Цей розділ включає дані про людей або тварин, які забезпечують практичну фізичну або емоційну підтримку, турботу, захист і допомогу у взаємовідносинах з іншими людьми у своєму будинку, на робочому місці, в школі , в іграх або інших аспектах щоденної діяльності. Цей розділ не стосується установок людини або людей, які забезпечують підтримку. Описувані фактори навколишнього середовища це не індивіди або тварини як такі, а їхня фізична та емоційна підтримка.


 • e 310 Сім’я та найближчі родичі

Індивіди, пов’язані народженням, шлюбом або іншими відносинами, визнаними в культурному середовищі як близькі, наприклад подружжя, партнери, батьки, кревні брати та сестри, діти, опікуни, прийомні батьки, бабусі та дідусі.

Виключено: віддалені родичі (e315); персонал, що здійснює догляд та допомогу (е340)

 •  e 315 Віддалені родичі

Індивіди, пов’язані через відносини сім’ї чи шлюбу чи інші відносини, визнані у культурному середовищі, як близьке спорідненість, наприклад тітки, дядьки, племінники.

Виключено: сім’я та найближчі родичі (e310)

 •  e 320 Друзі

Індивіди, з якими близькі відносини, що продовжуються, характеризуються повною довірою і взаємодопомогою.

 •  e 325 Знайомі, однолітки, колеги, сусіди та члени спільноти

Індивіди, які є один одному знайомими, рівними за становищем, колегами, сусідами та членами спільноти, у ситуаціях роботи, навчання, відпочинку або в інших аспектах життя, та ті, хто поділяє такі демографічні особливості як вік, стать, релігія, етнічна приналежність чи має загальні інтереси.

Виключено: служби асоціацій та організацій (e5550)

 •  e 330 Особи, які володіють владою та авторитетом

Індивіди, які відповідають за прийняття рішень щодо інших, і ті, хто має певний соціальний вплив або владу, засновані на їхньому соціальному, економічному, культурному чи релігійному становищі в суспільстві, наприклад, викладачі, роботодавці, особи, які здійснюють контроль, релігійні лідери, їх заступники , опікуни та довірені особи.

 •  e 335 Підлеглі

Індивіди, чий щоденний розпорядок життя схильний до впливу з боку людей, наділених владою та авторитетом на роботі, у школі або в інших обставинах, наприклад студенти, працівники та рядові члени релігійної групи.

Виключено: сім’я та найближчі родичі (e310)

 •  e 340 Персонал, який здійснює догляд та допомогу

Індивіди, які забезпечують необхідними послугами інших індивідів, з метою підтримки їх у щоденній діяльності та у виконанні роботи, у навчанні чи інших ситуаціях; чия діяльність здійснюється через громадські, приватні фонди або на добровільній основі, наприклад: особи, які забезпечують спеціальні умови для роботи вдома, персональні помічники, помічники у транспорті та здійснюють іншу підтримку, що здійснюють допомогу за плату, няні та інші, що займаються безпосередньою допомогою та доглядом .

Виключено: сім’я та найближчі родичі (e310); далекі родичі (e315); друзі (e320); cслужби загальної соціальної підтримки (e5750); професійні медичні працівники (e355)

 •  e 345 Сторонні особи

Незнайомі індивіду, а також ті, з ким будь-які відносини та зв’язки відсутні або не встановлені, включаючи невідомих індивіду осіб, але які поділяють із ним будь-яку життєву ситуацію; наприклад, особи, які тимчасово заміняють викладачів, співробітників або соціальних працівників.

 •  e 350 Домашні тварини

Тварини, які забезпечують фізичну, емоційну або психологічну підтримку, наприклад домашні тварини, що утримуються в квартирі (собаки, кішки, птиці, риби тощо), сільськогосподарські тварини та худобу, тварини для персонального пересування та перевезення.

Виключено: тварини (e2201); власність і капітал (e165)

 •  e 355 Професійні медичні працівники

Усі особи, які забезпечують медичне обслуговування в системі охорони здоров’я, наприклад: лікарі, медсестри, фізіотерапевти, профпатологи, логопеди, сурдологи, ортопеди-травматологи або медико-соціальні працівники.

Виключено: працівники інших професійних сфер (e360)

 •  e 360 Працівники інших професійних сфер

Усі особи, які забезпечують обслуговування поза системою охорони здоров’я, наприклад: адвокати, викладачі, архітектори, проектувальники або будь-які інші професіонали.

Виключено: професійні медичні працівники (e355)

 •  e 398 Підтримка та взаємозв’язки, інші уточнені
 •  e 399 Підтримка та взаємозв’язки, не уточнені