У цьому розділі перераховані функції серцево-судинної системи (функції серця та кровоносних судин), системи крові, імунної системи (функції кровотворення та імунітету) та дихальної системи (функції дихання та толерантності до навантаженні).ФУНКЦІЇ СЕРДЕВО – СУДИННОЇ СИСТЕМИ (b410-b429)

 • b 410 Функції серця
  b 4100 Темп серцевих скорочень
  Функції, пов’язані з кількістю серцевих скорочень на хвилину.
  Включено: порушення, такі як занадто частий (тахікардія) або занадто повільний (брадикардія) ритм
  b 4101 Ритм серцевих скорочень
  Функції, пов’язані з регулярністю скорочень серця.
  Включено: порушення, такі як аритмії
  b 4102 Скорочувальна сила міокарда
  Функції, пов’язані з кількістю крові, що викидається м’язами шлуночків при кожному скороченні.
  Включено: порушення, такі як при зменшенні серцевого викиду
  b 4103 Кровопостачання серця
  Функції, пов’язані з обсягом крові, що проходить через серцевий м’яз.
  Включено: порушення, такі як при коронарній ішемії
  b 4108 Функції серця, інші уточнені
  b 4109 Функції серця, не уточнені

Насосні функції для підтримки кровотоку та тиску у всьому тілі в адекватних чи необхідних кількостях.

Включено: функції частоти серцевих скорочень, ритму та викиду; сила скорочення міокарда; функції серцевих клапанів; насосні функції малого кола кровообігу; динаміка повернення до серця; порушення, такі як тахікардія, брадикардія, нерегулярні серцеві скорочення, як при серцевій недостатності, кардіоміопатії , міокардит, коронарної недостатності

Виключено: функції кровоносних судин (b415); функції артеріального тиску (b420); функції толерантності до фізичного навантаження (b455)

 • b415 Функції кровоносних судин
  b 4150 Функції артерій
  Функції, пов’язані з током крові по артеріях.
  Включено: порушення, такі як при розширенні артерій; звуження артерій, наприклад при переміжній кульгавості
  b 4151 Функції капілярів
  Функції, пов’язані з током крові по капілярах.
  b 4152 Функції вен
  Функції, пов’язані з током крові по венах і функції венозних клапанів.
  Включено: порушення, такі як при розширенні вен; звуження вен; недостатність клапанів, наприклад при варикозних венах
  b 4158 Функції кровоносних судин, інші уточнені
  b 4159 Функції кровоносних судин, не уточнені

Функції транспорту крові до органів та тканин.

Включено: функції артерій, капілярів та вен; вазомоторні функції; функції легеневих артерій, капілярів та вен; функції венозних клапанів; порушення, такі як блокада або звуження артерій; атеросклероз, артеріосклероз, тромбоемболії і варикозні вени

Виключено: функції серця (b410); функції артеріального тиску (b420); функції системи крові (b430); функції толерантності до фізичного навантаження (b455)

 • b420 Функції артеріального тиску
  b 4200 Підвищений артеріальний тиск
  Функції, пов’язані з підвищенням систолічного або діастолічного артеріального тиску вище нормального для конкретного віку.
  b 4201 Знижений артеріальний тиск
  Функції, пов’язані зі зниженням систолічного або діастолічного артеріального тиску нижче нормального для конкретного віку.
  b 4202 Підтримання артеріального тиску
  Функції, пов’язані з підтриманням необхідного артеріального тиску у відповідь на зміни в організмі.
  b 4208 Функції артеріального тиску, інші уточнені
  b 4209 Функції артеріального тиску, не уточнені

Функції підтримання артеріального тиску.Виключено: функції підтримки артеріального тиску; збільшений та зменшений артеріальний тиск; порушення, такі як гіпотензія, гіпертензія і постуральна гіпотензія

Виключено: функції серця (b410); функції кровоносних судин (b415); функції толерантності до фізичного навантаження (b455)

 • b429 Функції серцево-судинної системи, інші уточнені та не уточнені

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ (b430-b439)

 • b430 Функції системи крові
  b 4300 Кровотворення
  Функції, пов’язані з виробленням крові та її компонентів.
  b 4301 Киснево-транспортні функції крові
  Функції, пов’язані зі здатністю крові транспортувати кисень по всьому організму.
  b 4302 Метаболічно-транспортні функції крові
  Функції, пов’язані зі здатністю крові транспортувати метаболіти, що надходять до всього організму.
  b 4303 Функції крові, пов’язані із згортанням
  Функції, пов’язані з коагуляцією крові, наприклад, в місці ушкодження.
  b 4308 Функції системи крові, інші уточнені
  b 4309 Функції системи крові, не уточнені

Функції кровотворення, транспорту кисню та метаболітів, тромбоутворення.

Включено: функції кровотворення та кісткового мозку; функції транспорту кисню; пов’язані з кров’ю функції селезінки; функції транспортування метаболітів; тромбоутворення; порушення, такі як при анемії, гемофілії та інших порушень згортання крові

Виключено: функції серцево-судинної системи (b410-b429); функції імунної системи (b435); функції толерантності до фізичного навантаження (b455)

 • b435 Функції імунної системи
  b 4350 Імунна відповідь
  Функції відповіді організму шляхом сенсибілізації на чужорідні субстанції, включаючи інфекції.
  b 43500 Специфічна імунна відповідь
  Функції відповіді організму шляхом сенсибілізації на специфічні чужорідні субстанції.
  b 43501 Неспецифічна імунна відповідь
  Функції загальної відповіді організму шляхом сенсибілізації на чужорідні субстанції, включаючи інфекції.
  b 43508 Імунна відповідь, інша уточнена
  b 43509 Імунна відповідь, не уточнена
  b 4351 Реакції гіперчутливості
  Функції надмірної відповіді організму шляхом сенсибілізації на чужорідні субстанції, наприклад чутливість до різних антигенів.
  Включено: порушення, такі як гіперчутливість або алергія
  Виключено: переносимість їжі (b5153)
  b 4352 Функції лімфатичних судин
  Функції, пов’язані з судинними каналами транспорту лімфи.
  b 4353 Функції лімфатичних вузлів
  Функції, пов’язані з залозами, розташованими по ходу лімфатичних судин.
  b 4358 Функції імунної системи, інші уточнені
  b 4359 Функції імунної системи, не уточнені

Функції організму, пов’язані із захистом проти чужорідних субстанцій, включаючи інфекції, за допомогою специфічної та неспецифічної імунної відповіді.

Включено: імунну відповідь (специфічну та неспецифічну); реакції гіперчутливості; функції лімфатичних вузлів та лімфатичних судин; функції клітинного та гуморального імунітету; відповідь на імунізацію; порушення, такі як аутоімунні реакції, алергічні реакції, лімфаденіт і лімфедема

Виключено: функції системи крові (b430)

 • b439 Функції системи крові та імунної системи, інші уточнені та не уточнені

ФУНКЦІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (b440-b449)

 • b 440 Функції дихання
  b 4400 Темп дихання
  Функції, пов’язані з кількістю вдихів, зроблених за хвилину.
  Включено: порушення, такі як занадто швидкий (тахіпное) або занадто повільний (брадіпное) темп дихання
  b 4401 Ритм дихання
  Функції, пов’язані з періодичністю та регулярністю дихання.
  Включено: порушення, такі як нерегулярне дихання
  b 4402 Глибина вдиху
  Функції, пов’язані з обсягом розширення легенів при диханні.
  Включено: порушення, такі як поверхневе або неглибоке дихання
  b 4408 Функції дихання, інші уточнені
  b 4409 Функції дихання, не уточнені

Функції вдиху повітря в легені, газообміну між повітрям та кров’ю та видиху повітря.

Включено: функції частоти, ритму та глибини дихання; порушення, такі як апное, гіпервентиляція, періодичне дихання, парадоксальне дихання, бронхоспазм і як при легеневій емфіземі

Виключено: функції дихальних м’язів (b445); додаткові дихальні функції (b450); функції толерантності до фізичного навантаження (b455)

 • b445 Функції дихальних м’язів
  b 4450 Функції грудних дихальних м’язів
  Функції грудних м’язів, що беруть участь в диханні.
  b 4451 Функції діафрагми
  Функції діафрагми, пов’язані з диханням.
  b 4452 Функції додаткових дихальних м’язів
  Функції додаткових м’язів, що беруть участь в диханні.
  b 4458 Функції дихальних м’язів, інші уточнені
  b 4459 Функції дихальних м’язів, не уточнені

Функції м’язів, що беруть участь у диханні.

Включено: функції грудних дихальних м’язів; функції діафрагми; функції додаткових дихальних м’язів

Виключено: функції дихання (b440); додаткові дихальні функції (b450); функції толерантності до фізичного навантаження (b455)

 • b 449 Функції дихальної системи, інші уточнені та не уточнені

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ВІДЧУВАННЯ З СТОРОНИ СЕРДЕВО – СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ

 • b450 Додаткові функції дихання

Додаткові функції, пов’язані з диханням, такі як кашель, чхання та позіхання.

Виключено: функції видування, свисту і дихання ротом

 • b455 Функції толерантності до фізичного навантаження
  b 4550 Загальна фізична витривалість
  Функції, пов’язані із загальним рівнем толерантності або витривалості фізичного навантаження.
  b 4551 Аеробна здатність
  Функції, пов’язані зі ступенем навантаження, який може виконувати особа без задишки.
  b 4552 Стомлюваність
  Функції, пов’язані з відчуттям втоми при будь-якому рівні навантаження.
  b 4558 Функції толерантності до фізичного навантаження, інші уточнені
  b 4559 Функції толерантності до фізичного навантаження, не уточнені

Функції резерву витривалості дихальної та серцево-судинної систем при фізичних навантаженнях

Включено: функції фізичної витривалості, аеробного резерву; переносимості навантаження та стомлюваності

Виключено: функції серцево-судинної системи(b410-b429); функції системи крові (b430); функції дихання (b440); функції дихальних м’язів (b445); додаткові дихальні функції (b450)

 • b460 Відчуття, пов’язані з функціонуванням серцево-судинної та дихальної систем

Відчуття перебоїв у роботі серця, серцебиття та утруднення дихання.

Виключено: відчуття тяжкості в грудях, нерегулярного серцебиття, диспное, нестачі повітря, задухи, грудка в горлі, спазму і хрипи

Виключено: відчуття болю (b280)

 • b 469 Додаткові функції та відчуття з боку серцево-судинної та дихальної систем, інші уточнені та не уточнені
 • b 498 Функції серцево-судинної системи крові, імунної та дихальної систем, інші уточнені
 • b 499 Функції серцево-судинної системи крові, імунної та дихальної систем, не уточнені