У цьому розділі перераховані функції мозку: глобальні розумові функції, такі як свідомість, сила та спонукання, і специфічні розумові функції, такі як функції пам’яті, мови та обчислення.ГЛОБАЛЬНІ РОЗУМОВНІ ФУНКЦІЇ (b110-b139)

 • b 110 Функції свідомості
  b 1100 Ясність свідомості
  Психічні функції, порушення яких призводить до таких станів як плутаність свідомості, ступор або кома
  b 1101 Безперервність свідомості
  Психічні функції, які підтримують стан без сну, увагу та усвідомлення, порушення яких може призводити до фуг, трансу та інших подібних станів.
  b 1102 Якість свідомості
  Психічні функції, порушення яких викликає зміну характеру перебування без сну, тривожність та втрату контролю, такі як марення чи стан, змінений дією лікарських препаратів.
  b 1108 Функції свідомості, інші уточнені
  b 1109 Функції свідомості, не уточнені

Загальні розумові функції усвідомлення та уваги, включаючи ясність і безперервність неспаного стану.

Включено: функції ясності, безперервності та якості свідомості; втрата свідомості, кома, вегетативний стан, фуги, стан трансу, підлеглого стану , зміненого препаратом свідомості, делірію, ступору

Виключено: функції орієнтованості (b114); вольові та спонукальні функції (b130); функції сну (b134)

 • b 114  Функції орієнтованості
  b 1140 Орієнтація у часі
  Психічні функції, що відповідають за усвідомлення дня тижня, числа, місяця та року
  b 1141 Орієнтація на місці
  Психічні функції, що відповідають за усвідомлення свого місця розташування, як, наприклад, свого безпосереднього оточення, свого міста, країни.
  b 1142 Орієнтація в особистості
  Психічні функції, які забезпечують усвідомлення своєї власної особистості та особистостей в безпосередньому оточенні.
  b 11420 Орієнтація у власній особистості
  Психічні функції, які забезпечують усвідомлення своєї власної особистості.
  b 11421 Орієнтація по відношенню до інших
  Психічні функції, які забезпечують усвідомлення ідентичності інших особистостей в своєму безпосередньому оточенні.
  b 11428 Орієнтація в особистості, інша уточнене
  b 11429 Орієнтація в особистості, не уточнене
  b 1148 Функції орієнтації, інші уточнені
  b 1149 Функції орієнтації, не уточнені

Загальні розумові функції усвідомлення себе та визначення ставлення до себе, іншим, до часу та навколишнього оточення.

Включено: функції орієнтованості у часі, місці та особистості; орієнтованості по відношенню до себе та інших; дезорієнтація в часі, місці та особистості

Виключено: функції свідомості (b110); функції уваги (b140); функції пам’яті (b144)

 • b117 Інтелектуальні функції

Загальні розумові функції, які потрібні, щоб розуміти і конструктивно поєднувати різні розумові функції, включаючи всі пізнавальні функції та їх розвиток протягом життя.

Включено: функції інтелектуального зростання; інтелектуальна затримка, розумова затримка, деменція

Виключено: функції пам’яті (b144); функції мислення (b160); пізнавальні функції високого рівня (b164)

 • b122 Глобальні психосоціальні функції

Загальні розумові функції та їх розвиток протягом життя, які потрібні для розуміння та конструктивного об’єднання різних розумових функцій, що ведуть до формування міжособистісних навичок, необхідних для встановлення відповідних соціальних взаємодій певного значення та з певною метою.

Виключено: такі порушення, як аутизм

 • b126 Темперамент та особистісні функції
  b 1260 Екстраверсія
  Психічні функції особистісної схильності до відкритості, товариськості та демонстративності на противагу сором’язливості, обмеженості та стриманості.
  b 1261 Компроміс
  Психічні функції особистісної схильності до співпраці, дружелюбності та гнучкості на противагу ворожості, опозиції та непокори.
  b 1262 Старанність
  Психічні функції особистісної схильності до працьовитості, методичності та скрупульозності на противагу психічним функціям схильності до ліні, ненадійності та безвідповідальності.
  b 1263 Психічна стійкість
  Психічні функції особистісної схильності до врівноваженості, стабільності та стриманості на противагу дратівливості, неспокою, неврівноваженості та примхливості.
  b 1264 Відкритість до досвіду
  Психічні функції особистісної схильності до цікавості, уяви, допитливості та прагнення до отримання досвіду на противагу перебуванню в стагнації, інертності та відсутності цікавості.
  b 1265 Оптимізм
  Психічні функції особистісної схильності до бадьорості, життєрадісності, надії на краще на противагу смутку, похмурому настрою і розпачу.
  b 1266 Впевненість
  Психічні функції особистісної схильності до самовпевненості, сміливості та твердості, на противагу боязкості, невпевненості та прагненню триматися в тіні.
  b 1267 Надійність
  Психічні функції особистісної схильності до заслуги довіри та принциповості на противагу брехливості та антисоціальній поведінці.
  b 1268 Функції темпераменту та особистості, інші уточнені
  b 1268 Функції темпераменту та особистості, не уточнені

Загальні розумові функції конституційної схильності індивіда, реагування специфічним способом на ситуації, включаючи набір розумових характеристик, що відрізняється від індивіда.

Включено: функції екстраверсії, інтраверсії, компромісу, сумлінності, психічної та емоційної стабільності, відкритості; оптимізму; пошуку нового; впевненість; принциповість

Виключено: інтелектуальні функції(b117); вольові та спонукальні функції(b130); психомоторні функції(b147); функції емоцій (b152)

 • b 130 Функції волі та прагнення
  b 1300 Вольовий рівень
  Психічні функції, що відповідають за силу волі та витривалість.
  b 1301 Мотивація
  Психічні функції, що відповідають за прагнення до дії; усвідомлене або неусвідомлене прагнення до дії.
  b 1302 Апетит
  Психічні функції, що відповідають за природній потяг та бажання, особливо за природні бажання, що повторюються, – їсти та пити.
  b 1303 Прагнення
  Психічні функції, що збуджують невідкладне вживання речовин, у тому числі тих, якими можна зловживати.
  b 1304 Контроль імпульсивних потягів
  Психічні функції, що відповідають за регулювання раптових, інтенсивних спонукань до дії.
  b 1308 Функції волі та прагнення, інші уточнені
  b 1309 Функції волі та прагнення, не уточнені

Загальні розумові функції фізіологічних та психологічних механізмів, які змушують індивіда постійно просуватися до задоволення певних потреб та спільних цілей.

Включено: функції сили волі, мотивації, апетиту, сила бажання (включаючи силу бажання речовин, якими можна зловживати), контроль імпульсивних спонукань

Виключено: функції свідомості(b110); темперамент та особистісні функції (b126); функції сну (134); психомоторні функції (b147); функції емоцій(b152)

 • b 134 Функції сну
  b 1340 Кількість сну
  Психічні функції, які визначають час, що проводиться у стані сну в денному циклі та добовому ритмі.
  b 1341 Засинання
  Психічні функції, що забезпечують перехід від неспання до сну.
  b 1342 Підтримання сну
  Психічні функції, що підтримують стан сну.
  b 1343 Якість сну
  Психічні функції, які забезпечують природний сон, приводять до оптимального фізичного і психічного відпочинку та розслаблення.
  b 1344 Функції, залучені до циклу сну
  Психічні функції, що забезпечують сон зі швидкими рухами очей (ШРО), асоційованими із сновидіннями, і сон з повільними рухами очей (ПРО), які, характеризують сон як час зниженої фізіологічної і психічної активності (швидкий і повільний сон).
  b 1348 Функції сну, інші уточнені
  b 1349 Функції сну, не уточнені

Загальні розумові функції періодичного, оборотного та селективного фізичного та розумового усунення безпосередньо від навколишнього середовища, що супроводжується характерними фізіологічними змінами.

Включено: функції кількості сну, засипання, підтримання та якості сну; функції, залучені в цикл сну, наприклад у розвиток безсоння, гіперсомнії та нарколепсії

Виключено: функції свідомості (b110); вольові та спонукальні функції (b130); функції уваги (b140); психомоторні функції (b147)

 • b139 Глобальні розумові функції, інші уточнені та не уточнені

СПЕЦИФІЧНІ РОЗУМОВНІ ФУНКЦІЇ (b140-b189)

 • b 140  Функції уваги
  b 1400 Стійкість уваги
  Психічні функції, що забезпечують концентрацію уваги на необхідний період часу.
  b 1401 Переключення уваги
  Психічні функції, що дозволяють переключати концентрацію уваги з одного подразника на інший.
  b 1402 Розподілення уваги
  Психічні функції, що дозволяють зосереджуватися на двох і більше подразниках одночасно.
  b 1403 Зосередження уваги
  Психічні функції, що дозволяють зосереджуватися на однакових подразниках двом і більше людям, наприклад, як дитина і вихователь, обидва зосереджені на одній іграшці.
  b 1408 Функції уваги, інші уточнені
  b 1409 Функції уваги, не уточнені

Специфічні розумові функції зосередженості на зовнішніх стимулах чи внутрішніх переживаннях протягом необхідного періоду часу.

Виключено: функції підтримки уваги, зміни уваги, поділу уваги, здатності приділяти увагу; концентрація; розсіяність

Виключено: функції свідомості (b110); вольові та спонукальні функції (b130); функції сну (b134); функції пам’яті (b144); психомоторні функції (b147); функції сприйняття (b156)

 • b 144 Функції пам’яті
  b 1440 Короткочасна пам’ять
  Психічні функції, які обумовлюють тимчасове, минуще збереження пам’яті тривалістю приблизно 30 секунд, після чого інформація втрачається, якщо не закріплюється в довготривалій пам’яті.
  b 1441 Довготривала пам’ять
  Психічні функції системи пам’яті для тривалого зберігання інформації, що надходить від короткострокової пам’яті, одночасно з автобіографічною пам’яттю про минулі події та семантичною пам’яттю мови і фактів.
  b 1442 Відтворення того, що зберігається в пам’яті
  Специфічні психічні функції відтворення інформації, накопиченої в довготривалій пам’яті та доведення її до свідомості.
  b 1448 Функції пам’яті, інші уточнені
  b 1449 Функції пам’яті, не уточнені

Специфічні розумові функції реєстрації, зберігання інформації та відновлення її у разі потреби.

Включено: функції короткочасної та довготривалої пам’яті, негайної, недавньої та відстроченої пам’яті; проміжок запам’ятовування; відтворення що зберігається у пам’яті; запам’ятовування; функції, що використовуються у повторенні та вивченні, наприклад, відповідальні за появу номінальної, селективної і дисоціативної амнезії

Виключено: функції свідомості (b110); функції орієнтованості (b114); інтелектуальні функції (b117); функції уваги (b140); функції сприйняття (b156); функції мислення (b160); пізнавальні функції високого рівня (b164); розумові функції мови (b167); функції обчислення (b172)

 • b 147 Психомоторні функції
  b 1480 Психомоторний контроль
  Психічні функції, які регулюють моторні та психічні компоненти поведінки, тобто швидкість і час відповіді, наприклад, при втраті контролю виникає психомоторна затримка (рух і мова повільні; зниження жестикуляції і мимовільних рухів) або психомоторне збудження (підвищена поведінкова і когнітивна активність, яка, зазвичай, непродуктивна і часто виникає у відповідь на внутрішню напруженість, наприклад, постукування пальцями ніг, заломлення рук, хвилювання або занепокоєння).
  b 1481 Якість психомоторних функцій
  Психічні функції, що забезпечують невербальну поведінку, її певну послідовність і характер її допоміжних компонентів, таких, як координація рук і очей або ходьби.
  b 1488 Психомоторні функції, інші уточнені
  b 1489 Психомоторні функції, не уточнені

Специфічні розумові функції одночасного контролю моторної та психічної діяльності на рівні організму.

Виключено: функції психомоторного контролю, наприклад, психомоторного стримування, порушення і ажитації, постуризація, кататонія, негативізм, амбівалентність, ехопраксія і ехолалія; якість психомоторних функцій

Виключено: функції свідомості (b110); функції орієнтованості (b114); інтелектуальні функції (b117); вольові та спонукальні функції (b130); функції уваги (b140); розумові функції мови (b167); розумові функції з виконання послідовних складних рухів (b176)

 • b 152 Функції емоцій
  b 1520 Доречність емоцій
  Психічні функції, що забезпечують відповідність почуттів або афекту ситуації, як наприклад, щастя при отриманні хороших новин.
  b 1521 Регуляція емоцій
  Психічні функції, які контролюють переживання і прояв афекту.
  b 1522 Діапазон емоцій
  Психічні функції, що забезпечують весь спектр пережитих афектів і почуттів, таких як любов, ненависть, занепокоєння, скорбота, радість, страх і гнів.
  b 1528 Функції емоцій, інші уточнені
  b 1529 Функції емоцій, не уточнені

Специфічні розумові функції, що стосуються чуттєвих та афективних компонентів розумових процесів.

Включено: функції адекватності емоцій, регулювання та діапазону емоцій; афект; печаль, щастя, кохання, страх, гнів, ненависть, напруженість, неспокій, радість, горе; нестійкість емоцій; згладжування афекту

Виключено: темперамент та особистісні функції (b126); вольові та спонукальні функції (b130)

 • b 156 Функції сприйняття
  b 1560 Слухове сприйняття
  Психічні функції, залучені в розпізнавання звуків, тонів, їх висоти і інших акустичних подразників.
  b 1561 Зорове сприйняття
  Психічні функції, залучені в розпізнавання форми, розміру, кольору та інших зорових подразників.
  b 1562 Нюхове сприйняття
  Психічні функції, залучені в розпізнавання відтінків запахів.
  b 1563 Смакове сприйняття
  Психічні функції, залучені в розпізнавання відтінків смаку, таких як солодке, кисле, солоне, гірке, відчутних язиком.
  b 1564 Тактильне сприйняття
  Психічні функції, залучені в розпізнавання відмінностей в текстурі, таких як шорсткі або гладкі подразники, що відчуваються при дотику.
  b 1565 Візуально-просторове сприйняття
  Психічна функція, залучена в розпізнавання місця розташування об’єктів в навколишньому середовищі або стосовно один одного.
  b 1568 Функції сприйняття, інші уточнені
  b 1569 Функції сприйняття, не уточнені

Специфічні розумові функції розпізнавання та інтерпретації сенсорних стимулів.

Включено: функції слухового, зорового, нюхового, смакового, тактильного та просторового сприйняття, наприклад, галюцинація або ілюзія

Виключено: функції свідомості (b110); функції орієнтованості (b114); функції уваги (b140); функції пам’яті (b144); розумові функції мови (b167); зір та пов’язані з ним функції (b210-b229); слух та вестибулярні функції (b230-b249); додаткові сенсорні функції (b250-b279)

 • b 160 Функції мислення
  b 1600 Темп мислення
  Психічні функції, що керують швидкістю процесу мислення.
  b 1601 Форма мислення
  Психічні функції, що організовують процес мислення, його зв’язність і логічність.
  Включено: порушення послідовності мислення, поверховість і ґрунтовність
  b 1602 Зміст мислення
  Психічні функції, що складають ідеї, які присутні в процесі мислення і організовуються в поняття.
  Включено: порушення у вигляді ілюзій, надцінних ідей та соматизації
  b 1603 Контроль мислення
  Психічні функції, що забезпечують вольовий контроль мислення, усвідомлюваний особистістю.
  Включено: порушення у вигляді уповільненого розмірковування, нав’язливих ідей, передавання думок на відстані
  b 1608 Функції мислення, інші уточнені
  b 1609 Функції мислення, не уточнені

Специфічні розумові функції, пов’язані з розумовим процесом.

Включено: функції темпу, форми, контролю та змісту думки; цілеспрямоване мислення, не цілеспрямоване мислення; логічні функції думки, наприклад, домінування думки, політ думки, розумовий блок, безладність думки, докладність</em >, помилки, нав’язливі ідеї і  компульсивне мислення

Виключено: інтелектуальні функції (b117); функції пам’яті (b144); психомоторні функції (b147); функції сприйняття (b156); пізнавальні функції високого рівня (b164); розумові функції мови (b167); функції обчислення (b172)

 • b 164 Пізнавальні функції високого рівня
  b 1640 Абстрагування
  Психічні функції створення загальних думок, якостей або характеристик, що випливають із них, та їх відмінностей від конкретної реальності, специфічних предметів або обставин.
  b 1641 Організація і планування
  Психічні функції координування частин в ціле, систематизації; психічна функція, залучена в розробку методу поведінки або дії.
  b 1642 Управління часом
  Психічні функції розташування подій в хронологічній послідовності, закріплення відрізка часу за будь-якими подіями та видами діяльності.
  b 1643 Когнітивна гнучкість
  Психічні функції зміни стратегій або перемикання когнітивних патернів, особливо тих, які залучені до вирішення проблем.
  b 1644 Проникливість
  Психічні функції усвідомлення і розуміння себе і своєї поведінки.
  b 1645 Судження
  Психічні функції, залучені в здатність розрізнення та оцінки різних думок, наприклад які беруть участь у формуванні думки.
  b 1646 Вирішення проблем
  Психічні функції ідентифікації, аналізу та об’єднання незв’язаної або суперечливої інформації у вигляді рішення.
  b 1648 Когнітивні функції вищого рівня, інші уточнені
  b 1649 Когнітивні функції вищого рівня, не уточнені

Специфічні розумові функції, залежні в основному від лобових часток мозку, включаючи складну цілеспрямовану поведінку, наприклад, прийняття рішень, абстрактне мислення, планування та виконання задуманого, гнучкість мислення, вибору адекватної поведінки за певних обставин; звані виконавчі функції.

Включено: функції абстрагування та організації мислення, управління часом, розуміння та судження, формування концепції, категоризації, гнучкості пізнання

Виключено: функції пам’яті (b144); функції мислення (b160); розумові функції мови (b167); функції обчислення (b172)

 • b 167 Розумні функції мови
  b 1680 Сприйняття мови
  Специфічні психічні функції декодування повідомлень в усній, письмовій чи інших формах, таких як мова знаків для отримання їхнього значення.
  b 16800 Сприйняття усної мови
  Психічні функції декодування усних повідомлень для розуміння їхнього значення.
  b 16801 Сприйняття писемної мови
  Психічні функції декодування письмових повідомлень для розуміння їхнього значення.
  b 16802 Сприйняття мови знаків
  Психічні функції декодування повідомлень, які використовують знаки, зроблені руками або іншими способами для розуміння їхнього значення.
  b 16808 Сприйняття мови, інше уточнене
  b 16809 Сприйняття мови, не уточнене
  b 1681 Вираження за допомогою мовлення
  Специфічні психічні функції, необхідні для передачі сенсу повідомлень усною, письмовою, знаковою та іншими формами мовлення.
  b 16810 Вираження за допомогою усного мовлення
  Психічні функції, необхідні для створення осмислених усних повідомлень.
  b 16811 Вираження за допомогою писемного мовлення
  Психічні функції, необхідні для створення осмислених письмових повідомлень.
  b 16812 Вираження за допомогою мови знаків
  Психічні функції, необхідні для створення осмислених повідомлень, що використовують знаки, зроблені руками або іншими рухами.
  b 16818 Вираження за допомогою мовлення, інше уточнене
  b 16819 Вираження за допомогою мовлення, не уточнене
  b 1682 Інтегративні функції мовлення
  Психічні функції, що забезпечують семантичне і символічне значення, граматичну структуру і поняття для створення повідомлень в усній, письмовій чи інших формах мови.
  b 1688 Психічні функції мовлення, інші уточнені
  b 1689 Психічні функції мовлення, не уточнені

Специфічні розумові функції розпізнавання та використання знаків, символів та інших компонентів мови.

Виключено: функції сприйняття та розшифровки усного, письмового мовлення або інших форм мови типу мови знаків; функції вираження у вигляді усного, писемного мовлення або інших форм мови; інтегральні функції мови, мови та письма, наприклад, відповідальні за появу афазії сприйняття, висловлювання, Брока, Вернике і провідникової

Виключено: функції уваги (b140); функції пам’яті (b144); функції сприйняття(b156); функції мислення (b160); пізнавальні функції високого рівня (b164); функції обчислення (b172); розумові функції виконання складних рухів (b176); глава 2 Сенсорні функції та біль; розділ 3 Функції голосу та мовлення

 • b 172 Функції обчислення
  b 1720 Прості обчислення
  Психічні функції рахунку за допомогою цифр, такі як додавання, віднімання, множення і ділення.
  b 1721 Складні обчислення
  Психічні функції перекладу словесних проблем в арифметичні дії, переведення математичних формул в арифметичні дії та інші складні маніпуляції, що включають цифри.
  b 1728 Функції обчислення, інші уточнені
  b 1729 Функції обчислення, не уточнені

Специфічні розумові функції визначення, апроксимації та маніпулювання математичними символами і процесами.

Виключено: функції додавання, віднімання та інших простих математичних обчислень; функції складних математичних дій

Виключено: функції уваги (b140); функції пам’яті (b144); функції мислення (b160); пізнавальні функції високого рівня (b164); розумові функції мови (b167)

 • b 176 Розумні функції послідовних складних рухів

Специфічні розумові функції послідовних та координованих складних, цілеспрямованих рухів.

Виключено: порушення, такі як ідеаторна, ідеокінетична, одягання, окуломоторна і мовна апраксія</em >

Виключено: психомоторні функції (b147); пізнавальні функції високого рівня (b164); глава 7. Нервово-м’язові, скелетні та рухові функції

 • b 180 Функції самовідчуття та відчуття часу
  b 1800 Самоусвідомлення
  Специфічні психічні функції усвідомлення своєї власної особистості та власного становища в реальному оточенні.
  Включено: порушення, такі як деперсоналізація і дереалізація
  b 1801 Образ тіла
  Специфічні психічні функції, пов’язані з уявленням і усвідомленням свого власного тіла.
  Включено: порушення, такі як фантомна кінцівка і відчуття зайвої повноти або зайвої худорлявості
  b 1802 Відчуття часу
  Специфічні психічні функції суб’єктивного відчуття тривалості та перебігу часу.
  Включено: порушення, такі як відчуття «ніколи не баченого» або «вже баченого»
  b 1808 Функції самоусвідомлення і відчуття часу, інші уточнені
  b 1809 Функції самоусвідомлення і відчуття часу, не уточнені

Специфічні розумові функції, що стосуються ідентифікації себе, свого тіла, становища у реальному оточенні й у часі.

Виключено: самовідчуття, образ тіла, відчуття часу

 • b 189Специфічні розумові функції, інші уточнені та не уточнені
 • b 198 Розумові функції, інші уточнені
 • b 199 Розумні функції, не уточнені