Цей розділ відноситься до тих дій і завдань, які потрібні, щоб займатися організованим громадським життям поза сім’єю, включатися в життя окремих спільнот, всього суспільства та в цивільні сфери життя.


  • d 910 Життя у спільнотах

Включення у всі аспекти соціального життя спільнот, наприклад, у діяльність благодійних організацій, клубів або професійних громадських організацій.
Включено: неформальні об’єднання, формальні асоціації; церемонії
Виключено: неоплачувану роботу (d855); відпочинок та дозвілля (d920); релігія та духовна практика (d930); політичне життя та громадянство (d950);

  • d 920 Відпочинок та дозвілля

Включення в будь-які форми ігор, відпочинку або дозвілля, наприклад, неофіційно або офіційно організовані ігри та спортивні змагання, оздоровчі програми, програми відпочинку та розваги або перемикання; відвідування художніх галерей, музеїв, кіно та театрів; включення до рукоділля або хобі, читання для задоволення, гру на музичних інструментах, екскурсії, туризм та подорожі для задоволення.
Включено: ігри, спортивні змагання, мистецтво та культура, рукоділля, хобі, неформальне спілкування
Виключено: їзда верхи (d480); оплачувана та неоплачувана робота (d850 та d855); релігія та духовна практика (d930); політичне життя та громадянство (d950)

  • d 930 Релігія та духовна практика

Включення в релігійні або духовні дії, організації та заходи для самореалізації, пошуку сенсу, релігійних та духовних цінностей, єднання з іншими у визнанні божественної сили, наприклад, відвідування церкви, храму, мечеті , синагоги; молитви та релігійні піснеспіви, духовне споглядання.
Включено: традиційна релігія та духовна практика

  • d 940 Права людини

Отримання задоволення від реалізації загальновизнаних на національному та міжнародному рівнях прав, що надаються тільки з принципу гуманності, таких як “Декларація прав людини” Організації Об’єднаних Націй (1948) та “Стандартні правила щодо створення рівних можливостей людям з обмеженнями життєдіяльності” (1993); право на самовизначення та автономію; право розпоряджатися своєю долею.
Виключено: політичне життя та громадянство (d950)

  • d 950 Політичне життя та громадянство

Включення в соціальне, політичне життя суспільства та управління, використання юридичного статусу громадянина, реалізація та отримання пов’язаних з цим прав, привілеїв та обов’язків, наприклад, право обирати та бути обраним, право вступати у політичні організації; реалізація прав і свобод, пов’язаних з громадянством (наприклад, права свободи слова, організацій, совісті, захисту від необґрунтованого обшуку та арешту, права на захист, суд та інші юридичні права на захист проти дискримінації); використання юридичного становища громадянина.
Виключено: права людини (d940)

  • d 998 Життя у спільнотах, суспільне та громадянське життя, інше уточнене
  • d 999 Життя у спільнотах, суспільне та громадянське життя, не уточнене