Цей розділ стосується установок, що є видимим результатом звичаїв, правил, ідеології, цінностей, норм, релігії та інших переконань. Ці установки впливають на індивідуальну поведінку та соціальне життя на всіх рівнях відносин, від міжособистісних та відносин у співтоваристві до політичних, економічних та юридичних відносин, наприклад: індивідуальне чи суспільне ставлення до людської гідності іншого індивіда, цінності людини як особистості, прояв цих відносин позитивним та заохочувальним або негативним та дискримінаційним чином (наприклад, таврувати, підганяти під шаблон, розглядати як другорядну або нехтувати особистістю).

Установки людей класифіковані по відношенню до кого-небудь у певному положенні або ситуації. Це не стосунки особистості. Індивідуальні установки розподілені за категоріями так само, як перелік, що відноситься до підтримки та взаємозв’язків у 3-му розділі факторів довкілля. Цінності та переконання окремо від установок не кодуються, оскільки вважається, що вони їх визначають.


 • e 410 Індивідуальні установки сім’ї та найближчих родичів

Загальні або специфічні думки та точки зору близьких родичів у сім’ї щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 415 Індивідуальні установки віддалених родичів

Загальні або специфічні думки та точки зору дальних родичів щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 420 Індивідуальні установки друзів

Загальні або специфічні думки і точки зору друзів щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 425 Індивідуальні установки знайомих, однолітків, колег, сусідів та членів спільноти

Загальні або специфічні думки та точки зору знайомих, однолітків, колег, сусідів та членів спільноти щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 430 Індивідуальні установки осіб, які володіють владою та авторитетом

Загальні або специфічні думки та точки зору осіб, які мають владу та авторитет щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 435 Індивідуальні установки підлеглих

Загальні або специфічні думки і точки зору підлеглих щодо особи або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 440 Індивідуальні установки персоналу, що доглядає та допомагає

Загальні або специфічні думки і точки зору персоналу, що здійснює догляд та допомогу, щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 445 Індивідуальні установки сторонніх осіб

Загальні або специфічні думки і точки зору сторонніх осіб щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 450 Індивідуальні установки професійних медичних працівників

Загальні або специфічні думки і точки зору професійних медичних працівників щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 455 Індивідуальні установки інших професійних працівників

Загальні або специфічні думки та точки зору професійних працівників сфер, пов’язаних зі здоров’ям, щодо особистості або інших питань (наприклад, соціальних, політичних та економічних проблем), які впливають на поведінку та дії індивіда.

 •  e 460 Громадські установки

Загальні або специфічні думки і точки зору, що загалом поділяються людьми однієї культури, суспільства, субкультури або будь-якої іншої соціальної групи, щодо інших індивідів або питань, що стосуються соціальних, політичних та економічних проблем, що впливають на індивідуальну чи групову поведінку та дії індивідів.

 • e 465 Соціальні норми, методи та ідеології

Звичаї, методи, правила і абстрактні системи цінностей і нормативних вірувань (наприклад, ідеологія, нормативні загальнолюдські уявлення і філософія моралі), що виникають із соціального контексту і які торкаються чи формують суспільні та індивідуальні методи та поведінку, тобто. соціальні норми моралі та релігійної поведінки або етикету; релігійні доктрини і визначені ними норми та методи; норми поведінки на ритуалах чи громадських зборах.

 • e 498  Установки та інші уточнені
 •  e 499 Установки, які не уточнені