• e 510 Служби, адміністративні системи та політика виробництва споживчих товарів

Служби, адміністративні системи та політика, які організовують та забезпечують виробництво товарів та виробів, які споживаються або використовуються людьми.

 • e 515 Служби, адміністративні системи та політика архітектури та будівництва

Служби, адміністративні системи та політика проектування та будівництва громадських та приватних будівель.
Виключено: служби, адміністративні системи та політика утримання територій (e520)

 • e 520 Служби, адміністративні системи та політика утримання територій

Служби, адміністративні системи та політика планування, утримання та розвитку громадських територій (наприклад, парків, лісів, узбережжя, боліт) та приватних територій у сільській, приміській та міській місцевості.
Виключено: служби, адміністративні системи та політика архітектури та будівництва (e515)

 • e 525 Житлові служби, адміністративні системи та політика

Служби, адміністративні системи та політика, що забезпечують людей притулком, житлом або місцем проживання.

 • e 530 Служби, адміністративні системи та політика комунального господарства

Служби, адміністративні системи та політика підприємств комунального господарства, що забезпечують обслуговування населення водою, паливом, електрикою, санітарними послугами, громадським транспортом та іншими основними послугами.
Виключено: служби, адміністративні системи та політика захисту громадян (e545)

 • e 535 Служби, адміністративні системи та політика зв’язку

Служби, адміністративні системи та політика для передачі інформації та обміну інформацією.

 • e 540 Транспортні служби, адміністративні системи та політика

Служби, адміністративні системи та політика, що забезпечують пересування або переміщення людей або товарів з одного місця до іншого.

 • e 545 Служби, адміністративні системи та політика захисту громадян

Служби, адміністративні системи та політика, призначені для захисту людей та власності.
Виключено: служби, адміністративні системи та політика комунального господарства(e530)

Цей розділ відноситься:

   1. До служб, що пропонують послуги, що склалися програмами діям у різних сферах життя для задоволення потреб індивіда (включаючи осіб, які забезпечують послугами цих служб). Служби можуть мати громадський, приватний чи добровільний характер і можуть бути організовані на місцевому рівні, рівні певної спільноти, регіональному, республіканському, державному, національному або міжнародному рівнях підприємцями, асоціаціями, організаціями, агентствами чи урядом. Продукт, запропонований цими службами, може бути спільним, адаптованим або розробленим спеціально.
   2. До адміністративних систем, які включають адміністративний контроль механізми організації, встановлені місцевою, регіональною, національною, міжнародною владою або іншою визнаною владою. Ці адміністративні системи призначені для організації, контролю та моніторингу діяльності служб, що пропонують послуги, сформованих програм та дій у різних різних сферах життя.
   3. До політики, яка включає правила, інструкції, стандарти, встановлені місцевою, регіональною, національною, міжнародною владою або іншою визнаною владою, Відповідно до політики здійснюється діяльність та регулюються системи організації, контролю та моніторингу діяльності служб, що пропонують послуги, сформованих програм та дій у різних різних сферах життя за ними.

 • e 550 Служби, адміністративні системи та політика правосуддя

Служби, адміністративні системи та політика, що стосуються юридичної системи країни.

 • e 555 Послуги, адміністративні системи та політика асоціацій та організацій

Служби, адміністративні системи та політика, що стосуються груп людей, об’єднаних спільними некомерційними інтересами, часто пов’язаних членством.

 • e 560 Служби, адміністративні системи та політика засобів масової інформації

Служби, адміністративні системи та політика масового забезпечення послугами радіо, телебачення, газет та інтернету.

 • e 565 Економічні служби, адміністративні системи та політика

Служби, адміністративні системи та політика, пов’язані з усією системою виробництва, розподілу, споживання та використання товарів та послуг.
Виключено: служби, адміністративні системи та політика соціального захисту (e570)

 • e 570 Служби, адміністративні системи та політика соціального страхування

Служби, адміністративні системи та політика, призначені для забезпечення матеріальної підтримки людям, які потребують соціальної допомоги через вік, бідність, відсутність роботи, стан здоров’я або обмеження життєдіяльності; ця підтримка фінансується із загального податку чи фондів.
Виключено: економічні служби, адміністративні системи та політика (e565)

 • e 575 Служби, адміністративні системи та політика загальної соціальної підтримки

Служби, адміністративні системи та політика, націлені на забезпечення підтримки тих, хто потребує допомоги в таких сферах як здійснення покупок, ведення домашнього господарства, користування транспортними засобами, турбота про себе та інших, необхідних для повноцінного функціонування у суспільстві.
Виключено: персонал, який здійснює догляд та допомогу (e340); служби, адміністративні системи та політика соціального захисту (e570); служби, адміністративні системи та політика охорони здоров’я (e580)

 • e 580 Служби, адміністративні системи та політика охорони здоров’я

Служби, адміністративні системи та політика для запобігання хвороб та лікування, забезпечення медичною реабілітацією та пропаганди здорового способу життя.
Виключено: служби, адміністративні системи та політика загальної соціальної підтримки (e575)

 • e 585 Служби, адміністративні системи та політика освіти та навчання

Служби, адміністративні системи та політика для набуття та вдосконалення знань, досвіду та професійно-технічних чи художніх навичок. Дивись Міжнародну стандартну класифікацію освіти ЮНЕСКО (ISCED).

 • e 590 Служби, адміністративні системи та політика праці та зайнятості

Служби, адміністративні системи та політика, призначені для пошуку підходящої роботи безробітним або людям, які шукають іншу роботу, або здійснюють підтримку індивідів, що шукають просування по службі.
Виключено: економічні служби, системи та політика (e565)

 • e 595 Політичні структури, системи та політика

Структури, системи та політика, пов’язані з голосуванням, виборами та управлінням у країні, регіоні та спільноті, а також у міжнародних організаціях.

 • e 598 Служби, системи та політика, інші уточнені
 • e 599 Служби, системи та політика, які не уточнені