У цьому розділі наведено функції відтворення звуків та мови.


 • b310 Функції голосу
  b 3100 Голосоутворення
  Функції утворення звуку шляхом координації рухів гортані та оточуючих її м’язів з дихальною системою.
  Включено: функції фонації, гучність; порушення афонії
  b 3101 Якість голосу
  Функції створення голосових характеристик, включаючи висоту звуку, резонанс та інші ознаки.
  Включено: функції високого або низького тону; порушення, такі як гіперназальність, гіпоназальність, дисфонія, охриплість або огрубіння
  b 3108 Функції голосу, інші уточнені
  b 3109 Функції голосу, не уточнені

Функції утворення різних звуків під час проходження повітря через горло.

Виключено: функції голосоутворення та якості голосу; функції фонації, вимови, гучності та інших якостей голосу; порушення, такі як афонія, дисфонія, хрипоту, гіперназальність, гіпоназальність

Виключено: розумові функції мови(b167); функції артикуляції (b320)

 • b 320 Функції артикуляції

Функції продукування звуків мовлення.

Виключено: функції вимови, артикуляції фонем; спастична, атаксічна і млява дизартрія; анартрія

Виключено: розумові функції мови (b167); функції голосу (b310)

 • b 330 Функції швидкості та ритму мови
  b 3300 Плавність мови
  Функції утворення плавності та безперервності потоку мови.
  Включено: функції плавного зв’язку мови, порушення, такі як заїкання, запинання, нерозбірливість мови, порушення швидкості мови, повторення звуків, слів або частин слів і неправильні зупинки в мові
  b 3301 Ритм мови
  Функції модуляції, темпу та ударного стилю мовлення.
  Включено: порушення, такі як стереотипний або повторюваний мовний ритм
  b 3302 Швидкість мови
  Функції темпу мови.
  Включено: порушення, такі як браділалія і тахілалія
  b 3303 Мелодійність мови
  Функції модуляції патернів висоти у мові.
  Включено: просодія мови, інтонації, мелодійність мови; порушення, такі як монотонна мова
  b 3308 Функції плавності та ритму мови, інші уточнені
  b 3309 Функції плавності та ритму мови, не уточнені

Функції створення безперервності та темпу мови.

Включено: функції безперервності, ритму, швидкості та мелодії мови; наголоси та інтонації; порушення, такі як заїкання, запинка, захаращення, брадилалія і тахілалія

Виключено: розумові функції мови(b167); функції голосу (b310); функції артикуляції (b320)

 • b340 Альтернативні голосові функції
  b 3400 Відтворення нот
  Вокальні функції відтворення музичних голосових звуків.
  Включено: тривале утримання; модулювання та початок відтворення одиночних і пов’язаних вокалізацій із варіаціями по висоті таких, як спів, гудіння і монотонний спів
  b 3401 Складання звукового ряду
  Функції відтворення різноманітних голосових звуків.
  Включено: функції лепетання у дітей
  b 3408 Альтернативні голосові функції, інші уточнені
  b 3409 Альтернативні голосові функції, не уточнені

Функції відтворення інших способів вокалізації.

Виключено: функції відтворення певної тональності нот, діапазону звуків, наприклад, під час співу, бурмотання і співу; гучного крику і вереску

Виключено: розумові функції мови(b167); функції голосу (b310); функції артикуляції (b320); функції швидкості та ритму мови (b330);

 • b398 Функції голосу та мови, інші уточнені
 •  b 399 Функції голосу та мови, не уточнені