Цей розділ відноситься до здійснення та виконання завдань та дій, необхідних у процесі роботи, зайнятості, економічних взаємин та при здобутті освіти.ОСВІТА (d810-d839)

 • d 810 Неформальна освіта

Навчання вдома або в будь-якому іншому місці, що не має офіційного статусу, наприклад, вивчення ремесел і навчання навичок від батьків або членів сім’ї, або навчання вдома.

 •  d 815 Дошкільна освіта

Навчання за програмою початкового рівня, призначеної для введення та підготовки дитини до умов обов’язкової шкільної освіти, наприклад, набуття навичок виконання щоденних завдань або заняття початковою підготовкою до школи.

 •  d 820 Шкільна освіта

Отримання допуску до школи, виконання всіх вимог школи, своїх прав та обов’язків, вивчення матеріалу з курсу навчання, предметів, виконання навчального плану програм початкової або середньої освіти, включаючи регулярне відвідування школи, робота спільно з іншими учнями, сприйняття вказівок вчителів, організація процесу навчання, завершення виконання намічених завдань та проектів, перехід на інший етап навчання.

 •  d 825 Професійне навчання

Виконання всіх вимог програми професійно-технічного навчання і навчального плану підготовки до роботи в будь-якій професії чи спеціальності.

 •  d 830 Вища освіта

Виконання всіх вимог програми вищої школи в університетах, академіях та інших вищих навчальних закладах, а також усіх вимог навчального плану для отримання ступеня, диплома, сертифікату та інших посвідчень, наприклад, завершення курсу навчання в університеті на звання бакалавра або магістра, завершення навчання у медичній академії або в іншому вищому навчальному закладі.

 •  d 839 Освіта, інша уточнена та не уточнена

РОБОТА ТА ЗАНЯТІСТЬ (d840-d859)

 • d 840 Учнівство (підготовка до професійної діяльності)

Виконання умов та вимог програм з підготовки та спеціалізації у професії, наприклад, виконання обов’язків підмайстра, стажера в інтернатурі відданих у навчання за контрактом, учнів на виробництві.

Виключено: професійне навчання (d825)

 •  d 845 Отримання роботи, виконання та припинення трудових відносин

Пошук, знаходження та вибір роботи, прийом на роботу та прийняття умов, виконання обов’язків та просування, звільнення з роботи в установленому порядку.

Включено: пошук роботи; підготовка документів чи анкетних даних; контакт із підприємцем та підготовка до співбесіди; збереження своєї роботи; оцінка своїх професійних якостей; подання оголошення; припинення роботи

 • d 850 Оплачувана робота

Виконання всіх умов, що накладаються посадою, спеціальністю, професійною діяльністю та іншими формами зайнятості за плату, як найманий працівник з повною або частковою зайнятістю або особа, яка займається індивідуальною трудовою діяльністю, наприклад, пошук та отримання роботи, виконання роботи, відвідування роботи вчасно , як це прийнято або потрібно, контроль за роботою інших, контроль з боку інших, виконання поставлених завдань самостійно або в групі.

Включено: індивідуальна трудова діяльність, повна та часткова зайнятість

 •  d 855 Неоплачувана робота

Виконання будь-якої роботи з повною або частковою зайнятістю, в якій оплата не передбачена, включаючи організацію, виконання вимог, відвідування роботи вчасно, як прийнято або як потрібно, контроль за роботою інших, контроль з боку інших, виконання поставлених завдань самостійно або у групі, наприклад, робота волонтера, робота з почуття милосердя, робота у спільноті чи релігійній громаді на добровільній основі, добровільна робота у дворі будинку.

Виключено: розділ 6 Побутове життя

 •  d 859 Робота та зайнятість, інша уточнена та не уточнена

ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ (d860-d879)

 • d 860 Базисні економічні відносини

Заняття в будь-яких формах простих економічних відносин, наприклад, використання грошей для купівлі продовольства, обмін, продаж товарів або послуг; збереження грошей.

 •  d 865 Складні економічні відносини

Заняття у будь-яких формах складних економічних відносин, що включають обмін капіталом і власності, створення прибутку або отримання економічної вигоди, наприклад, придбання справи, фабрики або обладнання, підтримка рахунку в банку, торгівля товарами.

 •  d 870 Економічна самостійність

Розпорядження економічними ресурсами з приватних чи громадських джерел, покликаних гарантувати економічну забезпеченість для задоволення справжніх та майбутніх потреб.

Включено: особисті економічні ресурси та громадські економічні фонди

 • d 879 Економічне життя, інше уточнене і не уточнене
 •  d 898 Головні сфери життя, інші уточнені
 •  d 899 Головні сфери життя, які не уточнені