2A-Ендоскопiчнi
2AA-Ендоскопiчнi дослiдження в нейрохiрургiї
 • AA2 01 Вентрикулоскопiя
 • AA2 02 Цистерноскопiя
2AD-Ендоскопiчнi дослiдження в отолярингологiї
 • DA2 01 Ларингоскопiя пряма
 • DA2 02 Ларингоскопiя пiдвiсна
 • DA2 03 Ринофiброскопiя
 • DA2 04 Фарингофiброскопiя
 • DA2 05 Епiфарингофiброскопiя
 • DA2 06 Ендоскопiчне дослiдження лобових пазух
 • DA2 07 Ендоскопiчне дослiдження верхньощелепної пазухи
 • DA2 08 Ендоскопiчне дослiдження клiтин гратчастого лабiринта
 • DA2 09 Ендоскопiчне дослiдження клиноподiбної пазухи
2AG-Ендоскопiчнi дослiдження в пульмонологiї
 • GA2 01 Трахеоскопiя твердим ендоскопом
 • GA2 02 Фiбротрахеоскопiя
 • GA2 03 Трахеоскопiя через трахеостому
 • GA2 04 Бронхоскопiя твердим ендоскопом
 • GA2 05 Фiбробронхоскопiя
 • GA2 06 Бронхоскопiя через трахеостому
 • GA2 07 Торакоскопiя
 • GA2 07 01 Торакоскопiя лiворуч
 • GA2 07 02 Торакоскопiя праворуч
 • GA2 07 03 Торакоскопiя з обох бокiв
 • GA2 08 Медiастиноскопiя
2AJ-Ендоскопiчнi дослiдження в гастроентерологiї
 • JA2 01 Езофагоскопiя
 • JA2 02 Ендосонографiя стравоходу
 • JA2 03 Гастроскопiя
 • JA2 04 Ендосонографiя шлунка
 • JA2 05 Дуоденоскопiя
 • JA2 06 Ендосонографiя дванадцятипалої кишки
 • JA2 07 Езофагогастродуоденоскопiя
 • JA2 08 Ендоскопiчна внутрiшньошлункова pH-метрiя
 • JA2 09 Ендоскопiчна ретроградна панкреато-холангiографiя
 • JA2 10 Iнтестиноскопiя
 • JA2 11 Колоноскопiя
 • JA2 12 Ректосигмоскопiя
 • JA2 13 Ректороманоскопiя
 • JA2 14 Аноскопiя
 • JA2 15 Ендосонографiя товстої кишки
 • JA2 16 Ендоскопiчне дослiдження через кишкову норицю
 • JA2 17 Хромоезофагоскопiя
 • JA2 18 Хромогастроскопiя
 • JA2 19 Хромоколоноскопiя
2AK-Ендоскопiчнi дослiдження в урологiї
 • KA2 01 Уретероскопiя
 • KA2 02 Цистоскопiя
 • KA2 03 Нефроскопiя
 • KA2 03 01 Нефроскопiя лiворуч
 • KA2 03 02 Нефроскопiя праворуч
 • KA2 03 03 Нефроскопiя з обох сторін
 • KA2 04 Хромоцистоскопiя
2AL-Ендоскопiчнi дослiдження в гiнекологiї
 • LA2 01 Кольпоскопiя
 • LA2 02 Цервiкоскопiя
 • LA2 03 Амнiоскопiя
 • LA2 04 Фетоскопiя
 • LA2 05 Гiстероскопiя
 • LA2 06 Кульдоскопiя
 • LA2 07 Сальпiнгоскопiя
2AM-Ендоскопiчнi дослiдження в акушерствi
2AN-Ендоскопiчнi дослiдження в ортопедiї та травматологiї
 • NA2 01 Артроскопiя
 • NA2 01 01 Артроскопiя плечового суглоба
 • NA2 01 02 Артроскопiя лiктьового суглоба
 • NA2 01 03 Артроскопiя променезап’ясткового суглоба
 • NA2 01 04 Артроскопiя кульшового суглоба
 • NA2 01 05 Артроскопiя колiнного суглоба
 • NA2 01 06 Артроскопiя гомiлковостопного суглоба
 • NA2 01 07 Артроскопiя лiворуч
 • NA2 01 08 Артроскопiя праворуч
 • NA2 01 09 Артроскопiя з обох сторін

2B-Рентгенологiчнi
2BA-Рентгенологiчнi дослiдження в неврологiї
 • AB2 01 Кранiографiя
 • AB2 02 Спондилографiя
 • AB2 03 Вентрикулографiя
 • AB2 04 Пневмовентрикулографiя
 • AB2 05 Пневмоенцефалографiя
 • AB2 06 Пневмомiєлографiя
 • AB2 07 Мiєлографiя
 • AB2 08 Епiдурографiя
 • AB2 09 Перидурографiя
 • AB2 10 Дискографiя
2BB-Рентгенологiчнi дослiдження в ендокринологiї
 • BB2 01 Рентгенографiя областi вилочкової залози
 • BB2 02 Рентгенографiя ділянці щитовидної залози
 • BB2 03 Прицiльна рентгенографiя турецького сiдла
 • BB2 04 Рентгенографiя слинної залози
2BC-Рентгенологiчнi дослiдження в офтальмологiї
 • CB2 01 Рентгенографiя орбiти
 • CB2 02 Рентгенографiя каналiв зорових нервiв за Резе
 • CB2 03 Рентгенографiя носослiзної протоки
 • CB2 04 Рентгенографiя орбiт за Балтiним
 • CB2 05 Томографiя ока й очницi
 • CB2 06 Електрорентгенографiя орбiти
2BD-Рентгенологiчнi дослiдження в отолярингологiї
 • DB2 01 Рентгенографiя зовнiшнього вуха
 • DB2 01 01 Рентгенографiя зовнiшнього вуха праворуч
 • DB2 01 02 Рентгенографiя зовнiшнього вуха лiворуч
 • DB2 01 03 Рентгенографiя зовнiшнього вуха з обох сторін
 • DB2 02 Рентгенографiя внутрiшнього вуха
 • DB2 02 01 Рентгенографiя внутрiшнього вуха праворуч
 • DB2 02 02 Рентгенографiя внутрiшнього вуха лiворуч
 • DB2 02 03 Рентгенографiя внутрiшнього вуха з обох сторін
 • DB2 03 Рентгенографiя середнього вуха
 • DB2 03 01 Рентгенографiя середнього вуха лiворуч
 • DB2 03 02 Рентгенографiя середнього вуха праворуч
 • DB2 03 03 Рентгенографiя середнього вуха з обох сторін
 • DB2 03 04 Рентгенографiя середнього вуха за Шюлером
 • DB2 03 05 Рентгенографiя середнього вуха за Майєром
 • DB2 03 06 Рентгенографiя середнього вуха за Стенверсом
 • DB2 04 Рентгенографiя носоглотки
 • DB2 05 Рентгенографiя надорбiтальної ділянки
 • DB2 06 Томографiя внутрiшнього вуха
 • DB2 06 01 Томографiя внутрiшнього вуха лiворуч
 • DB2 06 02 Томографiя внутрiшнього вуха праворуч
 • DB2 06 03 Томографiя внутрiшнього вуха з обох сторін
 • DB2 07 Гайморографiя
 • DB2 08 Контрастна гайморографiя
 • DB2 09 Ринофарингографiя
 • DB2 10 Бокова рентгенографiя глотки з функцiональними пробами
 • DB2 11 Релаксацiйна фарингографiя
 • DB2 12 Томографiя глотки
 • DB2 13 Томографiя гортанi
2BE-Рентгенологiчнi дослiдження в стоматологiї
 • EB2 01 Рентгенографiя нижньої щелепи
 • EB2 02 Рентгенографiя верхньої щелепи
 • EB2 03 Рентгенографiя верхньощелепного комплексу
 • EB2 03 01 Рентгенографiя верхньощелепного комплексу лiворуч
 • EB2 03 02 Рентгенографiя верхньощелепного комплексу праворуч
 • EB2 03 03 Рентгенографiя верхньощелепного комплексу з обох сторін
 • EB2 04 Рентгенографiя зубiв панорамна
 • EB2 05 Рентгенографiя зубiв прицiльна
 • EB2 06 Артрографiя суглобiв щелепи
 • EB2 07 Томографiя нижньощелепних суглобiв
2BF-Рентгенологiчнi дослiдження в кардiологiї
 • FB2 01 Рентгеноскопiя серця полiпозицiйна
 • FB2 02 Рентгенографiя серця полiпозицiйна
 • FB2 03 Електрорентгенокiмографiя серця
 • FB2 04 Електрорентгенографiя серця
 • FB2 05 Флюорографiя серця
 • FB2 06 Телерентгенографiя серця
 • FB2 07 Томографiя серця
 • FB2 08 Кiмографiя серця
2BG-Рентгенологiчнi дослiдження в пульмонологiї
 • GB2 01 Безконтрастна рентгенографiя гортанi i трахеї
 • GB2 02 Контрастне дослiдження гортанi i трахеї
 • GB2 03 Бронхографiя
 • GB2 03 01 Бронхографiя лiвої легенi
 • GB2 03 02 Бронхографiя правої легенi
 • GB2 04 Черезгортанна бронхографiя
 • GB2 05 Томографiя грудної клiтки
 • GB2 06 Рентгенографiя органiв грудної клiтки
 • GB2 07 Рентгеноскопiя органiв грудної клiтки полiпозицiйна
 • GB2 08 Електрорентгенографiя органiв грудної клiтки
 • GB2 09 Латероскопiя грудної клiтки
 • GB2 10 Рентгенографiя верхiвок легень у ЗПЛ i ПЛП
 • GB2 11 Функцiональне рентгенiвське дослiдження легень при форсованому видиху i повному вдиху
 • GB2 12 Телерентгенографiя легень
 • GB2 13 Пневмокiмографiя легень
 • GB2 14 Зонографiя легень
 • GB2 15 Флюорографiя органiв грудної клiтки
 • GB2 16 Флюорографiя середостiння
 • GB2 17 Рентгенологiчне визначення розмiрiв грудної клiтки
 • GB2 18 Рентгенiвське визначення розмiрiв кардiо-езофагального простору
 • GB2 19 Фiстулографiя торакальна
 • GB2 20 Рентгенографiя грудної клiтки на тлi пневмотораксу
 • GB2 21 Непрозоро-контрастна рентгенографiя грудної порожнини
 • GB2 22 Дiагностичний пневмомедiастiнум
2BH-Рентгенологiчнi дослiдження грудної залози
 • HB2 01 Мамографiя
 • HB2 01 01 Мамографiя праворуч
 • HB2 01 02 Мамографiя лiворуч
 • HB2 01 03 Мамографiя з обох сторін
 • HB2 02 Дуктографiя молочної залози
 • HB2 02 01 Дуктографiя молочної залози праворуч
 • HB2 02 02 Дуктографiя молочної залози лiворуч
 • HB2 02 03 Дуктографiя молочної залози з обох сторін
 • HB2 03 Електрорентгенографiя молочної залози
2BJ-Рентгенологiчнi дослiдження в гастроентерологiї
2BJA-Рентгенологiчне дослiдження стравохода
 • AJB2 01 Рентгендослiдження стравохода з контрастом
 • AJB2 02 Рентгендослiдження стравохода з медикаментозною пробою (атропiн, нiтроглiцерин)
 • AJB2 03 Подвiйне контрастування стравохода при рентгенографiї
 • AJB2 04 Рентгенокiмографiя стравохода
 • AJB2 05 Парiєтографiя стравохода
2BJB-Рентгенологiчне дослiдження шлунка
 • BJB2 01 Рентгендослiдження шлунка з контрастом
 • BJB2 02 Рентгендослiдження перистальтики шлунка (дипло- i триплографiя)
 • BJB2 03 Рентгенiвське визначення швидкостi спорожнювання шлунка
 • BJB2 04 Пневмогастрографiя зондова
 • BJB2 05 Пневмогастрографiя беззондова
 • BJB2 06 Рентгендослiдження шлунка з подвiйним контрастуванням беззондове
 • BJB2 07 Подвiйне контрастування шлунка з застосуванням зонда при рентгенографiї
 • BJB2 08 Парiєтографiя шлунка
 • BJB2 09 Рентгендослiдження шлунка з пробою Мюлера-Вальсальви
 • BJB2 10 Рентгендослiдження шлунка i ДПК – проба з прозерином
 • BJB2 11 Рентгендослiдження стравохода, шлунка i ДПК iз контрастом
2BJC-Рентгенологiчне дослiдження дванадцятипалої кишки
 • CJB2 01 Рентгендослiдження дванадцятипалої кишки iз контрастом
 • CJB2 02 Дуоденографiя релаксацiйна беззондова
 • CJB2 03 Дуоденографiя релаксацiйна зондова
 • CJB2 04 Дуоденографiя на зондi
 • CJB2 05 Дуоденографiя функцiональна
2BJD-Рентгенологiчне дослiдження жовчного мiхура
 • DJB2 01 Холецистографiя пероральна
 • DJB2 02 Холецистохолангiографiя внутрiшньовенна
 • DJB2 03 Холецистографiя методом насичення
2BJE-Рентгенологiчне дослiдження тонкої кишки
 • EJB2 01 Рентгенологiчне фракцiйне дослiдження тонкої кишки
 • EJB2 02 Погодинний пасаж барiю по тонкiй кишцi
 • EJB2 03 Рентгендослiдження тонкої кишки iз застосуванням обтурувального зонда
2BJF-Рентгенологiчне дослiдження товстої кишки
 • FJB2 01 Рентгенконтрастне дослiдження товстої кишки (iригоскопiя)
 • FJB2 02 Парiєтографiя товстої кишки
 • FJB2 03 Рентгендослiдження товстої кишки у станi штучної гiпотонiї
 • FJB2 04 Рентгендослiдження товстої кишки з подвiйним контрастуванням
 • FJB2 05 Одномоментне подвiйне контрастування товстої кишки
2BJG-Рентгенологiчне дослiдження черевної порожнини
 • GJB2 01 Оглядова рентгенографiя черевної порожнини
 • GJB2 02 Оглядова рентгеноскопiя черевної порожнини
 • GJB2 03 Електрорентгенографiя черевної порожнини
 • GJB2 04 Томографiя черевної порожнини
 • GJB2 05 Рентгендослiдження м’яких тканин черевної стiнки
2BJH-Iншi рентгенологiчнi дослiдження в гастроентерологiї
 • HJB2 01 Рентгенологiчний контроль зонду без контрасту
 • HJB2 02 Контроль зонду iз застосуванням контрасту
 • HJB2 03 Проведення зонду пiд рентгеноконтролем
 • HJB2 04 Фiстулографiя абдомiнальна
2BK-Рентгенологiчнi дослiдження в урологiї
 • KB2 01 Нефротомографiя
 • KB2 02 Уретерографiя
 • KB2 03 Цистографiя оглядова
 • KB2 04 Пневмоцистографiя
 • KB2 05 Екскреторна урографiя внутрiшньовенна
 • KB2 06 Парiєтографiя сечового мiхура
 • KB2 07 Висхiдна контрастна урографiя
 • KB2 07 01 Висхiдна контрастна урографiя лiворуч
 • KB2 07 02 Висхiдна контрастна урографiя праворуч
 • KB2 07 03 Висхiдна контрастна урографiя з обох сторін
 • KB2 08 Уретероцистографiя з подвiйним контрастуванням
 • KB2 09 Висхiдна контрастна цистографiя
 • KB2 10 Мiкцiйна цистографiя
 • KB2 11 Висхiдна контрастна уретрографiя
 • KB2 12 Антеградна пiєлографiя
 • KB2 13 Пневмопiєлографiя
 • KB2 14 Томографiя нирок на тлi ретропневмоперитонеуму
 • KB2 15 Рентгендослiдження передмiхурової залози i сiм’яних пухирцiв
 • KB2 16 Рентгендослiдження придаткiв яєчка i сiм’явиносної протоки
 • KB2 17 Рентгенокiмографiя сечоводiв
2BL-Рентгенологiчнi дослiдження в гiнекологiї
 • LB2 01 Оглядова рентгенографiя ділянки малого тазу
 • LB2 02 Томографiя внутрiшнiх статевих органiв
 • LB2 03 Пельвiографiя статевих органiв
 • LB2 04 Пневмопельвiографiя
 • LB2 05 Тазова гiстеросальпiнгографiя
 • LB2 06 Контрастна гiстеросальпiнгографiя
 • LB2 07 Плацентографiя
 • LB2 08 Везикулографiя
 • LB2 09 Бiконтрастна пневмогiнекографiя
 • LB2 10 Вагiнографiя (кольпографiя)
2BM-Рентгенологiчнi дослiдження в акушерствi
2BN-Рентгенологiчнi дослiдження в травматологiї та ортопедiї
 • NB2 01 Рентгенографiя симфiзу пiдборiддя
 • NB2 02 Цефалометрiя черепа
 • NB2 03 Рентгенографiя черепа
 • NB2 03 01 Рентгенографiя черепа у двох проекцiях
 • NB2 03 02 Рентгенографiя черепа у латеральнiй проекцiї
 • NB2 03 03 Рентгенографiя черепа у тангенцiальнiй проекцiї
 • NB2 04 Рентгенографiя м’яких тканин обличчя, голови, шиї
 • NB2 05 Рентгенографiя хребта
 • NB2 05 01 Рентгенографiя хребта шийного вiддiлу
 • NB2 05 02 Рентгенографiя хребта грудного вiддiлу
 • NB2 05 03 Рентгенографiя хребта попереково-крижового вiддiлу
 • NB2 06 Рентгенографiя м’яких тканин грудної клiтки
 • NB2 06 01 Рентгенографiя м’яких тканин грудної клiтки лiворуч
 • NB2 06 02 Рентгенографiя м’яких тканин грудної клiтки праворуч
 • NB2 06 03 Рентгенографiя м’яких тканин грудної клiтки з обох сторін
 • NB2 07 Рентгенографiя куприка
 • NB2 08 Рентгенографiя хребта iз застосуванням функцiональних проб
 • NB2 08 01 Рентгенографiя хребта iз застосуванням функцiональних проб (шийного вiддiлу)
 • NB2 08 02 Рентгенографiя хребта iз застосуванням функцiональних проб (грудного вiддiлу)
 • NB2 09 Рентгенографiя пояснично-крижового вiддiлу хребта при максимальному згинаннi i розгинаннi
 • NB2 10 Рентгенографiя кiсток кистi
 • NB2 10 01 Рентгенографiя кiсток кистi праворуч
 • NB2 10 02 Рентгенографiя кiсток кистi лiворуч
 • NB2 10 03 Рентгенографiя кiсток кистi з обох сторін
 • NB2 11 Рентгенографiя кiсток стопи
 • NB2 11 01 Рентгенографiя кiсток стопи праворуч
 • NB2 11 02 Рентгенографiя кiсток стопи лiворуч
 • NB2 11 03 Рентгенографiя кiсток стопи з обох сторін
 • NB2 12 Рентгенографiя трубчастих кiсток
 • NB2 12 01 Рентгенографiя трубчастих кiсток плеча
 • NB2 12 02 Рентгенографiя трубчастих кiсток передплiччя
 • NB2 12 03 Рентгенографiя трубчастих кiсток стегна
 • NB2 12 04 Рентгенографiя трубчастих кiсток гомiлки
 • NB2 12 05 Рентгенографiя трубчастих кiсток лiворуч
 • NB2 12 06 Рентгенографiя трубчастих кiсток праворуч
 • NB2 12 07 Рентгенографiя трубчастих кiсток з обох сторін
 • NB2 13 Рентгенографiя суглобiв
 • NB2 13 01 Рентгенографiя суглобiв (плечового)
 • NB2 13 02 Рентгенографiя суглобiв (лiктьового)
 • NB2 13 03 Рентгенографiя суглобiв (променезап’ясткового)
 • NB2 13 04 Рентгенографiя суглобiв (стегнового)
 • NB2 13 05 Рентгенографiя суглобiв (колiнного)
 • NB2 13 06 Рентгенографiя суглобiв (гомiлковостопного)
 • NB2 13 07 Рентгенографiя суглобiв лiворуч
 • NB2 13 08 Рентгенографiя суглобiв праворуч
 • NB2 13 09 Рентгенографiя суглобiв з обох сторін
 • NB2 14 Рентгенографiя п’яткової кiстки
 • NB2 14 01 Рентгенографiя п’яткової кiстки праворуч
 • NB2 14 02 Рентгенографiя п’яткової кiстки лiворуч
 • NB2 14 03 Рентгенографiя п’яткової кiстки з обох сторін
 • NB2 15 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок
 • NB2 15 01 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок (плеча)
 • NB2 15 02 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок (передплiччя)
 • NB2 15 03 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок (стегна)
 • NB2 15 04 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок (гомiлки)
 • NB2 15 05 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок лiворуч
 • NB2 15 06 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок праворуч
 • NB2 15 07 Рентгенографiя м’яких тканин кiнцiвок з обох сторін
 • NB2 16 Рентгенографiя ребер
 • NB2 16 01 Рентгенографiя ребер лiворуч
 • NB2 16 02 Рентгенографiя ребер праворуч
 • NB2 16 03 Рентгенографiя ребер з обох бокiв
 • NB2 17 Рентгенографiя ключицi
 • NB2 17 01 Рентгенографiя ключицi праворуч
 • NB2 17 02 Рентгенографiя ключицi лiворуч
 • NB2 17 03 Рентгенографiя ключицi з обох сторін
 • NB2 18 Рентгенографiя грудини
 • NB2 19 Рентгенiвське визначення стану грудинно-ключичного зчленування
 • NB2 19 01 Рентгенiвське визначення стану грудинно-ключичного зчленування лiворуч
 • NB2 19 02 Рентгенiвське визначення стану грудинно-ключичного зчленування праворуч
 • NB2 19 03 Рентгенiвське визначення стану грудинно-ключичного зчленування з обох сторін
 • NB2 20 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя
 • NB2 20 01 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя (плечового суглоба)
 • NB2 20 02 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя (лiктьового суглоба)
 • NB2 20 03 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя (променевозап’ясткового суглоба)
 • NB2 20 04 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя (кульшового суглоба)
 • NB2 20 05 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя (колiнного суглоба)
 • NB2 20 06 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя (гомiлковостопного суглоба)
 • NB2 20 07 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя лiворуч
 • NB2 20 08 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя праворуч
 • NB2 20 09 Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя з обох сторін
 • NB2 21 Подвiйна контрастна артрографiя
 • NB2 22 Пневмоартрографiя
 • NB2 23 Томографiя кiсток кистi
 • NB2 23 01 Томографiя кiсток кистi праворуч
 • NB2 23 02 Томографiя кiсток кистi лiворуч
 • NB2 23 03 Томографiя кiсток кистi з обох сторін
 • NB2 24 Томографiя кiсток стопи
 • NB2 24 01 Томографiя кiсток стопи праворуч
 • NB2 24 02 Томографiя кiсток стопи лiворуч
 • NB2 24 03 Томографiя кiсток стопи з обох сторін
 • NB2 25 Томографiя трубчастих кiсток
 • NB2 25 01 Томографiя трубчастих кiсток плеча
 • NB2 25 02 Томографiя трубчастих кiсток передплiччя
 • NB2 25 03 Томографiя трубчастих кiсток стегна
 • NB2 25 04 Томографiя трубчастих кiсток гомiлки
 • NB2 25 05 Томографiя трубчастих кiсток лiворуч
 • NB2 25 06 Томографiя трубчастих кiсток праворуч
 • NB2 25 07 Томографiя трубчастих кiсток з обох сторін
 • NB2 26 Томографiя суглобiв
 • NB2 26 01 Томографiя суглобiв плечового
 • NB2 26 02 Томографiя суглобiв лiктьового
 • NB2 26 03 Томографiя суглобiв променевозап’ясткового
 • NB2 26 04 Томографiя суглобiв кульшового
 • NB2 26 05 Томографiя суглобiв колiнного
 • NB2 26 06 Томографiя суглобiв гомiлковостопного
 • NB2 26 07 Томографiя суглобiв лiворуч
 • NB2 26 08 Томографiя суглобiв праворуч
 • NB2 26 09 Томографiя суглобiв з обох сторін
2BP-Ренгенологiчне дослiдження переферичних судин та лiмфатичної системи
2BPA-Рентгенологiчнi дослiдження артерiальних судин
 • APB2 01 Артерiографiя хребтової артерiї
 • APB2 02 Артерiографiя внутрiшньої сонної артерiї
 • APB2 03 Артерiографiя зовнiшньої сонної артерiї
 • APB2 04 Артерiографiя загальної сонної артерiї
 • APB2 05 Артерiографiя артерiї щитовидної залози
 • APB2 06 Артерiографiя пiдключичної артерiї
 • APB2 07 Артерiопульмонографiя
 • APB2 08 Коронарографiя
 • APB2 09 Вентрикулографiя
 • APB2 09 01 Вентрикулографiя лiвостороння
 • APB2 09 02 Вентрикулографiя правостороння
 • APB2 10 Артерiографiя пахвової артерiї
 • APB2 11 Артерiографiя грудної аорти ретроградна
 • APB2 12 Артерiографiя легеневої артерiї селективна
 • APB2 13 Артерiографiя грудної артерiї поперечно-грудна
 • APB2 14 Артерiографiя бронхiальної артерiї
 • APB2 15 Артерiографiя мiжреберної артерiї
 • APB2 16 Артерiографiя стегнової артерiї
 • APB2 16 01 Артерiографiя стегнової артерiї пряма
 • APB2 16 02 Артерiографiя стегнової артерiї ретроградна
 • APB2 16 03 Артерiографiя стегнової артерiї лiворуч
 • APB2 16 04 Артерiографiя стегнової артерiї праворуч
 • APB2 16 05 Артерiографiя стегнової артерiї з обох сторін
 • APB2 17 Артерiографiя артерiй верхньої кiнцiвки
 • APB2 17 01 Артерiографiя артерiй верхньої кiнцiвки лiворуч
 • APB2 17 02 Артерiографiя артерiй верхньої кiнцiвки праворуч
 • APB2 17 03 Артерiографiя артерiй верхньої кiнцiвки з обох бокiв
 • APB2 17 04 Артерiографiя артерiй верхньої кiнцiвки пряма
 • APB2 17 05 Артерiографiя артерiй верхньої кiнцiвки ретроградна
 • APB2 18 Артерiографiя артерiй нижньої кiнцiвки ретроградна
 • APB2 18 01 Артерiографiя артерiй нижньої кiнцiвки ретроградна лiворуч
 • APB2 18 02 Артерiографiя артерiй нижньої кiнцiвки ретроградна праворуч
 • APB2 19 Артерiографiя артерiй гомiлки i стопи
 • APB2 19 01 Артерiографiя артерiй гомiлки i стопи праворуч
 • APB2 19 02 Артерiографiя артерiй гомiлки i стопи лiворуч
 • APB2 19 03 Артерiографiя артерiй гомiлки i стопи з обох бокiв
 • APB2 20 Артерiографiя черевної аорти ретроградна
 • APB2 21 Целiакографiя
 • APB2 22 Артерiографiя печiнкової артерiї
 • APB2 23 Артерiографiя сонячного сплетіння
 • APB2 24 Артерiографiя селезiнкової артерiї
 • APB2 25 Артерiографiя брижового сплетіння
 • APB2 26 Артерiографiя поперекових артерiй
 • APB2 27 Артерiографiя нирок
 • APB2 28 Артерiографiя артерiй таза
2BPB-Рентгенологiчнi дослiдження венозних судин
 • BPB2 01 Азигографiя
 • BPB2 02 Флебографiя черепних синусiв
 • BPB2 03 Флебографiя очницi
 • BPB2 03 01 Флебографiя очницi лiворуч
 • BPB2 03 02 Флебографiя очницi праворуч
 • BPB2 03 03 Флебографiя очницi з обох сторін
 • BPB2 04 Флебографiя яремної вени
 • BPB2 04 01 Флебографiя яремної вени лiворуч
 • BPB2 04 02 Флебографiя яремної вени праворуч
 • BPB2 04 03 Флебографiя яремної вени з обох сторін
 • BPB2 05 Верхня каваграфiя
 • BPB2 06 Нижня каваграфiя
 • BPB2 07 Флебографiя середостiння
 • BPB2 08 Флебографiя поперечно-грудна
 • BPB2 09 Флебографiя ворiтної вени
 • BPB2 10 Флебографiя ниркової вени
 • BPB2 10 01 Флебографiя ниркової вени лiворуч
 • BPB2 10 02 Флебографiя ниркової вени праворуч
 • BPB2 10 03 Флебографiя ниркової вени з обох сторін
 • BPB2 11 Флебографiя непарної вени
 • BPB2 12 Спленопортографiя
 • BPB2 13 Флебографiя стегнова
 • BPB2 13 01 Флебографiя стегнова лiворуч
 • BPB2 13 02 Флебографiя стегнова праворуч
 • BPB2 13 03 Флебографiя стегнова з обох сторін
 • BPB2 14 Флебографiя черезтрохлеарна
 • BPB2 15 Флебографiя черевної стiнки
 • BPB2 16 Флебографiя верхньої кiнцiвки
 • BPB2 16 01 Флебографiя верхньої кiнцiвки лiворуч
 • BPB2 16 02 Флебографiя верхньої кiнцiвки праворуч
 • BPB2 16 03 Флебографiя верхньої кiнцiвки з обох сторін
 • BPB2 16 04 Флебографiя верхньої кiнцiвки ретроградна
 • BPB2 16 05 Флебографiя верхньої кiнцiвки антеградна
 • BPB2 17 Флебографiя нижнiх кiнцiвок
 • BPB2 17 01 Флебографiя нижнiх кiнцiвок лiворуч
 • BPB2 17 02 Флебографiя нижнiх кiнцiвок праворуч
 • BPB2 17 03 Флебографiя нижнiх кiнцiвок з обох бокiв
 • BPB2 17 04 Флебографiя нижнiх кiнцiвок ретроградна
 • BPB2 17 05 Флебографiя нижнiх кiнцiвок антеградна
 • BPB2 18 Вiсцеральна флебографiя матки
 • BPB2 19 Флебографiя чоловiчих статевих органiв
2BPC-Рентгенологiчнi дослiдження лiмфатичної системи
 • CPB2 01 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя голови
 • CPB2 02 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя шиї
 • CPB2 03 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя грудної клiтки
 • CPB2 04 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя таза
 • CPB2 05 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя верхньої кiнцiвки
 • CPB2 05 01 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя верхньої кiнцiвки праворуч
 • CPB2 05 02 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя верхньої кiнцiвки лiворуч
 • CPB2 05 03 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя верхньої кiнцiвки з обох сторін
 • CPB2 06 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя нижньої кiнцiвки
 • CPB2 06 01 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя нижньої кiнцiвки праворуч
 • CPB2 06 02 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя нижньої кiнцiвки лiворуч
 • CPB2 06 03 Лiмфангiографiя i лiмфаденографiя нижньої кiнцiвки з обох сторін
2BO-Рентгенлокалiзацiя стороннiх тiл (по Балтiну)

2C-Комп’ютерна томографiя
2CA-КТ голови та шиї
 • AC2 01 КТ головного мозку i черепа
 • AC2 02 КТ головного мозку i черепу з посиленням
 • AC2 03 Комп’ютерна цистернографiя головного мозку
 • AC2 04 КТ придаткових пазух носа й орбiт
 • AC2 05 КТ придаткових пазух носа й орбiт з посиленням
 • AC2 06 КТ пiрамiд скроневих кiсток
 • AC2 06 01 КТ пiрамiд скроневих кiсток лiворуч
 • AC2 06 02 КТ пiрамiд скроневих кiсток праворуч
 • AC2 06 03 КТ пiрамiд скроневих кiсток з обох сторін
 • AC2 07 КТ верхньої i нижньої щелеп
 • AC2 08 КТ пiдщелепної областi
 • AC2 09 КТ шиї
 • AC2 10 КТ шиї з посиленням
2CB-КТ грудної та черевної порожнини
 • BC2 01 КТ органiв грудної порожнини
 • BC2 02 КТ органiв грудної порожнини з посиленням
 • BC2 03 КТ органiв черевної порожнини i заочеревинного простору
 • BC2 04 КТ органiв черевної порожнини i заочеревинного простору з посиленням
 • BC2 04 01 КТ органiв черевної порожнини i заочеревинного простору з посиленням (внутрiшньовенним)
 • BC2 04 02 КТ органiв черевної порожнини i заочеревинного простору з посиленням (внутрiшньокишковим)
 • BC2 05 КТ органiв тазу
 • BC2 06 КТ органiв тазу з посиленням
2CC-КТ хребта, трубчастих кiсток та крупних суглобiв
 • CC2 01 КТ хребта
 • CC2 01 01 КТ хребта шийного вiддiлу
 • CC2 01 02 КТ хребта грудного вiддiлу
 • CC2 01 03 КТ хребта попереково-крижового вiддiлу
 • CC2 02 КТ хребта з посиленням
 • CC2 02 01 КТ хребта з посиленням (шийного вiддiлу)
 • CC2 02 02 КТ хребта з посиленням (грудного вiддiлу)
 • CC2 02 03 КТ хребта з посиленням (попереково-крижового вiддiлу)
 • CC2 03 КТ кiсток тазу i кульшових суглобiв
 • CC2 04 КТ суглобiв
 • CC2 04 01 КТ суглобiв (плечового)
 • CC2 04 02 КТ суглобiв (лiктьового)
 • CC2 04 03 КТ суглобiв (променевозап’ясткового)
 • CC2 04 04 КТ суглобiв (кульшового)
 • CC2 04 05 КТ суглобiв (колiнного)
 • CC2 04 06 КТ суглобiв (гомiлковостопного)
 • CC2 04 07 КТ суглобiв лiворуч
 • CC2 04 08 КТ суглобiв праворуч
 • CC2 04 09 КТ суглобiв з обох сторін
2CD-Iншi дослiдження
 • DC2 01 Комп’ютерна пневмоцистотомографiя
 • DC2 02 Комп’ютерна пневморектотомографiя
 • DC2 03 Комп’ютерна фiстулотомографiя

2D-Магнiтно-резонансна дiагностика
2DA-МР-томографiя голови та шиї
 • AD2 01 МР-томографiя головного мозку
 • AD2 02 МР-томографiя орбiти
 • AD2 03 МР-томографiя придаткових пазух носу
2DB-МР-томографiя хребта та спинного мозку
 • BD2 01 МР-томографiя шийного вiддiлу хребта
 • BD2 02 МР-томографiя грудного вiддiлу хребта
 • BD2 03 МР-томографiя поясничного вiддiлу хребта

2E-Радiологiчнi
2EA-Радiонуклiднi дослiдження в неврологiї
 • AE2 01 Радiоциркулографiя
 • AE2 02 Енцефалосцинтiграфiя
 • AE2 03 Енцефалоангiосцинтiграфiя
 • AE2 04 Радiологiчне дослiдження периферичної нервової системи
2EB-Радiонуклiднi дослiдження в ендокринологiї
 • BE2 01 Сканування щитовидної залози
 • BE2 02 Радiологiчне визначення функцiї щитовидної залози – поглинання йод-131
 • BE2 03 Радiологiчне визначення виведення йоду iз органiзму зi сечею
 • BE2 04 Радiологiчне визначення виведення йоду iз органiзму зi слиною
 • BE2 05 Радiологiчне визначення органiчної фази йодного обмiну – визначення гормоноутворювальної здатностi
 • BE2 06 Радiоiмунологiчне визначення кортизолу
 • BE2 07 Радiоiмунологiчне визначення тироксину
 • BE2 08 Радiоiмунологiчне визначення трийодотиронiну
 • BE2 09 Iмунорадiометричне визначення парат-гормону
 • BE2 10 Iмунорадiометричне визначення тиреотропного гормону гiпофiза
 • BE2 11 Радiоiмунологiчне визначення iнсулiну
 • BE2 12 Iмунорадiометричне визначення лютеїнiзуючого гормону
 • BE2 13 Iмунорадiометричне визначення фолiкулостимулюючого гормону
 • BE2 14 Iмунорадiометричне визначення пролактину
 • BE2 15 Радiоiмунологiчне визначення естрадiолу
 • BE2 16 Радiоiмунологiчне визначення тестостерону
 • BE2 17 Радiоiмунологiчне визначення прогестерону
 • BE2 18 Iмунорадiометричне визначення антитiл до тиреоглобулiну
 • BE2 19 Iмунорадiометричне визначення антитiл до тиропероксидази
 • BE2 20 Iмунорадiометричне визначення простатспецифiчного антигену
 • BE2 21 Iмунорадiометричне визначення C-пептиду
 • BE2 22 Iмунорадiометричне визначення тиреоглобулiну
2EE-Радiонуклiднi дослiдження в стоматологiї
 • EE2 01 Сiалосцинтиграфiя
 • EE2 02 Функцiональна сiалосцинтиграфiя
2EF-Радiонуклiднi дослiдження в кардiологiї
 • FE2 01 Вентрикулографiя
 • FE2 02 Мiокардiосцинтиграфiя
 • FE2 03 Радiокардiографiя з визначенням ударного об’єму серця
 • FE2 04 Радiокардiографiя з визначенням хвилинного об’єму серця
2EG-Радiонуклiднi дослiдження в пульмонологiї
 • GE2 01 Вентиляцiйна пульмосцинтiграфiя
 • GE2 02 Перфузiйна пульмосцинтiграфiя
 • GE2 03 Сканування легень
2EH-Радiонуклiднi дослiдження органiв кровотворення та кровi
 • HE2 07 Мамосцинтиграфiя
 • HE2 06 Бета-фосфорна радiометрiя молочної залози
 • HE2 01 Радiологiчне визначення ОЦК iз визначенням об’єму еритроцитiв
 • HE2 02 Радiологiчне визначення ОЦК iз визначенням загального об’єму кровi
 • HE2 03 Радiологiчне визначення тривалостi життя еритроцитiв
 • HE2 04 Радiологiчне визначення тривалостi життя тромбоцитiв
 • HE2 05 Добова втрата мiчених еритроцитiв
 • HE2 06 Радiологiчне визначення еритрокiнетики по Fе-59
 • HE2 07 Радiологiчне визначення ОЦК iз визначенням об’єму плазми
 • HE2 08 Сканування селезiнки
2EJ-Радiонуклiднi дослiдження в гастроентерологiї
 • JE2 01 Радiонуклiдне динамiчне дослiдження шлунку шляхом стимуляцiї тиреоїдним гiпофiзарним гормоном
 • JE2 02 Радiонуклiдне динамiчне дослiдження шлунку шляхом придушення трийодотиронiну
 • JE2 03 Радiонуклiдне дослiдження функцiонального стану полiгональних клiтин печiнки i жовчовидiльної системи
 • JE2 04 Радiонуклiдне визначення вiдносного Купферова клiренсу
 • JE2 05 Радiонуклiдне визначення об’ємного кровотоку печiнки
 • JE2 06 Радiонуклiдне визначення часу кардiопортальної циркуляцiї
 • JE2 07 Сканування печiнки
 • JE2 08 Гепатосцинтиграфiя
 • JE2 09 Гепатобiлiсцинтиграфiя
 • JE2 10 Емiсiйна комп’ютерна томографiя печiнки
 • JE2 11 Радiонуклiдне дослiдження всмоктування у кишечнику жирiв
 • JE2 12 Радiонуклiдне дослiдження всмоктування у кишечнику бiлкiв
 • JE2 13 Радiонуклiдне дослiдження всмоктування у кишечнику вiтамiну В-12
 • JE2 14 Радiонуклiдне дослiдження усмоктування у кишечнику залiза
 • JE2 15 Радiонуклiдне дослiдження усмоктування у кишечнику кальцiю
 • JE2 16 Радiонуклiдне дослiдження переварювання у кишечнику жирiв
 • JE2 17 Радiонуклiдне дослiдження переварювання у кишечнику бiлкiв
 • JE2 18 Радiонуклiдне визначення кишкової екскрецiї
 • JE2 19 Радiонуклiдне кiлькiсне визначення геморагiй апарату травлення
 • JE2 20 Сканування пiдшлункової залози
 • JE2 21 Бета-фосфорна радiометрiя порожнинних органiв
2EK-Радiонуклiднi дослiдження в урологiї
 • KE2 01 Нефросцинтiграфiя
 • KE2 02 Реносцинтiграфiя
 • KE2 03 Радiонуклiдне визначення залишкової сечi
2EL-Радiонуклiднi дослiдження в гiнекологiї
 • LE2 01 Радiологiчне дослiдження плаценти
2EN-Радiонуклiднi дослiдження в травматологiї та ортопедiї
 • NE2 01 Остеосцинтиграфiя
 • NE2 02 Остеосцинтиграфiя в режимi всього тiла
 • NE2 03 Емiсiйна комп’ютерна томографiя хребта
 • NE2 04 Верхня радiометрiя кiсток
 • NE2 05 Нижня радiометрiя кiсток
 • NE2 06 Сканування кiсток
 • NE2 07 Радiометрiя м’яких тканин
2EP-Радiонуклiднi дослiдження загального та тканинного обмiну
 • PE2 01 Бета-фосфорна радiометрiя слизової оболонки
 • PE2 02 Радiологiчне визначення тканинного клiренсу – дослiдження К i Nа простору
 • PE2 03 Бета-фосфорна радiометрiя шкiри
 • PE2 04 Радiологiчне дослiдження внутрiшньосудинного метаболiзму Са у рiзних дiлянках органiзму
 • PE2 05 Радiологiчне дослiдження позасудинного метаболiзму Са у рiзних дiлянках органiзму
 • PE2 06 Радiологiчне дослiдження кальцiєвого простору
 • PE2 07 Радiологiчне визначення нуклеотидiв у тканинах i середовищах
 • PE2 08 Радiологiчне визначення мiдi у тканинах i середовищах
 • PE2 09 Радiологiчне визначення сiрки у тканинах i середовищах

2F-Сонографiчнi
2FA-Сонографiчнi дослiдження в неврологiї
 • AF2 01 Нейросонографiя
 • AF2 02 Ехоенцефалографiя
 • AF2 03 Ехоенцефалоскопiя
 • AF2 04 УЗ доплерографiя iнтракранiальних артерiй i вен голови
 • AF2 05 УЗ доплерографiя екстракранiальних артерiй i вен голови
2FB-Сонографiчнi дослiдження в ендокринологiї
 • BF2 01 Сонографiчне дослiдження паращитовидних залоз
 • BF2 02 Сонографiчне дослiдження щитовидної залози
 • BF2 03 Сонографiчне дослiдження вилочкової залози
 • BF2 04 Сонографiчне дослiдження надниркових залоз
2FC-Сонографiчнi дослiдження в офтальмологiї
 • CF2 01 Сонографiчне дослiдження ока
 • CF2 02 Ехоофтальмоскопiя з бiометрiєю ока
 • CF2 03 Ехоофтальмоскопiя з корнеометрiєю вiд 1 до 15 крапок
 • CF2 04 Ехоофтальмосканування
2FF-Сонографiчнi дослiдження в кардiологiї
 • FF2 01 Черезстравохiдна ехокардiографiя
 • FF2 02 Черезстравохiдна ендоехомедiастинографiя
 • FF2 03 Ехокардiографiя з доплерографiєю i кольоровим картуванням
 • FF2 04 Стрес-ехокардiографiя
 • FF2 05 Контрастна ехокардiографiя
 • FF2 06 Ехокардiографiя
 • FF2 07 Сонографiчне визначення розмiрiв шлуночкiв серця
 • FF2 08 Доплерографiя серця
2FG-Сонографiчнi дослiдження в пульмонологiї
 • GF2 01 Сонографiя легень
 • GF2 02 Сонографiчне визначення кiлькостi вiльної рiдини у плевральних порожнинах
 • GF2 03 Сонографiя середостiння
2FH-Соногорафiчнi дослiдження грудної залози
 • HF2 01 Сонографiчне дослiдження молочної залози
 • HF2 01 01 Сонографiчне дослiдження молочної залози лiворуч
 • HF2 01 02 Сонографiчне дослiдження молочної залози праворуч
 • HF2 01 03 Сонографiчне дослiдження молочної залози з обох бокiв
2FJ-Сонографiчнi дослiдження в гастроентерологiї
 • JF2 01 Сонографiчне дослiдження черевного вiддiлу стравоходу
 • JF2 02 Сонографiчне дослiдження дванадцятипалої кишки
 • JF2 03 Сонографiчне дослiдження шлунку
 • JF2 04 Сонографiчне дослiдження товстої кишки
 • JF2 05 Ультразвукове iнтраректальне дослiдження стiнок прямої кишки
 • JF2 06 Сонографiчне дослiдження печiнки
 • JF2 07 Сонографiчне дослiдження бiлiарної системи з холеретичною пробою
 • JF2 08 Сонографiчне дослiдження жовчного мiхура i жовчних проток
 • JF2 09 Сонографiчне визначення скорочувальної функцiї жовчного мiхура
 • JF2 10 Сонографiчне дослiдження пiдшлункової залози
 • JF2 11 Сонографiчне дослiдження пiдшлункової залози із застосуванням проби з лазиксом
 • JF2 12 “Сонографiчне дослiдження пiдшлункової залози із застосуванням проби з водяною “”подушкою”””
 • JF2 13 Сонографiчне дослiдження черевної порожнини i заочеревинного простору
 • JF2 14 Сонографiчне визначення кiлькостi вiльної рiдини у черевнiй порожнинi
 • JF2 15 Сонографiчне дослiдження печiнки, жовчного мiхура i жовчних проток
 • JF2 16 Сонографiчне дослiдження печiнки, жовчного мiхура i пiдшлункової залози
2FK-Сонографiчнi дослiдження в урологiї
 • KF2 01 Сонографiчне дослiдження нирок
 • KF2 02 Сонографiчне дослiдження сечоводiв
 • KF2 03 Сонографiчне дослiдження сечового мiхуру
 • KF2 04 Cонографiчне дослiдження сечового мiхуру з визначенням залишкової сечi
 • KF2 05 Сонографiчне дослiдження передмiхурової залози i сiм’яних пухирцiв
 • KF2 06 Ультразвукове iнтраректальне дослiдження передмiхурової залози
 • KF2 07 Сонографiчне дослiдження органiв мошонки
 • KF2 08 Сонографiчне дослiдження статевого члену
2FL-Сонографiчнi дослiдження в гiнекологiї
 • LF2 01 УЗ iнтраректальне дослiдження жiночих статевих органiв
 • LF2 02 УЗ iнтравагiнальне дослiдження жiночих статевих органiв
 • LF2 03 Сонографiчне дослiдження матки i яєчникiв
 • LF2 04 Сонографiчне дослiдження маткових труб iз застосуванням контрастної речовини
 • LF2 05 Сонографiчне дослiдження вагiтної матки з визначенням термiну вагiтностi
 • LF2 06 Сонографiчне дослiдження вагiтної матки з визначенням статi плоду
 • LF2 07 Сонографiчне дослiдження вагiтної матки з визначенням стану плаценти
 • LF2 08 Доплерометричне дослiдження фетоплацентарного i маточно-плацентарного кровообiгу
 • LF2 09 Сонографiчне дослiдження патологii плоду
2FM-Сонографiчнi дослiдження в акушерствi
2FN-Сонографiчнi дослiдження в травматологiї та ортопедiї
 • NF2 01 Сонографiчне дослiдження кiсток
 • NF2 02 Сонографiчне дослiдження суглобiв
 • NF2 02 01 Сонографiчне дослiдження суглобiв плечових
 • NF2 02 02 Сонографiчне дослiдження суглобiв лiктьових
 • NF2 02 03 Сонографiчне дослiдження суглобiв променезап’ясткових
 • NF2 02 04 Сонографiчне дослiдження суглобiв стегнових
 • NF2 02 05 Сонографiчне дослiдження суглобiв колiнних
 • NF2 02 06 Сонографiчне дослiдження суглобiв гомiлковостопних
 • NF2 02 07 Сонографiчне дослiдження суглобiв лiворуч
 • NF2 02 08 Сонографiчне дослiдження суглобiв праворуч
 • NF2 02 09 Сонографiчне дослiдження суглобiв з обох сторін
 • NF2 03 Сонографiчне дослiдження м’яких тканин
2FP-Сонографiчнi дослiдження судин та кровотворних органiв
 • PF2 01 Сонографiя екстракранiальних судин з кольоровим картуванням i доплерографiєю
 • PF2 02 Сонографiя артерiй i вен верхнiх кiнцiвок з кольоровим картуванням i доплерографiєю
 • PF2 03 Сонографiя вен нижнiх кiнцiвок з кольоровим картуванням i доплерографiєю
 • PF2 04 Сонографiя артерiй нижнiх кiнцiвок з кольоровим картуванням i доплерографiєю
 • PF2 05 Доплерографiя iнтракранiальних судин голови
 • PF2 06 Доплерографiя екстракранiальних судин голови
 • PF2 07 Сонографiчне дослiдження селезiнки
 • PF2 08 Сонографiчне дослiдження лiмфатичних вузлiв
 • PF2 09 Доплерографiя судин нирок
 • PF2 10 Доплерографiя судин печiнки
 • PF2 11 Доплерографiя селезiнкових судин
 • PF2 12 Доплерографiя здухвинних судин
 • PF2 13 Доплерографiя артерiй верхнiх кiнцiвок
 • PF2 14 Доплерографiя артерiй нижнiх кiнцiвок
 • PF2 15 Сонографiчне дослiдження артерiй кистi з функцiональними пробами
 • PF2 16 Сонографiчне дослiдження артерiй стоп з функцiональними пробами
 • PF2 17 Сонографiчне дослiдження великих судин черевної порожнини

2G-Термографiчнi
 • G2 01 Загальна дистанцiйна термографiя тiла
 • G2 02 Дистанцiйна термографiя шиї
 • G2 03 Дистанцiйна термографiя молочних залоз
 • G2 04 Дистанцiйна термографiя голови
 • G2 05 Дистанцiйна термографiя черевної стiнки
 • G2 06 Дистанцiйна термографiя грудної стiнки
 • G2 07 Дистанцiйна термографiя верхнiх кiнцiвок
 • G2 08 Дистанцiйна термографiя нижнiх кiнцiвок
 • G2 09 Термографiя з використанням медикаментозних проб
 • G2 10 Акустична термографiя

2H-Функцiональнi
2HA-Функцiональнi тести головного мозку
 • AH2 01 Електроенцефалографiя
 • AH2 02 Електроенцефалографiя з топографiчним картуванням бiоелектричних потенцiалiв мозку
 • AH2 03 Електромiографiя
 • AH2 04 Дослiдження викликаних потенцiалiв
 • AH2 04 01 Дослiдження викликаних потенцiалiв слухових нервiв
 • AH2 04 02 Дослiдження викликаних потенцiалiв зорових нервiв
 • AH2 04 03 Дослiдження викликаних потенцiалiв соматосенсорних нервiв
 • AH2 05 Реоенцефалографiя синокаротидного басейну
 • AH2 06 Реоенцефалографiя вертебробазилярного басейну
 • AH2 07 Реоенцефалографiя в станi спокою
 • AH2 08 Реоенцефалографiя з ортопробою
 • AH2 09 Реоенцефалографiя c медикаментозними пробами
2HD-Функцiональнi тести органiв слуху та вестибулярного апарату
 • DH2 01 Обертальний тест – крiсло Баранi
 • DH2 02 Електрографiя закрутки
2HF-Функцiональнi тести серця
 • FH2 01 ЕКГ спокою
 • FH2 02 ЕКГ iз затримкою подиху
 • FH2 03 ЕКГ у положеннi стоячи (ортостатична)
 • FH2 04 ЕКГ iз блокаторами бета-адренорецепторiв
 • FH2 05 ЕКГ iз нiтроглiцерином
 • FH2 06 ЕКГ з атропiном
 • FH2 07 ЕКГ iз фiзичним навантаженням
 • FH2 08 Проба з дозованим фiзичним навантаженням на велоергометрi
 • FH2 09 “Проба з дозованим фiзичним навантаженням на “”Тредмiлi”””
 • FH2 10 Парна велоергометрiя
 • FH2 11 ЕКГ при кисневому голодуваннi
 • FH2 12 ЕКГ iз додатковими вiдведеннями
 • FH2 13 ЕКГ високого вирiшення (запис пiзнiх потенцiалiв шлуночкiв)
 • FH2 14 Фонокардiографiя
 • FH2 15 Холтеровський монiторинг ЕКГ
 • FH2 16 Реоелектрокардiографiя
2HG-Функцiональнi тести зовнiшнього дихання
 • GH2 01 Визначення дихальних об’ємiв
 • GH2 02 Визначення газообмiну спiрометром
 • GH2 03 Ергоспiрографiя
 • GH2 04 Пневмотахографiя
 • GH2 05 Бронхоспiрографiя
 • GH2 06 Плетизмографiя
 • GH2 07 Еластичний опiр (еластанс) i розтягнення легень
 • GH2 08 Спiрографiя з фiзичним навантаженням
 • GH2 09 Спiрографiя з медикаментозними пробами
 • GH2 10 Мас-спектрометрiя альвеолярного повiтря
 • GH2 11 Спiрографiя з алергенами
2HJ-Функцiональнi дослiдження в гастроентерологiї
2HJA-Функцiональнi тести стравоходу та шлунка
 • AJH2 01 Електрогастрографiя
 • AJH2 02 Манометрiя стравохода
 • AJH2 03 Манометрiя шлунка
 • AJH2 04 Визначення нiчної шлункової секрецiї
 • AJH2 05 Внутрiшньостравохiдна pH-метрiя
 • AJH2 06 Внутрiшньошлункова pH-метрiя
 • AJH2 07 Добовий монiторинг шлункової секрецiї (pH-метрiя)
 • AJH2 08 Функцiональне дослiдження секреторної активностi слизової оболонки шлунка з медикаментозними пробами
2HJB-Функцiональнi тести жовчного мiхура
 • BJH2 01 Дуоденальне зондування iз одержанням порцiй жовчi А, Б, С
 • BJH2 02 Багатомоментне дуоденальне зондування
 • BJH2 03 Хромодiагностичне дуоденальне зондування
2HJC-Функцiональнi тести тонкої та товстої кишок
 • CJH2 01 Дослiдження рухової функцiї кишечнику – кармiнова проба
 • CJH2 02 Електродуоденографiя
 • CJH2 03 Дуоденальна манометрiя
 • CJH2 04 Електроентерографiя
 • CJH2 05 Електромiографiя м’язiв тазового дна
 • CJH2 06 Визначення тонусу анального сфiнктера
2HP-Функцiональнi тести судин
 • PH2 01 Капiляроскопiя
 • PH2 02 Осцилографiя периферичних судин
 • PH2 03 Осцилографiя периферичних судин з фiзичним навантаженням
 • PH2 04 Плетизмографiя периферичних судин
 • PH2 05 Реографiя периферичних судин
 • PH2 06 Реопульмонографiя

2K-Електрофiзiологiчнi методи дослiдження
2KF-Електрофiзiол. дослiдження в кардiологiї
 • FK2 01 Реєстрацiя гiсограми
 • FK2 02 Дослiдження АВ- i ВА – провiдностi
 • FK2 03 Дослiдження додаткових шляхiв провiдностi
 • FK2 04 Уточнення механiзму i субстрату аритмiї
 • FK2 05 Дослiдження ектопiчного передсердного фокуса
 • FK2 05 01 Дослiдження ектопiчного передсердного фокуса правопередсердного
 • FK2 05 02 Дослiдження ектопiчного передсердного фокуса лiвопередсердного
 • FK2 05 03 Дослiдження ектопiчного передсердного фокуса без пункцiї мiжпередсердної перегородки
 • FK2 05 04 Дослiдження ектопiчного передсердного фокуса з пункцiєю передсердної перегородки
 • FK2 06 Дослiдження ектопiчного шлуночкового фокуса
 • FK2 06 01 Дослiдження ектопiчного шлуночкового фокуса правошлуночкового
 • FK2 06 02 Дослiдження ектопiчного шлуночкового фокуса лiвошлуночкового

2I-Бiопсiя неоперацiйна
2IA-Бiопсiя органiв нервової системи
 • AI2 01 Бiопсiя новоутворень м’яких тканин обличчя i шиї
 • AI2 02 Бiопсiя новоутворень м’яких покривiв голови
 • AI2 03 Бiопсiя новоутворень паравертебральної ділянки
2IB-Бiопсiя ендокринних органiв
 • BI2 01 Бiопсiя щитовидної залози
 • BI2 01 01 Бiопсiя щитовидної залози черезшкiрна пункцiйна
 • BI2 01 02 Бiопсiя щитовидної залози пiд контролем УЗД
 • BI2 02 Бiопсiя паращитовидної залози
 • BI2 02 01 Бiопсiя паращитовидної залози черезшкiрна пункцiйна
 • BI2 02 02 Бiопсiя паращитовидної залози пiд контролем УЗД
 • BI2 03 Бiопсiя надниркової залози черезшкiрна пункцiйна
 • BI2 03 01 Бiопсiя надниркової залози черезшкiрна пункцiйна лiворуч
 • BI2 03 02 Бiопсiя надниркової залози черезшкiрна пункцiйна праворуч
 • BI2 03 03 Бiопсiя надниркової залози черезшкiрна пункцiйна з обох бокiв
2IC-Бiопсiя органiв зору
 • CI2 01 Бiопсiя слiзної залози пункцiйна
 • CI2 01 01 Бiопсiя слiзної залози пункцiйна лiворуч
 • CI2 01 02 Бiопсiя слiзної залози пункцiйна праворуч
 • CI2 01 03 Бiопсiя слiзної залози пункцiйна з обох сторін
 • CI2 02 Бiопсiя кон’юнктиви
 • CI2 02 01 Бiопсiя кон’юнктиви пункцiйна
 • CI2 02 02 Бiопсiя кон’юнктиви методом зiшкрiбка
 • CI2 02 03 Бiопсiя кон’юнктиви лiворуч
 • CI2 02 04 Бiопсiя кон’юнктиви праворуч
 • CI2 02 05 Бiопсiя кон’юнктиви з обох сторін
 • CI2 03 Бiопсiя рогової оболонки ока
 • CI2 03 01 Бiопсiя рогової оболонки ока пункцiйна
 • CI2 03 02 Бiопсiя рогової оболонки ока методом зiшкрiбка
 • CI2 03 03 Бiопсiя рогової оболонки ока лiворуч
 • CI2 03 04 Бiопсiя рогової оболонки ока праворуч
 • CI2 03 05 Бiопсiя рогової оболонки ока з обох сторін
 • CI2 04 Бiопсiя орбiти пункцiйна
 • CI2 04 01 Бiопсiя орбiти пункцiйна лiворуч
 • CI2 04 02 Бiопсiя орбiти пункцiйна праворуч
 • CI2 04 03 Бiопсiя орбiти пункцiйна з обох сторін
 • CI2 05 Бiопсiя шкiри повiк
 • CI2 05 01 Бiопсiя шкiри повiк пункцiйна
 • CI2 05 02 Бiопсiя шкiри повiк методом зiшкрiбка
 • CI2 05 03 Бiопсiя шкiри повiк лiворуч
 • CI2 05 04 Бiопсiя шкiри повiк праворуч
 • CI2 05 05 Бiопсiя шкiри повiк з обох сторін
2ID-Бiопсiя вуха, носа
 • DI2 01 Бiопсiя зовнiшнього вуха
 • DI2 01 01 Бiопсiя зовнiшнього вуха лiворуч
 • DI2 01 02 Бiопсiя зовнiшнього вуха праворуч
 • DI2 01 03 Бiопсiя зовнiшнього вуха з обох сторін
 • DI2 02 Бiопсiя середнього вуха
 • DI2 02 01 Бiопсiя середнього вуха лiворуч
 • DI2 02 02 Бiопсiя середнього вуха праворуч
 • DI2 02 03 Бiопсiя середнього вуха з обох сторін
 • DI2 03 Бiопсiя внутрiшнього вуха
 • DI2 03 01 Бiопсiя внутрiшнього вуха лiворуч
 • DI2 03 02 Бiопсiя внутрiшнього вуха праворуч
 • DI2 03 03 Бiопсiя внутрiшнього вуха з обох бокiв
 • DI2 04 Бiопсiя слизової оболонки порожнини носа
 • DI2 04 01 Бiопсiя слизової оболонки порожнини носа лiворуч
 • DI2 04 02 Бiопсiя слизової оболонки порожнини носа праворуч
 • DI2 04 03 Бiопсiя слизової оболонки порожнини носа з обох сторін
 • DI2 05 Бiопсiя придаткових пазух носа пункцiйна
 • DI2 05 01 Бiопсiя придаткових пазух носа пункцiйна лiворуч
 • DI2 05 02 Бiопсiя придаткових пазух носа пункцiйна праворуч
 • DI2 05 03 Бiопсiя придаткових пазух носа пункцiйна з обох сторін
2IE-Бiопсiя органiв ротової порожнини
 • EI2 01 Бiопсiя пiднебiння
 • EI2 02 Бiопсiя мигдаликiв
 • EI2 02 01 Бiопсiя мигдаликiв лiворуч
 • EI2 02 02 Бiопсiя мигдаликiв праворуч
 • EI2 02 03 Бiопсiя мигдаликiв з обох сторін
 • EI2 03 Бiопсiя аденоїдiв
 • EI2 03 01 Бiопсiя аденоїдiв лiворуч
 • EI2 03 02 Бiопсiя аденоїдiв праворуч
 • EI2 03 03 Бiопсiя аденоїдiв з обох сторін
 • EI2 04 Бiопсiя глотки
 • EI2 05 Бiопсiя гортанi
 • EI2 05 01 Бiопсiя гортанi пункцiйна
 • EI2 05 02 Бiопсiя гортанi ендоскопiчна щипцева
 • EI2 05 03 Бiопсiя гортанi ендоскопiчна пункцiйна
 • EI2 06 Бiопсiя ясен
 • EI2 07 Бiопсiя альвеолярних вiдросткiв
 • EI2 08 Бiопсiя язика
 • EI2 09 Бiопсiя слинної залози пункцiйна
 • EI2 09 01 Бiопсiя слинної залози пункцiйна лiворуч
 • EI2 09 02 Бiопсiя слинної залози пункцiйна праворуч
 • EI2 09 03 Бiопсiя слинної залози пункцiйна з обох сторін
2IF-Бiопсiя органiв кровообiгу, кровотворення, судин
 • FI2 01 Бiопсiя серця
 • FI2 01 01 Бiопсiя серця пiд рентгенологiчним контролем
 • FI2 01 02 Бiопсiя серця пiд контролем КТ
 • FI2 01 03 Бiопсiя серця пiд контролем УЗД
 • FI2 02 Бiопсiя перикарда
 • FI2 02 01 Бiопсiя перикарда пiд рентгенологiчним контролем
 • FI2 02 02 Бiопсiя перикарда пiд контролем КТ
 • FI2 02 03 Бiопсiя перикарда пiд контролем УЗД
 • FI2 03 Бiопсiя кровоносних судин
 • FI2 04 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД)
 • FI2 04 01 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) шийних
 • FI2 04 02 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) середостiння
 • FI2 04 03 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) надключичних
 • FI2 04 04 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) пахвових
 • FI2 04 05 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) заочеревинних
 • FI2 04 06 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) черевної порожнини
 • FI2 04 07 Бiопсiя лiмфатичних вузлiв (пiд контролем УЗД) здухвинних
 • FI2 05 Бiопсiя кiсткового мозку черезшкiрна пункцiйна
 • FI2 06 Бiопсiя селезiнки черезшкiрна пункцiйна
2IG-Бiопсiя органiв дихання
 • GI2 01 Бiопсiя трахеї
 • GI2 01 01 Бiопсiя трахеї аспiрацiйна
 • GI2 01 02 Бiопсiя трахеї ендоскопiчна щипцева
 • GI2 01 03 Бiопсiя трахеї ендоскопiчна пункцiйна
 • GI2 01 04 Бiопсiя трахеї пiд рентгенконтролем
 • GI2 01 05 Бiопсiя трахеї пiд контролем КТ
 • GI2 02 Бiопсiя бронхiв
 • GI2 02 01 Бiопсiя бронхiв головних
 • GI2 02 02 Бiопсiя бронхiв часткових
 • GI2 02 03 Бiопсiя бронхiв сегментарних
 • GI2 02 04 Бiопсiя бронхiв аспiрацiйна
 • GI2 02 05 Бiопсiя бронхiв ендоскопiчна щипцева
 • GI2 02 06 Бiопсiя бронхiв ендоскопiчна пункцiйна
 • GI2 02 07 Бiопсiя бронхiв пункцiйна пiд контролем УЗД
 • GI2 02 08 Бiопсiя бронхiв пункцiйна пiд контролем КТ
 • GI2 02 09 Бiопсiя бронхiв лiворуч
 • GI2 02 10 Бiопсiя бронхiв праворуч
 • GI2 02 11 Бiопсiя бронхiв з обох сторін
 • GI2 03 Бiопсiя легень
 • GI2 03 01 Бiопсiя легень черезшкiрна пункцiйна
 • GI2 03 02 Бiопсiя легень ендоскопiчна трансбронхiальна
 • GI2 03 03 Бiопсiя легень ендоскопiчна трансплевральна
 • GI2 03 04 Бiопсiя легень пункцiйна пiд рентгенконтролем
 • GI2 03 05 Бiопсiя легень пункцiйна пiд контролем КТ
 • GI2 03 09 Бiопсiя легень пiд контролем УЗД
 • GI2 03 06 Бiопсiя легень лiворуч
 • GI2 03 07 Бiопсiя легень праворуч
 • GI2 03 08 Бiопсiя легень з обох сторін
 • GI2 04 Бiопсiя плеври
 • GI2 04 01 Бiопсiя плеври черезшкiрна пункцiйна
 • GI2 04 02 Бiопсiя плеври пiд рентгенологiчним контролем
 • GI2 04 03 Бiопсiя плеври ендоскопiчна
 • GI2 04 04 Бiопсiя плеври пiд контролем КТ
 • GI2 04 05 Бiопсiя плеври пiд контролем УЗД
 • GI2 04 06 Бiопсiя плеври лiворуч
 • GI2 04 07 Бiопсiя плеври праворуч
 • GI2 04 08 Бiопсiя плеври з обох сторін
2IH-Бiопсiя грудної залози
 • HI2 01 Бiопсiя молочної залози
 • HI2 01 01 Бiопсiя молочної залози пункцiйна
 • HI2 01 02 Бiопсiя молочної залози пiд контролем УЗД
 • HI2 01 03 Бiопсiя молочної залози лiворуч
 • HI2 01 04 Бiопсiя молочної залози праворуч
 • HI2 01 05 Бiопсiя молочної залози з обох сторін
2IJ-Бiопсiя органiв травлення
 • JI2 01 Бiопсiя стравоходу ендоскопiчна
 • JI2 02 Бiопсiя шлунка ендоскопiчна
 • JI2 03 Бiопсiя тонкої кишки ендоскопiчна
 • JI2 04 Бiопсiя великого дуоденального сосочка ендоскопiчна
 • JI2 05 Бiопсiя товстої кишки ендоскопiчна
 • JI2 06 Бiопсiя анального каналу
 • JI2 07 Бiопсiя печiнки
 • JI2 07 01 Бiопсiя печiнки черезшкiрна пункцiйна
 • JI2 07 02 Бiопсiя печiнки пiд контролем УЗД
 • JI2 08 Бiопсiя пiдшлункової залози
 • JI2 08 01 Бiопсiя пiдшлункової залози аспiрацiйна ендоскопiчна
 • JI2 08 02 Бiопсiя пiдшлункової залози черезшкiрна пункцiйна
 • JI2 08 03 Бiопсiя пiдшлункової залози пiд контролем УЗД
 • JI2 09 Бiопсiя жовчних проток аспiрацiйна
2IK-Бiопсiя органiв сечостатевого тракту
 • KI2 01 Бiопсiя нирок
 • KI2 01 01 Бiопсiя нирок черезшкiрна пункцiйна
 • KI2 01 02 Бiопсiя нирок пiд контролем УЗД
 • KI2 01 03 Бiопсiя нирок лiвої
 • KI2 01 04 Бiопсiя нирок правої
 • KI2 01 05 Бiопсiя нирок з обох сторін
 • KI2 02 Бiопсiя сечового мiхура ендоскопiчна
 • KI2 03 Бiопсiя уретри ендоскопiчна
 • KI2 04 Бiопсiя колониркової тканини
 • KI2 04 01 Бiопсiя колониркової тканини лiворуч
 • KI2 04 02 Бiопсiя колониркової тканини праворуч
 • KI2 04 03 Бiопсiя колониркової тканини з обох сторін
 • KI2 05 Бiопсiя передмiхурової залози
 • KI2 05 01 Бiопсiя передмiхурової залози черезшкiрна пункцiйна
 • KI2 05 02 Бiопсiя передмiхурової залози трансректальна пункцiйна
 • KI2 06 Бiопсiя яєчок
 • KI2 06 01 Бiопсiя яєчок лiвого
 • KI2 06 02 Бiопсiя яєчок правого
 • KI2 06 03 Бiопсiя яєчок з обох з обох сторiн
 • KI2 07 Бiопсiя сiм’яних пухирцiв
 • KI2 07 01 Бiопсiя сiм’яних пухирцiв лiвого
 • KI2 07 02 Бiопсiя сiм’яних пухирцiв правого
 • KI2 07 03 Бiопсiя сiм’яних пухирцiв з обох сторін
 • KI2 08 Бiопсiя сiм’яного канатика
 • KI2 08 01 Бiопсiя сiм’яного канатика лiвого
 • KI2 08 02 Бiопсiя сiм’яного канатика правого
 • KI2 08 03 Бiопсiя сiм’яного канатика з обох бокiв
 • KI2 09 Бiопсiя придатка яєчка
 • KI2 09 01 Бiопсiя придатка яєчка лiвого
 • KI2 09 02 Бiопсiя придатка яєчка правого
 • KI2 09 03 Бiопсiя придатка яєчка з обох сторін
 • KI2 10 Бiопсiя статевого члену
 • KI2 11 Бiопсiя сечоводу
 • KI2 11 01 Бiопсiя сечоводу ліворуч
 • KI2 11 02 Бiопсiя сечоводу праворуч
2IL-Бiопсiя жiночих статевих органiв
 • LI2 01 Бiопсiя яєчнику
 • LI2 01 01 Бiопсiя яєчнику аспiрацiйна
 • LI2 01 02 Бiопсiя яєчнику лапароскопiчна
 • LI2 01 03 Бiопсiя яєчнику лiвого
 • LI2 01 04 Бiопсiя яєчнику правого
 • LI2 01 05 Бiопсiя яєчнику з обох сторін
 • LI2 02 Бiопсiя ендоцервiкальна при гiстероскопiї
 • LI2 03 Бiопсiя шийки матки
 • LI2 03 01 Бiопсiя шийки матки кiльцева
 • LI2 03 02 Бiопсiя шийки матки скарифiкацiйна
 • LI2 04 Бiопсiя матки
 • LI2 05 Вишкрібання слизової оболонки матки
 • LI2 06 Фракцiйне вишкрібання слизової оболонки матки
 • LI2 07 Вишкрібання слизової ендоцервiкального каналу
 • LI2 08 Бiопсiя маткових зв’язок лапароскопiчна
 • LI2 09 Бiопсiя пiхви
 • LI2 10 Бiопсiя вульви
 • LI2 11 Бiопсiя статевої губи
 • LI2 12 Бiопсiя отвору бартолiнiєвої залози
 • LI2 13 Бiопсiя залози Скене
2IN-Бiопсiя кiстково-м’язової системи
 • NI2 01 Бiопсiя кiстки
 • NI2 02 Трепанобiопсiя
 • NI2 02 01 Трепанобiопсiя лопатки
 • NI2 02 02 Трепанобiопсiя ключицi
 • NI2 02 03 Трепанобiопсiя плечової кiстки
 • NI2 02 04 Трепанобiопсiя променевої кiстки
 • NI2 02 05 Трепанобiопсiя лiктьової кiстки
 • NI2 02 06 Трепанобiопсiя кiсток кистi
 • NI2 02 07 Трепанобiопсiя кiсток тазу
 • NI2 02 08 Трепанобiопсiя стегнової кiстки
 • NI2 02 09 Трепанобiопсiя кiсток гомiлки
 • NI2 02 10 Трепанобiопсiя кiсток стопи
 • NI2 03 Бiопсiя суглоба
 • NI2 03 01 Бiопсiя суглоба зi свердлiнням
 • NI2 04 Бiопсiя м’язiв, сухожиль, фасцiй
2IQ-Бiопсiя шкiри та пiдшкiрної клiтковини
 • QI2 01 Бiопсiя шкiри
 • QI2 02 Бiопсiя пiдшкiрної клiтковини

2J-Спецiальнi зондовi процедури
2JC-Спецiальнi зондовi процедури в офтальмологiї
 • CJ2 01 Зондування слiзних шляхiв, слiзної протоки
 • CJ2 02 Зондування слiзно-носової протоки
2JD-Спецiальнi зондовi процедури в отолярингологiї
 • DJ2 01 Зондування спiввустя верхньощелепної пазухи
 • DJ2 01 01 Зондування спiввустя верхньощелепної пазухи ліворуч
 • DJ2 01 02 Зондування спiввустя верхньощелепної пазухи праворуч
 • DJ2 01 03 Зондування спiввустя верхньощелепної пазухи з обох сторiн
 • DJ2 02 Зондування спiввустя лобної пазухи
 • DJ2 02 01 Зондування спiввустя лобної пазухи ліворуч
 • DJ2 02 02 Зондування спiввустя лобної пазухи праворуч
 • DJ2 02 03 Зондування спiввустя лобної пазухи з обох сторiн
 • DJ2 03 Зондування спiввустя сфеноiдальної пазухи
 • DJ2 04 Зондування слухової труби
 • DJ2 04 01 Зондування слухової труби ліворуч
 • DJ2 04 02 Зондування слухової труби праворуч
 • DJ2 04 03 Зондування слухової труби з обох сторiн
2JL-Спецiальнi зондовi процедури в гiнекологiї
 • LJ2 01 Зондування порожнини матки
 • LJ2 01 01 Зондування порожнини матки проба Хробака
 • LJ2 01 02 Зондування порожнини матки проба Шиллера
2JN-Спецiальнi зондовi процедури в травматологiї та ортопедiї
 • NJ2 01 Зондування кiстки
 • NJ2 02 Зондування суглоба