Цей розділ включає дані про живі та неживі елементи природного або фізичного середовища і тих складових навколишнього середовища, які були змінені людиною, а також про характеристики людської популяції у цьому навколишньому середовищі.


 • e 210 Фізична географія

Особливості сухопутного та водного ландшафту.

Включено: особливості географії, що включає орографію (рельєф, його якісні та кількісні характеристики, включаючи висоту над рівнем моря) та гідрографію (водні об’єкти, наприклад озера, річки, моря)

 •  e 215 Населення

Групи людей, що живуть у цьому навколишньому середовищі, мають однаковий спосіб адаптації до навколишнього середовища.

Включено: демографічні зміни та щільність населення

 •  e 220 Флора та фауна

Рослини та тварини.

Виключено: домашні тварини (e350); населення (e215)

 • e 225 Клімат

Метеорологічні характеристики та події, погода.

Включено: температура, вологість, атмосферний тиск, опади, вітер, сезонні зміни

 • e 230 Природні явища

Події, пов’язані з географічними та атмосферними змінами, що призводять до руйнування фізичного середовища індивіда, які зустрічаються регулярно або нерегулярно, наприклад землетруси і небезпечні або руйнівні стихійні явища, такі як торнадо, урагани, тайфуни, повені, лісові пожежі.

 •  e 235 Зміни у природі, зроблені людиною

Порушення або несприятливі зміни природного оточення, спричинені людьми, які можуть призводити до несприятливої ​​зміни повсякденного життя людей, наприклад події чи стану, пов’язані з конфліктами та війнами, тобто. переміщення людей, руйнування соціальної інфраструктури, будинків; екологічні лиха, такі як забруднення землі, води чи повітря (отруйні плями).

 •  e 240 Світло

Електромагнітне випромінювання, яке робить речі видимими, у вигляді сонячного або штучного світла (свічки, масляні або гасові лампи, вогонь та електрика) і яке може дратувати або забезпечувати корисною інформацією про навколишній світ.

Включено: якість світла, інтенсивність світла, колірний контраст

 • e 245 Зміни, пов’язані з часом

Природні регулярні або передбачувані тимчасові зміни.

Включено: цикли – день/ніч та місячні цикли

 • e 250 Звук

Явлення, яке можна почути, таке як стукіт, дзвін, грім, свист, зойки або гудіння будь-якого рівня, тембру або тональності, яке може дратувати або забезпечувати корисною інформацією про навколишній світ.

Включено: інтенсивність та якість звуку

 •  e 255 Вібрація

Регулярні або нерегулярні коливальні рухи об’єкта або індивіда, спричинені фізичним впливом, наприклад: коливання, тремтіння, швидкі переривчасті рухи речей, будівель або людей, спричинені малим або великим технічним обладнанням, літаком та вибухом.

Виключено: природні явища (e230) типу вібрації або коливання землі, спричинені землетрусом

 •  e 260 Якість повітря

Характеристики атмосфери (зовні будівель) або повітря в закритих приміщеннях (всередині будівель), які можуть дратувати або забезпечувати корисну інформацію про навколишній світ.

Включено: якість повітря в приміщеннях та зовні

 •  e 298 Природне оточення та зміни довкілля, здійснені людиною, інші уточнені
 •  e 299 Природне оточення та зміни навколишнього середовища, здійснені людиною, не уточнені