 • CAD7 10 02 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики праворуч
 • CAD7 10 03 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики з обох  сторін
 • CAD7 10 04 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики з пересадженням на молоточок (1 тип)
 • CAD7 10 05 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики з пересадженням на ковадло (2 тип)
 • CAD7 10 06 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики з пересадженням на стремiнце (3 тип)
 • CAD7 10 07 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики з залишенням рухливої основи стремiнця (4 тип)
 • CAD7 10 08 Хiрургiчна ревiзiя тимпанопластики з пересадженням на оболонку напiвокружного каналу (5 тип)
 • CAD7 11 Коригувальна тимпанотомiя
 • CAD7 11 01 Коригувальна тимпанотомiя лiворуч
 • CAD7 11 02 Коригувальна тимпанотомiя праворуч
 • CAD7 11 03 Коригувальна тимпанотомiя з обох  сторін
 • CAD7 11 04 Коригувальна тимпанотомiя з переведенням закритого варiанта у вiдкритий
 • CAD7 12 Мастоїдопластика
 • CAD7 12 01 Мастоїдопластика лiворуч
 • CAD7 12 02 Мастоїдопластика праворуч
 • CAD7 12 03 Мастоїдопластика з обох  сторін
 • CAD7 13 Мiкрохiрургiчна санацiя середнього вуха пiсля операцiї
 • CAD7 13 01 Мiкрохiрургiчна санацiя середнього вуха пiсля операцiї лiворуч
 • CAD7 13 02 Мiкрохiрургiчна санацiя середнього вуха пiсля операцiї праворуч
 • CAD7 13 03 Мiкрохiрургiчна санацiя середнього вуха пiсля операцiї з обох  сторін

7DB-Операцiї на носi та придаткових пазухах носа

7DBA-Операцiї при патологiї зовнiшнього носа
 • ABD7 01 Хiрургiчна корекцiя западiння носа
 • ABD7 02 Хiрургiчна корекцiя горбатого носа
 • ABD7 03 Хiрургiчна корекцiя довгого носа
 • ABD7 04 Хiрургiчна корекцiя широкого носа
 • ABD7 05 Хiрургiчна корекцiя комбiнованої деформацiї (довгого i горбатого носа)
 • ABD7 06 Хiрургiчна корекцiя деформацiї кiнцевого вiддiлу носа
 • ABD7 07 Висiчення норицi спинки носа
 • ABD7 08 Висiчення кiсти спинки носа
 • ABD7 09 Розкриття гематоми носової перегородки
 • ABD7 10 Ушивання рани кiнчика носа
 • ABD7 11 Первинна хiрургiчна обробка рани носа
 • ABD7 12 Циркулярна резекцiя носової перегородки
 • ABD7 13 Часткова резекцiя носової перегородки
 • ABD7 14 Розкриття абсцесу носової перегородки
 • ABD7 15 Видалення ангiофiброми носа
 • ABD7 16 Видалення зовнiшнього носа
 • ABD7 17 Резекцiя зовнiшнього носа
 • ABD7 18 Усунення рубцевого звуження входу в нiс
 • ABD7 19 Пластика дефекту крила носу щiчним шматком
 • ABD7 20 Пластика дефекту носу у кiстково-хрящовому вiддiлi щiчним i лобовим шматками на живильнiй нiжцi
7DBB-Операцiї при патологiї порожнини носа та навколоносових пазух
 • BBD7 01 Пiдслизова резекцiя бульозної середньої носової раковини
 • BBD7 02 Пiдслизова резекцiя нижньої носової раковини
 • BBD7 03 Пiдслизов конхотомiя нижньої носової раковини
 • BBD7 04 Крiохiрургiя нижнiх носових раковин
 • BBD7 05 Розсiчення синехiй порожнини носа
 • BBD7 05 01 Розсiчення синехiй порожнини носа лiворуч
 • BBD7 05 02 Розсiчення синехiй порожнини носа праворуч
 • BBD7 05 03 Розсiчення синехiй порожнини носа з обох бокiв
 • BBD7 06 Висiчення перетинчастої (сполучнотканинної) атрезiї хоан
 • BBD7 06 01 Висiчення перетинчастої (сполучнотканинної) атрезiї хоан лiворуч
 • BBD7 06 02 Висiчення перетинчастої (сполучнотканинної) атрезiї хоан праворуч
 • BBD7 06 03 Висiчення перетинчастої (сполучнотканинної) атрезiї хоан з обох  сторін
 • BBD7 07 Висiчення хрящової атрезiї носу
 • BBD7 07 01 Висiчення хрящової атрезiї носу лiворуч
 • BBD7 07 02 Висiчення хрящової атрезiї носу праворуч
 • BBD7 07 03 Висiчення хрящової атрезiї носу з обох  сторін
 • BBD7 08 Висiчення змiшаної атрезiї хоан
 • BBD7 09 Гальванокаустика носових раковин
 • BBD7 10 Каустика носових раковин хiмiчними речовинами
 • BBD7 11 Резекцiя (конхотомiя) носових раковин
 • BBD7 11 01 Резекцiя (конхотомiя) носових раковин лiворуч
 • BBD7 11 02 Резекцiя (конхотомiя) носових раковин праворуч
 • BBD7 11 03 Резекцiя (конхотомiя) носових раковин з обох  сторін
 • BBD7 12 Полiпотомiя носу
 • BBD7 12 01 Полiпотомiя носу лiворуч
 • BBD7 12 02 Полiпотомiя носу праворуч
 • BBD7 12 03 Полiпотомiя носу з обох  сторін
 • BBD7 13 Полiпоетмоїдотомiя
 • BBD7 14 Видалення хоанального полiпа
 • BBD7 15 Видалення стороннього тiла з порожнини носа
 • BBD7 16 Пункцiя верхньощелепної пазухи
 • BBD7 17 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи
 • BBD7 17 01 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи лiворуч
 • BBD7 17 02 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи праворуч
 • BBD7 17 03 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи з обох  сторін
 • BBD7 17 04 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи за Колдуелом-Люком
 • BBD7 17 05 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи за Iвановим
 • BBD7 17 06 Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи за Денкером
 • BBD7 18 Гайморотомiя
 • BBD7 19 Ендоназальне розкриття гратчастого лабiринту
 • BBD7 20 Розкриття клиноподiбної пазухи носа
 • BBD7 20 01 Розкриття клиноподiбної пазухи носа (спосiб Галле)
 • BBD7 21 Ендоназальне розкриття лобової пазухи
 • BBD7 21 01 Ендоназальне розкриття лобової пазухи за Янсен-Ритером з боку очноямкової стiнки
 • BBD7 21 02 Ендоназальне розкриття лобової пазухи з боку обличчя в областi чола
 • BBD7 21 03 Ендоназальне розкриття лобової пазухи за Кiлiаном, змiшаним лицевим i очноямковим методом
 • BBD7 21 04 Ендоназальне розкриття лобової пазухи за Боголюбовим
 • BBD7 22 Зовнiшнє розкриття лобової пазухи
 • BBD7 22 01 Зовнiшнє розкриття лобової пазухи за Янсен-Рiтером з боку очноямкової стiнки
 • BBD7 22 02 Зовнiшнє розкриття лобової пазухи з боку обличчя в областi чола
 • BBD7 22 03 Зовнiшнє розкриття лобової пазухи за Кiлiаном, змiшаним лицевим i очноямковим методом
 • BBD7 22 04 Зовнiшнє розкриття лобової пазухи за Бiлоголовим
 • BBD7 23 Ендоскопiчне видалення патологiчного вмiсту з верхньощелепної пазухи
 • BBD7 24 Трансетмоїдальний пiдхiд до ситоподiбної пластинки при травматичнiй носовiй лiквореї
 • BBD7 25 Видалення доброякiсних новоутворень з порожнини носа
 • BBD7 26 Видалення доброякiсних новоутворень iз придаткових пазух носа
 • BBD7 27 Видалення ангiофiброми носоглотки
 • BBD7 28 Видалення новоутворень з порожнини носа за Денкером
 • BBD7 28 01 Видалення новоутворень з порожнини носа за Денкером за Муром
 • BBD7 28 02 Видалення новоутворень з порожнини носа за Денкером за Прейсиноу
 • BBD7 28 03 Видалення новоутворень з порожнини носа за Денкером за Головiним
 • BBD7 29 Видалення пухлини носа i верхньої щелепи
 • BBD7 30 Крiодеструкцiя пухлини носа i його придаткових пазух

7DC-Операцiї на гортанi

7DCA-Мiкрохiрургiя гортанi
 • ACD7 01 Первинна обробка рани гортанi
 • ACD7 02 Видалення стороннього тiла з гортанi
 • ACD7 03 Тіреотомiя
 • ACD7 04 Видалення рубцевої тканини гортанi
 • ACD7 05 Видалення фiброми гортанi
 • ACD7 06 Видалення папiломи гортанi
 • ACD7 07 Видалення ларингоцелє
 • ACD7 07 01 Видалення ларингоцелє зовнiшнього
 • ACD7 07 02 Видалення ларингоцелє внутрiшнього
 • ACD7 08 Тотальна ларингектомiя
 • ACD7 09 Видалення полiпiв з гортанi
 • ACD7 10 Видалення гiперпластичних вузликiв гортанi
 • ACD7 11 Ендоларингеальна хордектомiя
 • ACD7 12 Видалення уродженої мембрани гортанi
7DCB-Операцiї з приводу раку гортанi
 • BCD7 01 Хордектомiя
 • BCD7 02 Конiкотомiя
 • BCD7 03 Тіреотомiя
 • BCD7 04 Бокова резекцiя гортанi
 • BCD7 05 Передньобокова резекцiя гортанi
 • BCD7 06 Гемiларингектомiя
 • BCD7 07 Передня резекцiя гортанi
 • BCD7 08 Видалення надгортанника
 • BCD7 09 Горизонтальна резекцiя гортанi
7DCC-Вiдновлювальнi операцiї на гортанi
 • CCD7 01 Крикоепiглотопексiя
 • CCD7 02 Крикогiоїдопексiя
 • CCD7 03 Трахеоепiглотопексiя
 • CCD7 04 Трахеогiоїдопексiя
 • CCD7 05 Тотальне видалення гортанi
7DCD-Крiовплив при захворюваннях гортанi
 • DCD7 01 Крiовплив при доброякiснiй пухлинi гортанi
 • DCD7 02 Крiовплив при гiперпластичних ларингiтах
7DD=Операцiї на мигдаликах та анедоїдах
 • DD7 01 Крiохiрургiя мигдаликiв
 • DD7 01 01 Крiохiрургiя мигдаликiв двостороння
 • DD7 01 02 Крiохiрургiя мигдаликiв лiвостороння
 • DD7 01 03 Крiохiрургiя мигдаликiв правостороння
 • DD7 02 Крiоекстракцiя залишкiв полiповидної тканини
 • DD7 02 01 Крiоекстракцiя залишкiв полiповидної тканини двостороння
 • DD7 02 02 Крiоекстракцiя залишкiв полiповидної тканини лiвостороння
 • DD7 02 03 Крiоекстракцiя залишкiв полiповидної тканини правостороння
 • DD7 03 Тонзилотомiя
 • DD7 04 Тонзилектомiя
 • DD7 05 Розкриття перитонзилярного абсцесу
 • DD7 06 Розкриття абсцесу язичкового мигдалика

7DE-Операцiї на глотцi

7DEA-Операцiї при захворюваннях глотки
 • AED7 01 Розкриття навкологлоткового абсцесу
 • AED7 01 01 Розкриття навкологлоткового абсцесу лiворуч
 • AED7 01 02 Розкриття навкологлоткового абсцесу праворуч
 • AED7 01 03 Розкриття навкологлоткового абсцесу з обох  сторін
 • AED7 01 04 Розкриття навкологлоткового абсцесу зовнiшнiм методом
 • AED7 01 05 Розкриття навкологлоткового абсцесу внутрiшньоротовим методом
 • AED7 02 Розкриття заглоткового абсцесу
 • AED7 03 Розкриття навколомигдаликового абсцесу
 • AED7 03 01 Розкриття навколомигдаликового абсцесу лiворуч
 • AED7 03 02 Розкриття навколомигдаликового абсцесу праворуч
 • AED7 03 03 Розкриття навколомигдаликового абсцесу з обох  сторін
 • AED7 04 Видалення стороннього тiла глотки
 • AED7 05 Первинна обробка рани глотки
 • AED7 06 Аденотомiя
7DEB-Операцiї при пухлинах глотки
 • BED7 01 Резекцiя задньої стiнки глотки
 • BED7 02 Циркулярна резекцiя глотки
7DEC-Вiдновлювальна хiрургiя гортанi
 • CED7 01 Пластичне закриття фарингостоми
 • CED7 01 01 Пластичне закриття фарингостоми шкiрно-жировим шматком
 • CED7 01 02 Пластичне закриття фарингостоми фiлатовським стеблом
 • CED7 01 03 Пластичне закриття фарингостоми шкiрно-м’язовим шматком на нiжцi
7DED-Крiовплив при захворюваннях глотки
 • DED7 01 Крiовплив на лiмфатичну тканину задньої стiнки глотки
 • DED7 02 Зупинка кровотечi крiовпливом
 • DED7 03 Крiовплив на пiднебеннi мигдаликів
7DF-Операцiї на слинних залозах та протоках

7E-Операцiї на головi, верхній та нижній щелепах, порожнини рота та шиї
7EA-Операцiї на язицi та днi порожнини рота
 • AE7 01 Резекцiя язика
 • AE7 01 01 Резекцiя язика комбiнована
 • AE7 01 02 Резекцiя язика половини
 • AE7 02 Резекцiя дна порожнини рота
 • AE7 03 Ушивання рани язика
 • AE7 04 Розкриття абсцеса язика
 • AE7 05 Видалення доброякiсної пухлини язика
 • AE7 06 Видалення ретенцiйної кiсти пiд’язичної залози
7EB-Операцiї на верхнiй щелепi
 • BE7 01 Екстракцiя зубiв верхньої щелепи щипцями
 • BE7 02 Хiрургiчне видалення зубiв верхньої щелепи
 • BE7 03 Видалення зануреного корiння верхньої щелепи
 • BE7 04 Реiмплантацiя зуба верхньої щелепи
 • BE7 05 Iмплантування зуба верхньої щелепи
 • BE7 06 Внутрiшньокiстковий  iмплантант верхньої щелепи
 • BE7 07 Апiектомiя з гранульомою
 • BE7 08 Апiектомiя з кiстою
 • BE7 09 Дренування абсцесу верхньої щелепи
 • BE7 10 Гiнгiвопластика
 • BE7 11 Кюретаж перiодонту верхньої щелепи
 • BE7 12 Висiчення єпулiсу верхнььої щелепи
 • BE7 13 Зшиття ясни верхньої щелепи
 • BE7 14 Висiчення зубного ушкодження верхньої щелепи
 • BE7 15 Висiчення зубної кiсти верхньої щелепи
 • BE7 16 Висiчення одонтоми верхньої щелепи
 • BE7 17 Альвеолопластика
 • BE7 18 Альвеолектомiя
 • BE7 19 Реконструкцiя альвеолярного гребня верхньої щелепи
 • BE7 20 Вестiбулопластика
 • BE7 21 Перiодонтальне шинування верхньої щелепи
 • BE7 22 Висiчення злоякiсної пухлини верхньої щелепи
 • BE7 23 Резекцiя верхньої щелепи
 • BE7 23 01 Резекцiя верхньої щелепи часткова
 • BE7 23 02 Резекцiя верхньої щелепи половинна
 • BE7 24 Реконструкцiя верхньої щелепи
 • BE7 24 01 Реконструкцiя верхньої щелепи при мiкрогнатiї
 • BE7 24 02 Реконструкцiя верхньої щелепи при макрогнатiї
 • BE7 25 Пластика синусо-ротової норицi
 • BE7 25 01 Пластика синусо-ротової норицi з синусотомiєю
 • BE7 25 02 Пластика синусо-ротової норицi без синусотомiї
 • BE7 26 Видалення стороннього тiла верхньої щелепи
 • BE7 27 Видалення секвестру верхньої щелепи
 • BE7 28 Реконструкцiя верхньої щелепи з пересадкою кiстки
 • BE7 29 Уранопластика
 • BE7 29 01 Уранопластика часткова
 • BE7 29 02 Уранопластика повна
 • BE7 30 Реконструкцiя пiднебiння
 • BE7 30 01 Реконструкцiя пiднебiння одностороння
 • BE7 30 02 Реконструкцiя пiднебiння двохстороння
 • BE7 31 Хейлопластика повної ущелини
 • BE7 31 01 Хейлопластика повної ущелини одностороння
 • BE7 31 02 Хейлопластика повної ущелини двохстороння
 • BE7 31 03 Хейлопластика повної ущелини з гiнгiвопластикою
 • BE7 31 04 Хейлопластика повної ущелини з рiнопластикою
 • BE7 32 Хейлопластика часткової ущелини
 • BE7 32 01 Хейлопластика часткової ущелини двохстороння
 • BE7 32 02 Хейлопластика часткової ущелини одностороння
 • BE7 33 Френотомiя верньої губи iз зшиттям
 • BE7 34 Стоматопластика
 • BE7 34 01 Стоматопластика з кiстковою пересадкою
 • BE7 34 02 Стоматопластика iз шкiряною пересадкою
7EC-Операцiї на нижнiй щелепi
 • CE7 01 Єкстракцiя зубiв нижньої щелепи
 • CE7 02 Хiрургiчне видалення зубiв нижньої щелепи
 • CE7 03 Видалення зануреного корiння нижньої щелепи
 • CE7 04 Реiмплантацiя зуба нижньої щелепи
 • CE7 05 Iмплантування зубного протезу нижньої щелепи
 • CE7 06 Внутрiшньокiстковий iмплантант нижньої щелепи
 • CE7 07 Апiектомiя з гранульомою
 • CE7 08 Апiектомiя з кiстою
 • CE7 09 Дренування абсцесу нижньої щелепи
 • CE7 10 Гiнгiвопластика
 • CE7 11 Кюретаж перiодонту нижньої щелепи
 • CE7 12 Висiчення епулiсу нижньої щелепи
 • CE7 13 Зшиття ясни нижньої щелепи
 • CE7 14 Висiчення зубного ушкодження нижньої щелепи
 • CE7 15 Висiчення зубної кiсти нижньої щелепи
 • CE7 16 Висiчення одонтоми нижньої щелепи
 • CE7 17 Альвелопластика нижньої щелепи
 • CE7 18 Альвеолоетомiя нижньої щелепи
 • CE7 19 Реконструкцiя альвеолярного гребню нижньої щедепи
 • CE7 20 Вестибулопластика
 • CE7 21 Ортодонтичне закрiплення зубiв нижньої щелепи проволкою
 • CE7 22 Перiодонтальне шинування зубiв нижньої щелепив
 • CE7 23 Висiчення злоякiсної пухлини нижньої щелепи
 • CE7 24 Резекцiя нижньої щелепи
 • CE7 24 01 Резекцiя нижньої щелепи часткова
 • CE7 24 02 Резекцiя нижньої щелепи половинна
 • CE7 25 Реконструкцiя нижньої щелепи
 • CE7 25 01 Реконструкцiя нижньої щелепи при мiкрогнатiї
 • CE7 25 02 Реконструкцiя нижньої щелепи при макрогнатiї
 • CE7 26 Видалення стороннього тiла нижньої щелепи
 • CE7 27 Видалення секвестру нижньої щелепи
 • CE7 28 Скронево-нижньощелепна артропластика
 • CE7 28 01 Скронево-нижньощелепна артропластика ліворуч
 • CE7 28 02 Скронево-нижньощелепна артропластика праворуч
 • CE7 28 03 Скронево-нижньощелепна артропластика з обох сторiн
 • CE7 29 Кондiлєктомiя нижньої щелепи
 • CE7 29 01 Кондiлєктомiя нижньої щелепи ліворуч
 • CE7 29 02 Кондiлєктомiя нижньої щелепи праворуч
 • CE7 29 03 Кондiлєктомiя нижньої щелепи з обох сторiн
 • CE7 30 Менiскєктомiя суглобiв нижньої щелепи
 • CE7 31 Кондiлотомiя нижньої щелепи
 • CE7 31 01 Кондiлотомiя нижньої щелепи ліворуч
 • CE7 31 02 Кондiлотомiя нижньої щелепи праворуч
 • CE7 31 03 Кондiлотомiя нижньої щелепи з обох сторiн
 • CE7 32 Пластична операцiя на подборiддi
 • CE7 33 Перетин нервiв нижньої щелепи
7ED-Операцiї на привушнiй слиннiй залозi
 • DE7 01 Резекцiя привушної слинної залози
 • DE7 01 01 Резекцiя привушної слинної залози лiворуч
 • DE7 01 02 Резекцiя привушної слинної залози праворуч
 • DE7 01 03 Резекцiя привушної слинної залози з обох  сторін
 • DE7 01 04 Резекцiя привушної слинної залози часткова
 • DE7 01 05 Резекцiя привушної слинної залози субтотальна
 • DE7 01 06 Резекцiя привушної слинної залози зi збереженням гiлок лицевого нерва
 • DE7 02 Паротидектомiя
 • DE7 02 01 Паротидектомiя лiворуч
 • DE7 02 02 Паротидектомiя праворуч
 • DE7 02 03 Паротидектомiя з обох  сторін
 • DE7 03 Резекцiя глоткового вiдростку привушної слинної залози
 • DE7 03 01 Резекцiя глоткового вiдростку привушної слинної залози лiворуч
 • DE7 03 02 Резекцiя глоткового вiдростку привушної слинної залози праворуч
 • DE7 03 03 Резекцiя глоткового вiдростку привушної слинної залози з обох  сторін
 • DE7 04 Розкриття абсцесу привушної залози
 • DE7 04 01 Розкриття абсцесу привушної залози лiворуч
 • DE7 04 02 Розкриття абсцесу привушної залози праворуч
 • DE7 04 03 Розкриття абсцесу привушної залози з обох  сторін
7EF-Операцiї на шиї
 • FE7 01 Висiчення клiтковини шиї
 • FE7 01 01 Висiчення клiтковини шиї фасцiально-футлярне
 • FE7 01 02 Висiчення клiтковини шиї верхнє фасцiально-футлярне
 • FE7 02 Операцiя Крайла
 • FE7 03 Екстирпацiя серединної кiсти шиї
 • FE7 04 Лiквiдацiя серединної норицi шиї
 • FE7 05 Екстирпацiя бокової норицi шиї
 • FE7 06 Лiквiдацiя бокової кiсти шиї
 • FE7 07 Екстирпацiя гiгроми шиї
 • FE7 08 Розсiчення груднино-ключично-соскоподiбного м’яза
 • FE7 08 01 Розсiчення груднино-ключично-соскоподiбного м’яза лiворуч
 • FE7 08 02 Розсiчення груднино-ключично-соскоподiбного м’яза праворуч
 • FE7 08 03 Розсiчення груднино-ключично-соскоподiбного м’яза з обох  сторін
 • FE7 09 Видалення дифузної лiпоми шиї
 • FE7 10 Висiчення шийного лiмфатичного вузла
 • FE7 11 Розкриття фурункула потиличної  ділянки
 • FE7 12 Розкриття i висiчення карбункулу потиличної  ділянки
 • FE7 13 Розкриття абсцесу шиї
 • FE7 13 01 Розкриття абсцесу шиї пiдборiдного
 • FE7 13 02 Розкриття абсцесу шиї супрастернального
 • FE7 13 03 Розкриття абсцесу шиї претрахеального
 • FE7 13 04 Розкриття абсцесу шиї ретротрахеального
 • FE7 13 05 Розкриття абсцесу шиї ретрофарингеального
 • FE7 14 Розкриття i дренування флегмони шиї
 • FE7 14 01 Розкриття i дренування флегмони шиї поверхневої
 • FE7 14 02 Розкриття i дренування флегмони шиї глибокої
 • FE7 15 Первинна обробка рани шиї
 • FE7 16 Видалення шийного ребра
 • FE7 16 01 Видалення шийного ребра лiворуч
 • FE7 16 02 Видалення шийного ребра праворуч
 • FE7 16 03 Видалення шийного ребра з обох  сторін
 • FE7 17 Скаленотомiя
 • FE7 17 01 Скаленотомiя лiворуч
 • FE7 17 02 Скаленотомiя праворуч
 • FE7 17 03 Скаленотомiя з обох  сторін
 • FE7 18 Екстiрпацiя хемодектоми
 • FE7 19 Видалення доброякiсної пухлини шиї
 • FE7 20 Видалення злоякiсної пухлини шиї
 • FE7 21 Видалення стороннього тiла шиї
7EG-Операцiї на м’яких тканинах голови та  обличчя
 • GE7 01 Висiчення атером волосистої частини голови
 • GE7 02 Видалення дермоїдної кiсти лобової  ділянки
 • GE7 03 Видалення лiпоми обличчя
 • GE7 04 Видалення ангiоми верхньої губи
 • GE7 05 Розкриття i дренування флегмони волосистої частини голови
 • GE7 06 Розтин та дренування флегмони
 • GE7 06 01 Розтин та дренування флегмони щоки
 • GE7 06 02 Розтин та дренування флегмони супраорбiтальної дiлянки
 • GE7 06 03 Розтин та дренування флегмони скроневої дiлянки
 • GE7 06 04 Розтин та дренування флегмони завушної дiлянки
 • GE7 07 Розтин та дренування фурункулу обличчя
 • GE7 08 Розтин та дренування карбункула обличчя
 • GE7 09 Видалення стороннього тiла обличчя
 • GE7 10 Первинна обробка рани обличчя
 • GE7 11 Висiчiння норицi на обличчi
 • GE7 12 Пластика шкiряного дефекту на обличчi  вільним клаптем
 • GE7 13 Пластика шкiряного дефекту на обличчi клаптем на судиннiй ніжцi
 • GE7 14 Видалення базалiоми обличчя
 • GE7 15 Видалення доброякiсної пухлини обличчя
 • GE7 16 Видалення злоякiсної пухлини обличчя
 • GE7 17 Хiрургiчне видалення зморшок
 • GE7 17 01 Хiрургiчне видалення зморшок обличчя
 • GE7 17 02 Хiрургiчне видалення зморшок лоба
 • GE7 17 03 Хiрургiчне видалення зморшок шиї
 • GE7 17 04 Хiрургiчне видалення зморшок орбiт
 • GE7 17 05 Хiрургiчне видалення зморшок нижнiх повiк
 • GE7 17 06 Хiрургiчне видалення зморшок верхнiх повiк
 • GE7 18 Дермабразiя
 • GE7 18 01 Дермабразiя механiчна
 • GE7 18 02 Дермабразiя променева
 • GE7 18 03 Дермабразiя хiмiчна
 • GE7 19 Пластика обличчя при паралiчi лицевого нерва
 • GE7 19 01 Пластика обличчя при паралiчi лицевого нерва (статина пластика)
 • GE7 19 02 Пластика обличчя при паралiчi лицевого нерва (iз застосуванням алломатерiалiв)
7EE-Операцiї на м’яких покривах черепа
 • EE7 01 Хiрургiчна обробка рани
 • EE7 01 01 Хiрургiчна обробка рани первинна
 • EE7 01 02 Хiрургiчна обробка рани первинно-вiдстрочена
 • EE7 01 03 Хiрургiчна обробка рани вторинна
 • EE7 02 Пластика дефекта м’яких покровiв голови
 • EE7 02 01 Пластика дефекта м’яких покровiв голови первинна
 • EE7 02 02 Пластика дефекта м’яких покровiв голови вторинна
 • EE7 03 Видалення подапоневротичної гематоми
 • EE7 03 01 Видалення подапоневротичної гематоми пункцiйне
 • EE7 03 02 Видалення подапоневротичної гематоми шляхом розтину шкiри та апоневрозу
 • EE7 04 Видалення пухлини м’яких тканин голови
 • EE7 05 Видалення кефалогематоми у новонароджених
 • EE7 05 01 Видалення кефалогематоми у новонароджених пункцiйно
 • EE7 05 02 Видалення кефалогематоми у новонароджених шляхом розтину шкiри, апоневрозу та надкістниці
 • EE7 06 Дренування пiдапоневротичної гематоми
 • EE7 07 Закриття дефекта м’яких тканин черепа
 • EE7 07 01 Закриття дефекта м’яких тканин черепа накладенням постiйної металевої стяжки за Н.М.Мосійчуком
 • EE7 07 02 Закриття дефекта м’яких тканин черепа пiсля попереднього ростягу шкiри i апоневрозу пiдапоневротичним експандером
 • EE7 07 03 Закриття дефекта м’яких тканин черепа з використанням шкiряного лоскуту за Фiлатовим
 • EE7 08 Видалення сторонніх тiл iз мяких тканин черепа

7G-Операцiї на органах грудної клiтки
7GB-Операцiї на трахеї
 • BG7 01 Циркулярна резекцiя грудного вiддiлу трахеї
 • BG7 02 Резекцiя бiфуркацiї трахеї
 • BG7 03 Видалення стороннього тiла трахеї
 • BG7 04 Трахеотомiя
 • BG7 04 01 Трахеотомiя верхня
 • BG7 04 02 Трахеотомiя нижня
 • BG7 05 Трахеостомiя
 • BG7 05 01 Трахеостомiя верхня
 • BG7 05 02 Трахеостомiя нижня
7GC-Операцiї на легенях
 • CG7 01 Пульмонектомiя
 • CG7 01 01 Пульмонектомiя лiворуч
 • CG7 01 02 Пульмонектомiя праворуч
 • CG7 01 03 Пульмонектомiя розширена
 • CG7 01 04 Пульмонектомiя комбiнована з резекцiєю перикарда
 • CG7 01 05 Пульмонектомiя з резекцiєю бiфуркацiї трахеї
 • CG7 02 Верхня лобектомiя
 • CG7 02 01 Верхня лобектомiя лiворуч
 • CG7 02 02 Верхня лобектомiя праворуч
 • CG7 02 03 Верхня лобектомiя з циркулярною резекцiєю головного бронху
 • CG7 02 04 Верхня лобектомiя i промiжного бронха
 • CG7 02 05 Верхня лобектомiя i нижньочасткового бронха лiворуч
 • CG7 03 Нижня лобектомiя
 • CG7 03 01 Нижня лобектомiя лiворуч
 • CG7 03 02 Нижня лобектомiя праворуч
 • CG7 04 Видалення середньої частки легенi
 • CG7 05 Нижня бiлобектомiя зправа
 • CG7 06 Сегментарна резекцiя правої легенi
 • CG7 06 01 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 1)
 • CG7 06 02 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 1-2)
 • CG7 06 03 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 3)
 • CG7 06 04 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 6)
 • CG7 06 05 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 7)
 • CG7 06 06 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 9-10)
 • CG7 06 07 Сегментарна резекцiя правої легенi (C 7,8,9,10)
 • CG7 07 Нижня лобектомiя з резекцiєю язичкових сегментiв лiворуч
 • CG7 08 Сегментарна резекцiя лiвої легенi
 • CG7 08 01 Сегментарна резекцiя лiвої легенi (C 1,2)
 • CG7 08 02 Сегментарна резекцiя лiвої легенi (C 1,2,3)
 • CG7 08 03 Сегментарна резекцiя лiвої легенi (C 4,5)
 • CG7 08 04 Сегментарна резекцiя лiвої легенi (C 6)
 • CG7 08 05 Сегментарна резекцiя лiвої легенi (C 9,10)
 • CG7 08 06 Сегментарна резекцiя лiвої легенi (C 8,9,10)
 • CG7 09 Плевректомiя з декортикацiєю легенi
 • CG7 09 01 Плевректомiя з декортикацiєю легенi лiворуч
 • CG7 09 02 Плевректомiя з декортикацiєю легенi праворуч
 • CG7 10 Пневмотомiя
 • CG7 10 01 Пневмотомiя лiворуч
 • CG7 10 02 Пневмотомiя праворуч
 • CG7 11 Ушивання норицi кукси головного бронха
 • CG7 11 01 Ушивання норицi кукси головного бронха лiворуч
 • CG7 11 02 Ушивання норицi кукси головного бронха праворуч
 • CG7 12 Пересадка легень
7GD-Операцiї на бронхах
 • DG7 01 Хiрургiчне видалення стороннього тiла головного бронху
 • DG7 01 01 Хiрургiчне видалення стороннього тiла головного бронху лiворуч
 • DG7 01 02 Хiрургiчне видалення стороннього тiла головного бронху праворуч
 • DG7 02 Лазерна ендоскопiчна реканалiзацiя трахеї
 • DG7 03 Лазерна ендоскопiчна реканалiзацiя бронха
 • DG7 03 01 Лазерна ендоскопiчна реканалiзацiя бронха лiворуч
 • DG7 03 02 Лазерна ендоскопiчна реканалiзацiя бронха праворуч
7GE-Операцiї на груднiй стiнцi та плеврi
 • EG7 01 Торакотомiя
 • EG7 01 01 Торакотомiя лiворуч
 • EG7 01 02 Торакотомiя праворуч
 • EG7 01 03 Торакотомiя передньобоковим доступом
 • EG7 01 04 Торакотомiя задньобоковим доступом
 • EG7 01 05 Торакотомiя боковим мiжреберним доступом
 • EG7 01 06 Торакотомiя нижнiм передньобоковим доступом
 • EG7 01 07 Торакотомiя верхнiм передньобоковим доступом
 • EG7 02 Подовжня стернотомiя
 • EG7 03 Черездвохплевральний поперечний доступ
 • EG7 03 01 Черездвохплевральний поперечний доступ уздовж четвертого мiжребiр’я
 • EG7 04 Ушивання вiдкритого пневмотораксу
 • EG7 04 01 Ушивання вiдкритого пневмотораксу лiворуч
 • EG7 04 02 Ушивання вiдкритого пневмотораксу праворуч
 • EG7 05 Резекцiя …. ребра
 • EG7 05 01 Резекцiя …. ребра лiворуч
 • EG7 05 02 Резекцiя …. ребра праворуч
 • EG7 06 Торакопластика
 • EG7 06 01 Торакопластика лiворуч
 • EG7 06 02 Торакопластика праворуч
 • EG7 06 03 Торакопластика верхньо-задня
 • EG7 06 04 Торакопластика передня
 • EG7 06 05 Торакопластика драбинчаста за Лiнбергом
 • EG7 06 06 Торакопластика з резекцiєю … ребер
 • EG7 07 М’язова пластика залишкової плевральної порожнини за Абражановим
 • EG7 07 01 М’язова пластика залишкової плевральної порожнини за Абражановим лiворуч
 • EG7 07 02 М’язова пластика залишкової плевральної порожнини за Абражановим праворуч
 • EG7 08 М’язова пластика бронхiальної норицi за Абражановим
 • EG7 09 Екстраплевральний пневмолiз
 • EG7 09 01 Екстраплевральний пневмолiз лiворуч
 • EG7 09 02 Екстраплевральний пневмолiз праворуч
 • EG7 10 Дренування плевральної порожнини
 • EG7 10 01 Дренування плевральної порожнини лiворуч
 • EG7 10 02 Дренування плевральної порожнини праворуч
 • EG7 10 03 Дренування плевральної порожнини з обох  сторін
 • EG7 10 04 Дренування плевральної порожнини одним дренажем
 • EG7 10 05 Дренування плевральної порожнини двома дренажами
 • EG7 11 Розкриття залишкової плевральної порожнини
 • EG7 11 01 Розкриття залишкової плевральної порожнини лiворуч
 • EG7 11 02 Розкриття залишкової плевральної порожнини праворуч
 • EG7 12 Хiрургiчна корекцiя воронкоподiбних грудей
 • EG7 13 Декортикацiя легенi
 • EG7 13 01 Декортикацiя легенi лiвого
 • EG7 13 02 Декортикацiя легенi правого
 • EG7 14 Реторакотомiя
 • EG7 15 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки
 • EG7 15 01 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки лiворуч
 • EG7 15 02 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки праворуч
 • EG7 15 01 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки субпекторальної
 • EG7 15 02 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки пахвової
 • EG7 15 03 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки пiдтрапецiєподiбного простору
 • EG7 15 04 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки пiдлопаткової  ділянки
 • EG7 15 05 Розкриття i дренування флегмони грудної стiнки (empyema necessitatis)
7GF-Операцiї на органах середостiння
 • FG7 01 Розкриття i дренування гнiйного медiастинiту
 • FG7 02 Медiастинотомiя
 • FG7 02 01 Медiастинотомiя шийна
 • FG7 02 02 Медiастинотомiя черездiафрагмальна
 • FG7 02 03 Медiастинотомiя черезплевральна
 • FG7 02 04 Медiастинотомiя задня позаплевральна за Насiловим
 • FG7 03 Видалення нейрогенної пухлини середостiння
 • FG7 04 Видалення кiсти середостiння
 • FG7 05 Видалення пухлини вилочкової залози
 • FG7 06 Видалення лiпоми середостiння
 • FG7 07 Видалення лiмфоми середостiння
 • FG7 08 Перев’язка грудної лiмфатичної протоки
 • FG7 09 Торакоскопiчна ваготомiя
7GG-Операцiї на дiафрагмi
 • GG7 01 Ушивання грудинно-реберної грижi дiафрагми
 • GG7 02 Ушивання люмбокостальної грижi дiафрагми
 • GG7 03 Ушивання дiафрагмальної грижi
 • GG7 03 01 Ушивання дiафрагмальної грижi лiвосторонньої
 • GG7 03 02 Ушивання дiафрагмальної грижi правосторонньої
 • GG7 04 Крурорафiя
 • GG7 05 Ушивання рани дiафрагми
 • GG7 05 01 Ушивання рани дiафрагми лiворуч
 • GG7 05 02 Ушивання рани дiафрагми праворуч
 • GG7 06 Формування дуплiкатури дiафрагми при її релаксацiї
 • GG7 07 Видалення пухлини дiафрагми
 • GG7 08 Видалення кiсти дiафрагми
 • GG7 08 01 Видалення кiсти дiафрагми лiворуч
 • GG7 08 02 Видалення кiсти дiафрагми праворуч
 • GG7 09 Серединна дiафрагмотомiя

7F-Операцiї на серцi та грудному вiддiлi аорти
7FA-Операцiї на м’язi серця
 • AF7 01 Ушивання рани серця
 • AF7 02 Ушивання розриву вушка при мiтральнiй комiсуротомiї
 • AF7 03 Ушивання розриву передсердя при мiтральнiй комiсуротомiї
 • AF7 04 Ушивання розриву лiвого шлуночка при мiтральнiй комiсуротомiї
 • AF7 05 Видалення пухлини серця
 • AF7 05 01 Видалення пухлини серця в умовах штучного кровообiгу
 • AF7 06 Кардiомiопластика
 • AF7 07 Аневризмектомiя лiвого шлуночка
7FB-Операцiї на перикардi
 • BF7 01 Перикардiотомiя
 • BF7 02 Перикардектомiя
 • BF7 02 01 Перикардектомiя часткова
 • BF7 02 02 Перикардектомiя субтотальна
 • BF7 03 Видалення кiсти перикарда
 • BF7 04 Видалення пухлини перикарда
7FC-Операцiї на судинах серця та грудному вiддiлi аорти
 • CF7 01 Аорто-коронарне шунтування
 • CF7 01 01 Аорто-коронарне шунтування в умовах ШК
 • CF7 01 02 Аорто-коронарне шунтування без ШК
 • CF7 02 Мамарно-коронарне шунтування
 • CF7 02 01 Мамарно-коронарне шунтування в умовах ШК
 • CF7 02 02 Мамарно-коронарне шунтування без ШК
 • CF7 03 Мiжартерiальнi судиннi анастомози при тетрадi Фалло
 • CF7 04 Резекцiя аневризми грудного вiддiлу аорти
 • CF7 05 “””Бандажування”” аневризми грудного вiддiлу аорти”
 • CF7 06 Протезування висхiдного вiддiлу аорти
 • CF7 07 Протезування висхiдного вiддiлу аорти з реплантацiєю усть коронарних артерiй
 • CF7 08 Протезування висхiдного вiддiлу i дуги аорти з пластикою артерiй дуги аорти
 • CF7 09 Протезування низхiдного вiддiлу аорти
 • CF7 10 Тотальне протезування грудного вiддiлу аорти
 • CF7 11 Тромбектомiя легеневих артерiй
 • CF7 12 Усунення коронарних фiстул
 • CF7 13 Трансплантацiя серця
 • CF7 14 Трансплантацiя у єдиному блоцi серця i легень
7FD-Операцiї на клапанах серця
 • DF7 01 Мiтральна комiсуротомiя закритим методом
 • DF7 01 01 Мiтральна комiсуротомiя закритим методом iнструментальна
 • DF7 02 Трикуспiдальна комiсуротомiя
 • DF7 03 Аортальна iнструментальна комiсуротомiя
 • DF7 04 Протезування мiтрального клапана з використанням АШК
 • DF7 05 “””Вiдкрита”” мiтральна комiсуротомiя з використанням АШК”
 • DF7 06 Пластика мiтрального клапану i пiдклапанних структур iз застосуванням АШК
 • DF7 07 Протезування аортального клапану
 • DF7 08 “””Вiдкрита”” вальвулотомiя i вальвулопластика із застосуванням АШК”
 • DF7 09 Протезування тристулкового клапану з застосуванням АШК
 • DF7 10 Пластика тристулкового клапану
 • DF7 11 Пластика клапана легеневої артерiї
7FE-Операцiї при природжених вадах серця
 • EF7 01 Усунення вiдкритої артерiальної протоки
 • EF7 02 Резекцiя коарктацiї аорти
 • EF7 02 01 Резекцiя коарктацiї аорти з пластикою синтетичною трубкою
 • EF7 02 02 “Резекцiя коарктацiї аорти з анастомозом “”кiнець у кiнець”””
 • EF7 03 Мiжартерiальнi судиннi анастомози
 • EF7 04 Плiкацiя стовбура легеневої артерiї
 • EF7 05 Ушивання дефекту мiжпередсердної перегородки з використанням АШК
 • EF7 06 Пластика дефекту мiжпередсердної перегородки аутоперикардом з використанням АШК
 • EF7 07 Ушивання дефекту мiжшлуночкової перегородки з використанням АШК
 • EF7 08 Пластика дефекту мiжшлуночкової перегородки синтетичною латкою з використанням АШК
 • EF7 09 Радикальна корекцiя тетради Фалло з використанням АШК
 • EF7 10 Корекцiя подвiйного вiдходження магiстральних судин
 • EF7 11 Корекцiя транспозицiї магiстральних судин
 • EF7 12 Корекцiя аномального дренажу легеневих вен
 • EF7 12 01 Корекцiя аномального дренажу легеневих вен праворуч
 • EF7 12 02 Корекцiя аномального дренажу легеневих вен лiворуч
 • EF7 12 03 Корекцiя аномального дренажу легеневих вен повного аномального дренажу
 • EF7 13 Iмплантацiя екстракардiального кондуїту
 • EF7 13 01 Iмплантацiя екстракардiального кондуїту (лiвошлуночково-аортальне шунтування)
 • EF7 13 02 Iмплантацiя екстракардiального кондуїту (правошлуночково-артерiо-пульмональне шунтування)
 • EF7 14 Усунення субаортального стенозу
 • EF7 15 Усунення стенозу легеневої артерiї
 • EF7 15 01 Усунення стенозу легеневої артерiї (клапанного)
 • EF7 15 02 Усунення стенозу легеневої артерiї (пiдклапанного)
 • EF7 16 Хiрургiчна корекцiя єдиного (спiльного) шлуночка
7FF-Операцiї при порушеннях ритму серця
 • FF7 01 Шлуночкова електрокардiостимуляцiя
 • FF7 02 Передсердна електрокардiостимуляцiя
 • FF7 03 Двокамерна електрокардiостимуляцiя
 • FF7 04 Трикамерна електрокардiостимуляцiя
 • FF7 05 Iмплантацiя кардiовертора – дефiбрилятора
 • FF7 06 Хiрургiчне усунення додаткових шляхiв проведення iмпульсiв при тахiаритмiї з використанням АШК
7FG-Рентгенендоваскул. операцiї в хiрургiї серця та крупних судин
 • GF7 01 Манiпуляцiя Рашкiнда
 • GF7 02 Балонна дилятацiя коронарних артерiй
 • GF7 02 01 Балонна дилятацiя коронарних артерiй зi стентуванням
 • GF7 02 02 Балонна дилятацiя коронарних артерiй без стентування
 • GF7 03 Балонна дилятацiя коарктацiї аорти
 • GF7 04 Рентгенендоваскулярна обтурацiя вiдкритої артерiальної протоки
 • GF7 05 Рентгенендоваскулярне закриття мiжпередсердної перегородки
 • GF7 06 Рентгенендоваскулярне закриття мiжшлуночкової перегородки
 • GF7 07 Балонна дилятацiя стенозу легеневої артерiї
 • GF7 08 Черезшкiрна мiтральна комiсуротомiя пiд рентгенологiчним контролем
 • GF7 09 Видалення стороннiх тiл правих вiддiлiв серця пiд рентгенконтролем
 • GF7 10 Балонна аортальна вальвулопластика
 • GF7 11 Балонна тристулкова вальвулопластика
 • GF7 12 Iмплантацiя кава-фiльтру
 • GF7 13 Емболiзацiя аортолегеневих колатералей
 • GF7 14 Емболiзацiя коронарних фiстул
 • GF7 15 Балонна ангiопластика кондуїтiв
 • GF7 16 Балонна дилятацiя стенозованих судинних анастомозiв

7H-Операцiї на груднiй залозi
7HA-Операцiї при запальних захворюваннях
 • AH7 01 Розкриття абсцесу молочної залози
 • AH7 01 01 Розкриття абсцесу молочної залози лiворуч
 • AH7 01 02 Розкриття абсцесу молочної залози праворуч
 • AH7 01 03 Розкриття абсцесу молочної залози з обох  сторін
 • AH7 01 04 Розкриття абсцесу молочної залози iнтрамамарного
 • AH7 01 05 Розкриття абсцесу молочної залози ретромамарного
 • AH7 01 06 Розкриття абсцесу молочної залози панмаститу
7HB-Операцiї при пухлинних захворюваннях
 • BH7 01 Мастектомiя
 • BH7 01 01 Мастектомiя лiворуч
 • BH7 01 02 Мастектомiя праворуч
 • BH7 01 03 Мастектомiя за Холстедом-Майєром
 • BH7 01 04 Мастектомiя розширена
 • BH7 01 05 Мастектомiя проста
 • BH7 01 06 Мастектомiя з лiмфаденектомiєю
 • BH7 02 Секторальна резекцiя молочної залози
 • BH7 02 01 Секторальна резекцiя молочної залози лiворуч
 • BH7 02 02 Секторальна резекцiя молочної залози праворуч
 • BH7 03 Гемiмастектомiя
 • BH7 03 01 Гемiмастектомiя з лiмфаденектомiєю
7HC-Пластичнi операцiї на молочнiй залозi
 • CH7 01 Пластика утягненого соску молочної залози
 • CH7 01 01 Пластика утягненого соску молочної залози лiворуч
 • CH7 01 02 Пластика утягненого соску молочної залози праворуч
 • CH7 01 03 Пластика утягненого соску молочної залози з обох бокiв
 • CH7 02 Пластика гiпоплазiї молочної залози
 • CH7 02 01 Пластика гiпоплазiї молочної залози лiворуч
 • CH7 02 02 Пластика гiпоплазiї молочної залози праворуч
 • CH7 02 03 Пластика гiпоплазiї молочної залози з обох  сторін
 • CH7 02 04 Пластика гiпоплазiї молочної залози жировою тканиною
 • CH7 02 05 Пластика гiпоплазiї молочної залози алопротезом
 • CH7 03 Видалення додаткових соскiв молочних залоз
 • CH7 03 01 Видалення додаткових соскiв молочних залоз лiворуч
 • CH7 03 02 Видалення додаткових соскiв молочних залоз праворуч
 • CH7 03 03 Видалення додаткових соскiв молочних залоз з обох  сторін
 • CH7 04 Видалення додаткових молочних залоз
 • CH7 04 01 Видалення додаткових молочних залоз лiворуч
 • CH7 04 02 Видалення додаткових молочних залоз праворуч
 • CH7 04 03 Видалення додаткових молочних залоз з обох  сторін
 • CH7 05 Пластика гiпертрофованої молочної залози
 • CH7 05 01 Пластика гiпертрофованої молочної залози лiворуч
 • CH7 05 02 Пластика гiпертрофованої молочної залози праворуч
 • CH7 05 03 Пластика гiпертрофованої молочної залози з обох бокiв
 • CH7 05 04 Пластика гiпертрофованої молочної залози з пересадкою соска
 • CH7 06 Мастектомiя при гiпертрофiї молочної залози
 • CH7 06 01 Мастектомiя при гiпертрофiї молочної залози зi збереженням соска
 • CH7 06 02 Мастектомiя при гiпертрофiї молочної залози без збереження соска
 • CH7 07 Видалення стороннiх тiл молочної залози
 • CH7 07 01 Видалення стороннiх тiл молочної залози лiворуч
 • CH7 07 02 Видалення стороннiх тiл молочної залози праворуч
 • CH7 07 03 Видалення стороннiх тiл молочної залози з обох  сторін

7J-Операцiї на травнiй системi
7JA-Операцiї на стравоходi
 • AJ7 01 Екстирпацiя стравоходу
 • AJ7 02 Резекцiя абдомiнального вiддiлу стравоходу
 • AJ7 03 Пластика стравоходу
 • AJ7 03 01 Пластика стравоходу висхiдним вiддiлом товстої кишки з термiнальним вiддiлом тонкої кишки
 • AJ7 03 02 Пластика стравоходу термiнальним вiддiлом тонкої кишки
 • AJ7 03 03 Пластика стравоходу правою половиною товстої кишки
 • AJ7 03 04 Пластика стравоходу сегментом поперечної ободової кишки
 • AJ7 03 05 Пластика стравоходу лiвою половиною товстої кишки
 • AJ7 03 06 Пластика стравоходу шлунком
 • AJ7 03 07 Пластика стравоходу шкiрна
 • AJ7 03 08 Пластика стравоходу передгруднинно
 • AJ7 03 09 Пластика стравоходу загруднинно
 • AJ7 03 10 Пластика стравоходу первинна
 • AJ7 03 11 Пластика стравоходу вiдстрочена
 • AJ7 04 Езофагогастростомiя
 • AJ7 04 01 Езофагогастростомiя за Гейяровським
 • AJ7 04 02 Езофагогастростомiя за Грендалем
 • AJ7 05 Езофагокардiомiотомiя
 • AJ7 05 01 Езофагокардiомiотомiя за Гелером
 • AJ7 05 02 Езофагокардiомiотомiя з пластикою шматком дiафрагми
 • AJ7 05 03 Езофагокардiомiотомiя з пластикою сальником
 • AJ7 05 04 Езофагокардiомiотомiя з пластикою стiнкою шлунка
 • AJ7 06 Крурорафiя
 • AJ7 06 01 Крурорафiя застравохiдна
 • AJ7 06 02 Крурорафiя передстравохiдна
 • AJ7 06 03 Крурорафiя за i передстравохiдною
 • AJ7 07 Фундоплiкацiя
 • AJ7 07 01 Фундоплiкацiя за Розеттi
 • AJ7 07 02 Фундоплiкацiя за Нiссеном
 • AJ7 07 03 Фундоплiкацiя за Хiллом з езофагокардiпексiєю
 • AJ7 07 04 Фундоплiкацiя за Латастом
 • AJ7 07 05 Фундоплiкацiя за Тупе
 • AJ7 08 Кардiодилятацiя
 • AJ7 08 01 Кардiодилятацiя пневматична
 • AJ7 09 Висiчення пухлини стравоходу
 • AJ7 10 Ушивання дефекту стравоходу
 • AJ7 10 01 Ушивання дефекту стравоходу у верхнiй третинi
 • AJ7 10 02 Ушивання дефекту стравоходу у середнiй третинi
 • AJ7 10 03 Ушивання дефекту стравоходу в абдомiнальному вiддiлi
 • AJ7 11 Дивертикулектомiя
 • AJ7 11 01 Дивертикулектомiя у верхнiй третинi стравоходу
 • AJ7 11 02 Дивертикулектомiя у середнiй третинi стравоходу
 • AJ7 11 03 Дивертикулектомiя у нижнiй третинi стравоходу
 • AJ7 12 Езофагостомiя
 • AJ7 12 01 Езофагостомiя у шийному вiддiлi стравоходу
 • AJ7 12 02 Езофагостомiя в абдомiнальному вiддiлi стравоходу
 • AJ7 13 Закриття стравохiдної стоми
 • AJ7 13 01 Закриття стравохiдної стоми на шиї
 • AJ7 13 02 Закриття стравохiдної стоми абдомiнальної
 • AJ7 14 Лiквiдацiя стравохiдно-бронхiальної норицi
 • AJ7 15 Лiквiдацiя стравохiдно-трахеальної норицi
 • AJ7 16 Iнвагiнацiя дивертикулу стравоходу за Жираром
 • AJ7 17 Ендоскопiчна мiотомiя
 • AJ7 18 Кардiопластика за Мерведель-Венделем
 • AJ7 19 Езофагогастропластика
 • AJ7 19 01 Езофагогастропластика за Коллiнсом
 • AJ7 20 Ендоскопiчне видалення внутрiшньопросвiтних пухлин стравоходу
 • AJ7 21 Енуклеацiя пухлини стравоходу
 • AJ7 22 Езофаготомiя
 • AJ7 22 01 Езофаготомiя шийна
 • AJ7 22 02 Езофаготомiя у середнiй третинi
 • AJ7 22 03 Езофаготомiя у нижнiй третинi
 • AJ7 23 Резекцiя перфорованого стравоходу
 • AJ7 24 Мiотомiя за Бiокком при дифузному спазмi стравоходу
 • AJ7 25 Подовження стравоходу
 • AJ7 25 01 Подовження стравоходу за Коллiнсом
 • AJ7 25 02 Подовження стравоходу за Джонсоном
 • AJ7 25 03 Подовження стравоходу стравохiдно-шлунковим трансплантатом
 • AJ7 25 04 Подовження стравоходу товстокишковою вставкою
 • AJ7 25 05 Подовження стравоходу тонкокишковою вставкою
 • AJ7 26 Резекцiя грудного вiддiлу стравоходу
 • AJ7 26 01 Резекцiя грудного вiддiлу стравоходу за Тореком
 • AJ7 26 02 Резекцiя грудного вiддiлу стравоходу за Льюїсом з одномоментною пластикою шлунком
 • AJ7 27 Прошивання варикозно-розширених вен стравоходу
 • AJ7 28 Видалення стороннього тiла iз стравоходу
 • AJ7 29 Локальний гемостаз ендоскопiчний
 • AJ7 30 Локальний гемостаз зондовий

7JB-Операцiї на шлунку

7JBA-Резекцiйнi операцiї
 • ABJ7 01 Резекцiя шлунка
 • ABJ7 01 01 Резекцiя шлунка за Більрот-1
 • ABJ7 01 02 Резекцiя шлунка за Більрот-2
 • ABJ7 01 03 Резекцiя шлунка (дистальна)
 • ABJ7 01 04 Резекцiя шлунка (драбинчаста)
 • ABJ7 01 05 Резекцiя шлунка (проксимальна)
 • ABJ7 01 06 Резекцiя шлунка у обсязi 1/3
 • ABJ7 01 07 Резекцiя шлунка у обсязi 1/2
 • ABJ7 01 08 Резекцiя шлунка у обсязi 2/3
 • ABJ7 01 09 Резекцiя шлунка у обсязi 4/5
 • ABJ7 01 10 Резекцiя шлунка з формуванням термiно-термiнального анастомозу
 • ABJ7 01 11 Резекцiя шлунка з формуванням термiно-латерального анастомозу
 • ABJ7 01 12 Резекцiя шлунка з формуванням анастомозу за Гофмейстером-Фiнстерером
 • ABJ7 01 13 Резекцiя шлунка з формуванням анастомозу за Кронляйн-Бельфуром
 • ABJ7 01 14 Резекцiя шлунка з формуванням анастомозу за Ру
 • ABJ7 02 Клиноподiбна резекцiя шлунка
 • ABJ7 03 Пiлорозберiгаюча резекцiя шлунка
 • ABJ7 04 Резекцiя шлунка на вимикання виразки
 • ABJ7 05 Гастректомiя
 • ABJ7 05 01 Гастректомiя iз стравохiдно-кишковим анастомозом за Гiляровичем- Шалiмовим
 • ABJ7 05 02 Гастректомiя iз стравохiдно-кишковим анастомозом за Сапожковим-Юдiним
 • ABJ7 05 03 Гастректомiя iз iнвагiнацiйним анастомозом  за Цацанiдi
 • ABJ7 05 04 Гастректомiя iз стравохiдно-кишковим анастомозом  механiчним швом
 • ABJ7 05 05 Гастректомiя i включенням у пасаж ДПК
7JBB-Органозберiгаючi операцiї
 • BBJ7 01 Стовбурова ваготомiя пiддiафрагмальна
 • BBJ7 02 Стовбурова ваготомiя торакальним доступом
 • BBJ7 03 Селективна проксимальна ваготомiя без дренування шлунка
 • BBJ7 04 Селективна проксимальна ваготомiя iз дренуванням шлунка
7JBC-Операцiї, якi дренують шлунок
 • CBJ7 01 Пiлоропластика
 • CBJ7 01 01 Пiлоропластика за Фiнеєм
 • CBJ7 01 02 Пiлоропластика за Гейнеке-Мiкуличем
 • CBJ7 01 03 Пiлоропластика за Джадом
 • CBJ7 01 04 Пiлоропластика за Вебером
 • CBJ7 01 05 Пiлоропластика за Дiвером-Бурденом-Шалiмовим
 • CBJ7 02 Гемiпiлоректомiя
 • CBJ7 03 Гастродуоденостомiя за Джабулеєм
 • CBJ7 04 Гастроентеростомiя
 • CBJ7 04 01 Гастроентеростомiя за Петерсоном
 • CBJ7 04 02 Гастроентеростомiя за Вельфлером з ентеро-ентероанастомозом за Брауном
 • CBJ7 04 03 Гастроентеростомiя за Гаккером
7JBD-Реконструктивнi операцiї
 • DBJ7 01 Реконструктивна резекцiя шлунка
 • DBJ7 01 01 Реконструктивна резекцiя шлунка за Більрот-I
 • DBJ7 01 02 Реконструктивна резекцiя шлунка за Більрот-II
 • DBJ7 01 03 Реконструктивна резекцiя шлунка у обсязi 1/3
 • DBJ7 01 04 Реконструктивна резекцiя шлунка у обсязi 1/2
 • DBJ7 01 05 Реконструктивна резекцiя шлунка у обсязi 2/3
 • DBJ7 01 06 Реконструктивна резекцiя шлунка у обсязi 4/5
 • DBJ7 01 07 Реконструктивна резекцiя шлунка iз формуванням термiно-термiнального анастомозу
 • DBJ7 01 08 Реконструктивна резекцiя шлунка iз формуванням термiно-латерального анастомозу
 • DBJ7 01 09 Реконструктивна резекцiя шлунка iз шлунково-кишковим анастомозом за Гофмейстером- Фiнстерером
 • DBJ7 01 10 Реконструктивна резекцiя шлунка iз шлунково-кишковим анастомозом за Кронляйн-Бельфуром
 • DBJ7 02 Реконструктивна ререзекцiя шлунка
 • DBJ7 02 01 Реконструктивна ререзекцiя шлунка за
 • DBJ7 02 02 Реконструктивна ререзекцiя шлунка Більрот-I
 • DBJ7 02 03 Реконструктивна ререзекцiя шлунка Більрот-II
 • DBJ7 02 04 Реконструктивна ререзекцiя шлунка з формуванням анастомозу
 • DBJ7 02 05 Реконструктивна ререзекцiя шлунка термiно-термiнального
 • DBJ7 02 06 Реконструктивна ререзекцiя шлунка термiно-латерального
 • DBJ7 02 07 Реконструктивна ререзекцiя шлунка шлунково-кишкового за Гофмейстером-Фiнстерером
 • DBJ7 02 08 Реконструктивна ререзекцiя шлунка шлунково-кишкового за Кронляйн-Бельфуром
 • DBJ7 03 Реконструктивна езофагоєюнодуоденопластика
 • DBJ7 04 Гастроєюнодуоденопластика
 • DBJ7 04 01 Гастроєюнодуоденопластика за Генлеєм
 • DBJ7 04 02 Гастроєюнодуоденопластика за Саєнком
 • DBJ7 05 Видалення залишеного антрального вiддiлу шлунка
 • DBJ7 06 Пластика анастомозу
 • DBJ7 06 01 Пластика анастомозу типу Фiннея
 • DBJ7 06 02 Пластика анастомозу типу Гейнеке-Мiкулича
 • DBJ7 07 Реконструктивна екстирпацiя кукси шлунка
 • DBJ7 07 01 Реконструктивна екстирпацiя кукси шлунка з формуванням стравохiдно-кишкового анастомозу
 • DBJ7 08 Первинна гастроєюнодуоденопластика
 • DBJ7 08 01 Первинна гастроєюнодуоденопластика за Захаровим
7JBE-Ендоскопiчнi операцiї
 • EBJ7 01 Лапароскопiчна ваготомiя
 • EBJ7 02 Лапароскопiчна резекцiя шлунка
7JBF-Iншi
 • FBJ7 01 Ушивання перфоративної виразки
 • FBJ7 01 01 Ушивання перфоративної виразки двома рядами швiв
 • FBJ7 01 02 Ушивання перфоративної виразки за Оппелем-Полiкарповим
 • FBJ7 02 Ушивання виразки, що кровоточить
 • FBJ7 03 Гастротомiя
 • FBJ7 03 01 Гастротомiя поперечна
 • FBJ7 03 02 Гастротомiя подовжня
 • FBJ7 04 Гастростомiя
 • FBJ7 04 01 Гастростомiя за Сапожковим
 • FBJ7 04 02 Гастростомiя за Кадером
 • FBJ7 04 03 Гастростомiя за Вiтцелем
 • FBJ7 05 Висiчення виразки шлунка
 • FBJ7 06 Полiпектомiя в ходi лапаротомiї
 • FBJ7 07 Ушивання рани шлунка
 • FBJ7 08 Гастропексiя
 • FBJ7 09 Видалення стороннього тiла зi шлунка
 • FBJ7 10 Ушивання подовжнiх розривiв кардiального вiддiлу шлунка
 • FBJ7 11 Ушивання гастротомного отвору
 • FBJ7 12 Роз’єднання шлунково-тонко-товстокишкової норицi Внеслизове видалення доброякісної пухлини шлунка
7JC-Операцiї на дванадцятипалiй кишцi
 • CJ7 01 Папiлосфiнктеротомiя
 • CJ7 02 Папiлосфiнктеропластика
 • CJ7 03 Дуоденопластика
 • CJ7 03 01 Дуоденопластика типу Фiннея
 • CJ7 03 02 Дуоденопластика типу Гейнеке-Мiкулича
 • CJ7 04 Резекцiя дванадцятипалої кишки
 • CJ7 05 Депозицiя дванадцятипалої кишки
 • CJ7 06 Дуоденотомiя
 • CJ7 07 Пiлородуоденотомiя
 • CJ7 08 Дуоденоєюностомiя
 • CJ7 09 Ушивання рани дванадцятипалої кишки
7JD-Операцiї на тонкiй кишцi
 • DJ7 01 Ентеротомiя
 • DJ7 02 Ушивання рани тонкої кишки
 • DJ7 02 01 Ушивання рани тонкої кишки у поперечному напрямку
 • DJ7 02 02 Ушивання рани тонкої кишки анастомозом у 3/4
 • DJ7 03 Накладення єюностоми з ентеро-ентероанастомозом
 • DJ7 03 01 Накладення єюностоми з ентеро-ентероанастомозом за Айзельсбергом-Вiтцелем
 • DJ7 03 02 Накладення єюностоми з ентеро-ентероанастомозом за Майдлем
 • DJ7 04 Накладення iлеостоми
 • DJ7 05 Резекцiя тонкої кишки
 • DJ7 05 01 Резекцiя тонкої кишки з формуванням анастомозу кiнець у кiнець
 • DJ7 05 02 Резекцiя тонкої кишки з формуванням анастомозу кiнець у бiк
 • DJ7 05 03 Резекцiя тонкої кишки з формуванням анастомозу бiк у бiк
 • DJ7 05 04 Резекцiя тонкої кишки однорядним швом
 • DJ7 05 05 Резекцiя тонкої кишки дворядним швом
 • DJ7 05 06 Резекцiя тонкої кишки механiчним скрiпковим швом
 • DJ7 05 07 Резекцiя тонкої кишки механiчним компресiйним швом
 • DJ7 06 Резекцiя дивертикулу Меккеля
 • DJ7 07 Ентероплiкацiя
 • DJ7 07 01 Ентероплiкацiя за Ноблем
 • DJ7 07 02 Ентероплiкацiя за Чухрiєнком
 • DJ7 08 Ентероентеростомiя
 • DJ7 08 01 Ентероентеростомiя бiк у бiк
 • DJ7 08 02 Ентероентеростомiя кiнець у бiк
 • DJ7 08 03 Ентероентеростомiя з вимиканням петлi, що приводить, за Шалiмовим
 • DJ7 08 04 Ентероентеростомiя з вимиканням петлi за Ру
 • DJ7 09 Лiквiдацiя тонкокишкової норицi
 • DJ7 09 01 Лiквiдацiя тонкокишкової норицi позаочеревинним методом
 • DJ7 09 02 Лiквiдацiя тонкокишкової норицi черезочеревинним методом
 • DJ7 10 Iнтубацiя тонкої кишки
 • DJ7 11 Пластика кишки в областi стриктури
 • DJ7 12 Формування антиперистальтичної вставки
 • DJ7 12 01 Формування антиперистальтичної вставки у початковому вiддiлi голодної кишки
 • DJ7 12 02 Формування антиперистальтичної вставки у термiнальному вiддiлi здухвинної кишки
 • DJ7 13 Створення кишкового кiльця, що сповiльнює пасаж по кишцi
 • DJ7 14 Схiдчаста мiотомiя
 • DJ7 15 Дезiнвагiнацiя тонкої кишки
 • DJ7 16 Видалення стороннього тiла з тонкої кишки
7JE-Операцiї на товстiй кишцi
 • EJ7 13 Видалення  стороннього тiла з товстої кишки
 • EJ7 01 Гемiколектомiя
 • EJ7 01 01 Гемiколектомiя правостороння
 • EJ7 01 02 Гемiколектомiя лiвостороння
 • EJ7 01 03 Гемiколектомiя з формуванням анастомозу кiнець у кiнець
 • EJ7 01 04 Гемiколектомiя з формуванням анастомозу кiнець у бiк
 • EJ7 01 05 Гемiколектомiя з формуванням анастомозу бiк у бiк
 • EJ7 01 06 Гемiколектомiя однорядним швом
 • EJ7 01 07 Гемiколектомiя дворядним швом
 • EJ7 01 08 Гемiколектомiя компресiйним швом
 • EJ7 01 09 Гемiколектомiя механiчним скрiпковим швом
 • EJ7 02 Резекцiя поперечної ободової кишки
 • EJ7 02 01 Резекцiя поперечної ободової кишки з формуванням анастомозу кiнець у кiнець
 • EJ7 02 02 Резекцiя поперечної ободової кишки з формуванням анастомозу кiнець у бiк
 • EJ7 02 03 Резекцiя поперечної ободової кишки з формуванням анастомозу бiк у бiк
 • EJ7 02 04 Резекцiя поперечної ободової кишки дворядним швом
 • EJ7 02 05 Резекцiя поперечної ободової кишки компресiйним методом
 • EJ7 02 06 Резекцiя поперечної ободової кишки механiчним скрiпковим швом
 • EJ7 03 Колектомiя
 • EJ7 03 01 Колектомiя субтотальна
 • EJ7 03 02 Колектомiя тотальна
 • EJ7 03 03 Колектомiя з формуванням iлеоректального анастомозу
 • EJ7 03 04 Колектомiя iлеостоми
 • EJ7 04 Колопроктектомiя
 • EJ7 04 01 Колопроктектомiя з формуванням iлеостоми
 • EJ7 04 02 Колопроктектомiя з формуванням цекоанального анастомозу
 • EJ7 04 03 Колопроктектомiя з формуванням утримуючої iлеостоми-резервуара
 • EJ7 05 Колотомiя
 • EJ7 06 Колостомiя
 • EJ7 06 01 Колостомiя в областi слiпої кишки
 • EJ7 06 02 Колостомiя в областi висхiдного вiддiлу товстої кишки
 • EJ7 06 03 Колостомiя в областi печiнкового кута товстої кишки
 • EJ7 06 04 Колостомiя в областi поперечної ободової кишки
 • EJ7 06 05 Колостомiя в областi низхiдного вiддiлу товстої кишки
 • EJ7 06 06 Колостомiя в областi сигмоподiбної кишки
 • EJ7 07 Iнтубацiя товстої кишки
 • EJ7 07 01 Iнтубацiя товстої кишки трансанальна
 • EJ7 07 02 Iнтубацiя товстої кишки через норицю
 • EJ7 08 Формування обхiдного анастомозу
 • EJ7 08 01 Формування обхiдного анастомозу мiж здухвинною i поперечною ободовою кишкою
 • EJ7 08 02 Формування обхiдного анастомозу мiж здухвинної i низхiдним вiддiлом товстої кишки
 • EJ7 08 03 Формування обхiдного анастомозу мiж здухвинною i сигмоподiбною кишкою
 • EJ7 08 04 Формування обхiдного анастомозу мiж висхiдним вiддiлом i поперечною ободовою кишкою
 • EJ7 08 05 Формування обхiдного анастомозу мiж поперечною ободовою i низхiдним вiддiлом товстої кишки
 • EJ7 08 06 Формування обхiдного анастомозу мiж поперечною ободовою i сигмоподiбною кишкою
 • EJ7 09 Лiквiдацiя товстокишкової норицi
 • EJ7 09 01 Лiквiдацiя товстокишкової норицi позаочеревинне
 • EJ7 09 02 Лiквiдацiя товстокишкової норицi внутрiшньочеревинне
 • EJ7 10 Резекцiя сигмоподiбної кишки
 • EJ7 10 07 Резекцiя сигмоподiбної кишки з формуванням одноствольної колостоми
 • EJ7 10 08 Резекцiя сигмоподiбної кишки з формуванням двуствольної стоми по Мiкулiчу
 • EJ7 10 01 Резекцiя сигмоподiбної кишки з формуванням анастомозу кiнець у кiнець
 • EJ7 10 02 Резекцiя сигмоподiбної кишки з формуванням анастомозу кiнець у бiк
 • EJ7 10 03 Резекцiя сигмоподiбної кишки з формуванням анастомозу бiк у бiк
 • EJ7 10 04 Резекцiя сигмоподiбної кишки ручним швом
 • EJ7 10 05 Резекцiя сигмоподiбної кишки механiчним компресiйним швом
 • EJ7 10 06 Резекцiя сигмоподiбної кишки механiчним скрiпковим швом
 • EJ7 11 Лапаротомне видалення полiпу товстої кишки
 • EJ7 12 Реконструкцiя колостоми

7JF-Операцiї на прямiй кишцi

7JFA-Резекцiйнi операцiї
 • AFJ7 05 Ендоскопiчна полiпектомiя
 • AFJ7 06 Низька передня резекцiя прямої кишки
 • AFJ7 01 Одномоментна черевнопромежинна екстирпацiя прямої кишки (операцiя Кеню-Майлса)
 • AFJ7 02 Черевно-анальна резекцiя прямої кишки iз збереженням сфiнктера
 • AFJ7 02 01 Черевно-анальна резекцiя прямої кишки iз збереженням сфiнктера i низведенням
 • AFJ7 03 Внутрiшньочеревна резекцiя прямої кишки та сигми iз накладенням одностовбурного анусу (операцiя Гартмана)
 • AFJ7 04 Промежинна ампутацiя прямої кишки
7JFB-Операцiї на анальному каналi
 • BFJ7 01 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi
 • BFJ7 01 01 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi iз розсiченням зовнiшнього сфiнктера
 • BFJ7 01 02 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi без розсiчення зовнiшнього сфiнктера
 • BFJ7 01 03 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi iз низведенням слизової
 • BFJ7 01 04 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi без низведення слизової
 • BFJ7 01 05 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi iз пластикою сфiнктера
 • BFJ7 01 06 Висiчення рубцевої тканини у анальному каналi без пластики сфiнктера
 • BFJ7 02 Висiчення анального полiпа
 • BFJ7 03 Висiчення анальної крипти
 • BFJ7 04 Висiчення анальної трiщини
 • BFJ7 04 01 Висiчення анальної трiщини з низведенням слизової
 • BFJ7 04 02 Висiчення анальної трiщини без низведення слизуватої
 • BFJ7 04 03 Висiчення анальної трiщини з пластикою зовнiшнього сфiнктера
 • BFJ7 04 04 Висiчення анальної трiщини без сфiнктеротомiї
 • BFJ7 04 05 Висiчення анальної трiщини i з закритою сфiнктеротомiєю
 • BFJ7 04 06 Висiчення анальної трiщини i з вiдкритою сфiнктеротомiєю
 • BFJ7 05 Висiчення параректальної норицi
 • BFJ7 05 01 Висiчення параректальної норицi за Габрiелем
 • BFJ7 05 02 Висiчення параректальної норицi лiгатурним методом
 • BFJ7 05 03 Висiчення параректальної норицi iз низведенням слизової i пластикою сфiнктера
 • BFJ7 05 04 Висiчення параректальної норицi iз низведенням слизової без пластики сфiнктера
 • BFJ7 06 Пластика анального сфiнктера
 • BFJ7 06 01 Пластика анального сфiнктера методом сфiнктеропластики
 • BFJ7 06 02 Пластика анального сфiнктера методом сфiнктеролеваторопластики
 • BFJ7 06 03 Пластика анального сфiнктера методом пластики сiдничними м’язами
 • BFJ7 06 04 Пластика анального сфiнктера методом пластики стегновими м’язами
 • BFJ7 07 Гемороїдектомiя
 • BFJ7 07 01 Гемороїдектомiя методом перев’язки вузлiв
 • BFJ7 07 02 Гемороїдектомiя методом перев’язки i висiчення вузлiв
 • BFJ7 07 03 Гемороїдектомiя з застосуванням склерозивної терапiї
 • BFJ7 07 04 Гемороїдектомiя з застосуванням крiотерапiї
 • BFJ7 07 05 Гемороїдектомiя з пластикою перехiдної складки
 • BFJ7 07 06 Гемороїдектомiя без пластики перехiдної складки
 • BFJ7 08 Дивульсiя анального сфiнктера
 • BFJ7 09 Задня проктотомiя за Локкарт-Маммерi
 • BFJ7 10 Висiчення слизової прямої кишки, що випадає
 • BFJ7 11 Розсiчення параректальної норицi за Гiппократом
 • BFJ7 12 Пластика передньої стiнки прямої кишки, її сфiнктера i пiхви пiсля травматичного ушкодження
 • BFJ7 13 Трансанальна сфiнктеротомiя
 • BFJ7 13 01 Трансанальна сфiнктеротомiя закрита
 • BFJ7 13 02 Трансанальна сфiнктеротомiя вiдкрита
7JFD-Iншi
 • DFJ7 06 Видалення чужерiдного тiла прямої кишки
 • DFJ7 01 Ректопексiя
 • DFJ7 01 01 Ректопексiя за методом  Зеренiна-Кюммеля
 • DFJ7 01 02 Ректопексiя за методом Чухрiєнка
 • DFJ7 02 Реканалiзацiя пухлини прямої кишки
 • DFJ7 02 01 Реканалiзацiя пухлини прямої кишки (термiчна)
 • DFJ7 02 02 Реканалiзацiя пухлини прямої кишки (механiчна)
 • DFJ7 02 03 Реканалiзацiя пухлини прямої кишки (хiмiчна)
 • DFJ7 03 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi
 • DFJ7 03 01 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi абдомiнальним доступом
 • DFJ7 03 02 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi з боку промежини
 • DFJ7 03 03 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi з боку пiхви
 • DFJ7 03 04 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi з розщепленням ректовагiнальної перегородки
 • DFJ7 03 05 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi без розщеплення ректовагiнальної перегородки
 • DFJ7 03 06 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi зi сфiнктеролеваторопластикою
 • DFJ7 03 07 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi з пластикою сфiнктера
 • DFJ7 03 08 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi без низведення слизової
 • DFJ7 03 09 Лiквiдацiя ректовагiнальної норицi з низведенням слизової
 • DFJ7 04 Колопексiя
 • DFJ7 05 Реканалiзацiя пухлини, що обтурує товсту кишку
 • DFJ7 05 01 Реканалiзацiя пухлини, що обтурує товсту кишку методом електродеструкцiї
 • DFJ7 05 02 Реканалiзацiя пухлини, що обтурує товсту кишку лазерним випромiнюванням

7JFE-Операцiї при вадах розвитку

7JH-Операцiї на червоподiбному вiдростку
 • HJ7 01 Апендектомiя
 • HJ7 01 01 Апендектомiя з дренуванням через контрапертуру
 • HJ7 01 02 Апендектомiя з дренуванням через  рану
 • HJ7 02 Апендектомiя лапароскопiчна
 • HJ7 03 Дренування периапедникулярного абсцесу
 • HJ7 04 Апендикостомiя

7JI-Операцiї на печiнцi

7JIA-Резекцiї печiнки
 • AIJ7 01 Крайова резекцiя печiнки
 • AIJ7 02 Клиноподiбна резекцiя печiнки
 • AIJ7 03 Сегментарна резекцiя печiнки
 • AIJ7 04 Видалення лiвої частки печiнки
 • AIJ7 05 Видалення правої частки печiнки
 • AIJ7 06 Атипова резекцiя печiнки
 • AIJ7 07 Бiопсiя печiнки лапаротомна
7JIB-Ушивання ран печiнки
 • BIJ7 01 Ушивання рани печiнки
 • BIJ7 02 Гепатопексiя за Хiарi-Нiколаєвим
7JIC-Операцiї при наявностi ехiнококу печiнки та кiстах печiнки
 • CIJ7 01 Цистектомiя ехiнококової кiсти
 • CIJ7 02 Марсупiалiзацiя ехiнококової кiсти
 • CIJ7 03 Фенестрацiя кiст печiнки
 • CIJ7 04 Оментопластика кiсти печiнки
7JID-Операцiї при абсцесах печiнки
 • DIJ7 01 Дренування абсцесу печiнки
 • DIJ7 01 01 Дренування абсцесу печiнки (правої частки)
 • DIJ7 01 02 Дренування абсцесу печiнки (лiвої частки)
7JIE-Iншi операцiї
 • EIJ7 01 Крiодеструкцiя тканини печiнки
 • EIJ7 02 Часткова резекцiя печiнки з внутрiшньопечiнковою холангiоєюностомiєю
 • EIJ7 03 Оментогепатопексiя

7JJ-Операцiї на жовчному мiхурi та позапечiнкових жовчних протоках

7JJA-Операцiї на жовному мiхурi
 • AJJ7 01 Холецистектомiя лапаротомна
 • AJJ7 01 01 Холецистектомiя лапаротомна вiд шийки
 • AJJ7 01 02 Холецистектомiя лапаротомна вiд дна
 • AJJ7 01 03 Холецистектомiя лапаротомна комбiнованим методом
 • AJJ7 02 Холецистоєюностомiя
 • AJJ7 02 01 Холецистоєюностомiя з петлею голодної кишки, виключеної за Шалiмовим
 • AJJ7 02 02 Холецистоєюностомiя з петлею голодної кишки, виключеної за Ру
 • AJJ7 03 Холецистолiтотрипсiя дистанцiйна
 • AJJ7 04 Холецистодуоденостомiя
 • AJJ7 05 Холецистогастростомiя
 • AJJ7 06 Холецистотомiя лапаротомна
7JJB-Операцiї на позапечiнкових протоках
 • BJJ7 01 Висiчення кiсти загальної жовчної протоки
 • BJJ7 02 Транспапiлярне дренування холедоха
 • BJJ7 02 01 Транспапiлярне дренування холедоха загубленим дренажем
 • BJJ7 02 02 Транспапiлярне дренування холедоха за Фелклером
 • BJJ7 03 Холедохолiтотомiя
 • BJJ7 04 Холедоходуоденостомiя
 • BJJ7 04 01 Холедоходуоденостомiя однорядним швом
 • BJJ7 04 02 Холедоходуоденостомiя двома рядами швiв
 • BJJ7 05 Холедохоєюностомiя
 • BJJ7 05 01 Холедохоєюностомiя з петлею голодної кишки, виключеної за Шалiмовим
 • BJJ7 05 02 Холедохоєюностомiя з петлею голодної кишки, виключеної за Ру
 • BJJ7 06 Первинний шов загальної печiнкової протоки
 • BJJ7 07 Гепатикодуоденостомiя
 • BJJ7 08 Зовнiшнє дренування холедоха
 • BJJ7 08 01 Зовнiшнє дренування холедоха за Холстедом
 • BJJ7 08 02 Зовнiшнє дренування холедоха за Холстедом-Пiковським
 • BJJ7 08 03 Зовнiшнє дренування холедоха за Вишневським
 • BJJ7 08 04 Зовнiшнє дренування холедоха за Кером
 • BJJ7 09 Назогастродуоденобiлiарне дренування холедоха
 • BJJ7 10 Пластика холедоха анастомозом кiнець у кiнець
 • BJJ7 10 01 Пластика холедоха анастомозом кiнець у кiнець за Шалiмовим
 • BJJ7 10 02 Пластика холедоха анастомозом кiнець у кiнець за Гейнеке-Мiкуличем
 • BJJ7 11 Трансдуоденальна папiлосфiнктеротомiя
 • BJJ7 12 Трансдуоденальна папiлосфiнктеропластика
 • BJJ7 13 Ушивання рани загальної жовчної протоки
 • BJJ7 14 Холедохотомiя
 • BJJ7 14 01 Холедохотомiя через куксу мiхурової протоки
 • BJJ7 14 02 Холедохотомiя супрадуоденальна
 • BJJ7 14 03 Холедохотомiя ретродуоденальна
 • BJJ7 15 Трансдуоденальна холедоходуоденостомiя
 • BJJ7 16 Трансдуоденальна пластика вiрсунгової протоки
 • BJJ7 17 Гепатикоєюностомiя
 • BJJ7 17 01 Гепатикоєюностомiя з петлею голодної кишки, виключеної за Шалiмовим
 • BJJ7 17 02 Гепатикоєюностомiя з петлею голодної кишки, виключеної за Ру
 • BJJ7 18 Гепатикохоледохостомiя на зовнiшньому дренажi
 • BJJ7 19 Трансдуоденальна папiлектомiя
 • BJJ7 20 Резекцiя позапечiнкових жовчних проток
 • BJJ7 21 Транспечiнкове дренування позапечiнкових жовчних проток
 • BJJ7 21 01 Транспечiнкове дренування позапечiнкових жовчних проток за Прадерi-Смiтом
7JJC-Ендоскопiчнi операцiї
 • CJJ7 01 Холецистектомiя лапароскопiчна
 • CJJ7 02 Холедохотомiя лапароскопiчна
 • CJJ7 03 Зовнiшнє дренування холедоха лапароскопiчне
 • CJJ7 04 Холедохолiтотрипсiя ендоскопiчна
 • CJJ7 05 Холецистостомiя лапароскопiчна
7JK-Операцiї на пiдшлунковiй залозi
 • KJ7 01 Подовжня панкреатоєюностомiя
 • KJ7 01 01 Подовжня панкреатоєюностомiя з виключеною за Шалiмовим петлею голодної кишки
 • KJ7 01 02 Подовжня панкреатоєюностомiя з виключеною за Ру петлею голодної кишки
 • KJ7 01 03 Подовжня панкреатоєюностомiя i зовнiшнiм дренуванням пiдшлункової залози
 • KJ7 02 Зовнiшнє дренування протоки пiдшлункової залози
 • KJ7 03 Постганглiонарна невротомiя за Iошиока i Вакабаяши
 • KJ7 04 Маргiнальна невротомiя
 • KJ7 05 Лiвостороння резекцiя пiдшлункової залози з панкреатоєюностомiєю
 • KJ7 06 Панкреатогастростомiя
 • KJ7 07 Марсупiалiзацiя кiсти пiдшлункової залози
 • KJ7 08 Розкриття i дренування кiсти пiдшлункової залози
 • KJ7 09 Цистоєюностомiя з виключеною петлею голодної кишки
 • KJ7 09 01 Цистоєюностомiя з виключеною петлею голодної кишки за Шалiмовим
 • KJ7 09 02 Цистоєюностомiя з виключеною петлею голодної кишки за Ру
 • KJ7 10 Енуклеацiя пухлини пiдшлункової залози
 • KJ7 11 Панкреатодуоденальна резекцiя
 • KJ7 11 01 Панкреатодуоденальна резекцiя iз формуванням холецистопанкреатоанастомозу
 • KJ7 11 02 Панкреатодуоденальна резекцiя iз формуванням панкреатоєюнального анастомозу
 • KJ7 11 03 Панкреатодуоденальна резекцiя iз зовнiшнiм дренуванням протоки
 • KJ7 11 04 Панкреатодуоденальна резекцiя iз ощадливою резекцiєю ДПК
 • KJ7 12 Сегментарна резекцiя пiдшлункової залози
 • KJ7 13 Панкреатектомiя
 • KJ7 14 Висiчення кiсти пiдшлункової залози
 • KJ7 15 Бiопсiя пiдшлункової залози
 • KJ7 16 Видалення секвестрiв пiдшлункової залози
 • KJ7 17 Дренування парапанкреатичних гнiйних затекiв
 • KJ7 17 01 Дренування парапанкреатичних гнiйних затекiв (центральних)
 • KJ7 17 02 Дренування парапанкреатичних гнiйних затекiв (по ходу параколон лiворуч)
 • KJ7 17 03 Дренування парапанкреатичних гнiйних затекiв (по ходу параколон праворуч)
 • KJ7 17 04 Дренування парапанкреатичних гнiйних затекiв (з обох бокiв)
 • KJ7 18 Дренування абсцесу пiдшлункової залози
 • KJ7 19 Лiквiдацiя норицi пiдшлункової залози
 • KJ7 19 01 Лiквiдацiя норицi пiдшлункової залози методом оклюзiї протоки
 • KJ7 19 02 Лiквiдацiя норицi пiдшлункової залози методом висiчення норицi
 • KJ7 19 03 Лiквiдацiя норицi пiдшлункової залози методом фiстулоентеростомiї
 • KJ7 20 Пересадження пiдшлункової залози
 • KJ7 21 Пересадження В-клiтин пiдшлункової залози

7K-Операцiї на органах сечовидiльної системи
7KH-Доступи до нирок та сечоводiв
 • HK7 01 Доступ Бергмана-Iзраеля
 • HK7 02 Доступ С.П.Федорова
 • HK7 03 Доступ Пеана
 • HK7 04 Доступ Симона
 • HK7 05 Задньо-латеральний доступ
 • HK7 06 Задньо-медiальний доступ
 • HK7 07 Задньо-косо-поперечний доступ
 • HK7 08 Передньо-пахвовий доступ
7KA-Операцiї на нирках
 • AK7 01 Декапсуляцiя нирки
 • AK7 01 01 Декапсуляцiя нирки лiворуч
 • AK7 01 02 Декапсуляцiя нирки праворуч
 • AK7 02 Нефропексiя
 • AK7 02 01 Нефропексiя лiвостороння
 • AK7 02 02 Нефропексiя правостороння
 • AK7 02 03 Нефропексiя двостороння
 • AK7 02 04 Нефропексiя за С.П.Федоровим
 • AK7 02 05 Нефропексiя за В.А.Горашем
 • AK7 02 06 Нефропексiя за Рiвоiру
 • AK7 03 Нефротомiя
 • AK7 03 01 Нефротомiя лiворуч
 • AK7 03 02 Нефротомiя праворуч
 • AK7 03 03 Нефротомiя з обох бокiв
 • AK7 03 04 Нефротомiя поздовжнiм розрiзом Цондека
 • AK7 03 05 Нефротомiя поперечна за Гассельбахером
 • AK7 03 06 Нефротомiя субкапсулярна за I.П.Погорелком
 • AK7 04 Нефролiтотомiя
 • AK7 04 01 Нефролiтотомiя лiворуч
 • AK7 04 02 Нефролiтотомiя праворуч
 • AK7 05 Пiєлотомiя
 • AK7 05 01 Пiєлотомiя лiворуч
 • AK7 05 02 Пiєлотомiя праворуч
 • AK7 05 03 Пiєлотомiя задня
 • AK7 05 04 Пiєлотомiя передня
 • AK7 05 05 Пiєлотомiя верхня
 • AK7 05 06 Пiєлотомiя нижня
 • AK7 05 07 Пiєлотомiя повторна субкапсулярна за А.П.Фрумкiним
 • AK7 05 08 Пiєлотомiя субкортикальна за I.П.Погорелком
 • AK7 06 Пiєлостомiя
 • AK7 06 01 Пiєлостомiя лiворуч
 • AK7 06 02 Пiєлостомiя праворуч
 • AK7 06 03 Пiєлостомiя з ушиванням миски до дренажу
 • AK7 06 04 Пiєлостомiя з ушиванням миски за С.П.Федоровим наглухо
 • AK7 07 Нефростомiя
 • AK7 07 01 Нефростомiя лiворуч
 • AK7 07 02 Нефростомiя праворуч
 • AK7 08 Резекцiя нирки
 • AK7 08 01 Резекцiя нирки лiворуч
 • AK7 08 02 Резекцiя нирки праворуч
 • AK7 08 03 Резекцiя нирки клиноподiбна
 • AK7 08 04 Резекцiя нирки поперечна
 • AK7 09 Нефректомiя
 • AK7 09 01 Нефректомiя лiвостороння
 • AK7 09 02 Нефректомiя правостороння
 • AK7 10 Гемiнефректомiя пiдковоподiбної нирки
 • AK7 11 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення
 • AK7 11 01 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом  резекцiї додаткової нижньополярної кровоносної судини
 • AK7 11 02 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом створення жирової прокладки мiж додатковою судиною i сечоводом
 • AK7 11 03 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом перемiщення судини
 • AK7 11 04 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом нефроплiкацiї
 • AK7 11 05 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом уретеролiзису
 • AK7 11 06 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом денервацiї ниркової нiжки
 • AK7 11 07 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом позаслизової уретеротомiї
 • AK7 11 08 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом iнтубацiйної уретеротомiї
 • AK7 11 09 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом зовнiшньої пiєлоуретеропластики
 • AK7 11 10 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом внутрiшньої пiєлоуретеропластики
 • AK7 11 11 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом Y-подібної пластики довiльним шматком
 • AK7 11 12 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом Y-подібною пластикою нижнiм шматком
 • AK7 11 13 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом резекцiї ниркової миски
 • AK7 11 14 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом уретеропiєлонеостомiї
 • AK7 11 15 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом уретеропiєлореiмплантацiї
 • AK7 11 16 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення методом уретерокалiкостомiї
 • AK7 12 Ревiзiя нирки
 • AK7 12 01 Ревiзiя нирки лiвої
 • AK7 12 02 Ревiзiя нирки правої
 • AK7 12 03 Ревiзiя нирки з обох  сторін
 • AK7 13 Ушивання ран нирки
 • AK7 13 01 Ушивання ран нирки лiвої
 • AK7 13 02 Ушивання ран нирки правої
 • AK7 13 03 Ушивання ран нирки з обох  сторін
 • AK7 14 Реваскуляризацiя нирки
 • AK7 14 01 Реваскуляризацiя нирки лiворуч
 • AK7 14 02 Реваскуляризацiя нирки праворуч
 • AK7 14 03 Реваскуляризацiя нирки з обох  сторін
 • AK7 14 04 Реваскуляризацiя нирки методом обгортання нирки вiдключеним сегментом тонкої кишки
 • AK7 14 05 Реваскуляризацiя нирки оментопексiєю
 • AK7 15 Черезшкiрна пункцiя кiсти нирки
 • AK7 15 01 Черезшкiрна пункцiя кiсти нирки лiворуч
 • AK7 15 02 Черезшкiрна пункцiя кiсти нирки праворуч
 • AK7 15 03 Черезшкiрна пункцiя кiсти нирки з обох  сторін
 • AK7 16 Черезшкiрне дренування кiсти нирки
 • AK7 16 01 Черезшкiрне дренування кiсти нирки лiворуч
 • AK7 16 02 Черезшкiрне дренування кiсти нирки праворуч
 • AK7 16 03 Черезшкiрне дренування кiсти нирки з обох  сторін
 • AK7 17 Висiчення кiсти нирки
 • AK7 17 01 Висiчення кiсти нирки лiворуч
 • AK7 17 02 Висiчення кiсти нирки праворуч
 • AK7 17 03 Висiчення кiсти нирки з обох  сторін
 • AK7 18 Розкриття карбункулу нирки
 • AK7 18 01 Розкриття карбункулу нирки лiворуч
 • AK7 18 02 Розкриття карбункулу нирки праворуч
 • AK7 19 Резекцiя аберантної ниркової судини
 • AK7 19 01 Резекцiя аберантної ниркової судини лiворуч
 • AK7 19 02 Резекцiя аберантної ниркової судини праворуч
 • AK7 20 Пересадження нирки
7KB-Операцiї на сечоводi
 • BK7 12 Трансуретральний розтин устья сечовода справа
 • BK7 01 Уретеротомiя
 • BK7 01 01 Уретеротомiя лiворуч
 • BK7 01 02 Уретеротомiя праворуч
 • BK7 02 Уретеростомiя
 • BK7 02 01 Уретеростомiя лiворуч
 • BK7 02 02 Уретеростомiя праворуч
 • BK7 03 Резекцiя сечоводу
 • BK7 03 01 Резекцiя сечоводу лiворуч
 • BK7 03 02 Резекцiя сечоводу праворуч
 • BK7 03 03 Резекцiя сечоводу з вiдновленням прохiдностi анастомозом  кiнець у кiнець
 • BK7 03 04 Резекцiя сечоводу з вiдновленням прохiдностi анастомозу кiнець у бiк
 • BK7 03 05 Резекцiя сечоводу з вiдновленням прохiдностi анастомозом бiк у бiк
 • BK7 04 Пересадження сечоводу на шкiру
 • BK7 04 01 Пересадження сечоводу на шкiру лiворуч
 • BK7 04 02 Пересадження сечоводу на шкiру праворуч
 • BK7 04 03 Пересадження сечоводу на шкiру з обох бокiв
 • BK7 05 Пересадження сечоводiв у сечовий мiхур
 • BK7 05 01 Пересадження сечоводiв у сечовий мiхур лiворуч
 • BK7 05 02 Пересадження сечоводiв у сечовий мiхур праворуч
 • BK7 05 03 Пересадження сечоводiв у сечовий мiхур з обох  сторін
 • BK7 06 Пересадження сечоводiв у кишку
 • BK7 06 01 Пересадження сечоводiв у кишку лiворуч
 • BK7 06 02 Пересадження сечоводiв у кишку праворуч
 • BK7 06 03 Пересадження сечоводiв у кишку з обох  сторін
 • BK7 07 Замiщення сечоводу сегментом тонкої кишки
 • BK7 07 01 Замiщення сечоводу сегментом тонкої кишки лiворуч
 • BK7 07 02 Замiщення сечоводу сегментом тонкої кишки праворуч
 • BK7 07 03 Замiщення сечоводу сегментом тонкої кишки з обох  сторін
 • BK7 08 Уретероуретеростомiя при ектопiї устя сечоводу
 • BK7 08 01 Уретероуретеростомiя при ектопiї устя сечоводу лiворуч
 • BK7 08 02 Уретероуретеростомiя при ектопiї устя сечоводу праворуч
 • BK7 08 03 Уретероуретеростомiя при ектопiї устя сечоводу з обох  сторін
 • BK7 09 Уретеропiєлостомiя при ектопiї устя сечоводу
 • BK7 09 01 Уретеропiєлостомiя при ектопiї устя сечоводу лiворуч
 • BK7 09 02 Уретеропiєлостомiя при ектопiї устя сечоводу праворуч
 • BK7 09 03 Уретеропiєлостомiя при ектопiї устя сечоводу з обох  сторін
 • BK7 10 Реiмплантацiя пересiченого сечоводу у верхiвку сечового мiхура
 • BK7 10 01 Реiмплантацiя пересiченого сечоводу у верхiвку сечового мiхура лiворуч
 • BK7 10 02 Реiмплантацiя пересiченого сечоводу у верхiвку сечового мiхура праворуч
 • BK7 10 03 Реiмплантацiя пересiченого сечоводу у верхiвку сечового мiхура з обох  сторін
 • BK7 11 Уретероуретеростомiя при травмi сечоводу
 • BK7 11 01 Уретероуретеростомiя при травмi сечоводу лiворуч
 • BK7 11 02 Уретероуретеростомiя при травмi сечоводу праворуч
 • BK7 11 03 Уретероуретеростомiя при травмi сечоводу з обох  сторін
7KC-Операцiї на сечовому мiхурi
 • CK7 09 Цистостомiя троакарна
 • CK7 10 Цистостомiя открита
 • CK7 01 Високий перетин сечового мiхура
 • CK7 02 Висiчення дивертикулу сечового мiхура
 • CK7 03 Видалення каменiв iз сечового мiхура
 • CK7 03 01 Видалення каменiв iз сечового мiхура методом надлобкового позаочеревинного розтину мiхура
 • CK7 03 02 Видалення каменiв iз сечового мiхура методом черезочеревинного розтину мiхура
 • CK7 03 03 Видалення каменiв iз сечового мiхура методом пiдочеревинного розтину мiхура
 • CK7 04 Резекцiя сечового мiхура
 • CK7 04 01 Резекцiя сечового мiхура (верхньої половини)
 • CK7 04 02 Резекцiя сечового мiхура (нижньої половини)
 • CK7 04 03 Резекцiя сечового мiхура (шийкової частини)
 • CK7 04 04 Резекцiя сечового мiхура без передмiхурової залози i сiм’яних пухирцiв
 • CK7 04 05 Резекцiя сечового мiхура з передмiхуровою залозою i сiм’яними пухирцями
 • CK7 05 Цистектомiя
 • CK7 06 Дренування навколомiхурового простору
 • CK7 06 01 Дренування навколомiхурового простору за Буяльским-Мак Уортером
 • CK7 06 02 Дренування навколомiхурового простору за Б.Н.Хольцовим
 • CK7 07 Лiквiдацiя норицi сечового мiхура
 • CK7 08 Кишкова пластика сечового мiхура
 • CK7 08 01 Кишкова пластика сечового мiхура тонкою кишкою
 • CK7 08 02 Кишкова пластика сечового мiхура вертикальна
 • CK7 08 03 Кишкова пластика сечового мiхура Г-образна
 • CK7 08 04 Кишкова пластика сечового мiхура U-образна
 • CK7 08 05 Кишкова пластика сечового мiхура кiльцеподiбна
7KD-Операцiї на сечiвнику
 • DK7 10 Уретеролiтоекстракцiя справа
 • DK7 01 Висiчення дивертикулу уретри
 • DK7 02 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї
 • DK7 02 01 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї в областi голiвки статевого члена
 • DK7 02 02 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї в областi стовбурової частини статевого члена
 • DK7 02 03 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї у члено-калитковій  ділянці
 • DK7 02 04 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї у мошонковiй  ділянці
 • DK7 02 05 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї в областi промежини
 • DK7 03 Хiрургiчна корекцiя епiспадiї
 • DK7 03 01 Хiрургiчна корекцiя епiспадiї голiвки статевого члена
 • DK7 03 02 Хiрургiчна корекцiя епiспадiї статевого члена
 • DK7 03 03 Хiрургiчна корекцiя епiспадiї (тотальна)
 • DK7 04 Хiрургiчна корекцiя розриву задньої уретри
 • DK7 05 Бужування звуженої дiлянки уретри
 • DK7 06 Хiрургiчна корекцiя стриктури уретри
 • DK7 06 01 Хiрургiчна корекцiя стриктури уретри методом мiотомiї
 • DK7 06 02 Хiрургiчна корекцiя стриктури уретри методом внутрiшньої уретротомiї
 • DK7 06 03 Хiрургiчна корекцiя стриктури уретри методом зовнiшньої уретротомiї
 • DK7 07 Резекцiя уретри
 • DK7 08 Лiквiдацiя норицi сечiвника
 • DK7 08 01 Лiквiдацiя норицi сечiвника iз пластикою мiсцевими тканинами
 • DK7 08 02 Лiквiдацiя норицi сечiвника iз пластикою шкiрою  калитки
 • DK7 08 03 Лiквiдацiя норицi сечiвника iз пластикою мiгруючим шматком iз крайньої плотi
 • DK7 08 04 Лiквiдацiя норицi сечiвника iз пластикою фiлатовським шматком зi шкiри  калитки
 • DK7 08 05 Лiквiдацiя норицi сечiвника iз пластикою фiлатовським шматком зi шкiри стегна
 • DK7 09 Лiквiдацiя уретро-ректальної норицi
7KE-Операцiї на статевому членi
 • EK7 01 Розсiчення вуздечки
 • EK7 02 Кругове висiчення крайньої плотi
 • EK7 03 Висiчення крайньої плотi при парафiмозi
 • EK7 04 Видалення гострих кондилом статевого члена
 • EK7 05 Часткова ампутацiя статевого члена
 • EK7 06 Ампутацiя статевого члена
 • EK7 07 Скальпування статевого члена
 • EK7 08 Емаскуляцiя
 • EK7 09 Вiдновлення статевого члена
7KF-Операцiї на  калитці та її органах
 • FK7 01 Розкриття i дренування флегмони  калитки
 • FK7 02 Пересадження яєчок при травматичному вiдривi  калитки
 • FK7 03 Вiдновлення  калитки
 • FK7 04 Низведення яєчка
 • FK7 04 01 Низведення яєчка лiворуч
 • FK7 04 02 Низведення яєчка праворуч
 • FK7 04 03 Низведення яєчка з обох  сторін
 • FK7 05 Лiквiдацiя водянки яєчка
 • FK7 05 01 Лiквiдацiя водянки яєчка лiворуч
 • FK7 05 02 Лiквiдацiя водянки яєчка праворуч
 • FK7 05 03 Лiквiдацiя водянки яєчка з обох  сторін
 • FK7 06 Епiдидимектомiя
 • FK7 06 01 Епiдидимектомiя лiворуч
 • FK7 06 02 Епiдидимектомiя праворуч
 • FK7 06 03 Епiдидимектомiя з обох  сторін
 • FK7 07 Орхектомiя
 • FK7 07 01 Орхектомiя лiворуч
 • FK7 07 02 Орхектомiя праворуч
 • FK7 07 03 Орхектомiя з обох  сторін
 • FK7 08 Резекцiя сiм’явиносної протоки
 • FK7 08 01 Резекцiя сiм’явиносної протоки лiворуч
 • FK7 08 02 Резекцiя сiм’явиносної протоки праворуч
 • FK7 08 03 Резекцiя сiм’явиносної протоки з обох  сторін
 • FK7 09 Резекцiя варикозних розширених вен сiм’яного канатику
 • FK7 09 01 Резекцiя варикозних розширених вен сiм’яного канатику лiвого яєчка
 • FK7 09 02 Резекцiя варикозних розширених вен сiм’яного канатику правого яєчка
 • FK7 09 03 Резекцiя варикозних розширених вен сiм’яного канатику з обох  сторін
7KG-Операцiї на передмiхуровiй залозi та сiм’яних пухирцях
 • GK7 01 Аденомектомiя
 • GK7 02 Трансуретральна резекцiя аденоми простати
 • GK7 03 Залобкова позамiхурова простатектомiя
 • GK7 04 Розкриття i дренування абсцесу простати промежинним доступом
 • GK7 05 Везикулотомiя
 • GK7 06 Везикулектомiя
 • GK7 06 01 Везикулектомiя доступом через промежину
 • GK7 06 02 Везикулектомiя надлобковим доступом
 • GK7 06 03 Везикулектомiя iшiоректальним доступом
 • GK7 07 Вазо-епiдидимостомiя
 • GK7 08 Вазо-орхостомiя

7L-Операцiї гiнекологiчнi
7LA-Операцiї на яєчнику
 • AL7 01 Лапаротомiя
 • AL7 01 01 Лапаротомiя нижньосерединний
 • AL7 01 02 Лапаротомiя надлобкова по Пфанельштилю
 • AL7 01 03 Лапаротомiя надлобкова по Чернi
 • AL7 02 Лапароскопiчний доступ у черевну порожнину
 • AL7 03 Резекцiя яєчника
 • AL7 03 01 Резекцiя яєчника лiворуч
 • AL7 03 02 Резекцiя яєчника праворуч
 • AL7 03 03 Резекцiя яєчника з обох бокiв
 • AL7 04 Оварiектомiя
 • AL7 04 01 Оварiектомiя лiворуч
 • AL7 04 02 Оварiектомiя праворуч
 • AL7 04 03 Оварiектомiя двостороння
 • AL7 05 Пересадка яєчника у товщу матки
 • AL7 05 01 Пересадка яєчника у товщу матки лiвого
 • AL7 05 02 Пересадка яєчника у товщу матки правого
 • AL7 05 03 Пересадка яєчника у товщу матки з обох  сторін
 • AL7 06 Видалення кiсти яєчника
 • AL7 06 01 Видалення кiсти яєчника лiвого
 • AL7 06 02 Видалення кiсти яєчника правого
 • AL7 06 03 Видалення кiсти яєчника з обох  сторін
 • AL7 07 Вилущування кiсти яєчника
 • AL7 07 01 Вилущування кiсти яєчника лiворуч
 • AL7 07 02 Вилущування кiсти яєчника праворуч
 • AL7 07 03 Вилущування кiсти яєчника з обох  сторін
 • AL7 08 Вилущування плодового яйця при яєчниковiй вагiтностi
 • AL7 09 Тимчасова стерилiзацiя зануренням яєчникiв пiд очеревину широкої зв’язки матки
 • AL7 09 01 Тимчасова стерилiзацiя зануренням яєчникiв пiд очеревину широкої зв’язки матки лiворуч
 • AL7 09 02 Тимчасова стерилiзацiя зануренням яєчникiв пiд очеревину широкої зв’язки матки праворуч
 • AL7 09 03 Тимчасова стерилiзацiя зануренням яєчникiв пiд очеревину широкої зв’язки матки двостороння
7LB-Операцiї на маткових трубах
 • BL7 01 Видiлення маткових труб зi спайок i зрощень
 • BL7 01 01 Видiлення маткових труб зi спайок i зрощень ліворуч
 • BL7 01 02 Видiлення маткових труб зi спайок i зрощень праворуч
 • BL7 01 03 Видiлення маткових труб зi спайок i зрощень з обох сторiн
 • BL7 01 04 Видiлення маткових труб зi спайок i зрощень лапаротомним доступом
 • BL7 01 05 Видiлення маткових труб зi спайок i зрощень лапароскопiчним доступом
 • BL7 02 Резекцiя маткової труби
 • BL7 02 01 Резекцiя маткової труби ліворуч
 • BL7 02 02 Резекцiя маткової труби праворуч
 • BL7 02 03 Резекцiя маткової труби з обох сторiн
 • BL7 02 04 Резекцiя маткової труби лапаротомним доступом
 • BL7 02 05 Резекцiя маткової труби лапароскопiчним доступом
 • BL7 03 Сальпiнгостомiя
 • BL7 03 01 Сальпiнгостомiя ліворуч
 • BL7 03 02 Сальпiнгостомiя праворуч
 • BL7 03 03 Сальпiнгостомiя з двох сторiн
 • BL7 03 04 Сальпiнгостомiя лапаротомним доступом
 • BL7 03 05 Сальпiнгостомiя лапароскопiчним доступом
 • BL7 04 Реплантацiя маткової труби в матку пiсля резекцiї iстмiчної частини
 • BL7 04 01 Реплантацiя маткової труби в матку пiсля резекцiї iстмiчної частини ліворуч
 • BL7 04 02 Реплантацiя маткової труби в матку пiсля резекцiї iстмiчної частини праворуч
 • BL7 04 03 Реплантацiя маткової труби в матку пiсля резекцiї iстмiчної частини з двох сторiн
 • BL7 05 Пластика ампули маткової труби
 • BL7 05 01 Пластика ампули маткової труби ліворуч
 • BL7 05 02 Пластика ампули маткової труби праворуч
 • BL7 05 03 Пластика ампули маткової труби з двох сторiн
 • BL7 06 Сальпiнгектомiя
 • BL7 06 01 Сальпiнгектомiя ліворуч
 • BL7 06 02 Сальпiнгектомiя праворуч
 • BL7 06 03 Сальпiнгектомiя з двох сторiн
 • BL7 06 04 Сальпiнгектомiя лапаротомним доступом
 • BL7 06 05 Сальпiнгектомiя лапароскопiчним доступом
 • BL7 07 Хiрургiчна стерилiзацiя
 • BL7 07 01 Хiрургiчна стерилiзацiя лапаротомним доступом
 • BL7 07 02 Хiрургiчна стерилiзацiя лапароскопiчним доступом
 • BL7 08 Видалення придаткiв матки
 • BL7 08 01 Видалення придаткiв матки лапаротомним доступом
 • BL7 08 02 Видалення придаткiв матки лапароскопiчним доступом
7LC-Операцiї на матцi
 • CL7 01 Пiхвовий доступ до матки
 • CL7 02 Гiстероскопiчний доступ до матки
 • CL7 03 Вилущування вузлiв фiбромiоми тiла матки
 • CL7 04 Резекцiя кута матки
 • CL7 05 Вiдсiкання дна матки (дефундацiя)
 • CL7 06 Резекцiя тiла матки
 • CL7 07 Ушивання перфорацiї матки
 • CL7 08 Ушивання розривiв матки в родах
 • CL7 09 Надпiхвова ампутацiя матки
 • CL7 10 Екстирпацiя матки
 • CL7 10 01 Екстирпацiя матки без придаткiв
 • CL7 10 02 Екстирпацiя матки з придатками
 • CL7 10 03 Екстирпацiя матки з трубами
 • CL7 11 Ампутацiя шийки матки
 • CL7 11 01 Ампутацiя шийки матки конусовидна
 • CL7 11 02 Ампутацiя шийки матки клиновидна
 • CL7 11 03 Ампутацiя шийки матки висока
 • CL7 12 Ушивання старих розривiв шийки матки
 • CL7 13 Манчестерська операцiя
 • CL7 14 Вентерофiксацiя тiла матки
 • CL7 15 Висiчення подовжньої перегородки тiла матки
 • CL7 16 Висiчення рудиментарного рогу матки
 • CL7 17 Висiчення рудиментарного другого тiла матки
 • CL7 18 Укорочення круглих зв’язок матки при її неправильному положеннi
 • CL7 19 Пiдвiшування матки до черевної стiнки за круглi зв’язки
 • CL7 20 Пiдшивання дна матки до передньої черевної стiнки
 • CL7 21 Ендоскопiчна мiомектомiя
 • CL7 22 Ендоскопiчна ампутацiя тiла матки
 • CL7 22 01 Ендоскопiчна ампутацiя тiла матки з придатками
 • CL7 22 02 Ендоскопiчна ампутацiя тiла матки без придаткiв
 • CL7 23 Ендоскопiчна екстирпацiя маткi
 • CL7 23 01 Ендоскопiчна екстирпацiя маткi з придатками
 • CL7 23 02 Ендоскопiчна екстирпацiя маткi без придаткiв
7LD-Операцiї на пiхвi
 • DL7 01 Кольпорафiя
 • DL7 01 01 Кольпорафiя передня
 • DL7 01 02 Кольпорафiя серединна
 • DL7 01 03 Кольпорафiя задня
 • DL7 02 Кольпорафiя пiсля розривiв у родах
 • DL7 02 01 Кольпорафiя пiсля розривiв у родах 1 ст.
 • DL7 02 02 Кольпорафiя пiсля розривiв у родах 2 ст.
 • DL7 02 03 Кольпорафiя пiсля розривiв у родах 3 ст.
 • DL7 03 Кольпотомiя
 • DL7 03 01 Кольпотомiя передня
 • DL7 03 02 Кольпотомiя задня
 • DL7 04 Висiчення подовжньої перегородки пiхви
 • DL7 05 Утворення штучної пiхви
 • DL7 05 01 Утворення штучної пiхви з тонкої кишки
 • DL7 05 02 Утворення штучної пiхви iз сигмоподiбної кишки
 • DL7 05 03 Утворення штучної пiхви з очеревини малого таза
 • DL7 05 04 Утворення штучної пiхви зi шкiри стегон i промежини
 • DL7 05 05 Утворення штучної пiхви з навколоплiдних оболонок
 • DL7 06 Вiдновлення пiхви при частковому її зарощеннi
 • DL7 07 Лiквiдацiя прямокишково-пiхвової норицi
 • DL7 07 01 Лiквiдацiя прямокишково-пiхвової норицi у нижнiй третинi пiхви
 • DL7 07 02 Лiквiдацiя прямокишково-пiхвової норицi у середнiй третинi пiхви
 • DL7 07 03 Лiквiдацiя прямокишково-пiхвової норицi у верхнiй третинi пiхви
7LE-Операцiї на вульвi та промежинi
 • EL7 01 Розкриття абсцесiв великих залоз пристiнку пiхви
 • EL7 02 Вилущування великих залоз пристiнку пiхви
 • EL7 03 Резекцiя статевої губи
 • EL7 03 01 Резекцiя статевої губи лiворуч
 • EL7 03 02 Резекцiя статевої губи праворуч
 • EL7 03 03 Резекцiя статевої губи з обох  сторін
 • EL7 04 Видалення кондилом
 • EL7 05 Видалення зовнiшнiх статевих органiв
 • EL7 06 Резекцiя гiпертрофованого клiтора
 • EL7 07 Перинеопластика
 • EL7 07 01 Перинеопластика методом леваторопластики
 • EL7 07 02 Перинеопластика методом вiдновлення зовнiшнього сфiнктера пiхви
 • EL7 08 Ушивання старих розривiв промежини
 • EL7 08 01 Ушивання старих розривiв промежини 1 ступеня
 • EL7 08 02 Ушивання старих розривiв промежини 2 ступеня
 • EL7 08 03 Ушивання старих розривiв промежини 3 ступеня
 • EL7 09 Лiквiдацiя прямокишково-промежинної норицi
 • EL7 10 Дренування гнiйних целюлiтiв малого тазу

7M-Акушерськi операцiї
7MA-Родопомiчнi операцiї та манiпуляцiї
 • AM7 01 Накладення акушерських щипцiв
 • AM7 01 01 Накладення акушерських щипцiв типових
 • AM7 01 02 Накладення акушерських щипцiв порожнинних
 • AM7 02 Накладення акушерського вакууму-екстрактору при головному передлежаннi плоду
 • AM7 03 Ембрiотомiя
 • AM7 03 01 Ембрiотомiя методом кранiотомiї
 • AM7 03 02 Ембрiотомiя методом декапiтацiї
 • AM7 03 03 Ембрiотомiя методом споднилотомiї
 • AM7 03 04 Ембрiотомiя методом клейдотомiї
 • AM7 03 05 Ембрiотомiя методом евентерацiї
 • AM7 04 Розрив плодового мiхура
 • AM7 05 Акушерський поворот
 • AM7 06 Епiзiотомiя
 • AM7 07 Перинеотомiя
7MB-Пологи при тазовому передлежаннi та iнструментальна допомога
 • BM7 01 Екстракцiя плоду за тазовий кiнець
 • BM7 01 01 Екстракцiя плоду за тазовий кiнець за нiжку
 • BM7 01 02 Екстракцiя плоду за тазовий кiнець за двi нiжки
 • BM7 01 03 Екстракцiя плоду за тазовий кiнець за паховий згин
7MC-Кесарiв розтин та витягнення плоду
 • CM7 01 Кесарський розтин
 • CM7 01 01 Кесарський розтин трансперитонеальний
 • CM7 01 02 Кесарський розтин екстраперитонеальний
 • CM7 01 03 Кесарський розтин корпоральний
 • CM7 01 04 Кесарський розтин у нижньому сегментi поперечним доступом
 • CM7 01 05 Кесарський розтин iстмiко-корпоральний
 • CM7 01 06 Кесарський розтин пiхвовим доступом (у термiн вагiтностi 14-28 тижнів)
 • CM7 02 Кесарський розтин з тимчасовим обмеженням черевної порожнини

7N-Операцiї на кiстково-м’язовiй системi
7NA-Загальнотравматологiчнi операцiї та манiпуляцiї
 • AN7 01 Видалення кiсткової пухлини
 • AN7 01 01 Видалення кiсткової пухлини лопатка
 • AN7 01 02 Видалення кiсткової пухлини ключицi
 • AN7 01 03 Видалення кiсткової пухлини плечової кiстки
 • AN7 01 04 Видалення кiсткової пухлини лiктьової кiстки
 • AN7 01 05 Видалення кiсткової пухлини променевої кiстки
 • AN7 01 06 Видалення кiсткової пухлини кiсток кистi
 • AN7 01 07 Видалення кiсткової пухлини стегнової кiстки
 • AN7 01 08 Видалення кiсткової пухлини кiсток гомiлки
 • AN7 03 Кiсткова пластика
 • AN7 03 01 Кiсткова пластика лопатки
 • AN7 03 02 Кiсткова пластика ключицi
 • AN7 03 03 Кiсткова пластика плечової кiстки
 • AN7 03 04 Кiсткова пластика лiктьової кiстки
 • AN7 03 05 Кiсткова пластика променевої кiстки
 • AN7 03 06 Кiсткова пластика кiсток кистi
 • AN7 03 07 Кiсткова пластика стегнової кiстки
 • AN7 03 08 Кiсткова пластика кiсток гомiлки
 • AN7 03 09 Кiсткова пластика кiсток стопи
 • AN7 03 10 Кiсткова пластика аутопластика
 • AN7 03 11 Кiсткова пластика алопластика
 • AN7 04 Первинна обробка рани м’яких тканин
 • AN7 04 01 Первинна обробка рани м’яких тканин колотої
 • AN7 04 02 Первинна обробка рани м’яких тканин рiзаної
 • AN7 04 03 Первинна обробка рани м’яких тканин рваної
 • AN7 04 04 Первинна обробка рани м’яких тканин забитої
 • AN7 04 05 Первинна обробка рани м’яких тканин вогнепальної
 • AN7 04 06 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці лопатки
 • AN7 04 07 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці плечового суглоба
 • AN7 04 08 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці плеча
 • AN7 04 09 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці лiктьового суглоба
 • AN7 04 10 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці передплiччя
 • AN7 04 11 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці променезап’ясткового суглоба
 • AN7 04 12 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці кистi
 • AN7 04 13 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці стегна
 • AN7 04 14 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці кульшового суглоба i тазу
 • AN7 04 15 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці колiнного суглоба
 • AN7 04 16 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці гомiлки
 • AN7 04 17 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці гомiлковостопного суглоба
 • AN7 04 18 Первинна обробка рани м’яких тканин в ділянці стопи
 • AN7 05 Вiдкрита репозицiя
 • AN7 05 01 Вiдкрита репозицiя лiворуч
 • AN7 05 02 Вiдкрита репозицiя праворуч
 • AN7 05 03 Вiдкрита репозицiя з обох  сторін
 • AN7 05 04 Вiдкрита репозицiя ключицi
 • AN7 05 05 Вiдкрита репозицiя лопатки
 • AN7 05 06 Вiдкрита репозицiя плечового суглоба
 • AN7 05 07 Вiдкрита репозицiя плеча
 • AN7 05 08 Вiдкрита репозицiя лiктьового суглоба
 • AN7 05 09 Вiдкрита репозицiя кiсток передплiччя
 • AN7 05 10 Вiдкрита репозицiя променезап’ясткового суглоба
 • AN7 05 11 Вiдкрита репозицiя кiсток кистi
 • AN7 05 12 Вiдкрита репозицiя стегнової кiстки
 • AN7 05 13 Вiдкрита репозицiя кульшового суглоба i тазових кiсток
 • AN7 05 14 Вiдкрита репозицiя колiнного суглоба
 • AN7 05 15 Вiдкрита репозицiя кiсток гомiлки
 • AN7 05 16 Вiдкрита репозицiя гомiлковостопного суглоба
 • AN7 05 17 Вiдкрита репозицiя кiсток стопи
 • AN7 06 Первинна хiрургiчна обробка ран вiдкритих переломiв
 • AN7 07 Шкiрна пластика ран
 • AN7 07 01 Шкiрна пластика ран мiсцевими тканинами
 • AN7 07 02 Шкiрна пластика ран перемiщеним шкiрним шматком
 • AN7 07 03 Шкiрна пластика ран вiльним розщепленим шкiрним шматком
 • AN7 07 04 Шкiрна пластика ран невiльним шкiрним шматком
 • AN7 07 05 Шкiрна пластика ран за Красовiтовим
 • AN7 07 06 Шкiрна пластика ран повношаровим шкiрним шматком
7NB-Корекцiя переломiв кiсток обличчя

7NC-Операції  на кiстках верхньої кiнцiвки та верхньому плечовому поясi

7NCA-Операцiї на ключицi та лопатках
 • ACN7 01 Iнтрамедулярна фiксацiя ключицi спицею
 • ACN7 01 01 Iнтрамедулярна фiксацiя ключицi спицею лiворуч
 • ACN7 01 02 Iнтрамедулярна фiксацiя ключицi спицею праворуч
 • ACN7 01 03 Iнтрамедулярна фiксацiя ключицi спицею з обох   сторін
 • ACN7 02 Iнтрамедулярна ретроградна фiксацiя ключицi стрижнем Богданова
 • ACN7 02 01 Iнтрамедулярна ретроградна фiксацiя ключицi стрижнем Богданова лiворуч
 • ACN7 02 02 Iнтрамедулярна ретроградна фiксацiя ключицi стрижнем Богданова праворуч
 • ACN7 02 03 Iнтрамедулярна ретроградна фiксацiя ключицi стрижнем Богданова з обох  сторін
 • ACN7 03 Фiксацiя ключицi металевим дротом
 • ACN7 03 01 Фiксацiя ключицi металевим дротом лiворуч
 • ACN7 03 02 Фiксацiя ключицi металевим дротом праворуч
 • ACN7 03 03 Фiксацiя ключицi металевим дротом з обох  сторін
 • ACN7 04 Накiстковий остеосинтез ключицi
 • ACN7 04 01 Накiстковий остеосинтез ключицi лiворуч
 • ACN7 04 02 Накiстковий остеосинтез ключицi праворуч
 • ACN7 04 03 Накiстковий остеосинтез ключицi з обох  сторін
 • ACN7 05 Черезкiстковий остеосинтез ключицi
 • ACN7 05 01 Черезкiстковий остеосинтез ключицi лiворуч
 • ACN7 05 02 Черезкiстковий остеосинтез ключицi праворуч
 • ACN7 05 03 Черезкiстковий остеосинтез ключицi з обох  сторін
 • ACN7 06 Пластика грудинно-ключичного зчленування
 • ACN7 06 01 Пластика грудинно-ключичного зчленування лiворуч
 • ACN7 06 02 Пластика грудинно-ключичного зчленування праворуч
 • ACN7 06 03 Пластика грудинно-ключичного зчленування з обох  сторін
 • ACN7 07 Iнтрамедулярний остеосинтез ключицi
 • ACN7 07 01 Iнтрамедулярний остеосинтез ключицi лiворуч
 • ACN7 07 02 Iнтрамедулярний остеосинтез ключицi праворуч
 • ACN7 07 03 Iнтрамедулярний остеосинтез ключицi з обох  сторін
 • ACN7 08 Iнтрамедулярний остеосинтез i кiсткова аутопластика ключицi
 • ACN7 08 01 Iнтрамедулярний остеосинтез i кiсткова аутопластика ключицi лiворуч
 • ACN7 08 02 Iнтрамедулярний остеосинтез i кiсткова аутопластика ключицi праворуч
 • ACN7 08 03 Iнтрамедулярний остеосинтез i кiсткова аутопластика ключицi з обох  сторін
 • ACN7 09 Пластика ключично-акромiального зчленування
 • ACN7 09 01 Пластика ключично-акромiального зчленування лiворуч
 • ACN7 09 02 Пластика ключично-акромiального зчленування праворуч
 • ACN7 09 03 Пластика ключично-акромiального зчленування з обох  сторін
 • ACN7 10 Лавсанопластика ключично-акромiального i ключично- клювовидного зв’язок
 • ACN7 10 01 Лавсанопластика ключично-акромiального i ключично- клювовидного зв’язок лiворуч
 • ACN7 10 02 Лавсанопластика ключично-акромiального i ключично- клювовидного зв’язок праворуч
 • ACN7 10 03 Лавсанопластика ключично-акромiального i ключично- клювовидного зв’язок з обох  сторін
 • ACN7 11 Остеосинтез ключично-акромiального зчленування за Вебером
 • ACN7 11 01 Остеосинтез ключично-акромiального зчленування за Вебером лiворуч
 • ACN7 11 02 Остеосинтез ключично-акромiального зчленування за Вебером праворуч
 • ACN7 11 03 Остеосинтез ключично-акромiального зчленування за Вебером з обох  сторін
 • ACN7 12 Накiстковий металоостеосинтез лопатки
 • ACN7 12 01 Накiстковий металоостеосинтез лопатки лiворуч
 • ACN7 12 02 Накiстковий металоостеосинтез лопатки праворуч
 • ACN7 12 03 Накiстковий металоостеосинтез лопатки з обох  сторін
 • ACN7 13 Остеосинтез лопатки лавсановою ниткою
 • ACN7 13 01 Остеосинтез лопатки лавсановою ниткою лiворуч
 • ACN7 13 02 Остеосинтез лопатки лавсановою ниткою праворуч
 • ACN7 13 03 Остеосинтез лопатки лавсановою ниткою з обох  сторін
7NCB-Операцiї на плечевiй кiстцi
 • BCN7 01 Накiстковий металоостеосинтез Г-подiбною пластиною
 • BCN7 01 01 Накiстковий металоостеосинтез Г-подiбною пластиною анатомiчної шийки плеча
 • BCN7 01 02 Накiстковий металоостеосинтез Г-подiбною пластиною хiрургiчної шийки плеча
 • BCN7 01 03 Накiстковий металоостеосинтез Г-подiбною пластиною черезбугоркового перелому плеча
 • BCN7 02 Фiксацiя металевими шурупами
 • BCN7 02 01 Фiксацiя металевими шурупами перелому анатомiчної шийки плеча
 • BCN7 02 02 Фiксацiя металевими шурупами перелому хiрургiчної шийки плеча
 • BCN7 02 03 Фiксацiя металевими шурупами черезбугоркового перелому плеча
 • BCN7 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим
 • BCN7 03 01 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим перелому анатомiчної шийки плеча
 • BCN7 03 02 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим перелому хiрургiчної шийки плеча
 • BCN7 03 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим черезбугоркового перелому плеча
 • BCN7 04 Накiстковий металоостеосинтез пластиною дiафiзу плечової кiстки
 • BCN7 04 01 Накiстковий металоостеосинтез пластиною дiафiзу плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 04 02 Накiстковий металоостеосинтез пластиною дiафiзу плечової кiстки праворуч
 • BCN7 04 03 Накiстковий металоостеосинтез пластиною дiафiзу плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 05 Металоостеосинтез шурупами дiафiзу плечової кiстки
 • BCN7 05 01 Металоостеосинтез шурупами дiафiзу плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 05 02 Металоостеосинтез шурупами дiафiзу плечової кiстки праворуч
 • BCN7 05 03 Металоостеосинтез шурупами дiафiзу плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 06 Iнтрамедулярний металоостеосинтез дiафiзу плечової кiстки
 • BCN7 06 01 Iнтрамедулярний металоостеосинтез дiафiзу плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 06 02 Iнтрамедулярний металоостеосинтез дiафiзу плечової кiстки праворуч
 • BCN7 06 03 Iнтрамедулярний металоостеосинтез дiафiзу плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 07 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу плечової кiстки
 • BCN7 07 01 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 07 02 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу плечової кiстки праворуч
 • BCN7 07 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 08 Черезкiстковий спиц-стрижневий остеосинтез дiафiзу плечової кiстки
 • BCN7 08 01 Черезкiстковий спиц-стрижневий остеосинтез дiафiзу плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 08 02 Черезкiстковий спиц-стрижневий остеосинтез дiафiзу плечової кiстки праворуч
 • BCN7 08 03 Черезкiстковий спиц-стрижневий остеосинтез дiафiзу плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 09 Накiстковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кiстки
 • BCN7 09 01 Накiстковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 09 02 Накiстковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кiстки праворуч
 • BCN7 09 03 Накiстковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 10 Металоостеосинтез шурупами нижньої третини плечової кiстки
 • BCN7 10 01 Металоостеосинтез шурупами нижньої третини плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 10 02 Металоостеосинтез шурупами нижньої третини плечової кiстки праворуч
 • BCN7 10 03 Металоостеосинтез шурупами нижньої третини плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 11 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим нижньої третини плечової кiстки
 • BCN7 11 01 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим нижньої третини плечової кiстки лiворуч
 • BCN7 11 02 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим нижньої третини плечової кiстки праворуч
 • BCN7 11 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим нижньої третини плечової кiстки з обох  сторін
 • BCN7 12 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом
 • BCN7 12 01 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом лiворуч
 • BCN7 12 02 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом праворуч
 • BCN7 12 03 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом з обох бокiв
 • BCN7 13 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча апаратом зовнiшньої фiксацiї
 • BCN7 13 01 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча апаратом зовнiшньої фiксацiї лiворуч
 • BCN7 13 02 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча апаратом зовнiшньої фiксацiї праворуч
 • BCN7 13 03 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча апаратом зовнiшньої фiксацiї з обох  сторін
 • BCN7 14 Кiсткова аутопластика дефектiв нижньої третини плеча
 • BCN7 14 01 Кiсткова аутопластика дефектiв нижньої третини плеча лiворуч
 • BCN7 14 02 Кiсткова аутопластика дефектiв нижньої третини плеча праворуч
 • BCN7 14 03 Кiсткова аутопластика дефектiв нижньої третини плеча з обох  сторін
 • BCN7 15 Кiсткова алопластика дефектiв нижньої третини плеча
 • BCN7 15 01 Кiсткова алопластика дефектiв нижньої третини плеча лiворуч
 • BCN7 15 02 Кiсткова алопластика дефектiв нижньої третини плеча праворуч
 • BCN7 15 03 Кiсткова алопластика дефектiв нижньої третини плеча з обох  сторін
7NCC-Операцiї на кiстках передплiччя
 • CCN7 01 Резекцiя голiвки променевої кiстки
 • CCN7 01 01 Резекцiя голiвки променевої кiстки лiворуч
 • CCN7 01 02 Резекцiя голiвки променевої кiстки праворуч
 • CCN7 01 03 Резекцiя голiвки променевої кiстки з обох  сторін
 • CCN7 02 Металоостеосинтез голiвки променевої кiстки спицями
 • CCN7 02 01 Металоостеосинтез голiвки променевої кiстки спицями лiворуч
 • CCN7 02 02 Металоостеосинтез голiвки променевої кiстки спицями праворуч
 • CCN7 02 03 Металоостеосинтез голiвки променевої кiстки спицями з обох  сторін
 • CCN7 03 Накiстковий металоостеосинтез променевої кiстки
 • CCN7 03 01 Накiстковий металоостеосинтез променевої кiстки лiворуч
 • CCN7 03 02 Накiстковий металоостеосинтез променевої кiстки праворуч
 • CCN7 03 03 Накiстковий металоостеосинтез променевої кiстки з обох  сторін
 • CCN7 04 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу променевої кiстки
 • CCN7 04 01 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу променевої кiстки лiворуч
 • CCN7 04 02 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу променевої кiстки праворуч
 • CCN7 04 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу променевої кiстки з обох  сторін
 • CCN7 05 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом
 • CCN7 05 01 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом лiворуч
 • CCN7 05 02 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом праворуч
 • CCN7 05 03 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом з обох  сторін
 • CCN7 06 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї
 • CCN7 06 01 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї лiворуч
 • CCN7 06 02 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї праворуч
 • CCN7 06 03 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї з обох  сторін
 • CCN7 07 Остеотомiя променевої кiстки з дiафiксацiєю спицями
 • CCN7 07 01 Остеотомiя променевої кiстки з дiафiксацiєю спицями лiворуч
 • CCN7 07 02 Остеотомiя променевої кiстки з дiафiксацiєю спицями праворуч
 • CCN7 07 03 Остеотомiя променевої кiстки з дiафiксацiєю спицями з обох  сторін
 • CCN7 08 Комбiнований остеосинтез променевої кiстки з кiстковою пластикою
 • CCN7 08 01 Комбiнований остеосинтез променевої кiстки з кiстковою пластикою лiворуч
 • CCN7 08 02 Комбiнований остеосинтез променевої кiстки з кiстковою пластикою праворуч
 • CCN7 08 03 Комбiнований остеосинтез променевої кiстки з кiстковою пластикою з обох  сторін
 • CCN7 09 Металоостеосинтез вiнцевого i лiктьового вiдростку лiктьової кiстки
 • CCN7 09 01 Металоостеосинтез вiнцевого i лiктьового вiдростку лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 09 02 Металоостеосинтез вiнцевого i лiктьового вiдростку лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 09 03 Металоостеосинтез вiнцевого i лiктьового вiдростку лiктьової кiстки з обох  сторін
 • CCN7 10 Остеосинтез лiктьового вiдростку за Вебером
 • CCN7 10 01 Остеосинтез лiктьового вiдростку за Вебером лiворуч
 • CCN7 10 02 Остеосинтез лiктьового вiдростку за Вебером праворуч
 • CCN7 10 03 Остеосинтез лiктьового вiдростку за Вебером з обох  сторін
 • CCN7 11 Остеосинтез лiктьового вiдростку спонгiозним гвинтом
 • CCN7 11 01 Остеосинтез лiктьового вiдростку спонгiозним гвинтом лiворуч
 • CCN7 11 02 Остеосинтез лiктьового вiдростку спонгiозним гвинтом праворуч
 • CCN7 11 03 Остеосинтез лiктьового вiдростку спонгiозним гвинтом з обох  сторін
 • CCN7 12 Металоостеосинтез вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки за Вебером
 • CCN7 12 01 Металоостеосинтез вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки за Вебером лiворуч
 • CCN7 12 02 Металоостеосинтез вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки за Вебером праворуч
 • CCN7 12 03 Металоостеосинтез вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки за Вебером з обох  сторін
 • CCN7 13 Накiстковий металоостеосинтез середньої третини лiктьової кiстки
 • CCN7 13 01 Накiстковий металоостеосинтез середньої третини лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 13 02 Накiстковий металоостеосинтез середньої третини лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 13 03 Накiстковий металоостеосинтез середньої третини лiктьової кiстки з обох  сторін
 • CCN7 14 Iнтрамедулярний остеосинтез середньої третини лiктьової кiстки
 • CCN7 14 01 Iнтрамедулярний остеосинтез середньої третини лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 14 02 Iнтрамедулярний остеосинтез середньої третини лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 14 03 Iнтрамедулярний остеосинтез середньої третини лiктьової кiстки з обох  сторін
 • CCN7 15 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим середньої третини лiктьової кiстки
 • CCN7 15 01 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим середньої третини лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 15 02 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим середньої третини лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 15 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим середньої третини лiктьової кiстки з обох  сторін
 • CCN7 16 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом лiктьової кiстки
 • CCN7 16 01 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 16 02 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 16 03 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом лiктьової кiстки з обох  сторін
 • CCN7 17 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї середньої третини лiктьової кiстки
 • CCN7 17 01 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї середньої третини лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 17 02 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї середньої третини лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 17 03 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї середньої третини лiктьової кiстки з обох  сторін
 • CCN7 18 Металоостеосинтез спицями дистального метаепiфiза лiктьової кiстки
 • CCN7 18 01 Металоостеосинтез спицями дистального метаепiфiза лiктьової кiстки лiворуч
 • CCN7 18 02 Металоостеосинтез спицями дистального метаепiфiза лiктьової кiстки праворуч
 • CCN7 18 03 Металоостеосинтез спицями дистального метаепiфiза лiктьової кiстки з обох  сторін
7NCD-Операцiї на кiстках зап’ястья та  кистi
 • DCN7 01 Металоостеосинтез дротом кiсток зап’ястя
 • DCN7 01 01 Металоостеосинтез дротом кiсток зап’ястя лiворуч
 • DCN7 01 02 Металоостеосинтез дротом кiсток зап’ястя праворуч
 • DCN7 01 03 Металоостеосинтез дротом кiсток зап’ястя з обох  сторін
 • DCN7 02 Металоостеосинтез шурупом кiсток зап’ястя
 • DCN7 02 01 Металоостеосинтез шурупом кiсток зап’ястя лiворуч
 • DCN7 02 02 Металоостеосинтез шурупом кiсток зап’ястя праворуч
 • DCN7 02 03 Металоостеосинтез шурупом кiсток зап’ястя з обох  сторін
 • DCN7 03 Металоостеосинтез спицями кiсток кистi
 • DCN7 03 01 Металоостеосинтез спицями кiсток кистi лiворуч
 • DCN7 03 02 Металоостеосинтез спицями кiсток кистi праворуч
 • DCN7 03 03 Металоостеосинтез спицями кiсток кистi з обох  сторін
 • DCN7 04 Ендопротезування
 • DCN7 04 01 Ендопротезування стегнового суглоба
 • DCN7 04 02 Ендопротезування колiнного суглоба
 • DCN7 04 03 Ендопротезування гомiлковостопного суглоба
 • DCN7 04 04 Ендопротезування плечового суглоба
 • DCN7 04 05 Ендопротезування лiктьового суглоба
 • DCN7 04 06 Ендопротезування променезап’ясткового суглоба
 • DCN7 04 07 Ендопротезування п’ясно-фалангового суглоба
 • DCN7 04 08 Ендопротезування мiжфалангового суглоба
 • DCN7 05 Накiстковий металоостеосинтез кiсток кистi
 • DCN7 05 01 Накiстковий металоостеосинтез кiсток кистi лiворуч
 • DCN7 05 02 Накiстковий металоостеосинтез кiсток кистi праворуч
 • DCN7 05 03 Накiстковий металоостеосинтез кiсток кистi з обох  сторін
 • DCN7 06 Некрсеквестректомiя
 • DCN7 06 01 Некрсеквестректомiя лопатки
 • DCN7 06 02 Некрсеквестректомiя ключицi
 • DCN7 06 03 Некрсеквестректомiя плечової кiстки
 • DCN7 06 04 Некрсеквестректомiя лiктьової кiстки
 • DCN7 06 05 Некрсеквестректомiя променевої кiстки
 • DCN7 06 06 Некрсеквестректомiя кiсток кистi
 • DCN7 06 07 Некрсеквестректомiя стегнової кiстки
 • DCN7 06 08 Некрсеквестректомiя кiсток гомiлки
 • DCN7 06 09 Некрсеквестректомiя кiсток стопи
 • DCN7 07 Черезкiстковий позавогнищевий остеосинтез кiсток кистi
 • DCN7 07 01 Черезкiстковий позавогнищевий остеосинтез кiсток кистi лiворуч
 • DCN7 07 02 Черезкiстковий позавогнищевий остеосинтез кiсток кистi праворуч
 • DCN7 07 03 Черезкiстковий позавогнищевий остеосинтез кiсток кистi з обох  сторін

7ND-Операцiї на кiстках нижньої кiнцiвки

7NDA-Операцiї на стегновiй кiстцi
 • ADN7 01 Остеосинтез шийки стегнової кiстки
 • ADN7 01 01 Остеосинтез шийки стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 01 02 Остеосинтез шийки стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 01 03 Остеосинтез шийки стегнової кiстки з обох   сторін
 • ADN7 02 Накiстковий остеосинтез Г-подiбною пластиною шийки стегнової кiстки
 • ADN7 02 01 Накiстковий остеосинтез Г-подiбною пластиною шийки стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 02 02 Накiстковий остеосинтез Г-подiбною пластиною шийки стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 02 03 Накiстковий остеосинтез Г-подiбною пластиною шийки стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 03 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кiстки
 • ADN7 03 01 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 03 02 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 03 03 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 04 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кiстки
 • ADN7 04 01 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 04 02 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 04 03 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 05 Остеосинтез дротовим серкляжним швом
 • ADN7 05 01 Остеосинтез дротовим серкляжним швом мiжвертлюжного перелому шийки стегна
 • ADN7 05 02 Остеосинтез дротовим серкляжним швом черезвертлюжного перелому шийки стегна
 • ADN7 05 03 Остеосинтез дротовим серкляжним швом пiдвертлюжного перелому шийки стегна
 • ADN7 06 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез Г- образною пластиною
 • ADN7 06 01 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез Г- образною пластиною мiжвертлюжного перелому шийки стегна
 • ADN7 06 02 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез Г- образною пластиною черезвертлюжного перелому шийки стегна
 • ADN7 06 03 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез Г- образною пластиною пiдвертлюжного перелому шийки стегна
 • ADN7 07 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегна з заповненням дефекту кiстковою стружкою
 • ADN7 07 01 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегна з заповненням дефекту кiстковою стружкою лiворуч
 • ADN7 07 02 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегна з заповненням дефекту кiстковою стружкою праворуч
 • ADN7 07 03 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегна з заповненням дефекту кiстковою стружкою з обох  сторін
 • ADN7 08 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез iз заповненням дефекту кiстковим цементом
 • ADN7 08 01 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез iз заповненням дефекту кiстковим цементом при мiжвертлюжному переломi шийки стегна
 • ADN7 08 02 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез iз заповненням дефекту кiстковим цементом при черезвертлюжному переломi шийки стегна
 • ADN7 08 03 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез iз заповненням дефекту кiстковим цементом при пiдвертлюжному переломi шийки стегна
 • ADN7 09 Мiжвертлюжна остеотомiя стегнової кiстки
 • ADN7 09 01 Мiжвертлюжна остеотомiя стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 09 02 Мiжвертлюжна остеотомiя стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 10 Остеосинтез дротовим серкляжним швом дiафiза стегнової кiстки
 • ADN7 10 01 Остеосинтез дротовим серкляжним швом дiафiза стегнової кiстки мiжвертлюжного перелому стегна
 • ADN7 10 02 Остеосинтез дротовим серкляжним швом дiафiза стегнової кiстки черезвертлюжного перелому стегна
 • ADN7 10 03 Остеосинтез дротовим серкляжним швом дiафiза стегнової кiстки пiдвертлюжного перелому стегна
 • ADN7 11 Металоостеосинтез дiафiза стегнової кiстки шурупами
 • ADN7 12 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки
 • ADN7 12 01 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки при переломi шийки стегна
 • ADN7 12 02 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки при черезвертлюжному переломi стегна
 • ADN7 12 03 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки при пiдвертлюжному переломi стегна
 • ADN7 13 Iнтрамедулярний, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки
 • ADN7 13 01 Iнтрамедулярний, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 13 02 Iнтрамедулярний, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 13 03 Iнтрамедулярний, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 14 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки
 • ADN7 14 01 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки при мiжвертлюжному переломi шийки стегна
 • ADN7 14 02 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки при черезвертлюжному переломi шийки стегна
 • ADN7 14 03 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки при пiдвертлюжному переломi шийки стегна
 • ADN7 15 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки
 • ADN7 15 01 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 15 02 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 15 03 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 16 Накiстковий остеосинтез стегнової кiстки Г- подібною пластиною
 • ADN7 16 01 Накiстковий остеосинтез стегнової кiстки Г- подібною пластиною лiворуч
 • ADN7 16 02 Накiстковий остеосинтез стегнової кiстки Г- подібною пластиною праворуч
 • ADN7 16 03 Накiстковий остеосинтез стегнової кiстки Г- подібною пластиною з обох  сторін
 • ADN7 17 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки Г-образною пластиною
 • ADN7 17 01 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки Г-образною пластиною лiворуч
 • ADN7 17 02 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки Г-образною пластиною праворуч
 • ADN7 17 03 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки Г-образною пластиною з обох  сторін
 • ADN7 18 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки штифтом, що блокує
 • ADN7 18 01 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки штифтом, що блокує лiворуч
 • ADN7 18 02 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки штифтом, що блокує праворуч
 • ADN7 18 03 Iнтрамедулярний остеосинтез стегнової кiстки штифтом, що блокує з обох  сторін
 • ADN7 19 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки за Iлiзаровим
 • ADN7 19 01 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки за Iлiзаровим лiворуч
 • ADN7 19 02 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки за Iлiзаровим праворуч
 • ADN7 19 03 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки за Iлiзаровим з обох  сторін
 • ADN7 20 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом
 • ADN7 20 01 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом лiворуч
 • ADN7 20 02 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом праворуч
 • ADN7 20 03 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом з обох  сторін
 • ADN7 21 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї
 • ADN7 21 01 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї лiворуч
 • ADN7 21 02 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї праворуч
 • ADN7 21 03 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї з обох  сторін
 • ADN7 22 Остеосинтез дротовим серкляжним швом метаепiфiза стегнової кiстки
 • ADN7 22 01 Остеосинтез дротовим серкляжним швом метаепiфiза стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 22 02 Остеосинтез дротовим серкляжним швом метаепiфiза стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 22 03 Остеосинтез дротовим серкляжним швом метаепiфiза стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 23 Стабiльно функцiональний остеосинтез метаепiфiза стегнової кiстки
 • ADN7 23 01 Стабiльно функцiональний остеосинтез метаепiфiза стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 23 02 Стабiльно функцiональний остеосинтез метаепiфiза стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 23 03 Стабiльно функцiональний остеосинтез метаепiфiза стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 24 Накiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки
 • ADN7 24 01 Накiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 24 02 Накiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 24 03 Накiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 25 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим метаепiфiзу стегнової кiстки
 • ADN7 25 01 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим метаепiфiзу стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 25 02 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим метаепiфiзу стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 25 03 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим метаепiфiзу стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 26 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом метаепiфiзу стегнової кiстки
 • ADN7 26 01 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом метаепiфiзу стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 26 02 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом метаепiфiзу стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 26 03 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом метаепiфiзу стегнової кiстки з обох  сторін
 • ADN7 27 Остеотомiя стегнової кiстки
 • ADN7 27 01 Остеотомiя стегнової кiстки лiворуч
 • ADN7 27 02 Остеотомiя стегнової кiстки праворуч
 • ADN7 27 03 Остеотомiя стегнової кiстки з обох  сторін
7NDB-Операцiї на кiстках гомiлки
 • BDN7 01 Остеосинтез перелому надколiнка
 • BDN7 02 Металоостеосинтез надколiнку за Вебером
 • BDN7 03 Резекцiя надколiнка
 • BDN7 04 Металоостеосинтез мiжвиросткового пiдвищення кiсток гомiлки
 • BDN7 04 01 Металоостеосинтез мiжвиросткового пiдвищення кiсток гомiлки лiворуч
 • BDN7 04 02 Металоостеосинтез мiжвиросткового пiдвищення кiсток гомiлки праворуч
 • BDN7 04 03 Металоостеосинтез мiжвиросткового пiдвищення кiсток гомiлки з обох  сторін
 • BDN7 05 Металоостеосинтез шурупами переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки
 • BDN7 05 01 Металоостеосинтез шурупами переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки лiворуч
 • BDN7 05 02 Металоостеосинтез шурупами переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки праворуч
 • BDN7 05 03 Металоостеосинтез шурупами переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки з обох  сторін
 • BDN7 06 Накiстковий металоостеосинтез переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки
 • BDN7 06 01 Накiстковий металоостеосинтез переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки лiворуч
 • BDN7 06 02 Накiстковий металоостеосинтез переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки праворуч
 • BDN7 06 03 Накiстковий металоостеосинтез переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки з обох  сторін
 • BDN7 07 Накiстковий металоостеосинтез великогомiлкової кiстки
 • BDN7 07 01 Накiстковий металоостеосинтез великогомiлкової кiстки лiворуч
 • BDN7 07 02 Накiстковий металоостеосинтез великогомiлкової кiстки праворуч
 • BDN7 07 03 Накiстковий металоостеосинтез великогомiлкової кiстки з обох  сторін
 • BDN7 08 Остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї вивихiв стопи
 • BDN7 08 01 Остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї вивихiв стопи лiворуч
 • BDN7 08 02 Остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї вивихiв стопи праворуч
 • BDN7 08 03 Остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї вивихiв стопи з обох  сторін
 • BDN7 09 Накiстковий металоостеосинтез малогомiлкової кiстки
 • BDN7 09 01 Накiстковий металоостеосинтез малогомiлкової кiстки лiворуч
 • BDN7 09 02 Накiстковий металоостеосинтез малогомiлкової кiстки праворуч
 • BDN7 09 03 Накiстковий металоостеосинтез малогомiлкової кiстки з обох  сторін
 • BDN7 10 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки
 • BDN7 10 01 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки лiворуч
 • BDN7 10 02 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки праворуч
 • BDN7 10 03 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки з обох  сторін
 • BDN7 11 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки штифтом, який блокує
 • BDN7 11 01 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки штифтом, який блокує лiворуч
 • BDN7 11 02 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки штифтом, який блокує праворуч
 • BDN7 11 03 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки штифтом, який блокує з обох  сторін
 • BDN7 12 Накiстковий металоостеосинтез перелому зовнiшньої щиколотки
 • BDN7 12 01 Накiстковий металоостеосинтез перелому зовнiшньої щиколотки лiворуч
 • BDN7 12 02 Накiстковий металоостеосинтез перелому зовнiшньої щиколотки праворуч
 • BDN7 12 03 Накiстковий металоостеосинтез перелому зовнiшньої щиколотки з обох  сторін
 • BDN7 13 Металоостеосинтез шурупом перелому внутрiшньої щиколотки
 • BDN7 13 01 Металоостеосинтез шурупом перелому внутрiшньої щиколотки лiворуч
 • BDN7 13 02 Металоостеосинтез шурупом перелому внутрiшньої щиколотки праворуч
 • BDN7 13 03 Металоостеосинтез шурупом перелому внутрiшньої щиколотки з обох  сторін
 • BDN7 14 Металоостеосинтез перелому внутрiшньої лодижки за Вебером
 • BDN7 14 01 Металоостеосинтез перелому внутрiшньої лодижки за Вебером лiворуч
 • BDN7 14 02 Металоостеосинтез перелому внутрiшньої лодижки за Вебером праворуч
 • BDN7 14 03 Металоостеосинтез перелому внутрiшньої лодижки за Вебером з обох  сторін
 • BDN7 15 Остеотомiя малогомiлкової кiстки
 • BDN7 15 01 Остеотомiя малогомiлкової кiстки лiворуч
 • BDN7 15 02 Остеотомiя малогомiлкової кiстки праворуч
 • BDN7 15 03 Остеотомiя малогомiлкової кiстки з обох  сторін
 • BDN7 16 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки
 • BDN7 16 01 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки П-подiбним  лавсановим швом
 • BDN7 16 02 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки кисетним лавсановим швом
 • BDN7 16 03 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки дротовим швом
 • BDN7 17 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу шурупом
 • BDN7 17 01 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу шурупом лiворуч
 • BDN7 17 02 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу шурупом праворуч
 • BDN7 17 03 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу шурупом з обох  сторін
 • BDN7 18 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу болтом-стяжкою i кiстково-пластичний синдесмоз
 • BDN7 18 01 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу болтом-стяжкою i кiстково-пластичний синдесмоз лiворуч
 • BDN7 18 02 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу болтом-стяжкою i кiстково-пластичний синдесмоз праворуч
 • BDN7 18 03 Синдесмодез дистального мiжгомiлкового синдесмозу болтом-стяжкою i кiстково-пластичний синдесмоз з обох  сторін
7NDC-Операцiї на кiстках стопи
 • CDN7 01 Артродез стопи
 • CDN7 01 01 Артродез стопи лiворуч
 • CDN7 01 02 Артродез стопи праворуч
 • CDN7 01 03 Артродез стопи з обох  сторін
 • CDN7 02 Металоостеосинтез шпицями вивихiв стопи
 • CDN7 02 01 Металоостеосинтез шпицями вивихiв стопи лiворуч
 • CDN7 02 02 Металоостеосинтез шпицями вивихiв стопи праворуч
 • CDN7 02 03 Металоостеосинтез шпицями вивихiв стопи з обох  сторін
 • CDN7 03 Резекцiя голiвки 1 плеснової кiстки при Hallux-Valgus
 • CDN7 03 01 Резекцiя голiвки 1 плеснової кiстки при Hallux-Valgus лiворуч
 • CDN7 03 02 Резекцiя голiвки 1 плеснової кiстки при Hallux-Valgus праворуч
 • CDN7 03 03 Резекцiя голiвки 1 плеснової кiстки при Hallux-Valgus з обох  сторін
 • CDN7 04 Остеотомiя основи 1 плеснової кiстки
 • CDN7 04 01 Остеотомiя основи 1 плеснової кiстки лiворуч
 • CDN7 04 02 Остеотомiя основи 1 плеснової кiстки праворуч
 • CDN7 04 03 Остеотомiя основи 1 плеснової кiстки з обох  сторін
 • CDN7 05 Металоостеосинтез шпицями фаланг пальцiв стопи
 • CDN7 06 Накiстковий остеосинтез плеснових кiсток
 • CDN7 06 01 Накiстковий остеосинтез плеснових кiсток лiворуч
 • CDN7 06 02 Накiстковий остеосинтез плеснових кiсток праворуч
 • CDN7 06 03 Накiстковий остеосинтез плеснових кiсток з обох  сторін
 • CDN7 07 Металоостеосинтез спицями плеснових кiсток
 • CDN7 07 01 Металоостеосинтез спицями плеснових кiсток лiворуч
 • CDN7 07 02 Металоостеосинтез спицями плеснових кiсток праворуч
 • CDN7 07 03 Металоостеосинтез спицями плеснових кiсток з обох  сторін
 • CDN7 08 Артродезуюча резекцiя стопи
 • CDN7 08 01 Артродезуюча резекцiя стопи лiворуч
 • CDN7 08 02 Артродезуюча резекцiя стопи праворуч
 • CDN7 08 03 Артродезуюча резекцiя стопи з обох  сторін
 • CDN7 09 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупом перелому таранної кiстки
 • CDN7 09 01 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупом перелому таранної кiстки лiворуч
 • CDN7 09 02 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупом перелому таранної кiстки праворуч
 • CDN7 09 03 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупом перелому таранної кiстки з обох  сторін
 • CDN7 10 Артродез гомiлковостопного суглоба
 • CDN7 10 01 Артродез гомiлковостопного суглоба лiворуч
 • CDN7 10 02 Артродез гомiлковостопного суглоба праворуч
 • CDN7 10 03 Артродез гомiлковостопного суглоба з обох  сторін
 • CDN7 11 Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кiсток стопи
 • CDN7 11 01 Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кiсток стопи лiворуч
 • CDN7 11 02 Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кiсток стопи праворуч
 • CDN7 11 03 Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кiсток стопи з обох  сторін
 • CDN7 12 Артроскопiчний артродез гомiлковостопного суглобу
 • CDN7 12 01 Артроскопiчний артродез гомiлковостопного суглобу лiворуч
 • CDN7 12 02 Артроскопiчний артродез гомiлковостопного суглобу праворуч
 • CDN7 12 03 Артроскопiчний артродез гомiлковостопного суглобу з обох  сторін
 • CDN7 13 Накiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток стопи
 • CDN7 13 01 Накiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток стопи лiворуч
 • CDN7 13 02 Накiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток стопи праворуч
 • CDN7 13 03 Накiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток стопи з обох  сторін
 • CDN7 14 Черезкiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток апаратами зовнiшньої фiксацiї
 • CDN7 14 01 Черезкiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток апаратами зовнiшньої фiксацiї лiворуч
 • CDN7 14 02 Черезкiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток апаратами зовнiшньої фiксацiї праворуч
 • CDN7 14 03 Черезкiстковий остеосинтез перелому плеснових кiсток апаратами зовнiшньої фiксацiї з обох  сторін
 • CDN7 15 Металоостеосинтез спицями перелому фалангiв пальцiв стопи
 • CDN7 15 01 Металоостеосинтез спицями перелому фалангiв пальцiв стопи лiворуч
 • CDN7 15 02 Металоостеосинтез спицями перелому фалангiв пальцiв стопи праворуч
 • CDN7 16 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи
 • CDN7 16 01 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи у плеснових суглобах
 • CDN7 16 02 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи у заплеснових суглобах
 • CDN7 16 03 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи у мiжфалангових суглобах
 • CDN7 16 04 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи лiворуч
 • CDN7 16 05 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи праворуч
 • CDN7 16 06 Черезкiстковий остеосинтез апаратами зовнiшньої фiксацiї кiсток стопи з обох  сторін
 • CDN7 17 Металоостеосинтез спицями кiсток стопи
 • CDN7 17 01 Металоостеосинтез спицями кiсток стопи лiворуч
 • CDN7 17 02 Металоостеосинтез спицями кiсток стопи праворуч
 • CDN7 17 03 Металоостеосинтез спицями кiсток стопи з обох  сторін
7NE-Операцiї на кiстках таза
 • EN7 01 Накiстковий металоостеосинтез лобкового зчленування
 • EN7 02 Остеосинтез лобкового зчленування дротом
 • EN7 03 Накiстковий остеосинтез
 • EN7 04 Накiстковий остеосинтез склепiння вертлюжної западини
 • EN7 05 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами
 • EN7 05 01 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами лобкової кiстки
 • EN7 05 02 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами сiдничної кiстки
 • EN7 05 03 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами лобкової i сiдничної кiстки
 • EN7 05 04 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами здухвинної кiстки
 • EN7 05 05 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами лобкової, сiдничної i здухвинної кiстки
 • EN7 06 Формування склепiння вертлюжної западини
 • EN7 06 01 Формування склепiння вертлюжної западини аутотрансплантатом
 • EN7 06 02 Формування склепiння вертлюжної западини алотрансплантатом
 • EN7 07 Кiсткова пластика кiсток таза
 • EN7 08 Кiсткова аутопластика кiсток таза
 • EN7 09 Кiсткова алопластика кiсток таза
 • EN7 10 Видалення кiсткової пухлини таза
7NF-Операцiї на хребтi
 • FN7 01 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата
 • FN7 01 01 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата у шийному вiддiлi
 • FN7 01 02 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата у грудному вiддiлi
 • FN7 01 03 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата у поперековому вiддiлi
 • FN7 01 04 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (лавсановими нитками)
 • FN7 01 05 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (заднiй спондилодез)
 • FN7 01 06 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (заднiй спондилодез iз застосуванням кiсткового трансплантата)
 • FN7 01 07 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (переднiй корпородез)
 • FN7 01 08 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (заднiй спондилодез iз застосуванням кiсткового трансплантата i металевого фiксатора)
 • FN7 01 09 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (комбiнований переднiй i заднiй спондилодез)
 • FN7 01 10 Пластика заднього комплексу зв’язкового апарата (ламiнектомiя)
7NG-Операцiї на м’язах, сухожиллях та фасцiях кистi
 • GN7 01 Видалення м’якотканинної пухлини
 • GN7 01 01 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці лопатки
 • GN7 01 02 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці ключицi
 • GN7 01 03 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці плечового суглоба
 • GN7 01 04 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці плеча
 • GN7 01 05 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці лiктьового суглоба
 • GN7 01 06 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці передплiччя
 • GN7 01 07 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці променезап’ясткового суглоба
 • GN7 01 08 Видалення м’якотканинної пухлини у  ділянці кистi
 • GN7 02 Вiдновлення сухожилля довгої голiвки двоголового м’яза плеча
 • GN7 02 01 Вiдновлення сухожилля довгої голiвки двоголового м’яза плеча при вiдкритому ушкодженнi
 • GN7 02 02 Вiдновлення сухожилля довгої голiвки двоголового м’яза плеча при закритому ушкодженнi
 • GN7 03 Вiдновлення сухожиль i м’язiв плеча
 • GN7 03 01 Вiдновлення сухожиль i м’язiв плеча при вiдкритому ушкодженнi
 • GN7 03 02 Вiдновлення сухожиль i м’язiв плеча при закритому ушкодженнi
 • GN7 04 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi
 • GN7 04 01 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi при вiдкритому ушкодженнi
 • GN7 04 02 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi при закритому ушкодженнi
 • GN7 04 03 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi згиначiв кистi
 • GN7 04 04 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi згиначiв пальцiв кистi
 • GN7 04 05 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi розгиначiв кистi
 • GN7 04 06 Вiдновлення сухожиль i м’язiв передплiччя при вiдкритому ушкодженнi розгиначiв пальцiв кистi
 • GN7 05 Вiдновлення сухожиль пальцiв кистi
 • GN7 05 01 Вiдновлення сухожиль пальцiв кистi згиначiв
 • GN7 05 02 Вiдновлення сухожиль пальцiв кистi розгиначiв
 • GN7 06 Сухожильна аутопластика
 • GN7 06 01 Сухожильна аутопластика застарiлих ушкоджень
 • GN7 06 02 Сухожильна аутопластика свiжих ушкоджень
 • GN7 07 Сухожильна алопластика
 • GN7 07 01 Сухожильна алопластика застарiлих ушкоджень
 • GN7 07 02 Сухожильна алопластика свiжих ушкоджень
 • GN7 08 Тенолiз сухожиль кистi
 • GN7 08 01 Тенолiз сухожиль кистi розгиначiв
 • GN7 08 02 Тенолiз сухожиль кистi згиначiв
 • GN7 09 Вiдновлення зв’язкового апарата плечового суглобу
7NH-Операції на синовiальних сумках, м’язах, сухожиллях та фасцiях плеча, передпліччя
 • HN7 01 Шов сухожiлля головки бiцепса
 • HN7 01 01 Шов сухожiлля головки бiцепса ліворуч
 • HN7 01 02 Шов сухожiлля головки бiцепса праворуч
 • HN7 01 03 Шов сухожiлля головки бiцепса з обох сторiн
 • HN7 02 Шов м’яза бiцепсу
 • HN7 02 01 Шов м’яза бiцепсу ліворуч
 • HN7 02 02 Шов м’яза бiцепсу праворуч
 • HN7 02 03 Шов м’яза бiцепсу з обох сторiн
 • HN7 03 Висiчення бурси ліктьового суглоба
 • HN7 03 01 Висiчення бурси ліктьового суглоба ліворуч
 • HN7 03 02 Висiчення бурси ліктьового суглоба праворуч
 • HN7 03 03 Висiчення бурси ліктьового суглоба з обох сторiн
7NI-Операції на синовiальних сумках, м’язах, сухожиллях та фасцiях нижньої кiнцiвки
 • IN7 01 Висiчення бурси колiнного суглобу
 • IN7 01 01 Висiчення бурси колiнного суглобу ліворуч
 • IN7 01 02 Висiчення бурси колiнного суглобу праворуч
 • IN7 01 03 Висiчення бурси колiнного суглобу з обох сторiн
 • IN7 02 Пластика ахiлового сухожилля
 • IN7 02 01 Пластика ахiлового сухожилля ліворуч
 • IN7 02 02 Пластика ахiлового сухожилля праворуч
 • IN7 02 03 Пластика ахiлового сухожилля з обох сторiн
7NJ-Ампутацiя, дезартикуляцiя та реплантацiя верхньої кiнцiвки
 • JN7 01 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча
 • JN7 01 01 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча на рiвнi плеча
 • JN7 01 02 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча на рiвнi передплiччя
 • JN7 01 03 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча на рiвнi кистi
 • JN7 01 04 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча у верхнiй третинi
 • JN7 01 05 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча у середнiй третинi
 • JN7 01 06 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча у нижнiй третинi
 • JN7 01 07 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча лiворуч
 • JN7 01 08 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча праворуч
 • JN7 01 09 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча з обох  сторін
 • JN7 02 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки
 • JN7 02 01 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки на рiвнi передплiччя
 • JN7 02 02 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча
 • JN7 02 03 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки на рiвнi кистi
 • JN7 02 04 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки лiворуч
 • JN7 02 05 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки праворуч
 • JN7 02 06 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки з обох  сторін
 • JN7 03 Екзартикуляцiя верхньої кiнцiвки у плечовому суглобi
 • JN7 04 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi передплiччя
 • JN7 04 01 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi передплiччя у середнiй третинi
 • JN7 04 02 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi передплiччя у нижнiй третинi
 • JN7 05 Екзартикуляцiя верхньої кiнцiвки у лiктьовому суглобi
 • JN7 06 Ампутацiї на рiвнi кистi
 • JN7 06 01 Ампутацiї на рiвнi кистi за рiвнем п’ясткових кiсток
 • JN7 06 02 Ампутацiї на рiвнi кистi за рiвнем основної фаланги пальцiв
 • JN7 06 03 Ампутацiї на рiвнi кистi за рiвнем середньої фаланги пальцiв
 • JN7 06 04 Ампутацiї на рiвнi кистi за рiвнем дистальної фаланги пальцiв
 • JN7 07 Атипова ампутацiя кистi
 • JN7 07 01 Атипова ампутацiя кистi лiворуч
 • JN7 07 02 Атипова ампутацiя кистi праворуч
 • JN7 07 03 Атипова ампутацiя кистi з обох  сторін
 • JN7 08 Екзартикуляцiя верхньої кiнцiвки в променезап’ястковому суглобi
 • JN7 09 Реплантацiя верхньої кiнцiвки
 • JN7 09 01 Реплантацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча
 • JN7 09 02 Реплантацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi передплiччя
 • JN7 09 03 Реплантацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi кистi
 • JN7 10 Реплантацiя пальцiв кистi
7NK-Ампутацiя, дезартикуляцiя та реплантацiя нижньої кiнцiвки
 • KN7 01 Ампутацiя нижньої кiнцiвки
 • KN7 01 01 Ампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi стегна
 • KN7 01 02 Ампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi гомiлки
 • KN7 01 03 Ампутацiя нижньої кiнцiвки у верхнiй третинi
 • KN7 01 04 Ампутацiя нижньої кiнцiвки у середнiй третинi
 • KN7 01 05 Ампутацiя нижньої кiнцiвки у нижнiй третинi
 • KN7 01 06 Ампутацiя нижньої кiнцiвки лiворуч
 • KN7 01 07 Ампутацiя нижньої кiнцiвки праворуч
 • KN7 01 08 Ампутацiя нижньої кiнцiвки з обох  сторін
 • KN7 02 Екзартикуляцiя нижньої кiнцiвки у кульшовому суглобi
 • KN7 03 Реампутацiя нижньої кiнцiвки
 • KN7 03 01 Реампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi стегна
 • KN7 03 02 Реампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi гомiлки
 • KN7 03 03 Реампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi стопи
 • KN7 03 04 Реампутацiя нижньої кiнцiвки у верхнiй третинi
 • KN7 03 05 Реампутацiя нижньої кiнцiвки у середнiй третинi
 • KN7 03 06 Реампутацiя нижньої кiнцiвки у нижнiй третинi
 • KN7 03 07 Реампутацiя нижньої кiнцiвки лiворуч
 • KN7 03 08 Реампутацiя нижньої кiнцiвки праворуч
 • KN7 03 09 Реампутацiя нижньої кiнцiвки з обох  сторін
 • KN7 04 Екзартикуляцiя нижньої кiнцiвки у колiнному суглобi
 • KN7 05 Ампутацiя стопи
 • KN7 05 01 Ампутацiя стопи на рiвнi суглоба Шопара
 • KN7 05 02 Ампутацiя стопи на рiвнi плеснових кiсток
 • KN7 05 03 Ампутацiя стопи на рiвнi пальцiв
 • KN7 06 Екзартикуляцiя нижньої кiнцiвки в гомiлковостопному суглобi
 • KN7 07 Реплантацiя нижньої кiнцiвки
 • KN7 07 01 Реплантацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi стегна
 • KN7 07 02 Реплантацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi гомiлки
 • KN7 07 03 Реплантацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi стопи
7NL-Операцiї на м’язах, сухожиллях та фасцiях нижнiх кiнцiвок
 • LN7 01 Вiдновлення сухожиль i м’язiв стегна при вiдкритому ушкодженнi
 • LN7 02 Мiофасцiотенолiз
 • LN7 03 Вiдновлення сухожиль i м’язiв гомiлки при вiдкритому ушкодженнi
 • LN7 04 Вiдновлення сухожиль пальцiв стопи
 • LN7 05 Сухожильна пластика
 • LN7 05 01 Сухожильна пластика згиначiв
 • LN7 05 02 Сухожильна пластика розгиначiв
 • LN7 06 Видалення м’якотканинної пухлини
 • LN7 07 Пластика власної зв’язки надколiнка
 • LN7 07 01 Пластика власної зв’язки надколiнка аутотрансплантатом
 • LN7 07 02 Пластика власної зв’язки надколiнка алотрансплантатом
 • LN7 08 Пластика хрестоподiбних зв’язок колiнного суглоба
 • LN7 09 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна
 • LN7 09 01 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна ділянки стегна
 • LN7 09 02 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна ділянки тазостегнового суглоба
 • LN7 09 03 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна ділянки колiнного суглоба
 • LN7 09 04 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна ділянки гомiлки
 • LN7 09 05 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна ділянки гомiлковостопного суглоба
 • LN7 09 06 Пластика зв’язок колiнного суглоба артроскопiчна ділянки стопи
 • LN7 10 Вiдкрита менiскектомiя
 • LN7 11 Артроскопiчна менiскектомiя
 • LN7 12 Артроскопiчна синовектомiя
 • LN7 13 Вiдновлення Ахiллова сухожилля
 • LN7 13 01 Вiдновлення Ахiллова сухожилля аутотрансплантатом
 • LN7 13 02 Вiдновлення Ахiллова сухожилля алотрансплантатом

7NM-Операцiї на суглобах

7NMA-Операцiї на плечовому суглобi
 • AMN7 01 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу
 • AMN7 01 01 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу ліворуч
 • AMN7 01 02 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу праворуч
 • AMN7 01 03 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу з обох сторiн
 • AMN7 02 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка проникає в порожнину суглобу
 • AMN7 02 01 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка проникає в порожнину суглобу ліворуч
 • AMN7 02 02 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка проникає в порожнину суглобу праворуч
 • AMN7 02 03 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового суглоба, яка проникає в порожнину суглобу з обох сторiн
 • AMN7 03 Артротомiя плечового суглоба
 • AMN7 03 01 Артротомiя плечового суглоба ліворуч
 • AMN7 03 02 Артротомiя плечового суглоба праворуч
 • AMN7 03 03 Артротомiя плечового суглоба з обох сторiн
 • AMN7 04 Шов сухожилля у дiлянцi плечового суглоба
 • AMN7 04 01 Шов сухожилля у дiлянцi плечового суглоба ліворуч
 • AMN7 04 02 Шов сухожилля у дiлянцi плечового суглоба праворуч
 • AMN7 04 03 Шов сухожилля у дiлянцi плечового суглоба з обох сторiн
 • AMN7 05 Шов м’яза у дiлянцi плечового суглоба
 • AMN7 05 01 Шов м’яза у дiлянцi плечового суглоба ліворуч
 • AMN7 05 02 Шов м’яза у дiлянцi плечового суглоба праворуч
 • AMN7 05 03 Шов м’яза у дiлянцi плечового суглоба з обох сторiн
 • AMN7 06 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi плечового суглоба
 • AMN7 06 01 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi плечового суглоба ліворуч
 • AMN7 06 02 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi плечового суглоба праворуч
 • AMN7 06 03 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi плечового суглоба з обох сторiн
 • AMN7 07 Хiрургiчне лiкування вивиху плечового суглоба
 • AMN7 07 01 Хiрургiчне лiкування вивиху плечового суглоба ліворуч
 • AMN7 07 02 Хiрургiчне лiкування вивиху плечового суглоба праворуч
 • AMN7 07 03 Хiрургiчне лiкування вивиху плечового суглоба з обох сторiн
 • AMN7 08 Артропластика плечового суглобу
 • AMN7 08 01 Артропластика плечового суглобу ліворуч
 • AMN7 08 02 Артропластика плечового суглобу праворуч
 • AMN7 08 03 Артропластика плечового суглобу з обох сторiн
 • AMN7 09 Ендопротезування плечового суглобу
 • AMN7 09 01 Ендопротезування плечового суглобу ліворуч
 • AMN7 09 02 Ендопротезування плечового суглобу праворуч
 • AMN7 09 03 Ендопротезування плечового суглобу з обох сторiн
7NMB-Операцiї на лiктьовому суглобi
 • BMN7 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглобу, яка не проникає в суглоб
 • BMN7 01 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглобу, яка не проникає в суглоб ліворуч
 • BMN7 01 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглобу, яка не проникає в суглоб праворуч
 • BMN7 01 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглобу, яка не проникає в суглоб з обох сторiн
 • BMN7 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглоба, яка проникає в  суглоб
 • BMN7 02 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглоба, яка проникає в  суглоб ліворуч
 • BMN7 02 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглоба, яка проникає в  суглоб праворуч
 • BMN7 02 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового суглоба, яка проникає в  суглоб з обох сторiн
 • BMN7 03 Шов сухожiлля у дiлянцi локтьового суглоба
 • BMN7 03 01 Шов сухожiлля у дiлянцi локтьового суглоба ліворуч
 • BMN7 03 02 Шов сухожiлля у дiлянцi локтьового суглоба праворуч
 • BMN7 03 03 Шов сухожiлля у дiлянцi локтьового суглоба з обох сторiн
 • BMN7 04 Артротомiя локтьового суглобу
 • BMN7 04 01 Артротомiя локтьового суглобу ліворуч
 • BMN7 04 02 Артротомiя локтьового суглобу праворуч
 • BMN7 04 03 Артротомiя локтьового суглобу з обох сторiн
 • BMN7 05 Видалення м’якотканинного новоутворення у дiлянцi локтьового суглобу
 • BMN7 05 01 Видалення м’якотканинного новоутворення у дiлянцi локтьового суглобу ліворуч
 • BMN7 05 02 Видалення м’якотканинного новоутворення у дiлянцi локтьового суглобу праворуч
 • BMN7 05 03 Видалення м’якотканинного новоутворення у дiлянцi локтьового суглобу з обох сторiн
 • BMN7 06 Хiрургiчне лiкування вивиху передплiччя
 • BMN7 06 01 Хiрургiчне лiкування вивиху передплiччя ліворуч
 • BMN7 06 02 Хiрургiчне лiкування вивиху передплiччя праворуч
 • BMN7 06 03 Хiрургiчне лiкування вивиху передплiччя з обох сторiн
 • BMN7 07 Артропластика локтьового суглобу
 • BMN7 07 01 Артропластика локтьового суглобу ліворуч
 • BMN7 07 02 Артропластика локтьового суглобу праворуч
 • BMN7 07 03 Артропластика локтьового суглобу з обох сторiн
 • BMN7 08 Артродез локтьового суглобу
 • BMN7 08 01 Артродез локтьового суглобу ліворуч
 • BMN7 08 02 Артродез локтьового суглобу праворуч
 • BMN7 08 03 Артродез локтьового суглобу з обох сторiн
 • BMN7 09 Ендопротезування локтьового суглобу
 • BMN7 09 01 Ендопротезування локтьового суглобу ліворуч
 • BMN7 09 02 Ендопротезування локтьового суглобу праворуч
 • BMN7 09 03 Ендопротезування локтьового суглобу з обох сторiн
7NMC-Операцiї на променевозап’ястковому суглобi
 • CMN7 01 Первинна хiрургiчна обробка ранi в дiлянцi променевозап’ястного суглоба, без проникнення у порожнину суглоба
 • CMN7 01 01 Первинна хiрургiчна обробка ранi в дiлянцi променевозап’ястного суглоба, без проникнення у порожнину суглоба ліворуч
 • CMN7 01 02 Первинна хiрургiчна обробка ранi в дiлянцi променевозап’ястного суглоба, без проникнення у порожнину суглоба праворуч
 • CMN7 01 03 Первинна хiрургiчна обробка ранi в дiлянцi променевозап’ястного суглоба, без проникнення у порожнину суглоба з обох сторiн
 • CMN7 02 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi променевозап’ястного суглобу, з проникненням в порожнину суглоба
 • CMN7 02 01 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi променевозап’ястного суглобу, з проникненням в порожнину суглоба ліворуч
 • CMN7 02 02 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi променевозап’ястного суглобу, з проникненням в порожнину суглоба праворуч
 • CMN7 02 03 Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi променевозап’ястного суглобу, з проникненням в порожнину суглоба з обох сторiн
 • CMN7 03 Шов сухожилля у дiлянцi променевозапя’стного суглоба
 • CMN7 03 01 Шов сухожилля у дiлянцi променевозапя’стного суглоба ліворуч
 • CMN7 03 02 Шов сухожилля у дiлянцi променевозапя’стного суглоба праворуч
 • CMN7 03 03 Шов сухожилля у дiлянцi променевозапя’стного суглоба з обох сторiн
 • CMN7 04 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi променевозапя’стного суглоба
 • CMN7 04 01 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi променевозапя’стного суглоба ліворуч
 • CMN7 04 02 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi променевозапя’стного суглоба праворуч
 • CMN7 04 03 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi променевозапя’стного суглоба з обох сторiн
 • CMN7 05 Артротомiя променевозап’ястного суглоба
 • CMN7 05 01 Артротомiя променевозап’ястного суглоба ліворуч
 • CMN7 05 02 Артротомiя променевозап’ястного суглоба праворуч
 • CMN7 05 03 Артротомiя променевозап’ястного суглоба з обох сторiн
 • CMN7 06 Артродез променевозап’ястного суглоба
 • CMN7 06 01 Артродез променевозап’ястного суглоба ліворуч
 • CMN7 06 02 Артродез променевозап’ястного суглоба праворуч
 • CMN7 06 03 Артродез променевозап’ястного суглоба з обох сторiн
 • CMN7 07 Хiрургiчне лiкування вивиху кистi
 • CMN7 07 01 Хiрургiчне лiкування вивиху кистi ліворуч
 • CMN7 07 02 Хiрургiчне лiкування вивиху кистi праворуч
 • CMN7 07 03 Хiрургiчне лiкування вивиху кистi з обох сторiн
 • CMN7 08 Ендопротезування променевозап’ястного суглобу
 • CMN7 08 01 Ендопротезування променевозап’ястного суглобу ліворуч
 • CMN7 08 02 Ендопротезування променевозап’ястного суглобу праворуч
 • CMN7 08 03 Ендопротезування променевозап’ястного суглобу з обох сторiн
7NMD-Операцiї на кульшовому суглобi
 • DMN7 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка не  проникає в порожнину суглоба
 • DMN7 01 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка не  проникає в порожнину суглоба ліворуч
 • DMN7 01 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка не  проникає в порожнину суглоба праворуч
 • DMN7 01 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка не  проникає в порожнину суглоба з обох сторiн
 • DMN7 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка проникає в порожнину суглоба
 • DMN7 02 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка проникає в порожнину суглоба ліворуч
 • DMN7 02 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка проникає в порожнину суглоба праворуч
 • DMN7 02 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового суглоба, яка проникає в порожнину суглоба з обох сторiн
 • DMN7 03 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi кульшового суглоба
 • DMN7 03 01 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi кульшового суглоба ліворуч
 • DMN7 03 02 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi кульшового суглоба праворуч
 • DMN7 03 03 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi кульшового суглоба з обох сторiн
 • DMN7 04 Хiрургiчне лiкування вивиху головки стегна
 • DMN7 04 01 Хiрургiчне лiкування вивиху головки стегна ліворуч
 • DMN7 04 02 Хiрургiчне лiкування вивиху головки стегна праворуч
 • DMN7 04 03 Хiрургiчне лiкування вивиху головки стегна з обох сторiн
 • DMN7 05 Корегуюча остеотомiя
 • DMN7 05 01 Корегуюча остеотомiя ліворуч
 • DMN7 05 02 Корегуюча остеотомiя праворуч
 • DMN7 05 03 Корегуюча остеотомiя з обох сторiн
 • DMN7 06 Артропластика стегнового суглобу
 • DMN7 06 01 Артропластика стегнового суглобу ліворуч
 • DMN7 06 02 Артропластика стегнового суглобу праворуч
 • DMN7 06 03 Артропластика стегнового суглобу з обох сторiн
 • DMN7 07 Артродез стегнового суглобу
 • DMN7 07 01 Артродез стегнового суглобу ліворуч
 • DMN7 07 02 Артродез стегнового суглобу праворуч
 • DMN7 07 03 Артродез стегнового суглобу з обох сторiн
 • DMN7 08 Ендопротезування стегнового суглоба
 • DMN7 08 01 Ендопротезування стегнового суглоба бiполярне
 • DMN7 08 02 Ендопротезування стегнового суглоба однополюсне
 • DMN7 08 03 Ендопротезування стегнового суглоба тотальне безцементне
 • DMN7 08 04 Ендопротезування стегнового суглоба тотальне гiбрiдне
 • DMN7 08 05 Ендопротезування стегнового суглоба тотальне цементне
 • DMN7 08 06 Ендопротезування стегнового суглоба ліворуч
 • DMN7 08 07 Ендопротезування стегнового суглоба праворуч
 • DMN7 08 08 Ендопротезування стегнового суглоба з обох сторiн
7NME-Операцiї на колiнному суглобi
 • EMN7 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу
 • EMN7 01 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу ліворуч
 • EMN7 01 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу праворуч
 • EMN7 01 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу з обох сторiн
 • EMN7 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка проникає в порожнину суглоба
 • EMN7 02 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка проникає в порожнину суглоба ліворуч
 • EMN7 02 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка проникає в порожнину суглоба праворуч
 • EMN7 02 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного суглоба, яка проникає в порожнину суглоба з обох сторiн
 • EMN7 03 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi коленного суглоба
 • EMN7 03 01 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi коленного суглоба ліворуч
 • EMN7 03 02 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi коленного суглоба праворуч
 • EMN7 03 03 Видалення м’ягкотканинних новоутворень у дiлянцi коленного суглоба з обох сторiн
 • EMN7 04 Артродез колiнного суглоба
 • EMN7 04 01 Артродез колiнного суглоба ліворуч
 • EMN7 04 02 Артродез колiнного суглоба праворуч
 • EMN7 04 03 Артродез колiнного суглоба з обох сторiн
 • EMN7 05 Ендопротезування колiнного суглоба
 • EMN7 05 01 Ендопротезування колiнного суглоба монокандiлярне
 • EMN7 05 02 Ендопротезування колiнного суглоба тотальне безцементне
 • EMN7 05 03 Ендопротезування колiнного суглоба тотальне цементне
 • EMN7 05 04 Ендопротезування колiнного суглоба злiва
 • EMN7 05 05 Ендопротезування колiнного суглоба зправа
 • EMN7 05 06 Ендопротезування колiнного суглоба з обох сторiн
 • EMN7 06 Операцiї на капсульно-зв’язочному апаратi колiнного суглоба
7NMF-Операцiї на гомiлковостопному суглобi
 • FMN7 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка не проникає в порожнину суглоба
 • FMN7 01 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка не проникає в порожнину суглоба ліворуч
 • FMN7 01 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка не проникає в порожнину суглоба праворуч
 • FMN7 01 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка не проникає в порожнину суглоба з обох сторiн
 • FMN7 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка проникає в порожнину суглоба
 • FMN7 02 01 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка проникає в порожнину суглоба ліворуч
 • FMN7 02 02 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка проникає в порожнину суглоба праворуч
 • FMN7 02 03 Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу, яка проникає в порожнину суглоба з обох сторiн
 • FMN7 03 Шов сухожiлля в дiлянцi гомiлковостовпного суглоба
 • FMN7 03 01 Шов сухожiлля в дiлянцi гомiлковостовпного суглоба ліворуч
 • FMN7 03 02 Шов сухожiлля в дiлянцi гомiлковостовпного суглоба праворуч
 • FMN7 03 03 Шов сухожiлля в дiлянцi гомiлковостовпного суглоба з обох сторiн
 • FMN7 04 Видалення мягкотканинних новоутворень у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу
 • FMN7 04 01 Видалення мягкотканинних новоутворень у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу ліворуч
 • FMN7 04 02 Видалення мягкотканинних новоутворень у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу праворуч
 • FMN7 04 03 Видалення мягкотканинних новоутворень у дiлянцi гомiлковостовпного суглобу з обох сторiн
 • FMN7 05 Хiрургiчне лiкування вивихiв гомiлковостовпного суглоба
 • FMN7 05 01 Хiрургiчне лiкування вивихiв гомiлковостовпного суглоба ліворуч
 • FMN7 05 02 Хiрургiчне лiкування вивихiв гомiлковостовпного суглоба праворуч
 • FMN7 05 03 Хiрургiчне лiкування вивихiв гомiлковостовпного суглоба з обох сторiн
 • FMN7 06 Артродез гомiлковостовпного суглоба
 • FMN7 06 01 Артродез гомiлковостовпного суглоба ліворуч
 • FMN7 06 02 Артродез гомiлковостовпного суглоба праворуч
 • FMN7 06 03 Артродез гомiлковостовпного суглоба з обох сторiн
 • FMN7 07 Корегуюча остеотомiя гомiлковостовпного суглоба
 • FMN7 07 01 Корегуюча остеотомiя гомiлковостовпного суглоба ліворуч
 • FMN7 07 02 Корегуюча остеотомiя гомiлковостовпного суглоба праворуч
 • FMN7 07 03 Корегуюча остеотомiя гомiлковостовпного суглоба з обох сторiн
 • FMN7 08 Ендопротезування гомiлковостовпного суглоба
 • FMN7 08 01 Ендопротезування гомiлковостовпного суглоба ліворуч
 • FMN7 08 02 Ендопротезування гомiлковостовпного суглоба праворуч
 • FMN7 08 03 Ендопротезування гомiлковостовпного суглоба з обох сторiн
7NN-Операцiї при гнiйно-запальних захворюваннях кiсток та суглобiв
 • NN7 01 Резекцiя i некрсеквестректомiя кiсток кистi
 • NN7 01 01 Резекцiя i некрсеквестректомiя кiсток кистi лiворуч
 • NN7 01 02 Резекцiя i некрсеквестректомiя кiсток кистi праворуч
 • NN7 01 03 Резекцiя i некрсеквестректомiя кiсток кистi з обох  сторін
 • NN7 01 04 Резекцiя i некрсеквестректомiя кiсток кистi з проточним дренуванням
 • NN7 01 05 Резекцiя i некрсеквестректомiя кiсток кистi з напiввiдкритим веденням
 • NN7 02 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток променезап’ясткового суглоба
 • NN7 02 01 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток променезап’ясткового суглоба лiворуч
 • NN7 02 02 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток променезап’ясткового суглоба праворуч
 • NN7 02 03 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток променезап’ясткового суглоба з обох  сторін
 • NN7 02 04 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток променезап’ясткового суглоба з проточним дiалiзом
 • NN7 02 05 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток променезап’ясткового суглоба з напiввiдкритим веденням
 • NN7 03 Остеотрепанацiя кiсток передплiччя
 • NN7 03 01 Остеотрепанацiя кiсток передплiччя лiворуч
 • NN7 03 02 Остеотрепанацiя кiсток передплiччя праворуч
 • NN7 03 03 Остеотрепанацiя кiсток передплiччя з обох  сторін
 • NN7 03 01 Остеотрепанацiя кiсток передплiччя з внутрiшньокiстковим дiалiзом
 • NN7 03 02 Остеотрепанацiя кiсток передплiччя з дренуванням параосальної флегмони
 • NN7 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток передплiччя
 • NN7 04 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток передплiччя лiворуч
 • NN7 04 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток передплiччя праворуч
 • NN7 04 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток передплiччя з обох  сторін
 • NN7 04 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток передплiччя з проточним дiалiзом
 • NN7 04 05 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток передплiччя з позавогнищевою внутрiшньокiстковою фiксацiєю
 • NN7 05 Остеотрепанацiя плечової кiстки
 • NN7 05 01 Остеотрепанацiя плечової кiстки лiворуч
 • NN7 05 02 Остеотрепанацiя плечової кiстки праворуч
 • NN7 05 03 Остеотрепанацiя плечової кiстки з обох  сторін
 • NN7 05 04 Остеотрепанацiя плечової кiстки з внутрiшньокiстковим дiалiзом
 • NN7 05 05 Остеотрепанацiя плечової кiстки з дренуванням параосальної флегмони
 • NN7 06 Некрсеквестректомiя i резекцiя плечової кiстки
 • NN7 06 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя плечової кiстки лiворуч
 • NN7 06 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя плечової кiстки праворуч
 • NN7 06 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя плечової кiстки з обох  сторін
 • NN7 06 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя плечової кiстки з проточним дiалiзом
 • NN7 06 05 Некрсеквестректомiя i резекцiя плечової кiстки з позавогнищевою внутрiшньокiстковою фiксацiєю
 • NN7 07 Артротомiя i резекцiя лiктьового суглоба
 • NN7 07 01 Артротомiя i резекцiя лiктьового суглоба лiворуч
 • NN7 07 02 Артротомiя i резекцiя лiктьового суглоба праворуч
 • NN7 07 03 Артротомiя i резекцiя лiктьового суглоба з обох  сторін
 • NN7 07 04 Артротомiя i резекцiя лiктьового суглоба з проточним дiалiзом
 • NN7 07 05 Артротомiя i резекцiя лiктьового суглоба з позавогнищевою внутрiшньокiстковою фiксацiєю
 • NN7 08 Артротомiя i резекцiя плечового суглоба
 • NN7 08 01 Артротомiя i резекцiя плечового суглоба лiворуч
 • NN7 08 02 Артротомiя i резекцiя плечового суглоба праворуч
 • NN7 08 03 Артротомiя i резекцiя плечового суглоба з обох бокiв
 • NN7 08 04 Артротомiя i резекцiя плечового суглоба з проточним дiалiзом
 • NN7 09 Некрсеквестректомiя i резекцiя ключицi
 • NN7 09 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя ключицi лiворуч
 • NN7 09 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя ключицi праворуч
 • NN7 09 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя ключицi з обох  сторін
 • NN7 09 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя ключицi з проточним дiалiзом
 • NN7 09 05 Некрсеквестректомiя i резекцiя ключицi з напiввiдкритим веденням
 • NN7 10 Некрсеквестректомiя лопатки
 • NN7 10 01 Некрсеквестректомiя лопатки лiворуч
 • NN7 10 02 Некрсеквестректомiя лопатки праворуч
 • NN7 10 03 Некрсеквестректомiя лопатки з проточним дiалiзом
 • NN7 10 04 Некрсеквестректомiя лопатки з дренуванням параосальної флегмони
 • NN7 11 Резекцiя ребер
 • NN7 11 01 Резекцiя ребер лiворуч
 • NN7 11 02 Резекцiя ребер праворуч
 • NN7 11 03 Резекцiя ребер з обох бокiв
 • NN7 11 04 Резекцiя ребер з проточним дренуванням
 • NN7 11 05 Резекцiя ребер з напiввiдкритим дренуванням
 • NN7 12 Артротомiя, некрсеквестректомiя i резекцiя ключичного i реберно-ключичного зчленування
 • NN7 12 01 Артротомiя, некрсеквестректомiя i резекцiя ключичного i реберно-ключичного зчленування лiворуч
 • NN7 12 02 Артротомiя, некрсеквестректомiя i резекцiя ключичного i реберно-ключичного зчленування праворуч
 • NN7 12 03 Артротомiя, некрсеквестректомiя i резекцiя ключичного i реберно-ключичного зчленування з проточним дренуванням
 • NN7 12 04 Артротомiя, некрсеквестректомiя i резекцiя ключичного i реберно-ключичного зчленування з напiввiдкритим дренуванням
 • NN7 12 05 Артротомiя, некрсеквестректомiя i резекцiя ключичного i реберно-ключичного зчленування з дренуванням параосальних затекiв
 • NN7 13 Некрсеквестректомiя i резекцiя грудини
 • NN7 13 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя грудини з проточним дренуванням
 • NN7 13 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя грудини з напiввiдкритим веденням
 • NN7 14 Артротомiя i резекцiя тазостегнового суглоба
 • NN7 14 01 Артротомiя i резекцiя тазостегнового суглоба лiворуч
 • NN7 14 02 Артротомiя i резекцiя тазостегнового суглоба праворуч
 • NN7 14 03 Артротомiя i резекцiя тазостегнового суглоба з обох  сторін
 • NN7 14 04 Артротомiя i резекцiя тазостегнового суглоба з проточним дренуванням
 • NN7 14 05 Артротомiя i резекцiя тазостегнового суглоба з напiввiдкритим веденням
 • NN7 15 Остеотрепанацiя стегнової кiстки
 • NN7 15 01 Остеотрепанацiя стегнової кiстки лiворуч
 • NN7 15 02 Остеотрепанацiя стегнової кiстки праворуч
 • NN7 15 03 Остеотрепанацiя стегнової кiстки з обох бокiв
 • NN7 15 04 Остеотрепанацiя стегнової кiстки з внутрiшньокiстковим дiалiзом
 • NN7 15 05 Остеотрепанацiя стегнової кiстки з дренуванням параосальної флегмони
 • NN7 16 Некрсеквестректомiя i резекцiя стегнової кiстки
 • NN7 16 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя стегнової кiстки лiворуч
 • NN7 16 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя стегнової кiстки праворуч
 • NN7 16 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя стегнової кiстки з обох  сторін
 • NN7 16 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя стегнової кiстки з проточним дiалiзом
 • NN7 16 05 Некрсеквестректомiя i резекцiя стегнової кiстки з позавогнищевим остеосинтезом
 • NN7 17 Артротомiя i резекцiя колiнного суглоба
 • NN7 17 01 Артротомiя i резекцiя колiнного суглоба лiворуч
 • NN7 17 02 Артротомiя i резекцiя колiнного суглоба праворуч
 • NN7 17 03 Артротомiя i резекцiя колiнного суглоба з обох  сторін
 • NN7 17 04 Артротомiя i резекцiя колiнного суглоба з проточним дiалiзом
 • NN7 17 05 Артротомiя i резекцiя колiнного суглоба з позавогнищевим остеосинтезом
 • NN7 18 Остеотрепанацiя кiсток гомiлки
 • NN7 18 01 Остеотрепанацiя кiсток гомiлки лiворуч
 • NN7 18 02 Остеотрепанацiя кiсток гомiлки праворуч
 • NN7 18 03 Остеотрепанацiя кiсток гомiлки з обох  сторін
 • NN7 18 04 Остеотрепанацiя кiсток гомiлки з внутрiшньокiстковим дiалiзом
 • NN7 18 05 Остеотрепанацiя кiсток гомiлки з дренуванням параоссальної флегмони
 • NN7 19 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки
 • NN7 19 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки лiворуч
 • NN7 19 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки праворуч
 • NN7 19 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки з обох  сторін
 • NN7 19 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки з проточним дiалiзом
 • NN7 19 05 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки з позавогнищевим остеосинтезом
 • NN7 19 06 Некрсеквестректомiя i резекцiя кiсток гомiлки напiввiдкрите ведення
 • NN7 20 Артротомiя i резекцiя гомiлковостопного суглоба
 • NN7 20 01 Артротомiя i резекцiя гомiлковостопного суглоба лiворуч
 • NN7 20 02 Артротомiя i резекцiя гомiлковостопного суглоба праворуч
 • NN7 20 03 Артротомiя i резекцiя гомiлковостопного суглоба з обох  сторін
 • NN7 20 04 Артротомiя i резекцiя гомiлковостопного суглоба з проточним дiалiзом
 • NN7 21 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток стопи
 • NN7 21 01 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток стопи лiворуч
 • NN7 21 02 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток стопи праворуч
 • NN7 21 03 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток стопи з обох  сторін
 • NN7 21 04 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток стопи з проточним дiалiзом
 • NN7 21 05 Некрсеквестректомiя i видалення кiсток стопи напiввiдкрите ведення
 • NN7 22 Атипова ампутацiя дистальних вiддiлiв стопи
 • NN7 22 01 Атипова ампутацiя дистальних вiддiлiв стопи лiворуч
 • NN7 22 02 Атипова ампутацiя дистальних вiддiлiв стопи праворуч
 • NN7 22 03 Атипова ампутацiя дистальних вiддiлiв стопи з обох  сторін
 • NN7 23 Некрсеквестректомiя i резекцiя здухвинних кiсток
 • NN7 23 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя здухвинних кiсток лiворуч
 • NN7 23 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя здухвинних кiсток праворуч
 • NN7 23 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя здухвинних кiсток з проточним дiалiзом
 • NN7 23 04 Некрсеквестректомiя i резекцiя здухвинних кiсток з дренуванням параоссальних флегмон
 • NN7 24 Некрсеквестректомiя лобкових кiсток i резекцiя зчленування
 • NN7 24 01 Некрсеквестректомiя лобкових кiсток i резекцiя зчленування з проточним дренуванням
 • NN7 24 02 Некрсеквестректомiя лобкових кiсток i резекцiя зчленування з дренуванням параоссальної флегмони
 • NN7 25 Некрсеквестректомiя i резекцiя сiдничних кiсток
 • NN7 25 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя сiдничних кiсток з проточним дренуванням
 • NN7 25 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя сiдничних кiсток з дренуванням параоссальної флегмони
 • NN7 26 Некрсеквестректомiя i резекцiя тiл хребцiв
 • NN7 26 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя тiл хребцiв шийних
 • NN7 26 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя тiл хребцiв грудних
 • NN7 26 03 Некрсеквестректомiя i резекцiя тiл хребцiв поперекових
 • NN7 27 Некрсеквестректомiя i резекцiя хрестця i куприка
 • NN7 27 01 Некрсеквестректомiя i резекцiя хрестця i куприка з проточним дiалiзом
 • NN7 27 02 Некрсеквестректомiя i резекцiя хрестця i куприка з дренуванням параоссальної флегмони

7P-Операцiї на переферичних судинах та лiмфатичнiй системi

7PA-Операцiї на артерiальних судинах

7PAA-Операцiї на аортi та артерiях тазу
 • AAP7 01 Протезування дуги аорти
 • AAP7 02 Протезування низхiдної частини грудного вiддiлу аорти
 • AAP7 03 Протезування черевного вiддiлу аорти
 • AAP7 04 Протезування здухвинної артерiї
 • AAP7 04 01 Протезування здухвинної артерiї лiворуч
 • AAP7 04 02 Протезування здухвинної артерiї праворуч
 • AAP7 04 03 Протезування здухвинної артерiї з обох  сторін
 • AAP7 05 Протезування вiсцеральних гiлок черевної аорти
 • AAP7 06 Протезування гiлок дуги аорти
 • AAP7 07 Протезування хребтових артерiй
 • AAP7 08 Екстраперитонеальна перев’язка внутрiшньої здухвинної артерiї
 • AAP7 08 01 Екстраперитонеальна перев’язка внутрiшньої здухвинної артерiї лiворуч
 • AAP7 08 02 Екстраперитонеальна перев’язка внутрiшньої здухвинної артерiї праворуч
 • AAP7 08 03 Екстраперитонеальна перев’язка внутрiшньої здухвинної артерiї з обох  сторін
 • AAP7 09 Аутовенозна пластика вiсцеральних гiлок черевної аорти
 • AAP7 10 Ендартеректомiя аорти
 • AAP7 11 Ендартеректомiя вiсцеральних гiлок черевної аорти
 • AAP7 12 Ендартеректомiя гiлок дуги аорти
 • AAP7 13 Ендартеректомiя хребтової артерiї
 • AAP7 14 Реплантацiя хребтових артерiй
 • AAP7 14 01 Реплантацiя хребтових артерiй лiворуч
 • AAP7 14 02 Реплантацiя хребтових артерiй праворуч
 • AAP7 14 03 Реплантацiя хребтових артерiй з обох  сторін
 • AAP7 15 Реплантацiя брижової артерiї
 • AAP7 15 01 Реплантацiя брижової артерiї нижньої
 • AAP7 15 02 Реплантацiя брижової артерiї верхньої
 • AAP7 16 Реплантацiя черевного стовбура
 • AAP7 17 Тромбемболектомiя iз аорти
 • AAP7 18 Тромбемболектомiя iз здухвинної артерiї
 • AAP7 18 01 Тромбемболектомiя iз здухвинної артерiї лiворуч
 • AAP7 18 02 Тромбемболектомiя iз здухвинної артерiї праворуч
 • AAP7 18 03 Тромбемболектомiя iз здухвинної артерiї з обох  сторін
 • AAP7 19 Тромбемболектомiя iз хребтових артерiй
 • AAP7 20 Тромбемболектомiя iз брижових артерiй
 • AAP7 20 01 Тромбемболектомiя iз брижових артерiй верхньої
 • AAP7 20 02 Тромбемболектомiя iз брижових артерiй нижньої
 • AAP7 21 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi
 • AAP7 21 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi аорти
 • AAP7 21 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi здухвинної артерiї лiворуч
 • AAP7 21 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi здухвинної артерiї праворуч
 • AAP7 21 04 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi верхньої брижової артерiї
 • AAP7 21 05 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi нижньої брижової артерiї
 • AAP7 21 06 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi черевного стовбура
 • AAP7 21 07 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi хребтової артерiї
 • AAP7 22 Рентгенендоваскулярний тромболiзис
 • AAP7 22 01 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у аортi
 • AAP7 22 02 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у здухвинних артерiях
 • AAP7 22 03 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у брижових артерiях
 • AAP7 22 04 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у черевному стовбурi
 • AAP7 22 05 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у хребтових артерiях
 • AAP7 23 Вiдновлення прохiдностi ушкодження
 • AAP7 23 01 Вiдновлення прохiдностi ушкодження аорти
 • AAP7 23 02 Вiдновлення прохiдностi ушкодження здухвинних артерiй
 • AAP7 23 03 Вiдновлення прохiдностi ушкодження брижових артерiй
 • AAP7 23 04 Вiдновлення прохiдностi ушкодження черевного стовбура
 • AAP7 23 05 Вiдновлення прохiдностi ушкодження хребтових артерiй
7PAB-Операцiї на артерiях нижнiх кiнцiвок
 • BAP7 01 Протезування стегнової артерiї
 • BAP7 01 01 Протезування стегнової артерiї лiворуч
 • BAP7 01 02 Протезування стегнової артерiї праворуч
 • BAP7 01 03 Протезування стегнової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 02 Ендартеректомiя iз стегнової артерiї
 • BAP7 02 01 Ендартеректомiя iз стегнової артерiї лiворуч
 • BAP7 02 02 Ендартеректомiя iз стегнової артерiї праворуч
 • BAP7 02 03 Ендартеректомiя iз стегнової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 03 Аутовенозна пластика стегнової артерiї
 • BAP7 03 01 Аутовенозна пластика стегнової артерiї лiворуч
 • BAP7 03 02 Аутовенозна пластика стегнової артерiї праворуч
 • BAP7 03 03 Аутовенозна пластика стегнової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 04 Аутовенозна пластика пiдколiнної артерiї
 • BAP7 04 01 Аутовенозна пластика пiдколiнної артерiї лiворуч
 • BAP7 04 02 Аутовенозна пластика пiдколiнної артерiї праворуч
 • BAP7 04 03 Аутовенозна пластика пiдколiнної артерiї з обох  сторін
 • BAP7 05 Аутовенозна пластика гомiлкової артерiї
 • BAP7 05 01 Аутовенозна пластика гомiлкової артерiї лiворуч
 • BAP7 05 02 Аутовенозна пластика гомiлкової артерiї праворуч
 • BAP7 05 03 Аутовенозна пластика гомiлкової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 06 Мiкрохiрургiчна трансплантацiя великого сальника в артерiю стегново-пiдколiнно-гомiлкового сегменту
 • BAP7 06 01 Мiкрохiрургiчна трансплантацiя великого сальника в артерiю стегново-пiдколiнно-гомiлкового сегменту лiворуч
 • BAP7 06 02 Мiкрохiрургiчна трансплантацiя великого сальника в артерiю стегново-пiдколiнно-гомiлкового сегменту праворуч
 • BAP7 06 03 Мiкрохiрургiчна трансплантацiя великого сальника в артерiю стегново-пiдколiнно-гомiлкового сегменту з обох  сторін
 • BAP7 07 Тромбемболектомiя iз стегнової артерiї
 • BAP7 07 01 Тромбемболектомiя iз стегнової артерiї лiворуч
 • BAP7 07 02 Тромбемболектомiя iз стегнової артерiї праворуч
 • BAP7 07 03 Тромбемболектомiя iз стегнової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 08 Тромбемболектомiя iз пiдколiнної артерiї
 • BAP7 08 01 Тромбемболектомiя iз пiдколiнної артерiї лiворуч
 • BAP7 08 02 Тромбемболектомiя iз пiдколiнної артерiї праворуч
 • BAP7 08 03 Тромбемболектомiя iз пiдколiнної артерiї з обох  сторін
 • BAP7 09 Тромбемболектомiя iз гомiлкової артерiї
 • BAP7 09 01 Тромбемболектомiя iз гомiлкової артерiї лiворуч
 • BAP7 09 02 Тромбемболектомiя iз гомiлкової артерiї праворуч
 • BAP7 09 03 Тромбемболектомiя iз гомiлкової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 10 Рентгенендоваскулярна дилятацiя стегнової артерiї
 • BAP7 10 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя стегнової артерiї лiворуч
 • BAP7 10 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя стегнової артерiї праворуч
 • BAP7 10 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя стегнової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 11 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдколiнної артерiї
 • BAP7 11 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдколiнної артерiї лiворуч
 • BAP7 11 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдколiнної артерiї праворуч
 • BAP7 11 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдколiнної артерiї з обох  сторін
 • BAP7 12 Рентгенендоваскулярна дилятацiя гомiлкової артерiї
 • BAP7 12 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя гомiлкової артерiї лiворуч
 • BAP7 12 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя гомiлкової артерiї праворуч
 • BAP7 12 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя гомiлкової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 13 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у стегновiй артерiї
 • BAP7 13 01 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у стегновiй артерiї лiворуч
 • BAP7 13 02 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у стегновiй артерiї праворуч
 • BAP7 13 03 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у стегновiй артерiї з обох  сторін
 • BAP7 14 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у пiдколiннiй артерiї
 • BAP7 14 01 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у пiдколiннiй артерiї лiворуч
 • BAP7 14 02 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у пiдколiннiй артерiї праворуч
 • BAP7 14 03 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у пiдколiннiй артерiї з обох  сторін
 • BAP7 15 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у гомiлковiй артерiї
 • BAP7 15 01 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у гомiлковiй артерiї лiворуч
 • BAP7 15 02 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у гомiлковiй артерiї праворуч
 • BAP7 15 03 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у гомiлковiй артерiї з обох  сторін
 • BAP7 16 Вiдновлення прохiдностi стегнової артерiї
 • BAP7 16 01 Вiдновлення прохiдностi стегнової артерiї лiворуч
 • BAP7 16 02 Вiдновлення прохiдностi стегнової артерiї праворуч
 • BAP7 16 03 Вiдновлення прохiдностi стегнової артерiї з обох  сторін
 • BAP7 17 Вiдновлення прохiдностi пiдколiнної артерiї
 • BAP7 17 01 Вiдновлення прохiдностi пiдколiнної артерiї лiворуч
 • BAP7 17 02 Вiдновлення прохiдностi пiдколiнної артерiї праворуч
 • BAP7 17 03 Вiдновлення прохiдностi пiдколiнної артерiї з обох  сторін
 • BAP7 18 Вiдновлення прохiдностi гомiлкової артерiї
 • BAP7 18 01 Вiдновлення прохiдностi гомiлкової артерiї лiворуч
 • BAP7 18 02 Вiдновлення прохiдностi гомiлкової артерiї праворуч
 • BAP7 18 03 Вiдновлення прохiдностi гомiлкової артерiї з обох  сторін
7PAC-Операцiї на артерiях верхнiх кiнцiвок
 • CAP7 01 Протезування пiдключичної артерiї
 • CAP7 01 01 Протезування пiдключичної артерiї лiворуч
 • CAP7 01 02 Протезування пiдключичної артерiї праворуч
 • CAP7 01 03 Протезування пiдключичної артерiї з обох  сторін
 • CAP7 02 Ендартеректомiя з пiдключичної артерiї
 • CAP7 02 01 Ендартеректомiя з пiдключичної артерiї лiворуч
 • CAP7 02 02 Ендартеректомiя з пiдключичної артерiї праворуч
 • CAP7 02 03 Ендартеректомiя з пiдключичної артерiї з обох  сторін
 • CAP7 03 Аутовенозна пластика плечової артерiї
 • CAP7 03 01 Аутовенозна пластика плечової артерiї лiворуч
 • CAP7 03 02 Аутовенозна пластика плечової артерiї праворуч
 • CAP7 03 03 Аутовенозна пластика плечової артерiї з обох  сторін
 • CAP7 04 Тромбемболектомiя iз пiдключичної артерiї
 • CAP7 04 01 Тромбемболектомiя iз пiдключичної артерiї лiворуч
 • CAP7 04 02 Тромбемболектомiя iз пiдключичної артерiї праворуч
 • CAP7 04 03 Тромбемболектомiя iз пiдключичної артерiї з обох  сторін
 • CAP7 05 Тромбемболектомiя iз плечової артерiї
 • CAP7 05 01 Тромбемболектомiя iз плечової артерiї лiворуч
 • CAP7 05 02 Тромбемболектомiя iз плечової артерiї праворуч
 • CAP7 05 03 Тромбемболектомiя iз плечової артерiї з обох  сторін
 • CAP7 06 Тромбемболектомiя iз артерiї передплiччя
 • CAP7 06 01 Тромбемболектомiя iз артерiї передплiччя лiворуч
 • CAP7 06 02 Тромбемболектомiя iз артерiї передплiччя праворуч
 • CAP7 06 03 Тромбемболектомiя iз артерiї передплiччя з обох  сторін
 • CAP7 07 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдключичної артерiї
 • CAP7 07 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдключичної артерiї лiворуч
 • CAP7 07 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдключичної артерiї праворуч
 • CAP7 07 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдключичної артерiї з обох  сторін
 • CAP7 08 Рентгенендоваскулярна дилятацiя плечової артерiї
 • CAP7 08 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя плечової артерiї лiворуч
 • CAP7 08 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя плечової артерiї праворуч
 • CAP7 08 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя плечової артерiї з обох  сторін
 • CAP7 09 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiї передплiччя
 • CAP7 09 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiї передплiччя лiворуч
 • CAP7 09 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiї передплiччя праворуч
 • CAP7 09 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiї передплiччя з обох  сторін
 • CAP7 10 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у пiдключичнiй артерiї
 • CAP7 10 01 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у пiдключичнiй артерiї лiворуч
 • CAP7 10 02 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у пiдключичнiй артерiї праворуч
 • CAP7 10 03 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у пiдключичнiй артерiї з обох  сторін
 • CAP7 11 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у плечовiй артерiї
 • CAP7 11 01 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у плечовiй артерiї лiворуч
 • CAP7 11 02 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у плечовiй артерiї праворуч
 • CAP7 11 03 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у плечовiй артерiї з обох  сторін
 • CAP7 12 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис в артерiї передплiччя
 • CAP7 12 01 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис в артерiї передплiччя лiворуч
 • CAP7 12 02 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис в артерiї передплiччя праворуч
 • CAP7 12 03 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис в артерiї передплiччя з обох  сторін
 • CAP7 13 Вiдновлення прохiдностi пiдключичної артерiї
 • CAP7 13 01 Вiдновлення прохiдностi пiдключичної артерiї лiворуч
 • CAP7 13 02 Вiдновлення прохiдностi пiдключичної артерiї праворуч
 • CAP7 13 03 Вiдновлення прохiдностi пiдключичної артерiї з обох  сторін
 • CAP7 14 Вiдновлення прохiдностi артерiї плеча
 • CAP7 14 01 Вiдновлення прохiдностi артерiї плеча лiворуч
 • CAP7 14 02 Вiдновлення прохiдностi артерiї плеча праворуч
 • CAP7 14 03 Вiдновлення прохiдностi артерiї плеча з обох  сторін
 • CAP7 15 Вiдновлення прохiдностi артерiї передплiччя
 • CAP7 15 01 Вiдновлення прохiдностi артерiї передплiччя лiворуч
 • CAP7 15 02 Вiдновлення прохiдностi артерiї передплiччя праворуч
 • CAP7 15 03 Вiдновлення прохiдностi артерiї передплiччя з обох  сторін
7PAD-Операцiї на артерiях шиї та голови
 • DAP7 01 Видалення аневризми
 • DAP7 01 01 Видалення аневризми в  ділянці внутрiшньої сонної артерiї
 • DAP7 01 02 Видалення аневризми в  ділянці передньої мозкової артерiї
 • DAP7 01 03 Видалення аневризми в  ділянці передньої сполучної артерiї
 • DAP7 01 04 Видалення аневризми в  ділянці супраклиноподiбної дiлянки внутрiшньої сонної артерiї
 • DAP7 01 05 Видалення аневризми в ділянці бiфуркацiї внутрiшньої сонної артерiї
 • DAP7 01 06 Видалення аневризми в  ділянці середньої мозкової артерiї
 • DAP7 01 07 Видалення аневризми в  ділянці задньої мозкової артерiї
 • DAP7 01 08 Видалення аневризми в  ділянці бiфуркацiї базилярної артерiї
 • DAP7 01 09 Видалення аневризми в  ділянці бiфуркацiї основної артерiї
 • DAP7 01 10 Видалення аневризми в  ділянці хребтової артерiї
 • DAP7 02 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми
 • DAP7 02 01 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми лiворуч
 • DAP7 02 02 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми праворуч
 • DAP7 02 03 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми методом катетеризацiї
 • DAP7 02 04 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми внутрiшньої сонної артерiї
 • DAP7 02 05 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми стегнової артерiї
 • DAP7 03 Балонна оклюзiя аневризми
 • DAP7 03 01 Балонна оклюзiя аневризми лiворуч
 • DAP7 03 02 Балонна оклюзiя аневризми праворуч
 • DAP7 03 03 Балонна оклюзiя аневризми внутрiшньої сонної артерiї
 • DAP7 03 04 Балонна оклюзiя аневризми передньої сполучної артерiї
 • DAP7 03 05 Балонна оклюзiя аневризми каротидного-кавернозного сполучення
 • DAP7 03 06 Балонна оклюзiя аневризми супраклиноподiбного вiддiлу внутрiшньої сонної артерiї
 • DAP7 03 07 Балонна оклюзiя аневризми початкових вiддiлiв середньої мозкової артерiї
 • DAP7 03 08 Балонна оклюзiя аневризми мiшечкуватої аневризми передньої сполучної артерiї
 • DAP7 03 09 Балонна оклюзiя аневризми мiшечкуватої аневризми сполучної артерiї
 • DAP7 04 Лiгування зовнiшньої сонної артерiї
 • DAP7 04 01 Лiгування зовнiшньої сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 04 02 Лiгування зовнiшньої сонної артерiї праворуч
 • DAP7 05 Денервацiя каротидного синуса
 • DAP7 05 01 Денервацiя каротидного синуса лiворуч
 • DAP7 05 02 Денервацiя каротидного синуса праворуч
 • DAP7 06 Екстирпацiя хемодектоми
 • DAP7 06 01 Екстирпацiя хемодектоми лiворуч
 • DAP7 06 02 Екстирпацiя хемодектоми праворуч
 • DAP7 07 Протезування сонної артерiї
 • DAP7 07 01 Протезування сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 07 02 Протезування сонної артерiї праворуч
 • DAP7 07 03 Протезування сонної артерiї з обох  сторін
 • DAP7 08 Ендартеректомiя сонної артерiї
 • DAP7 08 01 Ендартеректомiя сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 08 02 Ендартеректомiя сонної артерiї праворуч
 • DAP7 08 03 Ендартеректомiя сонної артерiї з обох  сторін
 • DAP7 09 Реплантацiя сонної артерiї
 • DAP7 09 01 Реплантацiя сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 09 02 Реплантацiя сонної артерiї праворуч
 • DAP7 09 03 Реплантацiя сонної артерiї з обох  сторін
 • DAP7 10 Тромбоемболектомiя iз сонної артерiї
 • DAP7 10 01 Тромбоемболектомiя iз сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 10 02 Тромбоемболектомiя iз сонної артерiї праворуч
 • DAP7 10 03 Тромбоемболектомiя iз сонної артерiї з обох  сторін
 • DAP7 11 Рентгенендоваскулярна дилятацiя сонної артерiї
 • DAP7 11 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 11 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя сонної артерiї праворуч
 • DAP7 11 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя сонної артерiї з обох  сторін
 • DAP7 12 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у соннiй артерiї
 • DAP7 12 01 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у соннiй артерiї лiворуч
 • DAP7 12 02 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у соннiй артерiї праворуч
 • DAP7 12 03 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у соннiй артерiї з обох  сторін
 • DAP7 13 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої сонної артерiї
 • DAP7 13 01 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої сонної артерiї лiворуч
 • DAP7 13 02 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої сонної артерiї праворуч
 • DAP7 13 03 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої сонної артерiї з обох  сторін
7PAE-Операцiї на артерiях нирок
 • EAP7 01 Ендартеректомiя з ниркової артерiї
 • EAP7 01 01 Ендартеректомiя з ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 01 02 Ендартеректомiя з ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 01 03 Ендартеректомiя з ниркової артерiї з обох  сторін
 • EAP7 02 Резекцiя звуженого сегменту ниркової артерiї
 • EAP7 02 01 Резекцiя звуженого сегменту ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 02 02 Резекцiя звуженого сегменту ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 02 03 Резекцiя звуженого сегменту ниркової артерiї з обох  сторін
 • EAP7 03 Обхiдне шунтування ниркової артерiї
 • EAP7 03 01 Обхiдне шунтування ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 03 02 Обхiдне шунтування ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 03 03 Обхiдне шунтування ниркової артерiї з обох  сторін
 • EAP7 03 04 Обхiдне шунтування ниркової артерiї аутовенозним трансплантатом
 • EAP7 03 05 Обхiдне шунтування ниркової артерiї за допомогою судинного протеза
 • EAP7 03 06 Обхiдне шунтування ниркової артерiї реiмплантацiєю ниркової артерiї в аорту
 • EAP7 03 07 Обхiдне шунтування ниркової артерiї спленоренальним анастомозом
 • EAP7 04 Реплантацiя ниркової артерiї
 • EAP7 04 01 Реплантацiя ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 04 02 Реплантацiя ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 04 03 Реплантацiя ниркової артерiї з обох  сторін
 • EAP7 05 Тромбоемболектомiя iз ниркової артерiї
 • EAP7 05 01 Тромбоемболектомiя iз ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 05 02 Тромбоемболектомiя iз ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 05 03 Тромбоемболектомiя iз ниркової артерiї з обох  сторін
 • EAP7 06 Рентгенендоваскулярна дилятацiя ниркової артерiї
 • EAP7 06 01 Рентгенендоваскулярна дилятацiя ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 06 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 06 03 Рентгенендоваскулярна дилятацiя ниркової артерiї з обох  сторін
 • EAP7 07 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у нирковiй артерiї
 • EAP7 07 01 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у нирковiй артерiї лiворуч
 • EAP7 07 02 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у нирковiй артерiї праворуч
 • EAP7 07 03 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у нирковiй артерiї з обох  сторін
 • EAP7 08 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої ниркової артерiї
 • EAP7 08 01 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої ниркової артерiї лiворуч
 • EAP7 08 02 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої ниркової артерiї праворуч
 • EAP7 08 03 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої ниркової артерiї з обох  сторін

7PB-Операцiї на венозних судинах

7PBA-Операцiї на легеневих артерiях
 • ABP7 01 Тромбемболектомiя з легеневої артерiї
 • ABP7 02 Рентгенендоваскулярна дилятацiя стенозу легеневої артерiї
 • ABP7 03 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у легеневiй артерiї
7PBB-Операцiї на нижнiй порожнистiй венi
 • BBP7 01 Тромбектомiя з верхньої порожнистої вени
 • BBP7 02 Тромбектомiя з нижньої порожнистої вени
 • BBP7 03 Тромбектомiя зi здухвинної вени
 • BBP7 03 01 Тромбектомiя зi здухвинної вени лiворуч
 • BBP7 03 02 Тромбектомiя зi здухвинної вени праворуч
 • BBP7 03 03 Тромбектомiя зi здухвинної вени з обох  сторін
 • BBP7 04 Iмплантацiя кава-фiльтру в нижню порожнисту вену
 • BBP7 05 Перев’язка нижньої порожнистої вени
 • BBP7 06 Плiкацiя нижньої порожнистої вени
7PBC-Операцiї на венах нижньої кiнцiвки
 • CBP7 01 Тромбектомiя iз стегнової вени
 • CBP7 01 01 Тромбектомiя iз стегнової вени лiворуч
 • CBP7 01 02 Тромбектомiя iз стегнової вени праворуч
 • CBP7 01 03 Тромбектомiя iз стегнової вени з обох  сторін
 • CBP7 02 Тромбектомiя iз пiдколiнної вени
 • CBP7 02 01 Тромбектомiя iз пiдколiнної вени лiворуч
 • CBP7 02 02 Тромбектомiя iз пiдколiнної вени праворуч
 • CBP7 02 03 Тромбектомiя iз пiдколiнної вени з обох  сторін
 • CBP7 03 Венектомiя великої пiдшкiрної вени
 • CBP7 03 01 Венектомiя великої пiдшкiрної вени лiворуч
 • CBP7 03 02 Венектомiя великої пiдшкiрної вени праворуч
 • CBP7 03 03 Венектомiя великої пiдшкiрної вени з обох  сторін
 • CBP7 04 Венектомiя малої пiдшкiрної вени
 • CBP7 04 01 Венектомiя малої пiдшкiрної вени лiворуч
 • CBP7 04 02 Венектомiя малої пiдшкiрної вени праворуч
 • CBP7 04 03 Венектомiя малої пiдшкiрної вени з обох  сторін
 • CBP7 05 Хiрургiчна корекцiя клапанiв стегнової вени
 • CBP7 05 01 Хiрургiчна корекцiя клапанiв стегнової вени лiворуч
 • CBP7 05 02 Хiрургiчна корекцiя клапанiв стегнової вени праворуч
 • CBP7 05 03 Хiрургiчна корекцiя клапанiв стегнової вени з обох  сторін
 • CBP7 06 Хiрургiчна корекцiя клапанiв пiдколiнної вени
 • CBP7 06 01 Хiрургiчна корекцiя клапанiв пiдколiнної вени лiворуч
 • CBP7 06 02 Хiрургiчна корекцiя клапанiв пiдколiнної вени праворуч
 • CBP7 06 03 Хiрургiчна корекцiя клапанiв пiдколiнної вени з обох  сторін
 • CBP7 07 Перев’язка неспроможних перфорантних вен гомiлки
 • CBP7 07 01 Перев’язка неспроможних перфорантних вен гомiлки лiворуч
 • CBP7 07 02 Перев’язка неспроможних перфорантних вен гомiлки праворуч
 • CBP7 07 03 Перев’язка неспроможних перфорантних вен гомiлки з обох  сторін
 • CBP7 07 04 Перев’язка неспроможних перфорантних вен гомiлки епiфасцiально
 • CBP7 07 05 Перев’язка неспроможних перфорантних вен гомiлки субфасцiально
 • CBP7 08 Резекцiя заднiх великогомiлкових вен
 • CBP7 08 01 Резекцiя заднiх великогомiлкових вен лiворуч
 • CBP7 08 02 Резекцiя заднiх великогомiлкових вен праворуч
 • CBP7 08 03 Резекцiя заднiх великогомiлкових вен з обох  сторін
 • CBP7 09 Аутовенозне перехресне стегново-стегнове шунтування
 • CBP7 09 01 Аутовенозне перехресне стегново-стегнове шунтування лiворуч
 • CBP7 09 02 Аутовенозне перехресне стегново-стегнове шунтування праворуч
 • CBP7 09 03 Аутовенозне перехресне стегново-стегнове шунтування з обох  сторін
 • CBP7 10 Аутовенозне стегново-пiдколiнне шунтування
 • CBP7 10 01 Аутовенозне стегново-пiдколiнне шунтування лiворуч
 • CBP7 10 02 Аутовенозне стегново-пiдколiнне шунтування праворуч
 • CBP7 10 03 Аутовенозне стегново-пiдколiнне шунтування з обох  сторін
7PBD-Операцiї на венах верхньої кiнцiвки
 • DBP7 01 Тромбектомiя iз пiдключичної вени
 • DBP7 01 01 Тромбектомiя iз пiдключичної вени лiворуч
 • DBP7 01 02 Тромбектомiя iз пiдключичної вени праворуч
 • DBP7 01 03 Тромбектомiя iз пiдключичної вени з обох  сторін
 • DBP7 02 Тромбектомiя iз пахвової вени
 • DBP7 02 01 Тромбектомiя iз пахвової вени лiворуч
 • DBP7 02 02 Тромбектомiя iз пахвової вени праворуч
 • DBP7 02 03 Тромбектомiя iз пахвової вени з обох  сторін
 • DBP7 03 Аутовенозне пiдключично-пахвове венозне шунтування
 • DBP7 03 01 Аутовенозне пiдключично-пахвове венозне шунтування лiворуч
 • DBP7 03 02 Аутовенозне пiдключично-пахвове венозне шунтування праворуч
 • DBP7 03 03 Аутовенозне пiдключично-пахвове венозне шунтування з обох  сторін
 • DBP7 04 Венесекцiя
7PBE-Операцiї на венах шиї та голови
 • EBP7 01 Перев’язка внутрiшньої яремної вени
 • EBP7 01 01 Перев’язка внутрiшньої яремної вени лiворуч
 • EBP7 01 02 Перев’язка внутрiшньої яремної вени праворуч
 • EBP7 02 Тромбектомiя з яремної вени
 • EBP7 02 01 Тромбектомiя з яремної вени лiворуч
 • EBP7 02 02 Тромбектомiя з яремної вени праворуч
 • EBP7 02 03 Тромбектомiя з яремної вени з обох  сторін
7PBF-Операцiї на портальнiй системi
 • FBP7 01 Портокавальний анастомоз
 • FBP7 01 01 Портокавальний анастомоз по типу бiк у бiк
 • FBP7 01 02 Портокавальний анастомоз по типу кiнець у бiк
 • FBP7 02 Мезентерикокавальний анастомоз
 • FBP7 02 01 Мезентерикокавальний анастомоз по типу бiк у кiнець
 • FBP7 03 Спленоренальний анастомоз
 • FBP7 03 01 Спленоренальний анастомоз по типу бiк у бiк
 • FBP7 03 02 Спленоренальний анастомоз по типу кiнець у бiк
 • FBP7 04 Прошивання варикозно розширених вен стравоходу за Лiнтоном

7PC-Операцiї на лiмфатичнiй та кровотворнiй системах

7PCA-Операцiї на лiмфатичних вузлах та клiтковинних просторах
 • ACP7 01 Лiмфаденектомiя
 • ACP7 01 01 Лiмфаденектомiя лiворуч
 • ACP7 01 02 Лiмфаденектомiя праворуч
 • ACP7 01 03 Лiмфаденектомiя з обох  сторін
 • ACP7 01 04 Лiмфаденектомiя пахова
 • ACP7 01 05 Лiмфаденектомiя пахово-стегново-здухвинна
 • ACP7 01 06 Лiмфаденектомiя пахово-здухвинна
 • ACP7 01 07 Лiмфаденектомiя екстраперитонеальна
 • ACP7 01 08 Лiмфаденектомiя iнтраперитонеальна
7PCB-Операцiї на лiмфатичнiй системi
 • BCP7 01 Дренування грудної лiмфатичної протоки
 • BCP7 02 Лiквiдацiя норицi грудної лiмфатичної протоки
 • BCP7 03 Лiмфонодуловенозний анастомоз верхньої кiнцiвки
 • BCP7 03 01 Лiмфонодуловенозний анастомоз верхньої кiнцiвки лiворуч
 • BCP7 03 02 Лiмфонодуловенозний анастомоз верхньої кiнцiвки праворуч
 • BCP7 03 03 Лiмфонодуловенозний анастомоз верхньої кiнцiвки з обох  сторін
 • BCP7 04 Лiмфонодуловенозний анастомоз нижньої кiнцiвки
 • BCP7 04 01 Лiмфонодуловенозний анастомоз нижньої кiнцiвки лiворуч
 • BCP7 04 02 Лiмфонодуловенозний анастомоз нижньої кiнцiвки праворуч
 • BCP7 04 03 Лiмфонодуловенозний анастомоз нижньої кiнцiвки з обох бокiв
 • BCP7 05 Лiмфовенозний анастомоз верхньої кiнцiвки
 • BCP7 05 01 Лiмфовенозний анастомоз верхньої кiнцiвки лiворуч
 • BCP7 05 02 Лiмфовенозний анастомоз верхньої кiнцiвки праворуч
 • BCP7 05 03 Лiмфовенозний анастомоз верхньої кiнцiвки з обох  сторін
 • BCP7 06 Лiмфовенозний анастомоз нижньої кiнцiвки
 • BCP7 06 01 Лiмфовенозний анастомоз нижньої кiнцiвки лiворуч
 • BCP7 06 02 Лiмфовенозний анастомоз нижньої кiнцiвки праворуч
 • BCP7 06 03 Лiмфовенозний анастомоз нижньої кiнцiвки з обох  сторін
7PCC-Операцiї на селезiнцi
 • CCP7 01 Спленектомiя
 • CCP7 01 01 Спленектомiя лапаротомна
 • CCP7 01 02 Спленектомiя лапароскопiчна
 • CCP7 02 Трансплантацiя дiлянок селезiнки
 • CCP7 02 01 Трансплантацiя дiлянок селезiнки у великий сальник
 • CCP7 02 02 Трансплантацiя дiлянок селезiнки у брижi тонкої кишки
 • CCP7 03 Обробка раньової поверхнi селезiнки
 • CCP7 03 01 Обробка раньової поверхнi селезiнки клейовою композицiєю
 • CCP7 03 02 Обробка раньової поверхнi селезiнки променем лазеру
 • CCP7 03 03 Обробка раньової поверхнi селезiнки гемостатиками
7PCD-Операцiї на кiстковому мозку
 • DCP7 01 Трансплантацiя кiсткового мозку

7Z-Операцiї на черевнiй стiнцi, порожнинi очеревинного простору, заочеревинному просторi та промежинi
7ZA-Операцiї на черевнiй стiнцi
 • AZ7 01 Лапаротомiя
 • AZ7 01 01 Лапаротомiя верхньосерединна
 • AZ7 01 02 Лапаротомiя середньосерединна
 • AZ7 01 03 Лапаротомiя нижньосерединна
 • AZ7 01 04 Лапаротомiя косопоперечним доступом за Федоровим
 • AZ7 01 05 Лапаротомiя косопоперечним доступом за Кером
 • AZ7 01 06 Лапаротомiя косопоперечним доступом за Кохером
 • AZ7 01 07 Лапаротомiя косим доступом за Шпренгелем
 • AZ7 01 08 Лапаротомiя кутоподiбним доступом за Чернi
 • AZ7 01 09 Лапаротомiя лiвостороннiм косопоперечним доступом
 • AZ7 01 10 Лапаротомiя поперечним доступом за Шпренгелем
 • AZ7 01 11 Лапаротомiя розширеним косим за Мейо-Робсоном
 • AZ7 01 12 Лапаротомiя кутоподiбним доступом за Рiо-Бранко
 • AZ7 02 Торакоабдомiнальний доступ
 • AZ7 02 01 Торакоабдомiнальний доступ лiвостороннiй
 • AZ7 02 02 Торакоабдомiнальний доступ правостороннiй
 • AZ7 02 03 Торакоабдомiнальний доступ за Райфершадом
 • AZ7 02 04 Торакоабдомiнальний доступ за Крайфордом
 • AZ7 02 05 Торакоабдомiнальний доступ за Осава-Гарлоком
 • AZ7 03 Торакофренолапаротомiя за Куiно
 • AZ7 04 Релапаротомiя
 • AZ7 05 Програмована санацiйна лапаротомiя
 • AZ7 06 Лапаростомiя
 • AZ7 07 Дiагностична лапаротомiя
 • AZ7 08 Пробна лапаротомiя
 • AZ7 09 Ушивання евентерацiї
 • AZ7 10 Висiчення лiгатурних нориць
 • AZ7 11 Ушивання дiастазу прямих м’язiв живота

7ZD-Операцiї при грижах

7ZDA-Операцiї при пахових грижах
 • ADZ7 03 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт
 • ADZ7 03 01 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (online)
 • ADZ7 03 02 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (inline)
 • ADZ7 03 03 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (subline)
 • ADZ7 01 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт власними тканинами
 • ADZ7 01 01 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт власними тканинами за Ру
 • ADZ7 01 02 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт власними тканинами за Басiнi
 • ADZ7 01 03 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт власними тканинами за Жираром-Кiмбаровським
 • ADZ7 01 04 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт власними тканинами за Кукуджановим
 • ADZ7 02 Пластика грижових ворiт лапароскопiчна
7ZDB-Операцiї при стегнових грижах
 • BDZ7 02 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт
 • BDZ7 01 Грижосiчення з пластикою стегнового каналу власними тканинами
 • BDZ7 01 01 Грижосiчення з пластикою стегнового каналу власними тканинами за Басiнi
 • BDZ7 01 02 Грижосiчення з пластикою стегнового каналу власними тканинами за Руджи-Парлавеччо
7ZDC-Операцiї при пупкових грижах
 • CDZ7 02 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт
 • CDZ7 02 01 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (online)
 • CDZ7 02 02 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (inline)
 • CDZ7 02 03 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (subline)
 • CDZ7 01 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт
 • CDZ7 01 01 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт за Сапежком
 • CDZ7 01 02 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт за Мейо
7ZDD-Операцiї при вентральних грижах
 • DDZ7 02 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт
 • DDZ7 02 01 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (online)
 • DDZ7 02 02 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (inline)
 • DDZ7 02 03 Грижосiчення з алопластикою грижових ворiт (subline)
 • DDZ7 01 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт  власними тканинами
 • DDZ7 01 01 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт  власними тканинами за Сапежком
 • DDZ7 01 02 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт  власними тканинами за Напалковим
 • DDZ7 01 03 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт  власними тканинами за Шалiмовим
 • DDZ7 01 04 Грижосiчення з пластикою грижових ворiт  власними тканинами за Чухрiєнко-Березницьким
7ZDE-Операцiї при рiдкiсних формах гриж
 • EDZ7 01 Ушивання поперекової грижi
 • EDZ7 01 01 Ушивання поперекової грижi лiворуч
 • EDZ7 01 02 Ушивання поперекової грижi праворуч
 • EDZ7 02 Ушивання грижi затульного отвору
 • EDZ7 02 01 Ушивання грижi затульного отвору лiворуч
 • EDZ7 02 02 Ушивання грижi затульного отвору праворуч
 • EDZ7 03 Ушивання сiдничної грижi
 • EDZ7 04 Лiквiдацiя мезентерико-парiєтальної грижi
7ZC-Операцiї на черевнiй порожнинi
 • CZ7 01 Вiсцеролiз
 • CZ7 01 01 Вiсцеролiз при лапаротомiї
 • CZ7 01 02 Вiсцеролiз при лапароскопiї
 • CZ7 02 Дренування пiддiафрагмального абсцесу
 • CZ7 02 01 Дренування пiддiафрагмального абсцесу лiвостороннього
 • CZ7 02 02 Дренування пiддiафрагмального абсцесу правостороннього
 • CZ7 02 03 Дренування пiддiафрагмального абсцесу з обох бокiв
 • CZ7 02 04 Дренування пiддiафрагмального абсцесу позаочеревинним доступом попереду
 • CZ7 02 05 Дренування пiддiафрагмального абсцесу через ложе 12 ребра позаду
 • CZ7 02 06 Дренування пiддiафрагмального абсцесу позаочеревинно боковим доступом
 • CZ7 02 07 Дренування пiддiафрагмального абсцесу при лапаротомiї
 • CZ7 03 Дренування пiдпечiнкового абсцесу
 • CZ7 04 Дренування мiжкишкового абсцесу
 • CZ7 05 Дренування тазового абсцесу
 • CZ7 05 01 Дренування тазового абсцесу через пряму кишку
 • CZ7 05 02 Дренування тазового абсцесу через пiхву
 • CZ7 05 03 Дренування тазового абсцесу при лапаротомiї
 • CZ7 06 Видалення пухлини брижi
 • CZ7 06 01 Видалення пухлини брижi тонкої кишки
 • CZ7 06 02 Видалення пухлини брижi товстої кишки
 • CZ7 07 Видалення кiсти брижi
 • CZ7 07 01 Видалення кiсти брижi тонкої кишки
 • CZ7 07 02 Видалення кiсти брижi товстої кишки
 • CZ7 08 Резекцiя великого сальника
 • CZ7 09 Видалення стороннього тiла з черевної порожнини
 • CZ7 10 Дренування гематоми черевної порожнини
 • CZ7 11 Дренування черевної порожнини
 • CZ7 12 Видалення заочеревинної пухлини
 • CZ7 13 Лапароскопiчне дренування черевної порожнини
7ZB-Операцiї на промежинi

7S-Операцiї на шкiрi та пiдшкiрнiй клiтковинi
7SA-Операцiї при запальних захворюваннях
 • AS7 01 Хiрургiчна обробка iнфiкованої рани
 • AS7 01 01 Хiрургiчна обробка iнфiкованої рани з некректомiєю
 • AS7 01 02 Хiрургiчна обробка iнфiкованої рани з дренуванням
 • AS7 02 Накладання вторинних швiв
 • AS7 03 Розкриття фурункула
 • AS7 04 Розкриття карбункула
 • AS7 05 Дренування гнiйних затекiв пiдшкiрної клiтковини
 • AS7 06 Розкриття та дренування абсцесу
 • AS7 07 Некректомiя пiднаркозна
 • AS7 08 Розкриття i дренування флегмони
 • AS7 08 01 Розкриття i дренування флегмони плеча i дельтоподiбної областi
 • AS7 08 02 Розкриття i дренування флегмони лiктьової ямки
 • AS7 08 03 Розкриття i дренування флегмони передплiччя
 • AS7 08 04 Розкриття i дренування флегмони кистi
 • AS7 08 05 Розкриття i дренування флегмони поперекової областi
 • AS7 08 06 Розкриття i дренування флегмони сiдничної областi
 • AS7 08 07 Розкриття i дренування флегмони стегна
 • AS7 08 08 Розкриття i дренування флегмони пiдколiнної ямки
 • AS7 08 09 Розкриття i дренування флегмони гомiлки
 • AS7 08 10 Розкриття i дренування флегмони стопи
7SD-Операцiї на параректальнiй клiтковинi
 • DS7 01 Розкриття гострого парапроктиту
 • DS7 01 01 Розкриття гострого парапроктиту пiдшкiрно-пiдслизового
 • DS7 01 02 Розкриття гострого парапроктиту iшiоректального
 • DS7 01 03 Розкриття гострого парапроктиту пельвiоректального
 • DS7 01 04 Розкриття гострого парапроктиту запрямокишкового
 • DS7 01 05 Розкриття гострого парапроктиту з лiгатурою
 • DS7 01 06 Розкриття гострого парапроктиту без лiгатури
 • DS7 02 Дренування гнiйних запливiв м’яких тканин нижнiх кiнцiвок
 • DS7 02 01 Дренування гнiйних запливiв м’яких тканин нижнiх кiнцiвок лiворуч
 • DS7 02 02 Дренування гнiйних запливiв м’яких тканин нижнiх кiнцiвок праворуч
 • DS7 02 03 Дренування гнiйних запливiв м’яких тканин нижнiх кiнцiвок з обох  сторін
7SE-Операцiї в перианальнiй  ділянці
 • ES7 01 Розкриття епiтелiального куприкового ходу, що нагноївся
 • ES7 01 01 Розкриття епiтелiального куприкового ходу, що нагноївся без висiчення ходiв
 • ES7 01 02 Розкриття епiтелiального куприкового ходу, що нагноївся з висiченням ходiв
 • ES7 01 03 Розкриття епiтелiального куприкового ходу, що нагноївся з вiдкритою раною
 • ES7 01 04 Розкриття епiтелiального куприкового ходу, що нагноївся з пiдшиванням країв рани до дна
 • ES7 01 05 Розкриття епiтелiального куприкового ходу, що нагноївся з ушиванням рани наглухо
 • ES7 02 Розкриття пресакральної кiсти, що нагноїлась
 • ES7 02 01 Розкриття пресакральної кiсти, що нагноїлась з дренуванням тампоном
 • ES7 02 02 Розкриття пресакральної кiсти, що нагноїлась з проточним дренуванням
 • ES7 02 03 Розкриття пресакральної кiсти, що нагноїлась з аспiрацiйним дренуванням
 • ES7 03 Висiчення епiтелiального куприкового ходу
 • ES7 03 01 Висiчення епiтелiального куприкового ходу з вiдкритою раною
 • ES7 03 02 Висiчення епiтелiального куприкового ходу з пiдшиванням країв рани до дна
 • ES7 03 03 Висiчення епiтелiального куприкового ходу з ушиванням рани наглухо
 • ES7 04 Висiчення пресакральної кiсти
 • ES7 04 01 Висiчення пресакральної кiсти без резекцiї куприка
 • ES7 04 02 Висiчення пресакральної кiсти з резекцiєю куприка
 • ES7 05 Висiчення перианальних гострих кондилом
 • ES7 05 01 Висiчення перианальних гострих кондилом методом електрокоагуляцiї
 • ES7 05 02 Висiчення перианальних гострих кондилом методом крiодеструкцiї
 • ES7 05 03 Висiчення перианальних гострих кондилом методом висiчення скальпелем
 • ES7 06 Висiчення доброякiсних утворень промежини
 • ES7 07 Пластика промежини при ректоцеле
 • ES7 08 Первинна хiрургiчна обробка рани промежини
 • ES7 09 Розсiчення перианальної шкiри
7SB-Операцiї при пухлинних захворюваннях
 • BS7 01 Видалення доброякiсної пухлини
7SC-Пластичнi операцiї на шкiрi та пiдшкiрнiй клiтковинi
 • CS7 01 Пересадження тонких шматкiв шкiри за Тiршем
 • CS7 02 Пересадження шкiри за Реверденом
 • CS7 03 Мiсцева пластика шкiри
 • CS7 04 Пластика шкiри перемiщенням шматкiв за Лiмбергом

7T-Операцiї на кистi
7TA-Операцiї при гнiйнiй iнфекцiї кистi
 • AT7 01 Розкриття фурункула кистi
 • AT7 02 Розкриття паронiхiї
 • AT7 03 Розкриття панарицiю
 • AT7 03 01 Розкриття панарицiю шкiрного
 • AT7 03 02 Розкриття панарицiю пiднiгтьового
 • AT7 03 03 Розкриття панарицiю кiсткового
 • AT7 03 04 Розкриття панарицiю суглобного
 • AT7 03 05 Розкриття панарицiю сухожильного
 • AT7 04 Розкриття абсцесу кистi
 • AT7 05 Розкриття флегмони кистi
 • AT7 05 01 Розкриття флегмони кистi в  ділянці долонної поверхнi
 • AT7 05 02 Розкриття флегмони кистi в  ділянці 1 пальця
 • AT7 05 03 Розкриття флегмони кистi в  ділянці передплiччя
 • AT7 06 Розкриття емпiеми променезап’ясткового суглоба
7TD-Операцiї при ушкодженнi нервiв кистi
 • DT7 01 Шов серединного нерва
 • DT7 01 01 Шов серединного нерва первинний
 • DT7 01 02 Шов серединного нерва вторинний
 • DT7 02 Шов лiктьового нерва кистi
 • DT7 02 01 Шов лiктьового нерва кистi первинний
 • DT7 02 02 Шов лiктьового нерва кистi вторинний

7U-Операцiї у новонароджених
7UA-Операцiї при вадах розвитку стравоходу
 • AU7 01 Езофагоезофагоанастомоз при атрезiї стравоходу
 • AU7 01 01 Езофагоезофагоанастомоз при атрезiї стравоходу ручним швом
 • AU7 01 02 Езофагоезофагоанастомоз при атрезiї стравоходу механiчним швом
 • AU7 02 Подвiйна езофагостомiя при атрезiї стравоходу
 • AU7 03 Лiквiдацiя нижньої трахеостравохiдної норицi при атрезiї стравоходу
7UB-Операцiї на шлунку
 • BU7 01 Гастростомiя
 • BU7 02 Пiлоромiотомiя
 • BU7 03 Висiчення мембрани шлунка
 • BU7 04 Гастродуоденотомiя при уродженому стенозi ДПК
7UC-Операцiї на дванадцятипалiй кишцi
 • CU7 01 Дуоденодуоденостомiя
 • CU7 02 Дуоденоєюностомiя
 • CU7 03 Циркулярне висiчення мембрани ДПК
 • CU7 04 Сегментарне висiчення мембрани ДПК
 • CU7 05 Мобiлiзацiя з очеревинних кишень ДПК при порушеннi її ротацiї
 • CU7 06 Подовжня дуоденотомiя
 • CU7 07 Поперечне ушивання дефекту у ДПК
7UG-Операцiї при аноректальних аномалiях
 • GU7 01 Промежинна проктопластика
 • GU7 01 01 Промежинна проктопластика при мембранознiй атрезiї
 • GU7 01 02 Промежинна проктопластика при низькiй аноректальнiй атрезiї
 • GU7 01 03 Промежинна проктопластика iз вузькою промежинною норицею
 • GU7 01 04 Промежинна проктопластика iз вузькою норицею пiхви
 • GU7 01 05 Промежинна проктопластика iз нормально сформованим анальним отвором
 • GU7 02 Черевно-промежинна проктопластика
 • GU7 02 01 Черевно-промежинна проктопластика при ненорицевiй формi високої аноректальної атрезiї
 • GU7 02 02 Черевно-промежинна проктопластика при аноректальнiй атрезiї з норицею у сечовий мiхур
 • GU7 02 03 Черевно-промежинна проктопластика при аноректальнiй атрезiї з норицею у пiхву
7UD-Операцiї при порушеннi ротацiї середньої кишки
 • DU7 01 Лiквiдацiя завороту кишки
 • DU7 02 Резекцiя некротизованої дiлянки кишки
 • DU7 02 01 Резекцiя некротизованої дiлянки кишки iз формуванням тонко-тонкокишкового анастомозу
 • DU7 02 02 Резекцiя некротизованої дiлянки кишки iз формуванням тонко-товстокишкового анастомозу
 • DU7 03 Резекцiя iлеоцекального кута
 • DU7 04 Операцiя Ледда
 • DU7 05 Лiквiдацiя мезентерикопарiєтальної грижi
 • DU7 06 Мобiлiзацiя слiпої кишки вiд поперечної ободової
 • DU7 07 Фiксацiя слiпої кишки
 • DU7 08 Роз’єднання зрощень мiж голодною i здухвинною кишкою
 • DU7 09 Ушивання дефекту в брижi
7UE-Операцiї на  голодній та клубовiй кишцi
 • EU7 01 Резекцiя тонкої кишки
 • EU7 02 Висiчення мембрани тонкої кишки
7UF-Операцiї на товстiй кишцi
 • FU7 01 Ушивання дефекту в товстiй кишцi
 • FU7 02 Колостомiя
 • FU7 02 01 Колостомiя двоствольна
 • FU7 02 02 Колостомiя одноствольна
 • FU7 03 Формування протиприродного заднього проходу
 • FU7 04 Сегментарна резекцiя товстої кишки
 • FU7 04 01 Сегментарна резекцiя товстої кишки лiвостороння
 • FU7 04 02 Сегментарна резекцiя товстої кишки правостороння
 • FU7 05 Гемiколектомiя
 • FU7 05 01 Гемiколектомiя правостороння
 • FU7 05 02 Гемiколектомiя лiвостороння
 • FU7 06 Резекцiя iлеоцекального кута
7UH-Операції при грижах пупкового канатику та природженiй евентерації кишечника
 • HU7 01 Грижовисiчення i пластика грижових ворiт при грижi пупкового канатику
 • HU7 02 Лiквiдацiя незарощеної жовчнової протоки
 • HU7 03 Грижосiчення без пластики грижових ворiт
 • HU7 04 Ушивання уродженої евентерацiї кишечнику
 • HU7 05 Палiативне ушивання уродженої евентерацiї шкiрними шматками
7UI-Операцiї при природжених дiафрагмальних грижах
 • IU7 01 Пластика дiафрагми
 • IU7 02 Ушивання лiвосторонньої дiафрагмальної грижi
7UJ-Операцiї при хiрургiчнiй патологiї пупка
 • JU7 01 Оголення i катетеризацiя пупкової вени
 • JU7 02 Лiквiдацiя незарощеної жовткової протоки
 • JU7 02 01 Лiквiдацiя незарощеної жовткової протоки при неускладненiй повнiй кишковiй норицi
 • JU7 02 02 Лiквiдацiя незарощеної жовткової протоки при повнiй кишковiй норицi ускладненiй евагiнацiєю
 • JU7 02 03 Лiквiдацiя незарощеної жовткової протоки при неповнiй норицi
 • JU7 03 Резекцiя дивертикулу Меккелю
 • JU7 04 Видалення кiсти жовткової протоки
 • JU7 05 Висiчення сечової норицi пупка
 • JU7 05 01 Висiчення сечової норицi пупка повного
 • JU7 05 02 Висiчення сечової норицi пупка неповного
7UK-Операцiї при пахових грижах та патологiї мошонки
 • KU7 01 Грижосiчення, аутопластика грижових ворiт
 • KU7 02 Резекцiя оболонок сiм’яного канатику (операцiя Росса)
 • KU7 03 Резекцiя кiсти сiм’яного канатика
 • KU7 04 Розправлення перекрученого сiм’яного канатика
7UL-Операцiї при спинномозкових грижах
 • LU7 01 Грижосiчення спинномозкової грижi з пластикою грижових ворiт
7UM-Операцiї при тератомах крижово-куприкової  ділянки
 • MU7 01 Видалення тератоми крижово-куприкової  ділянки
7UN-Операцiї на сечових органах
 • NU7 01 Нефростомiя
 • NU7 01 01 Нефростомiя лiворуч
 • NU7 01 02 Нефростомiя праворуч
 • NU7 02 Нефректомiя
 • NU7 02 01 Нефректомiя лiворуч
 • NU7 02 02 Нефректомiя праворуч
 • NU7 03 Хiрургiчна корекцiя екстрофiї сечового мiхура
 • NU7 03 01 Хiрургiчна корекцiя екстрофiї сечового мiхура лiворуч
 • NU7 03 02 Хiрургiчна корекцiя екстрофiї сечового мiхура праворуч
 • NU7 03 03 Хiрургiчна корекцiя екстрофiї сечового мiхура з обох  сторін
7UO-Операцiї при травмах органiв черева та заочеревинного простору
 • OU7 01 Ушивання рани печiнки
 • OU7 02 Резекцiя печiнки
 • OU7 02 01 Резекцiя печiнки атипова
 • OU7 02 02 Резекцiя печiнки правостороння гемiгепатектомiя
 • OU7 02 03 Резекцiя печiнки лiвостороння гемiгепатектомiя
 • OU7 03 Спленектомiя
7UP-Операцiї при двiйникових вадах
 • PU7 01 “Роз””єднання двох рiвножит””єздатних плодiв”
 • PU7 02 “Вiд””єднання одного жит””єздатного вiд нежит””єздатного плоду”
 • PU7 03 Вiддiлення патологiчних плiдних утворень з поверхнi плоду
 • PU7 04 Вддiлення патологiчних плiдних утворень з порожнин плоду
 • PU7 05 Корекцiя вад шляхом етапних послiдовних палiативних втручань