Цей розділ відноситься до загальних аспектів виконання окремих або багатопланових завдань, організації розпорядку і подолання стресу. Ці пункти можуть використовуватися разом з більш певними завданнями або діями для уточнення характеристик виконання завдань за різних обставин.


  • d 210 Виконання окремих завдань

Виконання простих, складних і координованих дій, що мають відношення до розумових та фізичних компонентів виконання завдань, наприклад, ініціювання завдання, організація часу, місця та матеріальних ресурсів для виконання завдання, стимулювання виконання завдання, виконання, завершення та здатність не відступати від виконання завдання.

Увімкнено: виконання простих або складних завдань, виконання окремих завдань самостійно або в групі

Виключено: набуття практичних навичок (d155); вирішення проблем (d175); прийняття рішень (d177); виконання багатопланових завдань (d220)

  • d 220 Виконання багатопланових завдань

Послідовне або одночасне виконання простих, складних та координованих дій, що є частиною багатопланових, багатоскладових та складних завдань.

Увімкнено: виконання багатопланових завдань, завершення багатопланових завдань, виконання багатопланових завдань самостійно та в групі

Виключено: набуття практичних навичок (d155); вирішення проблем (d175); прийняття рішень (d177); виконання окремих завдань (d210)

  • d 230 Виконання повсякденного розпорядку

Виконання простих, складних і координованих дій для планування, організації і виконання повсякденних справ або обов’язків, наприклад, розподіл часу і планування окремих завдань протягом дня.

Включено: організація та виконання повсякденного розпорядку; управління рівнем власної активності

Виключено: виконання багатопланових завдань(d220)

  • d 240 Подолання стресу та інших психологічних навантажень

Виконання простих, складних та координованих дій з метою успішного керування і контролю психологічних навантажень при виконанні завдань, що вимагають високої відповідальності і пов’язаних зі стресом, відволікаючими факторами та кризовими ситуаціями, наприклад, керування транспортом в умовах інтенсивного руху або нагляд за групою дітей.

Включено: відповідальність; подолання стресу та кризових ситуацій

  •  d 298 Загальні завдання та вимоги, інші уточнені
  •  d 299  Загальні завдання та вимоги, не уточнені