• s 410 Структура серцево-судинної системи
  • s 420 Структура імунної системи
  • s 430 Структура дихальної системи
  • s 498 Структури серцево-судинної, імунної та дихальної систем, інші уточнені
  • s 499 Структури серцево-судинної, імунної та дихальної систем, не уточнені