У цьому розділі розглядаються загальні та специфічні елементи спілкування за допомогою мови, знаків та символів, включаючи сприйняття та викладення повідомлень, підтримку розмови та використання засобів зв’язку та технік спілкування.СПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПІ СПІЛКУВАННЯ (d310 – d329)

 • d 310 Сприйняття усних повідомлень при спілкуванні

З’ясування прямого і розумного значень повідомлень мовлення, наприклад, розуміння, що вираз є твердженням факту або ідіоматичним виразом.

 •  d 315 Сприйняття повідомлень при невербальному способі спілкування

З’ясування прямого і розумного значень повідомлень, що передаються жестами, символами і малюнками, наприклад, розуміння того, що дитина втомлена, якщо вона потирає свої очі, або що сирена попереджає про пожежу.

Увімкнено: сприйняття жестів та рухів тіла, загальновідомих знаків та символів, малюнків та фотографій під час спілкування

 • d 320 Сприйняття повідомлень мовою формальних символів при спілкуванні

З’ясування прямого і розумного значень у повідомленнях мовою формальних символів.

 •  d 325 Сприйняття письмових повідомлень при спілкуванні

З’ясування прямого і розумного значень письмових повідомлень (включаючи мову Брайля), наприклад, спостереження за політикою в щоденних газетах або розуміння значення священного писання.

 •  d 329 Сприйняття повідомлень під час спілкування, інше уточнене та не уточнене

СПІЛКУВАННЯ – СКЛАД І ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ (d330-d349)

 • d 330 Мова

Вимова слів, фраз і довших висловів мовлення, створення простих і складних повідомлень з прямим і розумним значенням, наприклад, усне повідомлення про факт або розповідь.

 • d 335 Складання та викладення повідомлень у невербальній формі

Використання жестів, символів і малюнків для передачі повідомлень, наприклад, похитування головою при незгоді, малювання або побудова діаграми для відображення факту або складної ідеї.

Увімкнено: жестикулювання, подача знаків, символів, передача інформації за допомогою малюнку та фотографії

 • d 340 Складання та викладення повідомлень мовою формальних символів

Передача повідомлення на мові формальних символів з прямим і розумним значенням.

 • d 345 Письмові повідомлення

Передача повідомлень, з прямим і очевидним значенням, у вигляді листа, наприклад, написання листа другові.

 •  d 349 Складання та викладення повідомлень, інше уточнене та не уточнене

РОЗМОВ І СПІЛКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ І ТЕХНІК СПІЛКУВАННЯ (d350-d369)

 • d 350Розмова

Початок, підтримка і завершення обміну думками та ідеями, за допомогою усної, письмової мови, знаків або іншої мови, з однією або великою кількістю людей, зі знайомими або незнайомими людьми, за формальних чи випадкових обставин.

Увімкнено: початок, підтримка, завершення розмови, розмова з однією або великою кількістю людей

 • d 355 Дискусія

Початок, підтримання і завершення обговорення теми, з аргументами за і проти або ведення дебатів за допомогою усної, письмової мови, знаків або іншої мови, з однією або великою кількістю людей, зі знайомими або незнайомими людьми, за формальних чи випадкових обставин.

Увімкнено: дискусія з однією людиною або з багатьма людьми

 • d 360 Використання засобів зв’язку та техніки спілкування

Використання пристроїв, технік та інших засобів для спілкування, наприклад, спілкування з другом по телефону.

Увімкнено: використання телекомунікаційних пристроїв, використання друкарських машин та технік спілкування

 • d 369 Розмова та спілкування з використанням засобів зв’язку та технік спілкування, інші уточнені та не уточнені
 •  d 398 Спілкування, інше уточнене
 •  d 399 Спілкування не уточнене